Vrije beroepers - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - BOEKHOUDING - 24.11.2023

Welke onbetaalde facturen mag u afboeken op jaareinde?

Het boekjaar loopt bijna ten einde en sommige klanten hebben uw factuur nog steeds niet betaald. Is die onbetaalde factuur dan fiscaal aftrekbaar en wat met de btw erop? Waarom is het van belang om nu in actie te schieten?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.10.2023

Vrijwilligersvergoeding 2023 nu checken!

Onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding. Bent u vrijwilliger, dan kunt u een forfaitaire vergoeding krijgen voor de onkosten die daarbij gemaakt worden. Zolang het bedrag ervan een bepaalde grens niet overschrijdt, wordt u er privé niet op belast. Hoeveel voor 2023? Voor vergoedingen die sinds 01.01.2023 toegekend worden, gaat het om een maximumbedrag van € 40,67 per dag en € 1.626,77 per jaar. De twee grenzen moeten samen nageleefd worden. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 27.10.2023

Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt?

Sinds 01.09.2023 zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van een particuliere klant, gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling voortaan voldoen? Welke schadevergoeding kunt u vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? En hoeveel interesten kunt u vorderen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.10.2023

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 01.01.2026!

Vanaf 1 januari 2026 zal de facturatie tussen ondernemingen elektronisch moeten gebeuren. Waarom is dat zo? En aan welke voorwaarden moet zo’n factuur voldoen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 29.09.2023

Nieuw ondernemings-/btw-nr. start met een ‘1’!

(BE)0xxx.xxx.xxx is uitgeput... Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen (KB 23.06.2003, BS 30.06.2003) . Voor btw-plichtigen is hun btw-nummer het ondernemingsnummer, met ‘BTW BE’ voor de cijfercombinatie. De bekende structuur van elk btw- en ondernemingsnummer was (BE)0xxx.xxx.xxx . De reeks nummers die met 0 beginnen is nu echter uitgeput. ...
Lees meer

BTW - TARIEF - 15.09.2023

Slechts 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?
Lees meer
Vrije beroepers - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 15.09.2023

Slechts 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.10.2023

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 01.01.2026!

Vanaf 1 januari 2026 zal de facturatie tussen ondernemingen elektronisch moeten gebeuren. Waarom is dat zo? En aan welke voorwaarden moet zo’n factuur voldoen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 29.09.2023

Nieuw ondernemings-/btw-nr. start met een ‘1’!

(BE)0xxx.xxx.xxx is uitgeput... Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen (KB 23.06.2003, BS 30.06.2003) . Voor btw-plichtigen is hun btw-nummer het ondernemingsnummer, met ‘BTW BE’ voor de cijfercombinatie. De bekende structuur van elk btw- en ondernemingsnummer was (BE)0xxx.xxx.xxx . De reeks nummers die met 0 beginnen is nu echter uitgeput. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app