Vrije beroepers - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.03.2024

Welke deadline voor het indienen van uw aangifte pb voor inkomstenjaar 2023? En wat als u een VVA kreeg?

Nu de voorbereidende documenten voor de aangifte personenbelasting (pb) aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) in het Staatsblad verschenen zijn, rijst de vraag wat de deadline voor de indiening van deze aangifte is.
Lees meer

ACTUALITEIT - BTW - 15.03.2024

Btw-klantenlisting vóór 31.03.2024 indienen!

Welke klanten moet uw accountant in de listing opnemen? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. Uw accountant moet in deze listing alle Belgische btw-plichtige klanten vermelden aan wie u in 2023 in totaal voor minstens € 250 gefactureerd heeft (excl. btw). ...
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 16.02.2024

Tijdig voorafbetalen is de boodschap voor 2024!

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering voor 2024? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? En wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 16.02.2024

Te weinig cash voor voorafbetaling, dus lenen bij de bank?

Uw vennootschap of eenmanszaak heeft geen geld om op 10 april 2024 een voorafbetaling uit te voeren. Is lenen dan voordelig om zo de boete van 9% te vermijden? Of wacht u met betalen tot u de eindafrekening krijgt?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.02.2024

Fiscale fiche auteursvergoeding 2023 uiterlijk in te dienen op 29.02.2024

Fiche 281.45. Als uw vennootschap (u) in 2023 auteursrechtenvergoeding(en) heeft toegekend, dan moet zij daar verplicht (sinds inkomstenjaar 2021) een fiscale fiche voor opmaken. Sancties bij niet- of laattijdige indiening. Als u geen fiche 281.45 indient, kan als sanctie de aanslag geheime commissielonen toegepast worden (art. 219 WIB 92) . Bovendien bestaat het risico dat de auteursvergoeding bij de auteur niet belast wordt tegen 15%, maar mogelijk progressief als beroepsinkomen. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - VASTGOED - 16.02.2024

Hoe uw in 2024 in het buitenland aangekochte woning in België aangeven?

Als u een buitenlands onroerend goed aanschaft, moet u dat melden bij de fiscus. Hoe doet u dat? En hoe bepaalt de fiscus het kadastraal inkomen (ki)?
Lees meer
Vrije beroepers - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.03.2024

Welke deadline voor het indienen van uw aangifte pb voor inkomstenjaar 2023? En wat als u een VVA kreeg?

Nu de voorbereidende documenten voor de aangifte personenbelasting (pb) aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) in het Staatsblad verschenen zijn, rijst de vraag wat de deadline voor de indiening van deze aangifte is.
Lees meer

ACTUALITEIT - BTW - 15.03.2024

Btw-klantenlisting vóór 31.03.2024 indienen!

Welke klanten moet uw accountant in de listing opnemen? In principe moet iedere btw-plichtige jaarlijks een klantenlisting indienen. Uw accountant moet in deze listing alle Belgische btw-plichtige klanten vermelden aan wie u in 2023 in totaal voor minstens € 250 gefactureerd heeft (excl. btw). ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app