Vrije beroepers - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 16.06.2021

Hoger zelfstandigenpensioen door afschaffing correctiefactor!

Als zelfstandige bouwt u een wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt via uw sociaal verzekeringsfonds. Uw wettelijk pensioen wordt sinds 1984 berekend op slechts 69% van uw inkomen. Bij werknemers is dat 100%. Een wetsontwerp zou die discriminatie vanaf 2021 wegwerken. Hoe zit dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En met wat moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 02.06.2021

Wat moet u in 2021 zeker aan uw boekhouder bezorgen?

Het nieuwe formulier voor uw privébelastingaangifte is bekendgemaakt en het wordt er niet eenvoudiger op door extra codes. Wat moet u dan zeker aan uw boekhouder geven, opdat hij uw privéaangifte van 2021 correct kan invullen?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 05.05.2021

Aangifte personenbelasting voorbereiden

Zodra Tax-on-web via MyMinfin begin mei weer geopend wordt, kunt u uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2020 indienen. Wanneer is de deadline?
Lees meer

BTW - VARIA - 05.05.2021

Overschakelen naar kleine ondernemer voor de btw?

Kleine ondernemer voor de btw? Behaalde u in kalenderjaar 2020 een omzet van maximaal € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 01.07.2021 vrijgesteld worden van de btw op basis van de zgn. kleineondernemersregeling. Dat houdt in dat u geen periodieke btw-aangiftes meer moet indienen en geen btw meer moet aanrekenen aan uw klanten. Wenst u te genieten van deze regeling vanaf 01.07.2021, dan moet u dit vóór 1 juni 2021 aanvragen bij uw btw-controle per aangetekende brief. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 20.04.2021

UBO-register: uitstel jaarlijkse bevestiging

Vennootschappen, VZW’s en stichtingen krijgen tot 31.08.2021 uitstel om het zgn. UBO-register aan te vullen en te bevestigen. Waarover gaat het precies en welke informatie moeten ze bezorgen?
Lees meer
Vrije beroepers - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En met wat moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Tijdige voorafbetaling als goed voornemen voor 2021?

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? Wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer