Vrije beroepers - Associatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

ASSOCIATIE - CONTRACT - 31.10.2023

Bepalen dat wie vertrekt uit de praktijk moet betalen als er patiënten volgen?

Bij thuisverpleegkundigen zou het, aldus een arrest van maart 2023, mogelijk zijn om in het contract van de associatie te bepalen dat een vertrekker geen patiënten mag ‘afwerven’. Klopt dat en zo ja, ook bij artsen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MAATSCHAP - 01.09.2023

De jaarlijkse formaliteiten van een maatschap

De maatschap wordt vaak gebruikt als een eenvoudig controlevehikel boven een beleggingsportefeuille of een vastgoed- of familiale vennootschap, maar aan welke formaliteiten moet u dan jaarlijks voldoen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MAATSCHAP - 01.09.2023

Uw aandelen VVPR-bis inbrengen in een maatschap?

Even opfrissen. De zgn. VVPR-bis is een verlaagde roerende voorheffing (rv) voor dividenden aan volgestorte niet-preferente aandelen die sinds 1 juli 2013 door een kleine vennootschap uitgegeven werden in ruil voor een inbreng in geld. Het tarief is 20% voor dividenden uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng en 15% voor de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van uw inbreng. ...
Lees meer

SCHENKING - MAATSCHAP - 18.08.2023

Vervangt de nieuwe ‘bierroute’ nu de ‘kaasroute’?

Nu de zgn. kaasroute (via Nederlandse notaris) fiscaal geen voordeel meer oplevert, duikt de zgn. bierroute (via maatschap en zonder notaris) op om roerende goederen te schenken zonder schenkbelasting. Is deze techniek al 100% sluitend?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MAATSCHAP - 18.08.2023

De formaliteiten bij oprichting van een maatschap

De maatschap wordt vaak gebruikt als controlevehikel boven een beleggingsportefeuille of een (vastgoed)vennootschap, maar ook als samenwerkingsverband tussen vrije beroepers of als superaandeelhoudersovereenkomst…
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MAATSCHAP - 09.06.2023

Behoudt u het 0%-tarief familiale vennootschap?

0%-tarief. Wie aan de voorwaarden voldoet van een zgn. familiale vennootschap kan zijn aandelen in de drie gewesten schenken tegen 0%. Het gaat om een vlak tarief en het maakt niet uit aan wie u schenkt. Maatschap. Een maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en kan onderhands opgericht worden. Wel moet de maatschap een ondernemingsnummer aanvragen en moet u de uiteindelijke begunstigde vermelden in het UBO-register. Maar na de oprichting (± € 4.000 all-in) is daar weinig onderhoud aan. De maatschap wordt in de praktijk veel gebruikt bij familiale vennootschappen, omdat de ouders dan al kunnen schenken tegen 0% en toch de controle behouden. ...
Lees meer
Vrije beroepers - Associatie

Meest gelezen tips & adviezen

ASSOCIATIE - CONTRACT - 31.10.2023

Bepalen dat wie vertrekt uit de praktijk moet betalen als er patiënten volgen?

Bij thuisverpleegkundigen zou het, aldus een arrest van maart 2023, mogelijk zijn om in het contract van de associatie te bepalen dat een vertrekker geen patiënten mag ‘afwerven’. Klopt dat en zo ja, ook bij artsen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app