Vrije beroepers - Associatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BTW - 31.05.2022

Btw-nummer voor de associatie, de associés of voor beiden?

Als de drempel van € 25.000 voor niet-therapeutische prestaties niet overschreden wordt, kan men de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers genieten. Hoe beoordeelt men dit als u samenwerkt in een associatie? En wie moet zich dan registreren voor de btw: alleen de associatie, alleen de artsen of allebei?
Lees meer

MEDISCH RECHT - ASSOCIATIE - 03.05.2022

Kan de ex-praktijk verbieden om haar patiënten nog te zien?

Een huisarts overweegt haar associatie te verlaten, maar merkt dat er in het associatiecontract een zgn. niet-concurrentiebeding staat dat niet alleen zegt dat zij zich gedurende een jaar niet in een straal van x-aantal km mag vestigen, maar óók dat zij zolang geen patiënten van de associatie mag zien. Is dat wel geldig?
Lees meer

SCHENKING - MAATSCHAP - 04.03.2022

Maatschap en vastgoedvennootschap: de ideale combinatie?

Een maatschap en vastgoed zijn geen ideale combinatie. Maar als u een vastgoedvennootschap heeft, is dit wel een uitstekende combinatie inzake successieplanning en met sinds kort ook nieuwe mogelijkheden. Hoe werkt dat juist?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - MAATSCHAP - 04.02.2022

Maatschap minder geschikt voor vastgoed?

Even opfrissen. De maatschap in combinatie met een schenking is een populaire techniek inzake successieplanning. Ouders brengen bv. eerst een effectenportefeuille of de aandelen van hun vennootschap in in een maatschap als controlevehikel (kost ± € 3.500). Vervolgens schenken ze aandelen van de maatschap aan de kinderen. Zo behouden ze perfect de controle en is het al weg uit hun vermogen. ...
Lees meer

PRAKTIJKRUIMTE - ORDE - 04.11.2021

Percentage van erelonen ≠ dichotomie

Stel, u verhuurt een ingerichte praktijkruimte aan een andere zorgverlener. Kan diens vergoeding dan een percentage van de verdiende erelonen zijn? Volgens een recent Cassatie-arrest wél. Wat is het gevolg?
Lees meer

SCHENKING - MAATSCHAP - 05.10.2021

Een alternatief voor de Nederlandse notaris?

Aandelen op naam. Voor aandelen op naam zoals die van uw BV of NV is een bankgift niet mogelijk. De Nederlandse notaris was daar vroeger de oplossing, maar sinds 15 december 2020 levert dit geen fiscaal voordeel meer op. Voorbeeld. Stel, u heeft een vastgoed- of managementvennootschap die niet in aanmerking komt voor het 0%-schenktarief als zgn. familiale onderneming. Wie wil schenken aan zijn kinderen moet dan naar de notaris gaan en 3% (3,3% in Wallonië) schenkbelasting betalen. ...
Lees meer