Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - MEERWAARDEN - 28.06.2023

Is de meerwaarde op een beroepsactief altijd belastbaar?

Verkoopt u een goed dat u voor uw beroepsactiviteit heeft gebruikt met winst, dan is die winst, de meerwaarde, meestal belastbaar als beroepsinkomen. Soms is dat echter niet het geval. Wanneer, en kan de fiscus de winst dan belasten als een divers inkomen? Een arrest van 17 april 2023 geeft het antwoord...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 17.05.2023

Waarde vruchtgebruik 90% van waarde volle eigendom?

Een vennootschap koopt het vruchtgebruik van een pand voor 90% van de waarde van de volle eigendom en haar bedrijfsleider koopt de blote eigendom. De fiscus belast een voordeel alle aard (VAA) bij de bedrijfsleider. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PRAKTIJKGEBOUW - 16.05.2023

Brandveiligheidsvereisten voor artsenpraktijk?

De vereisten inzake brandveiligheid zitten verspreid over verschillende items: blusapparaten, pictogrammen, enz. Via deze website kunt u zich toch al een beeld vormen: https://brandbeveiliging.vlaanderen . Aangeraden is wel om te checken welke specifieke vereisten er mogelijk gesteld worden op lokaal vlak (gemeente waar de praktijk ligt). U kunt daarvoor de lokale brandweer contacteren. Ook de brandverzekeraar van het gebouw moet zeker geraadpleegd worden. En als er personeel tewerkgesteld wordt in de praktijk, is het ook verplicht om de preventieadviseur van de externe dienst (Mensura, Idewe, Premed, … naargelang bij wie u aangesloten bent) een risicoanalyse te laten doen. ...
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - 24.04.2023

Opzeg ‘gemene huur’ na afloop termijn?

Stel, u heeft jaren geleden een huurcontract gesloten voor een kantoor, magazijn, garage, ... voor een bepaalde termijn van bv. drie jaar die intussen afgelopen is. Wanneer kunt u zo’n contract dan opzeggen?
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - PACHT - 24.04.2023

Het Grondwettelijk Hof wijzigt het Waalse Pachtdecreet

Sinds 2020 bestaan er in het Waals gewest specifieke pachtregels zoals het feit dat een schriftelijke pacht in principe na 36 jaar eindigt. Die spelregel geldt ook voor contracten die al van vóór 2020 bestonden. Voor mondelinge pachtcontracten ligt dat echter anders. Wat zei het Grondwettelijk Hof daar onlangs over?
Lees meer

SCHENKING - ONROEREND GOED - 14.04.2023

Successieplanning: meer mogelijkheden met vruchtgebruik?

Wie een vruchtgebruikconstructie met zijn vennootschap heeft, denkt ook het best eens aan successieplanning. Het nieuwe goederenrecht zorgt er nu trouwens voor dat u meer mogelijkheden heeft...
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - MEERWAARDEN - 28.06.2023

Is de meerwaarde op een beroepsactief altijd belastbaar?

Verkoopt u een goed dat u voor uw beroepsactiviteit heeft gebruikt met winst, dan is die winst, de meerwaarde, meestal belastbaar als beroepsinkomen. Soms is dat echter niet het geval. Wanneer, en kan de fiscus de winst dan belasten als een divers inkomen? Een arrest van 17 april 2023 geeft het antwoord...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app