Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - INTERESTEN - 13.01.2021

Hoeveel interesten voor 2020 op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 moet uw boekhouder bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

ACTUALITEIT - EENMANSZAKEN - 17.11.2020

Hoeveel kunt u fiscaal recupereren van een investering?

U bent van plan om een aanzienlijke investering te doen voor uw praktijk. Werkt u als vrije beroeper in een eenmanszaak, welke fiscale ‘voordelen’ kunt u dan genieten voor zo’n investering? Eerst even tellen voordat u beslist...
Lees meer

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 06.11.2020

Is het vruchtgebruik overgewaardeerd?

Een BVBA en haar zaakvoerder kopen appartementen gesplitst aan. De fiscus belast de zaakvoerder op een voordeel alle aard (VAA) omdat het vruchtgebruik overgewaardeerd zou zijn. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP GEBOUW - 04.11.2020

Eerst verhuren om belastbare meerwaarde te vermijden?

Als u het gebouw verkoopt dat u voor uw praktijk gebruikte, wordt u in principe belast op de winst die u daarbij maakt, lees: op de zgn. meerwaarde. Geldt dit ook als u het gebouw pas verkoopt, nadat u het eerst enkele jaren verhuurde, of kunt u zo de taxatie misschien vermijden? Een recent arrest licht toe...
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP GEBOUW - 04.11.2020

Eerst verhuren om belastbare meerwaarde te vermijden?

Als u het gebouw verkoopt dat u voor uw praktijk gebruikte, wordt u in principe belast op de winst die u daarbij maakt, lees: op de zgn. meerwaarde. Geldt dit ook als u het gebouw pas verkoopt, nadat u het eerst enkele jaren verhuurde, of kunt u zo de taxatie misschien vermijden? Een recent arrest licht toe...
Lees meer