Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 25.05.2020

De gesplitste aankoop versoepeld!

Voor vastgoed is de zgn. gesplitste aankoop de meest interessante techniek inzake successieplanning, omdat het nu niets extra meer kost. Hoe komt dat en wat is de huidige stand van zaken binnen de drie gewesten?
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - HUURCONTRACT - 05.05.2020

Kunt u momenteel nog iets doen als uw huurder niet betaalt?

Uw huurder-ondernemer stopt in deze coronatijden met de maandelijkse huur te betalen. Kunt u als verhuurder de huurovereenkomst dan nog laten ontbinden? Welke stappen kunt u ondernemen? Wat als uw huurder een particulier is?
Lees meer

BELASTINGAFTREK - WONING - 28.04.2020

Toch nog een fiscale aftrek mogelijk voor uw woning?

Zelfs nu de woonbonus in de drie gewesten afgeschaft of minstens ingeperkt is, kunt u voor uw eigen woning toch nog een fiscale aftrek krijgen en dat zowel als u met een vennootschap werkt, als wanneer dat niet het geval is. Lees vooral verder hoe ook u dát fiscaal voordeel niet misloopt!
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - KOSTEN - 20.04.2020

Kan de huurder kostenforfait of voorschot nu verminderen?

De huurder van uw studentenkot, handelspand of kantoor wil in de coronaperiode het voorschot of forfait voor de onkosten dat hij boven op de huur betaalt, niet langer betalen. Kan hij dat zomaar vragen? Hoe zit die regeling in elkaar?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 17.04.2020

Uw koopakte tekenen vanop afstand?

Vier maanden vanaf compromis. Heeft u een pand gekocht en is het compromis al ondertekend, dan moet u binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis de zgn. authentieke akte laten verlijden bij de notaris. Het is ook dan dat u de verschuldigde registratierechten zal moeten betalen. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - ONROEREND GOED - 14.04.2020

De erfbelastingvrije gezinswoning… als u iets doet!

In de drie gewesten ‘kan’ de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot. Daar moet u echter doorgaans wel een kleine moeite voor doen… Hoe zit dat precies?
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - ONROEREND GOED - 14.04.2020

De erfbelastingvrije gezinswoning… als u iets doet!

In de drie gewesten ‘kan’ de gezinswoning 100% belastingvrij geërfd worden door de langstlevende echtgenoot. Daar moet u echter doorgaans wel een kleine moeite voor doen… Hoe zit dat precies?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 06.04.2020

Belast op voordeel alle aard, kosten woning aftrekbaar?

Een vennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar zaakvoerder, die daarvoor een beperkte huur betaalt en zich voor een stuk op een voordeel alle aard (VAA) laat belasten. Zoals intussen gebruikelijk is, weigert de fiscus de aftrek van de kosten van het pand. Volgt de rechter?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?
Lees meer

Cookiebeleid