Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

BANK - INTERESTEN - 14.02.2020

Hoe ontsnapt mijn BV of NV aan negatieve rentes?

Een aantal banken zijn gestart om een negatieve rente aan te rekenen voor vennootschappen, alsook voor VZW’s en vermogende particulieren. Wat zijn de mogelijkheden om daaraan te ontsnappen?
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - KOSTEN - 10.02.2020

Welk rendement haalt u bij vastgoedinvestering?

Verhuurd als privéwoning of beroepsmatig. Door de lage rente overwegen veel beleggers in vastgoed te investeren. Daarbij is het natuurlijk van belang welk rendement een bepaald pand kan opbrengen. Bij een investering in vastgoed moet u met heel wat kosten rekening houden. Daarnaast zijn er belastingen, die verschillen naargelang de huurder het pand enkel privé of beroepsmatig gebruikt. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 10.02.2020

Optimaliseer uw voordeel alle aard (VAA) gratis woonst

Bij een ‘gemengd’ gebruikt pand wordt het kadastraal inkomen (ki) doorgaans op basis van de gebruikte oppervlakte opgesplitst om het VAA gratis woonst te berekenen. Meestal is het echter interessanter om dat op een andere manier te doen...
Lees meer

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 10.02.2020

Vlaamse woonbonus blijft behouden na pandwissel!

Sinds 01.01.2020 is in Vlaanderen de woonbonus afgeschaft en het registratierecht bij de aankoop van een (gezins)woning verlaagd. In één geval ‘overleeft’ de woonbonus echter. Wanneer is dat zo en hoeveel registratierecht betaalt u dan?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 10.02.2020

Wanneer worden interesten op rc-tegoed belast als dividend?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT - 23.12.2019

Wat moet u weten als u privé een tweede verblijf aankoopt?

U overweegt om een tweede verblijf te kopen in België, bv. een appartement aan de kust of een chalet in de Ardennen. Wat zijn dan de voornaamste fiscale aandachtspunten?
Lees meer

HUUR - INDEXERING - 02.12.2019

De ‘nieuwe’ index bij woninghuur...

Sinds 2019 is er in Vlaanderen een nieuw Woninghuurdecreet en dus is het stilaan tijd voor de eerste indexering. Is die hetzelfde als in Brussel en Wallonië?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

Cookiebeleid