Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - ONROEREND GOED - 16.06.2021

Verhuur gemeubelde studentenkamers zonder btw?

Verhuur vrijgesteld van btw? Dat is inderdaad het algemene principe. Concreet moet er dan over de verhuur geen btw gerekend worden, wat ook impliceert dat er geen btw gerecupereerd kan worden op kosten die daarmee samenhangen. Hoteldienst? Dat is een uitzondering op de regel. Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak verleend wordt, is onderworpen aan btw. Btw op kosten kan dan wel gerecupereerd worden. ...
Lees meer

FISCAAL - EIGEN WONING - 04.06.2021

Woont u om een sociale reden niet in uw eigen woning?

De ‘eigen woning’ wordt fiscaal voordelig behandeld. Dat is ook het geval wanneer u niet zelf die woning betrekt om ‘sociale redenen’. Hoe zit dat precies in elkaar en wat wordt aanvaard als sociale reden?
Lees meer

GEMEEN HUURRECHT - VARIA - 10.05.2021

Al lang iets tegoed van uw huurder?

U heeft nog iets tegoed van een (ex-)huurder, bv. een afrekening van de kosten, een verbrekingsvergoeding of een verrekening van de huurindex. Hoelang mag u wachten om dat op te eisen?
Lees meer

VASTGOED - MEERWAARDEN - 07.05.2021

Winst op verkoop blote eigendom eigen woning belast?

Een bedrijfsleider woont in een pand waarvan hij blote eigenaar is en zijn vennootschap het vruchtgebruik heeft. Wanneer hij op een bepaald moment de blote eigendom verkoopt, is de winst op die verkoop volgens de fiscus belastbaar als divers inkomen. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

PRAKTIJKGEBOUW - HUUR - 07.05.2021

Waarom/wanneer voor handelshuur kiezen bij een praktijk?

Wanneer u een appartement of gebouw gaat huren om een (tand)artsenpraktijk in onder te brengen, is dat in principe geen handelshuur maar zgn. gemeenrechtelijke huur. Toch kan men de handelshuurwetgeving – in onderling overleg – van toepassing verklaren. In welke mate kan dat nuttig/voordelig zijn?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 05.05.2021

Voor hoeveel is uw smartphone aftrekbaar?

U gebruikt uw gsm hoofdzakelijk beroepsmatig, maar uiteraard ook privé. Bij een controle (in de personenbelasting) is de omvang van het beroepsgebruik soms een punt waarop men graag vit. Hoe dient u de controleur van antwoord?
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer

VASTGOED - MEERWAARDEN - 07.05.2021

Winst op verkoop blote eigendom eigen woning belast?

Een bedrijfsleider woont in een pand waarvan hij blote eigenaar is en zijn vennootschap het vruchtgebruik heeft. Wanneer hij op een bepaald moment de blote eigendom verkoopt, is de winst op die verkoop volgens de fiscus belastbaar als divers inkomen. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer