Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 06.02.2024

Vanaf wanneer afschrijven bij een opschortende voorwaarde?

Stel, uw vennootschap koopt een onroerend goed onder een opschortende voorwaarde (dat er bv. nog een milieuattest afgeleverd moet worden). Indien die voorwaarde pas het (boek)jaar erna vervuld wordt, rijst de vraag vanaf wanneer u mag beginnen met afschrijven op de aankoopprijs. Een vonnis van juni 2023 licht toe...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 18.01.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat juist als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen. Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 10.11.2023

Gesplitste aankoop: bewaar het bewijs in de cloud!

Even opfrissen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan kopen. De ouders kunnen hun hele leven het appartement bewonen, het verhuren, enz. Bij hun overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en worden de kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Wel moeten de kinderen kunnen bewijzen dat ze de blote eigendom zelf aankochten met eigen middelen. Daarom schenken ouders vooraf geld aan de kinderen, zodat ze hun deel (blote eigendom) kunnen betalen. ...
Lees meer

PACHT - VLAAMS GEWEST - 23.10.2023

Nieuw Vlaams Pachtdecreet vanaf 1 november 2023

Op 1 november 2023 gaat een nieuw Pachtdecreet in dat nog maar onlangs goedgekeurd werd. Wat zijn belangrijke wijzigingen? Is het door het nieuwe decreet eenvoudiger om een pacht te beëindigen?
Lees meer

SCHENKING - ONROEREND GOED - 13.10.2023

Vastgoed schenken volgens de regels van de kunst?

Wie vastgoed schenkt, moet rekening houden met een aantal belangrijke fiscale spelregels, maar is het wel nodig om altijd drie jaar tussen te laten? En hoe zit dat met het zgn. opduweffect, dat verschilt per gewest?
Lees meer

RECHT - KOPEN - 29.09.2023

Een voorkooprecht of voorkeurrecht op uw gehuurde praktijkpand bedingen?

Als u een huurovereenkomst sluit voor uw praktijk of uw vennootschap, dan kunt u met de verhuurder een voorkooprecht of een voorkeurrecht overeenkomen voor als dat pand later verkocht zou worden. Wat is het voordeel hiervan?
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING - 18.01.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat juist als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen. Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - FISCAAL - 06.02.2024

Vanaf wanneer afschrijven bij een opschortende voorwaarde?

Stel, uw vennootschap koopt een onroerend goed onder een opschortende voorwaarde (dat er bv. nog een milieuattest afgeleverd moet worden). Indien die voorwaarde pas het (boek)jaar erna vervuld wordt, rijst de vraag vanaf wanneer u mag beginnen met afschrijven op de aankoopprijs. Een vonnis van juni 2023 licht toe...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app