Vrije beroepers - Kantoorruimte

Recent toegevoegde tips & adviezen

SCHENKING - ONROEREND GOED - 03.03.2023

Geen drie jaar voor vastgoed in het buitenland?

Vastgoed schenken. De schenkbelasting op vastgoed is gelijk in de drie gewesten. Wie vastgoed schenkt aan zijn (klein)kind, betaalt op de eerste schijf van € 150.000 slechts 3%. Op de schijf van € 150.000 tot € 250.000 is dat al 9%, op de volgende schijf tot € 450.000 18% en daarboven 27%. Als u dus onder de grens van €150.000 kunt blijven, dan zit u in het goedkope bodemtarief van 3%. Die grens van € 150.000 geldt ‘per persoon’. Dus als vader en moeder aan hun twee kinderen schenken, kunnen ze een onroerend goed van € 600.000 (viermaal € 150.000), schenken tegen het tarief van 3%. Let wel, het speelt geen rol of u de schenking doet van de volle of blote eigendom (u houdt het vruchtgebruik), want de 3% betaalt u op de waarde van de volle eigendom. ...
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 17.02.2023

Nog vlug wegschenken bij zware ziekte?

Als een ouder zwaar ziek wordt, kan er dan nog snel geschonken worden? Hoe doet u dat dan concreet? En is dat enkel mogelijk als er een uitgebreide zorgvolmacht is?
Lees meer

ACTUALITEIT - EENMANSZAKEN - 17.02.2023

Investeren met eigen middelen fiscaal voordeliger dan lenen?

Het belastingkrediet (BK) voor eenmanszaken is van toepassing als u met eigen middelen investeert. Toch wordt het in de praktijk weinig toegepast omdat de berekening ervan niet eenvoudig is en het voordeel beperkt zou zijn. Terecht?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 03.02.2023

Geen fiscaal voordeel tweede verblijf meer voor leningen gesloten NA 31.12.2023!

Het fiscaal voordeel voor een lening die u sluit vanaf 2024 voor de aankoop van een tweede verblijf verdwijnt. Welke impact heeft dat op een bestaande lening en wat in geval van pandwissel, wederopname van kapitaal, herfinanciering, ... ?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 20.01.2023

Hoe een huurherkwalificatie in bedrijfsleidersloon vermijden?

Verhuurt u aan uw vennootschap een (deel van een) gebouw, dan kan er soms een fiscale herkwalificatie zijn. Wanneer is dat zo? Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n herkwalificatie? En draait u daar privé voor op of is dat uw vennootschap?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer
Vrije beroepers - Kantoorruimte

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - VOORDEEL ALLE AARD - 09.01.2023

Hoeveel VAA gratis woonst en meubels in 2023?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap, dan kost u dat privé voor 2023 weer een beetje meer. Hoeveel meer? Hoe zit dat als uw vennootschap u ook gratis meubels ter beschikking stelt? En kunt u de fiscale prijs drukken?
Lees meer

SCHENKING - SCHENKINGSRECHTEN - 17.02.2023

Nog vlug wegschenken bij zware ziekte?

Als een ouder zwaar ziek wordt, kan er dan nog snel geschonken worden? Hoe doet u dat dan concreet? En is dat enkel mogelijk als er een uitgebreide zorgvolmacht is?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app