Vzw

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - BESTUUR - 27.02.2024

Een dagelijks bestuurder in uw VZW benoemen

In principe moet elke beslissing over de werking van uw VZW door het bestuur genomen worden. Voor kleine beslissingen is dat vaak niet zo praktisch. Kan uw VZW dergelijke beslissingen toevertrouwen aan een ander orgaan? Waar moet ze dan rekening mee houden?
Lees meer

VZW - WERKING - 27.02.2024

Overlijden lid of bestuurder van uw VZW statutair opvangen

Wat gebeurt er met het lidmaatschap als een lid van uw VZW overlijdt? Kunnen de statuten een regeling treffen voor die situatie? En wat als een bestuurder overlijdt?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 27.02.2024

Reiskosten vrijwilligers VZW forfaitair vergoeden

Uw VZW staat in voor de bedeling van voedsel bij bejaarden thuis. Kan uw VZW dan een bijkomende vergoeding betalen aan haar vrijwilligers voor de verplaatsingen die ze maken voor uw VZW, boven op de algemene kostenvergoeding? Welke verplaatsingen komen in aanmerking?
Lees meer

VZW - WERKING - 27.02.2024

Uw VZW kan meer verwijlinteresten aanrekenen in 2024

Uw VZW heeft een sponsor zichtbaarheid gegeven, maar nu blijft de sponsor in gebreke met de betaling van zijn bijdrage. Hoeveel interest mag uw VZW dan aanrekenen wegens laattijdige betaling in 2024? Maakt het een verschil als de schuldenaar een particulier is, bv. een lid dat zijn lidgeld niet betaalt?
Lees meer

VZW - BESTUUR - 13.02.2024

Uw VZW-bestuur kan ook via e-mail beslissingen nemen

Het bestuur van uw VZW moet soms snel een beslissing kunnen nemen, waarbij het dan vervelend is dat het bestuur eerst fysiek moet samenkomen. Kunt u niet gewoon de genomen beslissing op e-mail zetten om zo sneller te kunnen schakelen? Even kijken.
Lees meer

VZW - SUBSIDIES - 13.02.2024

Nieuwe de-minimisregelgeving: gemakkelijker subsidies voor uw VZW sinds 1 januari 2024

Indien een overheid aan uw VZW subsidies geeft, moet ze daarbij onder andere rekening houden met de Europese staatssteunregels en de gegeven steun in principe melden bij de Europese Commissie. Onder bepaalde drempelbedragen is dat echter niet nodig. Wat veranderde er op dat vlak sinds 1 januari 2024?
Lees meer
Vzw

Meest gelezen tips & adviezen

VZW - BELASTINGEN - 21.12.2023

Gewijzigde patrimoniumtaks: geen verhoging voor kleine VZW’s

De patrimoniumtaks die VZW’s jaarlijks moeten betalen, zal grondig hervormd worden met een nieuwe wet die op 1 januari 2024 ingaat. Welke wijzigingen werden er precies doorgevoerd en zal uw VZW nu meer taks moeten betalen?
Lees meer

VZW - BESTUUR - 16.01.2024

Bestuursverbod nagaan bij benoeming bestuurder in VZW

Als uw VZW een bestuurder wil benoemen, moet ze sinds 1 augustus 2023 nagaan of de kandidaat geen bestuursverbod heeft. Wat zegt een nieuwe wet daar precies over? En wat als uw VZW die verplichting vergeet?
Lees meer

VZW - ACTIVITEITEN EN EVENTS - 21.12.2023

Moet e-mail over spaghettiavond van uw VZW aan Privacywet voldoen?

Uw VZW organiseert een spaghettiavond waarop niet alleen leden, maar alle geïnteresseerden uitgenodigd zijn. Mag ze dan zomaar naar eender wie een e-mail uitsturen om het evenement te promoten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app