Vzw

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - ACTIVITEITEN EN EVENTS - 28.09.2022

Een wedstrijd organiseren met uw VZW: waarop letten?

Om de activiteiten van uw VZW onder de aandacht te brengen, wilt u via haar website en/of Facebookpagina een wedstrijd organiseren. De deelnemer die bv. de meeste vragen juist heeft of de beste slogan bedenkt voor uw VZW krijgt een mooie prijs. Mag dat zomaar en mag u de gegevens van de deelnemers later gebruiken voor bv. mailings over de activiteiten van uw VZW?
Lees meer

VZW - INTERN REGLEMENT - 28.09.2022

Het intern reglement: ook iets voor uw VZW?

De statuten vormen het wettelijk verplichte fundament van uw VZW, waarin de grondregels opgenomen worden. Als aanvulling daarop kunnen VZW’s in een zgn. intern reglement aangelegenheden van meer praktische aard uitwerken. Is zo een intern reglement ook interessant voor uw VZW en hoe begint u eraan?
Lees meer

VZW - VERENIGINGSWERKERS - 28.09.2022

VZW: uitbreiding tolerantie gunstregime verenigingswerkers

Sinds 2022 gelden er nieuwe sociale/fiscale regels voor ‘verenigingswerkers’. Voorwaarde was wel dat ze niet reeds bv. als werknemer aan de slag waren in de betrokken vereniging. Voor de socioculturele sector werd er daaromtrent een tolerantie ingevoerd en die wordt nu uitgebreid. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 28.09.2022

VZW: hogere jaargrens voor vrijwilligers in de zorgsector!

Vrijwilligers kunnen voor de gemaakte kosten in dienst van uw VZW een vergoeding ontvangen op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een forfait. Voor bepaalde vrijwilligers in de zorgsector werd dat forfait via een KB van 12 september 2022 retroactief verhoogd sinds 1 januari 2022. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VZW - ACTUALITEIT - 14.09.2022

VZW: statuten aanpassen vóór 1 januari 2024!

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. VZW’s die op dat moment al bestonden, moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe wet. Welke aanpassingen zijn er precies nodig en moet u daarvoor dan naar de notaris?
Lees meer

VZW - PUBLICATIE STAATSBLAD - 14.09.2022

VZW: extra formaliteiten bij publicatie in het Staatsblad?

Belangrijke wijzigingen in uw VZW zoals een statutenwijziging of een wijziging van het bestuur moet u laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Met een dienstnota legde de rechter in Gent onlangs extra formaliteiten op m.b.t. dergelijke publicaties. Mag dat zomaar en hoe gaat u daar het best mee om?
Lees meer
Vzw

Meest gelezen tips & adviezen

VZW - PUBLICATIE STAATSBLAD - 14.09.2022

VZW: extra formaliteiten bij publicatie in het Staatsblad?

Belangrijke wijzigingen in uw VZW zoals een statutenwijziging of een wijziging van het bestuur moet u laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Met een dienstnota legde de rechter in Gent onlangs extra formaliteiten op m.b.t. dergelijke publicaties. Mag dat zomaar en hoe gaat u daar het best mee om?
Lees meer

VZW - ACTIVITEITEN EN EVENTS - 14.09.2022

Enkel ‘speciale’ streamingdiensten in de kantine van uw VZW?

Speelt u muziek af in de kantine van uw VZW, dan heeft ze daarvoor een Unisono-vergunning (‘Sabam’) nodig. Naar het schijnt geldt die vergunning echter niet voor het gebruik van populaire streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music of YouTube? Hoe zit dat juist?
Lees meer

VZW - ACTUALITEIT - 14.09.2022

VZW: statuten aanpassen vóór 1 januari 2024!

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. VZW’s die op dat moment al bestonden, moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe wet. Welke aanpassingen zijn er precies nodig en moet u daarvoor dan naar de notaris?
Lees meer