Vzw - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - AANSPRAKELIJKHEID - 13.04.2022

Bestuurder van VZW niet meer aansprakelijk na kwijting?

Als bestuurder van een VZW kan men u in principe persoonlijk aanspreken voor schade die het gevolg is van fouten die u gemaakt heeft bij de uitoefening van uw mandaat. Hoe zit dat dan als u binnenkort kwijting krijgt op de algemene vergadering?
Lees meer

VZW - AANSPRAKELIJKHEID - 16.03.2022

De inhoudingsplicht geldt ook voor uw VZW!

Doet uw VZW een beroep op bv. een aannemer, een poetsbedrijf, een onderhoudsfirma of een bewakingsdienst? In dat geval is uw VZW gebonden aan de ‘inhoudingsplicht voor fiscale en sociale schulden’ bij de betaling van die facturen. Wat houdt dat precies in en wat is er sinds kort gewijzigd?
Lees meer

VZW - AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS - 02.03.2022

Als bestuurder van een VZW voortaan sneller aansprakelijk?

Stel, u wordt gevraagd om bestuurder te worden in een VZW. Wat als u bij de uitoefening van dat mandaat een fout maakt? Bent u daar dan ook persoonlijk aansprakelijk voor? Hoe zit dat precies en wat is er ter zake gewijzigd sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?
Lees meer

VZW - VERZEKERING - 15.02.2022

Verzekering komt tussen bij schade tijdens evenement?

Stel, uw VZW organiseert een evenement en er doet zich een schadegeval voor. Wordt die schade dan gedekt door de verzekering en wat moet uw VZW doen om haar belangen veilig te stellen? Is er dan een verschil naargelang die schade veroorzaakt werd door een vrijwilliger of een bezoeker?
Lees meer

VZW - VERZEKERINGEN - 28.01.2022

Uw VZW voldoende verzekerd bij een evenement?

Stel, uw VZW organiseert een groot evenement waarvoor u extra vrijwilligers inzet en het nodige materiaal huurt. Wordt zo’n evenement dan ook gedekt door de verzekeringspolissen die u al heeft lopen, en moet u uw verzekeraar dan vooraf informeren? Welke polissen sluit u daarvoor het best bijkomend af?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app