Vzw - Vrijwilligers

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - VERENIGINGSWERKERS - 28.09.2022

VZW: uitbreiding tolerantie gunstregime verenigingswerkers

Sinds 2022 gelden er nieuwe sociale/fiscale regels voor ‘verenigingswerkers’. Voorwaarde was wel dat ze niet reeds bv. als werknemer aan de slag waren in de betrokken vereniging. Voor de socioculturele sector werd er daaromtrent een tolerantie ingevoerd en die wordt nu uitgebreid. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 28.09.2022

VZW: hogere jaargrens voor vrijwilligers in de zorgsector!

Vrijwilligers kunnen voor de gemaakte kosten in dienst van uw VZW een vergoeding ontvangen op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een forfait. Voor bepaalde vrijwilligers in de zorgsector werd dat forfait via een KB van 12 september 2022 retroactief verhoogd sinds 1 januari 2022. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 14.09.2022

Welke informatie geven aan de vrijwilligers van uw VZW?

Vrijwilligers zijn in heel wat VZW’s onmisbaar en u bent dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe kandidaten. Voordat u hen effectief inschakelt in uw VZW moet u hen echter informeren over een aantal zaken, iets dat weleens uit het oog verloren wordt. Wat houdt die wettelijke informatieplicht precies in?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 31.08.2022

Uittreksel uit strafregister vragen aan medewerkers in uw VZW vanaf 1 januari 2023

Vlaamse VZW’s waarvan de activiteiten gericht zijn op minderjarigen, moeten vanaf (uiterlijk) 1 januari 2023 een uittreksel uit het strafregister vragen aan nieuwe medewerkers. Wat houdt die verplichting precies in en wat als er zich een kandidaat-medemerker met een strafblad meldt?
Lees meer

VZW - KILOMETERVERGOEDING - 16.08.2022

Kilometervergoeding van € 0,4170/km voor de medewerkers van uw VZW sinds 1 juli 2022!

Naar jaarlijkse gewoonte werd het tarief van de forfaitaire kilometervergoeding geïndexeerd met ingang van 1 juli. Hoeveel bedraagt dat belastingvrije forfait voortaan en aan wie mag uw VZW dat toekennen? En welke wijzigingen zijn er wellicht nog op komst?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 16.08.2022

Een werkloze aan de slag als vrijwilliger in uw VZW?

Vrijwilligers zijn in heel wat VZW’s onmisbaar, maar ze zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Er dient zich nu een interessante kandidaat aan, maar hij/zij zit momenteel zonder werk. Mag die persoon dan aan de slag gaan in uw VZW? En wat als een van uw huidige vrijwilligers werkloos wordt?
Lees meer
Vzw - Vrijwilligers

Meest gelezen tips & adviezen

VZW - VRIJWILLIGERS - 31.08.2022

Uittreksel uit strafregister vragen aan medewerkers in uw VZW vanaf 1 januari 2023

Vlaamse VZW’s waarvan de activiteiten gericht zijn op minderjarigen, moeten vanaf (uiterlijk) 1 januari 2023 een uittreksel uit het strafregister vragen aan nieuwe medewerkers. Wat houdt die verplichting precies in en wat als er zich een kandidaat-medemerker met een strafblad meldt?
Lees meer

VZW - KILOMETERVERGOEDING - 16.08.2022

Kilometervergoeding van € 0,4170/km voor de medewerkers van uw VZW sinds 1 juli 2022!

Naar jaarlijkse gewoonte werd het tarief van de forfaitaire kilometervergoeding geïndexeerd met ingang van 1 juli. Hoeveel bedraagt dat belastingvrije forfait voortaan en aan wie mag uw VZW dat toekennen? En welke wijzigingen zijn er wellicht nog op komst?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 16.08.2022

Een werkloze aan de slag als vrijwilliger in uw VZW?

Vrijwilligers zijn in heel wat VZW’s onmisbaar, maar ze zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Er dient zich nu een interessante kandidaat aan, maar hij/zij zit momenteel zonder werk. Mag die persoon dan aan de slag gaan in uw VZW? En wat als een van uw huidige vrijwilligers werkloos wordt?
Lees meer