Zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 15.04.2021

Weer uitstel betaling vennootschapsbijdrage!

Vennootschapsbijdrage. Dat is, zoals u weet, de jaarlijkse bijdrage van in principe € 347,50 die uw vennootschap moet betalen aan haar sociale kas. Zo echter het balanstotaal van uw vennootschap voor boekjaar 2019 groter was dan € 706.579,60, dan moet u nu, in 2021, € 868 betalen. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN - 06.04.2021

Hoeveel mag u bijverdienen na uw pensioen?

Wanneer zijn er ‘grenzen’? Wie met pensioen is en nog werkt, mag niet altijd onbeperkt bijverdienen. Dat is alleen het geval (1) zodra hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd al bereikt heeft (65 jaar) OF (2) als hij/zij nog geen 65 is, maar wél al een carrière van minstens 45 jaar achter de rug heeft. Een van de twee voorwaarden volstaat. Is die niet vervuld, dan bent u gebonden aan wettelijke grensbedragen. Nieuwe ‘grenzen’ voor 2021. Deze wettelijke grensbedragen werden verhoogd op 1 januari 2021. Ze verschillen naargelang van de aard van het pensioen, de leeftijd (vóór of na 65 jaar) en de gezinssituatie (kinderen ten laste of niet). U vindt hieronder de nieuwe (belastbare) bedragen (op jaarbasis) voor een activiteit als zelfstandige. Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden in 2021 Met kinderlast Zonder kinderlast Jonger dan 65 jaar en rustpensioen € 10.195 € 6.797 Jonger dan 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 19.782 € 15.826 Minstens 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 23.880 € 19.632 Minstens 65 jaar en rustpensioen Onbeperkt Onbeperkt ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Tijdige voorafbetaling als goed voornemen voor 2021?

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? Wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer
Zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - 18.03.2021

Bijklussen na uw pensioen: beter via een vennootschap?

Wanneer u na uw pensioen wilt blijven werken, al dan niet voor uw eigen bedrijf, waarvan u bv. al de dagelijkse leiding overgedragen heeft aan uw opvolgers, dan kunt u dat in persoonlijke naam doen, maar ook via een (management)vennootschap die u al heeft of nu opricht. Wat zijn de voor- en nadelen van het werken via een vennootschap? Welke aandachtspunten en tips zijn er te vermelden?
Lees meer

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 22.03.2021

Ook voor eenmanszaken geen degressieve afschrijvingen?

Sinds 01.01.2020 mogen kmo’s niet meer degressief (versneld) afschrijven. Eenmanszaken daarentegen wel. En toch zegt uw boekhouder dat sommige investeringen die uw eenmanszaak deed niet degressief afgeschreven kunnen worden. Ook de investeringsaftrek zou niet voor alle investeringen mogelijk zijn. Is dat zo?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer