Zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 06.12.2023

Link tussen VAPZ en sociale bijdragen?

Aftrekbare VAPZ-premies. Heeft u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan zijn de premies daarvan binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar van uw loon. In 2023 zijn die grenzen 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2020, met een maximum van € 3.859,40 voor de premies van een gewone VAPZ, en 9,40% van dat inkomen met een maximum van € 4.440,43 voor een sociaal VAPZ. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 04.12.2023

Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

Als zelfstandige moet u uw sociale bijdragen vóór het einde van ieder kwartaal betaald hebben. Wist u echter dat een tijdige betaling van uw sociale bijdragen voor het laatste, vierde kwartaal zeker van belang is? Waarom is dat zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 01.12.2023

Flexijobbers nog voordelig in 2024?

De flexijob is al een tijdje ingeburgerd in ons sociaal systeem. Onlangs heeft de federale regering echter wijzigingen aangekondigd die ingaan vanaf 2024. Wat zou er veranderen en is een flexijobber in dienst nemen in 2024 nog interessant?
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA - 01.12.2023

Fiscale regels voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

U wordt ziek en kunt gedurende een hele tijd niet werken. U heeft dan recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en eventueel een uitkering van een verzekering gewaarborgd inkomen. Welke fiscale regels gelden daarvoor?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 24.11.2023

Hoe verworpen uitgaven autokosten beperken om minder vennootschapsbelasting te betalen?

Omdat de laatste voorafbetaling op 20.12.2023 valt, heeft uw accountant onlangs een prognose gemaakt van uw belastbare winst. Daaruit blijkt dat een groot deel van die belastbare winst te wijten is aan verworpen autokosten. Hij stelt voor om voortaan (een deel van die) beperkt aftrekbare uitgaven door te rekenen aan uw klant. U zou daardoor (veel) minder belastingen betalen. Hoe zit dat juist?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 24.11.2023

Nog een fiscaal optimale huur voor 2023 uit uw vennootschap halen?

Wanneer u als bestuurder een kantoor in uw privéwoning beroepsmatig gebruikt, dan kunt u die bureauruimte verhuren aan uw vennootschap. Hoeveel bedraagt de fiscaal optimale huur en kunt u dat nog retro-actief aanrekenen voor 2023?
Lees meer
Zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 15.09.2023

Slechts 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 26.09.2023

Stoppen met werken vóór uw 65ste?

Uit een recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen vóór hun 65ste met pensioen gaat. Als u dat ook overweegt, hoe zit het dan met uw bedrijfspensioen (groepsverzekering/IPT, VAPZ) en uw huidige voordelen alle aard?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.10.2023

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 01.01.2026!

Vanaf 1 januari 2026 zal de facturatie tussen ondernemingen elektronisch moeten gebeuren. Waarom is dat zo? En aan welke voorwaarden moet zo’n factuur voldoen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app