Zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERNET - WEBSITE - 26.02.2020

Hoe kunt u jonge klanten tegenwoordig het best bereiken?

Mogelijk heeft u al van TikTok gehoord: de socialemedia-app die tegenwoordig razend populair is bij tieners. Bestaat de doelgroep van uw zaak (deels) uit jongeren, is het dan een optie om ook daar een account van uw zaak te openen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 26.02.2020

Wat met uw pensioen als u een gemengde loopbaan had?

Vóór uw loopbaan als zelfstandige heeft u eerst ook nog gewerkt als werknemer, of u werkt deeltijds als werknemer en deeltijds als zelfstandige. Wat betekent zo’n gemengde loopbaan dan voor uw latere pensioen en krijgt u dan ook het minimumpensioen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHULDSALDO - 26.02.2020

Moet uw verzekeraar uw ziekte vergeten?

Niet alleen voor een woonlening, maar ook voor een beroepsmatig krediet willen de banken vaak dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. In de praktijk was dat voor sommigen echter niet evident, maar daar is sinds 1 februari verbetering in gekomen via het ‘recht om vergeten’ te worden. Eens kijken hoe dat precies zit...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.02.2020

Voorlopige sociale bijdragen verlagen!

U heeft wellicht net een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 te betalen. Kunt u vragen om die bijdragen te verlagen?
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 18.02.2020

Hoe zit het met het minimumpensioen als zelfstandige?

Er is bij de politieke partijen tegenwoordig veel te doen over de uitbreiding van het minimumpensioen. Ook nu bestaat er echter al een minimumpensioen voor zelfstandigen, al heeft u daar niet altijd recht op. Hoe zit dit precies in elkaar?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PENSIOEN - 18.02.2020

Grensbedragen 2020 voor werken na pensioen

Wanneer spelen er ‘grenzen’? Wie met pensioen is en nog werkt, mag niet altijd onbeperkt bijverdienen. Dat is alleen het geval (1) zodra hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd al bereikt heeft (65 jaar) OF (2) als hij/zij nog geen 65 is, maar wél al een carrière van minstens 45 jaar achter de rug heeft. Een van de twee voorwaarden volstaat, maar voor een arts of tandarts zal het (gezien de lengte van de studies) de facto om de eerste voorwaarde moeten gaan. Is die niet vervuld, dan mag u niet onbeperkt bijverdienen, maar moet u zich houden aan de wettelijke grensbedragen. ...
Lees meer
Zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 23.12.2019

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.01.2020

Nu reeds uw sociale bijdragen 2020 bijsturen?

Door de verhoging van de minimumbezoldigingsvereiste om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, zijn de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 mogelijk te laag. Hoe kunt u berekenen of dat voor u ook het geval is? Kunt u nu reeds bijsturen?
Lees meer

Cookiebeleid