Zelfstandigen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Tijdige voorafbetaling als goed voornemen voor 2021?

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? Wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 22.03.2021

Ook in 2021 betalingsuitstel voor uw vennootschapsbijdrage!

Het grensbedrag om te bepalen of uw vennootschap € 347,50 dan wel de verhoogde zgn. vennootschapsbijdrage van € 868 moet betalen, is onlangs vastgelegd. Hoe zit dat precies en heeft u recht op uitstel of vrijstelling van betaling?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 09.03.2021

Communicatie met de fiscus enkel elektronisch?

Waarover gaat het? Op 10 februari 2021 is in het Belgisch Staatsblad een wet van 26 januari 2021 gepubliceerd over de communicatie tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Die zegt dat die communicatie op termijn niet meer op papier zal verlopen, maar in principe enkel nog via een beveiligd elektronisch platform. Gaat het om communicatie waarvoor de fiscus een aangetekende brief moet gebruiken, bv. een bericht van wijziging, dan zal u in uw eBox een kennisgeving ontvangen dat het bericht op het elektronische platform staat. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - FINANCIEEL & BANKZAKEN - 09.03.2021

Bijkomend betalingsuitstel voor kredieten omwille van corona

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen een extra betalingsuitstel voor hun kredieten aanvragen. Komt u of uw vennootschap hiervoor ook in aanmerking?
Lees meer
Zelfstandigen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Tijdige voorafbetaling als goed voornemen voor 2021?

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? Wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

PENSIOEN - IPT - 25.01.2021

Corona: fiscale tolerantie voor aftrek IPT-premie 2020!

Een IPT-premie (of groepsverzekering) is voor uw vennootschap fiscaal aftrekbaar voor zover u een regelmatige en maandelijkse bezoldiging opneemt en de premie de zgn. 80%-grens niet overschrijdt. Is de premie dan niet aftrekbaar als u een paar maanden geen loon kreeg? Wat zegt de fiscus hierover?
Lees meer