Zelfstandigen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN - 06.04.2020

Coronaziek: heeft een bedrijfsleider recht op een uitkering?

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u (door het coronavirus) ziek wordt? En wat indien u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten? Kunt u dan ook een uitkering aanvragen? Hoeveel krijgt u dan? Hoe wordt dat belast? En welke stappen moet u daarvoor ondernemen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 06.04.2020

Uitstel, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een vermindering, vrijstelling of uitstel van betaling vragen van hun sociale bijdragen. Komt u daarvoor in aanmerking? Wat moet u dan precies doen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 31.03.2020

Tijdelijke versoepeling overbruggingsrecht

Voor wie? Bent u een zelfstandige in hoofdberoep die zijn activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, dan heeft u recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten belope van maximaal € 1.614,10 (gezinshoofd) of € 1.291,69 (geen gezinshoofd) per maand, en dit voor de maanden maart en april 2020. Het gaat bv. om handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten (bv. een nachtwinkel), handelszaken die verplicht op afspraak moeten werken of restaurants die hun verbruikszaal sluiten en overschakelen op afhaalgerechten. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 26.03.2020

Coronavirus en uw sociale bijdragen...

Het eerste kwartaal van 2020 is bijna voorbij en dus moet u normaliter eerstdaags uw voorlopige sociale bijdragen betalen. Door de coronacrisis zijn er echter verschillende gunstmaatregelen. Een overzicht…
Lees meer

FISCAAL - STEUNMAATREGELEN - 24.03.2020

Fiscus mee in de strijd tegen corona!

Ook uw zaak voelt ongetwijfeld de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig komt de overheid tussen om u wat financiële ademruimte te geven. Eens kijken hoe dat concreet zit...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 24.03.2020

Corona en uw sociale bijdragen als zelfstandige...

Het coronavirus COVID-19 slaat wild om zich heen met ongeziene economische gevolgen. Gelukkig zijn er enkele faciliteiten voorzien voor de betaling van uw sociale bijdragen als zelfstandige. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Zelfstandigen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - STEUNMAATREGELEN - 24.03.2020

Fiscus mee in de strijd tegen corona!

Ook uw zaak voelt ongetwijfeld de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig komt de overheid tussen om u wat financiële ademruimte te geven. Eens kijken hoe dat concreet zit...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.03.2020

Steunmaatregelen ingevolge coronavirus

Gespreide betaling van belastingschulden. Indien u ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus in financiële moeilijkheden raakt, kunt u een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om uw schulden (bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, ...) af te betalen. U moet uw aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 indienen en het bewijs leveren dat u bv. een omzetdaling, minder bestellingen, ... heeft ten gevolge van het coronavirus. Via deze link kunt u aan de slag: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 . ...
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 02.03.2020

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Lees meer

Cookiebeleid