Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 28.01.2020

Hoeveel sociale bijdragen in 2020?

Berekening sociale bijdragen. Uw sociale bijdragen als bedrijfsleider worden berekend op uw netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Omdat dat inkomen voor 2020 nu nog niet bekend is, betaalt u eerst voorlopige bijdragen op uw inkomen van drie jaar terug, dus 2017, dat wel eerst nog geïndexeerd (coëfficiënt voor 2020 is 1,0522372) wordt. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 28.01.2020

Hoe zit het met het minimumpensioen als zelfstandige?

Er is bij de regeringsvorming veel te doen over de uitbreiding van het minimumpensioen. Ook nu bestaat er al een minimumpensioen voor zelfstandigen, maar daar heeft u niet altijd recht op. Hoe zit dat precies?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 28.01.2020

Sociale bijdragen vanaf nu zeker op tijd betalen!

Toch altijd het best op tijd betalen? Ja, tenminste voor zover u geen verhoging van 3% wilt. Dat is nl. de sanctie als u uw sociale bijdragen niet betaald heeft vóór het einde van een kwartaal. Waarom dan sinds 2020 zeker daarop letten? Kortweg omdat die verhoging van 3% sinds 1 januari 2020 geen aftrekbare beroepskost meer is. Daar waar dat tot en met 31 december 2019 wel nog het geval was (circ. AOIF 25/2008, 13.08.2008, punt 9) , is dit sinds 1 januari 2020 niet meer van toepassing. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 27.01.2020

Nu reeds uw sociale bijdragen 2020 bijsturen?

Door de verhoging van de minimumbezoldigingsvereiste om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, zijn de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 mogelijk te laag. Hoe kunt u berekenen of dat voor u ook het geval is? Kunt u nu reeds bijsturen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.01.2020

Nu reeds uw sociale bijdragen 2020 bijsturen?

Door de verhoging van de minimumbezoldigingsvereiste om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, zijn de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 mogelijk te laag. Hoe kunt u berekenen of dat voor u ook het geval is? Kunt u nu reeds bijsturen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 09.01.2020

Hoeveel sociale bijdragen voor 2020?

Binnenkort krijgt u van uw sociaal verzekeringsfonds een uitnodiging om uw voorlopige sociale bijdragen te betalen voor het eerste kwartaal 2020. Hoe worden deze berekend? En wanneer volgt de afrekening?
Lees meer
Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.01.2020

Nu reeds uw sociale bijdragen 2020 bijsturen?

Door de verhoging van de minimumbezoldigingsvereiste om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, zijn de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 mogelijk te laag. Hoe kunt u berekenen of dat voor u ook het geval is? Kunt u nu reeds bijsturen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 28.01.2020

Hoe zit het met het minimumpensioen als zelfstandige?

Er is bij de regeringsvorming veel te doen over de uitbreiding van het minimumpensioen. Ook nu bestaat er al een minimumpensioen voor zelfstandigen, maar daar heeft u niet altijd recht op. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 22.11.2019

Zeker dit vierde kwartaal uw sociale bijdragen tijdig betalen!

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. In dit laatste kwartaal is dat nog belangrijker dan anders. Bij een laattijdige betaling krijgt u nl. een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid