Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.06.2020

Hoe uw privérechtsbijstandsverzekering fiscaal inbrengen?

Sinds 01.09.2019 kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u privé recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Aan welke voorwaarden moet de polis voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn? In welke code moet u dat dan aangeven in de aangifte personenbelasting?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 16.06.2020

Plots minder wettelijk pensioen opgebouwd?

Wettelijk pensioen via mypension.be. Dat klopt inderdaad. Wilt u zicht hebben op wat het wettelijke pensioen voor u concreet voorstelt, dan kunt u het bedrag daarvan zelf opzoeken via https://www.mypension.be . Nog minder dan anders? Tja , uw wettelijke pensioen als zelfstandige is sowieso niet hoog. Indien u echter eerstdaags nog eens van plan was om het bedrag ervan te checken, zou u weleens kunnen schrikken... Het zou nl. kunnen zijn dat het bedrag ervan nog lager is dan u verwachtte of lager is dan de vorige keer dat u mypension.be raadpleegde. Foute berekening door betalingsuitstel sociale bijdragen....
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - OUDERSCHAPSVERLOF - 16.06.2020

Een corona-uitkering ouderschapsverlof als zelfstandige?

Heeft u kinderen jonger dan 12 jaar of een kind met een beperking, dan moet u wellicht ‘ploeteren’ om die zorg te combineren met uw activiteit als zelfstandige. U kunt daarvoor nu wel een uitkering ouderschapsverlof aanvragen. Hoe zit dat precies en is dat wel een goed idee?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 16.06.2020

Hoe zit dat met uw vennootschapsbijdrage?

Vennootschapsbijdrage. Dat is, zoals u weet, een jaarlijkse bijdrage die uw vennootschap moet betalen. In principe gaat dat over een bedrag van € 347,50, maar zo het balanstotaal van uw vennootschap voor boekjaar 2018 meer dan € 702.954,47 was, moet ze dit jaar € 868 betalen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - SUBSIDIES - 09.06.2020

Ook nog overbruggingsrecht voor juni?

Het corona-overbruggingsrecht. Een zelfstandige of vrije beroeper die zijn zaak of praktijk ingevolge de coronamaatregelen minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten heeft in maart, april en/of mei 2020, had voor die maanden recht op een premie van € 1.291,69 of € 1.614,10 (persoon zonder of met gezinslast). In geval van een artsenpraktijk ging het eerder om ‘quasigesloten’, nl. het uitstellen van alle niet-dringende zorgen. ...
Lees meer

SUBSIDIES - 09.06.2020

Ook corona-ouderschapsverlof voor zelfstandige artsen?

Zelfstandigen die tussen 1 mei en 30 juni 2020 thuis zijn moeten blijven om op de kinderen (tot 12 jaar) te passen, hebben recht op zgn. corona-ouderschapsverlof, waarbij ze een overheidsuitkering (in principe € 532,24 per maand) krijgen. Geldt dit ook voor u als arts/tandarts en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer
Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - SUBSIDIES - 27.05.2020

Coronasteun naar BV(BA) of privérekening?

Het overbruggingsrecht komt ‘wettelijk gezien’ aan de natuurlijke persoon toe. In die zin zou het dus op de privérekening van de bedrijfsleider gestort moeten worden. Het bedrag zal in elk geval op een fiscale fiche op naam van de natuurlijke persoon gezet worden. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN - 14.04.2020

Coronaziek: heeft een zelfstandige recht op een uitkering?

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u (door het coronavirus) ziek wordt? Wat indien u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten? Kunt u dan ook een uitkering aanvragen? Hoeveel krijgt u dan? Hoe wordt dat belast? Welke stappen moet u daarvoor ondernemen?
Lees meer

PRO MEMORIE - 09.06.2020

Belangrijke deadlines in juni 2020?

Veranderen van sociale kas tot 30 juni. Wie zich bij een ander sociaal verzekeringsfonds wil aansluiten, wat pas kan zodra men al minstens vier kalenderjaren aangesloten is, moet uiterlijk op 30 juni 2020 zijn opzeg bij het huidige fonds geven, zodat hij op 1 januari 2021 effectief naar een nieuw fonds kan. Wacht u met uw opzeg tot ná 30 juni 2020, dan kunt u nl. pas weg in 2022. In principe zorgt het nieuwe sociaal verzekeringsfonds wel voor de uitvoering van de opzeg bij het oude fonds. ...
Lees meer

Cookiebeleid