Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 04.12.2023

Uw laatste sociale bijdragen voor 2023 zeker op tijd betalen!

Als zelfstandige moet u uw sociale bijdragen vóór het einde van ieder kwartaal betaald hebben. Wist u echter dat een tijdige betaling van uw sociale bijdragen voor het laatste, vierde kwartaal zeker van belang is? Waarom is dat zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 01.12.2023

Flexijobbers nog voordelig in 2024?

De flexijob is al een tijdje ingeburgerd in ons sociaal systeem. Onlangs heeft de federale regering echter wijzigingen aangekondigd die ingaan vanaf 2024. Wat zou er veranderen en is een flexijobber in dienst nemen in 2024 nog interessant?
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA - 01.12.2023

Fiscale regels voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

U wordt ziek en kunt gedurende een hele tijd niet werken. U heeft dan recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en eventueel een uitkering van een verzekering gewaarborgd inkomen. Welke fiscale regels gelden daarvoor?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 15.11.2023

Betaal uw sociale bijdragen voor 31.12.2023!

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u nl. een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 06.11.2023

Hoeveel vennootschapsbijdrage tegen wanneer te betalen?

Behoudens een aantal uitzonderingen moeten vennootschappen elk jaar een bijdrage betalen aan hun sociaal verzekeringsfonds. Sinds 2023 is echter zowel het bedrag ervan als de uiterste betaaldatum officieel gewijzigd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PENSIOEN - 23.10.2023

Actief blijven tot uw 65ste

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal tegen 10% belast zou worden, moet u tot uw 65ste actief blijven. De fiscus licht het een en ander toe in een circulaire van 04.10.2023. Wat is daarbij voor u van belang?
Lees meer
Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - 23.10.2023

Actief blijven tot uw 65ste

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal tegen 10% belast zou worden, moet u tot uw 65ste actief blijven. De fiscus licht het een en ander toe in een circulaire van 04.10.2023. Wat is daarbij voor u van belang?
Lees meer

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.10.2023

Tijd om uw sociale bijdragen voor 2023 te optimaliseren!

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen berekend die u in 2023 betaalt? En hoe berekent u de sociale bijdragen die u effectief verschuldigd bent? Wat doet u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 15.11.2023

Betaal uw sociale bijdragen voor 31.12.2023!

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u nl. een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app