Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.03.2024

Zijn terugbetaalde sociale bijdragen belastbaar?

Als uw sociaal verzekeringsfonds u in 2023 n.a.v. een herziening, sociale bijdragen terugbetaalde, dan staat het bedrag aan terugbetaalde sociale bijdragen apart vermeld op het fiscaal attest dat uw sociaal verzekeringsfonds u onlangs stuurde. Wil dat zeggen dat zo’n terugbetaling steeds belastbaar is?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.03.2024

Zelfstandige met moederschapsrust, wat zijn uw sociale rechten?

Vanaf wanneer en hoe lang kunt u als zelfstandige met moederschapsrust? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Moet u gedurende die periode nog sociale bijdragen betalen? En is er een tussenkomst in de moederschapshulp voorzien?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 12.03.2024

Moet u sociale bijdragen op betwiste inkomsten betalen?

Naar aanleiding van een fiscale controle wordt uw in de personenbelasting belastbaar beroepsinkomen verhoogd. U gaat niet akkoord en maakt bezwaar. Wat zijn dan de gevolgen voor uw sociale bijdragen?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 11.03.2024

Fiscale gevolgen als u in de gemeenteraad zou zetelen

Er werd u gevraagd om mee op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Stel dat u op dat voorstel ingaat en verkozen zou worden, welke fiscale gevolgen heeft dat dan voor u? En wat met uw sociale bijdragen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - VARIA - 01.03.2024

Meer sociale bijdragen, omdat u een VZW bestuurt?

U bent lid van de raad van bestuur van een VZW en vraagt zich af of u op de vergoeding die u daarvoor ontvangt ook sociale bijdragen moet betalen. Van welke factoren hangt dat af? Even kijken.
Lees meer
Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.03.2024

Zijn terugbetaalde sociale bijdragen belastbaar?

Als uw sociaal verzekeringsfonds u in 2023 n.a.v. een herziening, sociale bijdragen terugbetaalde, dan staat het bedrag aan terugbetaalde sociale bijdragen apart vermeld op het fiscaal attest dat uw sociaal verzekeringsfonds u onlangs stuurde. Wil dat zeggen dat zo’n terugbetaling steeds belastbaar is?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 21.02.2024

Ambtshalve ontheffing voor vergeten aftrek sociale bijdragen?

Een bedrijfsleider stelt in 2020 vast dat hij al enkele jaren vergeten is om zijn sociale bijdragen in te vullen in zijn belastingaangifte. Kan hij die toch nog in aftrek brengen via een verzoek tot ambtshalve ontheffing?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app