Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 27.09.2022

Uw sociale bijdragen nog verminderen?

U verwacht dit najaar een forse daling van uw omzet en om uw vennootschap financiële ademruimte te geven, gaat u minder loon opnemen. Kunt u dan ook uw voorlopige sociale bijdragen verlagen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIAAL STATUUT - 13.09.2022

Korting sociale bijdragen als primostarter

Primostarter? Dat is een beginnende zelfstandige in hoofdberoep die tijdens de voorbije vijf jaar geen zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling in bijberoep of meewerkende echtgenoot in het maxistatuut was. Een activiteit in die periode als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige is geen probleem. De wet maakt geen onderscheid tussen zelfstandigen met een eenmanszaak en bedrijfsleiders, dus ook u of uw partner of kind kan primostarter zijn. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.09.2022

Uw sociale bijdragen laten zakken voor de rest van 2022?

In de pers was onlangs te lezen dat het aantal zelfstandigen dat een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvroeg voor het tweede kwartaal van 2022 zowat 13% hoger lag dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Is dat ook iets wat u nu nog kunt doen? Hoe dan en wat zijn daarbij de aandachtspunten?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.09.2022

Sociale bijdragen betalen: is dat per mandaat?

Verschuldigd als bedrijfsleider. Dat klopt. Zodra u een mandaat als bedrijfsleider opneemt, bent u verplicht om zich aan te sluiten bij een sociale kas en bijgevolg in principe ook om sociale bijdragen te betalen. U wordt eerstdaags ook bedrijfsleider in een tweede vennootschap? Dan verandert er in feite niets. U bent dan immers al aangesloten omdat u al een mandaat als bestuurder had in uw eerste vennootschap, uw tweede mandaat wijzigt daar dus niets aan. U blijft m.a.w. verplicht aangesloten. ...
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 02.09.2022

Verkeerde fiche gekregen van sociale kas?

Fiche van uw sociale kas? Normaliter bezorgt uw sociale kas u jaarlijks een attest waarop het bedrag vermeld staat van sociale bijdragen en eventueel VAPZ-premies die u het vorige jaar betaald heeft. Soms kunt u ook een fiche (281.18 of 218.50) ontvangen, nl. als u vorig jaar van uw sociale kas een uitkering gekregen heeft, bv. overbruggingsrecht. ...
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 02.09.2022

Korting sociale bijdragen primostarters!

Primostarter? Dat is een beginnende zelfstandige in hoofdberoep die in de loop van de voorbije 20 kwartalen (vijf jaar), geen zelfstandige in hoofdberoep, met gelijkstelling bijberoep of meewerkende echtgenoot in het maxistatuut geweest is. Het is geen probleem dat u in die periode onder meer zelfstandige in bijberoep geweest bent. ...
Lees meer
Zelfstandigen - Sociale bijdragen & uitkeringen

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 30.08.2022

Uw sociale bijdragen door uw BV laten betalen?

U bent als bedrijfsleider sociale bijdragen voor zelfstandigen verschuldigd op uw loon. Uw vennootschap kan die bijdragen echter ook betalen in uw plaats. Waarom zou u dat doen, en wat zijn de fiscale gevolgen?
Lees meer

PERSONENBELASTING - 12.08.2022

Uw studerend kind nu al bestuurder van uw BV maken?

Uw kind studeert nog, maar is al actief betrokken in uw bedrijf, en zal u waarschijnlijk opvolgen. U zou hem of haar daarom nu al bestuurder van uw BV willen maken. Hoe doet u dat en welke bevoegdheden en aansprakelijkheden heeft uw kind dan? Moet uw kind ook een loon krijgen en zo ja, wat zijn dan de fiscale en sociale gevolgen?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - SOCIALE BIJDRAGEN - 13.09.2022

Sociale bijdragen betalen: is dat per mandaat?

Verschuldigd als bedrijfsleider. Dat klopt. Zodra u een mandaat als bedrijfsleider opneemt, bent u verplicht om zich aan te sluiten bij een sociale kas en bijgevolg in principe ook om sociale bijdragen te betalen. U wordt eerstdaags ook bedrijfsleider in een tweede vennootschap? Dan verandert er in feite niets. U bent dan immers al aangesloten omdat u al een mandaat als bestuurder had in uw eerste vennootschap, uw tweede mandaat wijzigt daar dus niets aan. U blijft m.a.w. verplicht aangesloten. ...
Lees meer