Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 16.06.2021

Hoger zelfstandigenpensioen door afschaffing correctiefactor!

Als zelfstandige bouwt u een wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt via uw sociaal verzekeringsfonds. Uw wettelijk pensioen wordt sinds 1984 berekend op slechts 69% van uw inkomen. Bij werknemers is dat 100%. Een wetsontwerp zou die discriminatie vanaf 2021 wegwerken. Hoe zit dat?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN - 06.04.2021

Hoeveel mag u bijverdienen na uw pensioen?

Wanneer zijn er ‘grenzen’? Wie met pensioen is en nog werkt, mag niet altijd onbeperkt bijverdienen. Dat is alleen het geval (1) zodra hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd al bereikt heeft (65 jaar) OF (2) als hij/zij nog geen 65 is, maar wél al een carrière van minstens 45 jaar achter de rug heeft. Een van de twee voorwaarden volstaat. Is die niet vervuld, dan bent u gebonden aan wettelijke grensbedragen. Nieuwe ‘grenzen’ voor 2021. Deze wettelijke grensbedragen werden verhoogd op 1 januari 2021. Ze verschillen naargelang van de aard van het pensioen, de leeftijd (vóór of na 65 jaar) en de gezinssituatie (kinderen ten laste of niet). U vindt hieronder de nieuwe (belastbare) bedragen (op jaarbasis) voor een activiteit als zelfstandige. Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden in 2021 Met kinderlast Zonder kinderlast Jonger dan 65 jaar en rustpensioen € 10.195 € 6.797 Jonger dan 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 19.782 € 15.826 Minstens 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 23.880 € 19.632 Minstens 65 jaar en rustpensioen Onbeperkt Onbeperkt ...
Lees meer

PENSIOEN - 18.03.2021

Blijven werken na uw pensioen: impact op de belastingvermindering voor pensioenen?

Als u na uw pensioen nog blijft werken, dan kan dat een impact hebben op de belasting die u op uw pensioen betaalt. Hoe wordt uw pensioen belast? Welke belastingverminderingen voor pensioenen zijn er van toepassing? Wat is de impact van uw andere inkomsten op die belastingvermindering? Wordt na uw pensioen blijven werken fiscaal gezien echt zo zwaar afgestraft als u misschien aanneemt?
Lees meer

PENSIOEN - 18.03.2021

Bijklussen na uw pensioen: beter via een vennootschap?

Wanneer u na uw pensioen wilt blijven werken, al dan niet voor uw eigen bedrijf, waarvan u bv. al de dagelijkse leiding overgedragen heeft aan uw opvolgers, dan kunt u dat in persoonlijke naam doen, maar ook via een (management)vennootschap die u al heeft of nu opricht. Wat zijn de voor- en nadelen van het werken via een vennootschap? Welke aandachtspunten en tips zijn er te vermelden?
Lees meer

TOEGELATEN ARBEID - 18.03.2021

Mag u als bedrijfsleider na uw pensioen nog wat verder blijven werken?

Kunt u als gepensioneerd bedrijfsleider nog blijven werken? Bent u vandaag verplicht om op uw 65ste uw pensioen op te nemen? Welke impact heeft blijven werken op uw wettelijk pensioen? Is dat anders als u een vervroegd pensioen geniet? Betaalt u als bijklussende gepensioneerde nog sociale bijdragen? Heeft bijklussen ook een impact op de belastingen die u op uw pensioen verschuldigd bent?
Lees meer
Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN - 06.04.2021

Hoeveel mag u bijverdienen na uw pensioen?

Wanneer zijn er ‘grenzen’? Wie met pensioen is en nog werkt, mag niet altijd onbeperkt bijverdienen. Dat is alleen het geval (1) zodra hij/zij de wettelijke pensioenleeftijd al bereikt heeft (65 jaar) OF (2) als hij/zij nog geen 65 is, maar wél al een carrière van minstens 45 jaar achter de rug heeft. Een van de twee voorwaarden volstaat. Is die niet vervuld, dan bent u gebonden aan wettelijke grensbedragen. Nieuwe ‘grenzen’ voor 2021. Deze wettelijke grensbedragen werden verhoogd op 1 januari 2021. Ze verschillen naargelang van de aard van het pensioen, de leeftijd (vóór of na 65 jaar) en de gezinssituatie (kinderen ten laste of niet). U vindt hieronder de nieuwe (belastbare) bedragen (op jaarbasis) voor een activiteit als zelfstandige. Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden in 2021 Met kinderlast Zonder kinderlast Jonger dan 65 jaar en rustpensioen € 10.195 € 6.797 Jonger dan 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 19.782 € 15.826 Minstens 65 jaar en enkel overlevingspensioen € 23.880 € 19.632 Minstens 65 jaar en rustpensioen Onbeperkt Onbeperkt ...
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 16.06.2021

Hoger zelfstandigenpensioen door afschaffing correctiefactor!

Als zelfstandige bouwt u een wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt via uw sociaal verzekeringsfonds. Uw wettelijk pensioen wordt sinds 1984 berekend op slechts 69% van uw inkomen. Bij werknemers is dat 100%. Een wetsontwerp zou die discriminatie vanaf 2021 wegwerken. Hoe zit dat?
Lees meer