Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

IPT - 12.08.2022

Een hoger wettelijk pensioen: gevolgen voor uw IPT of ‘groepsverzekering’

Sinds 2021 is de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen afgeschaft. Krijgt u nu effectief evenveel wettelijk pensioen als een werknemer, zoals de media beweren? Uw wettelijk pensioen speelt ook mee bij de berekening van de premie voor uw aanvullend pensioen (IPT) die uw vennootschap binnen de grenzen van de 80%-regel fiscaal mag aftrekken. Daarenboven heeft de fiscus vanaf 2022 in een recente circulaire (circ. 2022/C/33 van 31.03.2022) de berekening van die 80%-regel gewijzigd. Welke gevolgen heeft dat allemaal samen voor uw IPT?
Lees meer

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 07.06.2022

Starten als zelfstandige: de invloed op uw wettelijk pensioen zelf berekenen?

Via mypension.be kan iedere werknemer of zelfstandige zijn persoonlijk pensioendossier raadplegen. Sinds kort kunt u daar ook de impact van een nieuwe job als zelfstandige in hoofdberoep op uw wettelijk pensioen berekenen. Hoe zit dat?
Lees meer

PERSONEEL - GROEPSVERZEKERING - 10.03.2022

Welke impact heeft de verhoging van het wettelijk loonplafond op uw groepsverzekering?

In het kader van de pensioenhervorming heeft de regering beslist om het wettelijk loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen met meer dan 12% te verhogen in de periode 2021-2024 (wet van 15.06.2021 en KB 29.08.2021: wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24.10.1967) . Welke impact heeft dat op het wettelijk en het aanvullend pensioen van uw werknemers?
Lees meer

PENSIOEN - TOEGELATEN ARBEID - 10.03.2022

Grensbedragen 2022 voor werken na pensioen

Doet u af en toe een beroep op een gepensioneerde, dan kan het zijn dat u rekening moet houden met ‘grensbedragen’. Wanneer is dat zo? En wat zijn dan de gevolgen als de grensbedragen overschreden worden?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 02.03.2022

Strenge voorwaarden voor ‘gelijkstelling wegens ziekte’!

Zo u als zelfstandige een tijd buiten strijd bent, kunt u ontsnappen aan de betaling van uw sociale bijdragen mits u een zgn. gelijkstelling wegens ziekte bekomt. De voorwaarden daartoe zijn echter streng, zeker voor wie een vennootschap heeft. Dat blijkt ook uit een arrest van 07.09.2021! Eens kijken.
Lees meer

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 18.02.2022

Hoe fiscaal vriendelijk een pensioenspaarpot opbouwen?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is meestal onvoldoende om uw levensstandaard te behouden. Hoe kunt u op een fiscaal vriendelijke manier wat extra opbouwen? En welk pensioenproduct is fiscaal gezien het meest interessant?
Lees meer
Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

IPT - 12.08.2022

Een hoger wettelijk pensioen: gevolgen voor uw IPT of ‘groepsverzekering’

Sinds 2021 is de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen afgeschaft. Krijgt u nu effectief evenveel wettelijk pensioen als een werknemer, zoals de media beweren? Uw wettelijk pensioen speelt ook mee bij de berekening van de premie voor uw aanvullend pensioen (IPT) die uw vennootschap binnen de grenzen van de 80%-regel fiscaal mag aftrekken. Daarenboven heeft de fiscus vanaf 2022 in een recente circulaire (circ. 2022/C/33 van 31.03.2022) de berekening van die 80%-regel gewijzigd. Welke gevolgen heeft dat allemaal samen voor uw IPT?
Lees meer