Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - MEEWERKENDE PARTNER - 13.12.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige zgn. meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben vandaag geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit die regeling in elkaar?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 23.11.2022

Fiscaal voordeel voor meerdere pensioenovereenkomsten?

Pensioensparen. Als u aan pensioensparen doet, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% of 25% van de betalingen. Voor deze belastingvermindering komt wel maar één contract in aanmerking (art. 145/8, lid 4 WIB 92) . Groepsverzekering/IPT. Voor de aftrek door uw vennootschap van de premies van een groepsverzekering/IPT, is het geen voorwaarde dat er maar één overeenkomst is. Vereist is enkel dat de premies van de overeenkomsten opgeteld de zgn. 80%-grens niet overschrijden. ...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 23.11.2022

Betalingsuitstel sociale bijdragen vierde kwartaal 2022 en VAPZ-premie in 2022: geen goede combinatie!

Vanwege de energiecrisis kunt u tot 15.12.2023 een betalingsuitstel vragen voor uw sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Hoe zit dat precies en wat als u in 2022 ook een VAPZ-premie gestort heeft?
Lees meer

MEEWERKENDE ECHTGENOOT - PENSIOEN - 21.11.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben op vandaag geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit dat?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN - 04.11.2022

Is een pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ) iets voor u?

Als zelfstandige-natuurlijke persoon kunt u via een VAPZ, pensioen- en langetermijnsparen op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenspaarpot opbouwen. Sinds 2018 kan dat ook via een POZ. Wat is dat juist en is dat interessant?
Lees meer
Zelfstandigen - Wettelijk pensioen zelfstandigen

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 23.11.2022

Fiscaal voordeel voor meerdere pensioenovereenkomsten?

Pensioensparen. Als u aan pensioensparen doet, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% of 25% van de betalingen. Voor deze belastingvermindering komt wel maar één contract in aanmerking (art. 145/8, lid 4 WIB 92) . Groepsverzekering/IPT. Voor de aftrek door uw vennootschap van de premies van een groepsverzekering/IPT, is het geen voorwaarde dat er maar één overeenkomst is. Vereist is enkel dat de premies van de overeenkomsten opgeteld de zgn. 80%-grens niet overschrijden. ...
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer

MEEWERKENDE ECHTGENOOT - PENSIOEN - 21.11.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben op vandaag geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app