Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 01.06.2023

Sinds 8 mei 2023 nieuwe regels opeenvolgende overeenkomsten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Sinds 8 mei 2023 zijn er strengere regels van toepassing voor de opeenvolging van een of meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een welomschreven werk en een of meerdere vervangingsovereenkomsten. De totale duur van dit type van opeenvolgende overeenkomsten zal voortaan maximaal twee jaar bedragen (wet van 20.03.2023 tot wijziging van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten, BS 28.04.2023) .
Lees meer

PERSONEEL - 01.06.2023

Opzegtermijn te respecteren door werknemer vanaf 28 oktober 2023 maximaal 13 weken

Vanaf eind oktober 2023 zal de maximale opzeggingstermijn voor werknemers die zelf hun ontslag geven nog 13 weken zijn. Met welke andere spelregels moet de werknemer die opzegt dan rekening houden? Mag hij nog sollicitatieverlof opnemen als hij al een andere job gevonden heeft?
Lees meer

BELASTINGEN - 01.06.2023

Zetelverplaatsing van vennootschap met onroerend goed: registratiebelasting?

In een recente ruling van 24 oktober 2022 heeft Vlabel zich uitgesproken over de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de zetelverplaatsing van drie Hong Kong-vennootschappen naar België. Bijzonderheid in deze was dat de vennootschappen Belgische onroerende goederen in hun bezit hadden. Impliceert de zetelverplaatsing van die vennootschappen een overdracht die het verkooprecht opeisbaar maakt?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 01.06.2023

Hoe raakt u aan uw geld nadat u tegen uw slechte betalers een vonnis verkregen heeft?

Hoe pakt u de zaken het best aan nadat u tegen een slechte betaler een vonnis verkregen heeft? Kan de gerechtsdeurwaarder bij het betekenen van een bevel tot betaling een afbetalingsplan goedkeuren? Op welke goederen van de klant kunt u beslag laten leggen? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Is het van belang of uw klant al dan niet beroep aantekent tegen het vonnis in eerste aanleg? Kunt u meer druk zetten door uw klant te dagvaarden in faling? Waarom is zo’n dagvaarding in faling voor u niet altijd zonder risico?
Lees meer

BELASTINGEN - 01.06.2023

Abnormale of goedgunstige voordelen verstrekt door buitenlandse vennootschap

De wet voorziet expliciet dat de abnormale of goedgunstige voordelen die een vennootschap verkrijgt van een verbonden onderneming, in haar hoofde een minimale belastbare grondslag vormen. In het verleden beperkte de Administratie het toepassingsgebied van dat aftrekverbod tot voordelen verstrekt door een binnenlandse verbonden vennootschap. Begin jaren 2000 veranderde de fiscus het geweer van schouder en werd gesteld dat het aftrekverbod niet beïnvloed wordt door de vraag of het abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt wordt door een binnenlandse, dan wel een buitenlandse vennootschap. Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

BELASTINGEN - 01.06.2023

Verlengde fraudetermijn van tien jaar: wat is nog belastbaar?

De aanslagtermijn in geval van fraude werd door een wet van eind 2022 verlengd tot tien jaar. Anderzijds heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 24 maart 2023 de mogelijkheid voor de fiscus om die aanslagtermijn te gebruiken, ingeperkt. Welke gevolgen hebben de wetswijziging en het cassatiearrest voor de praktijk? Tot welk aanslagjaar (aj.) en boekjaar (bj.) kan de fiscus met de fraudetermijn teruggaan als hij in 2023 een controle uitvoert? Wat heeft het Hof van Cassatie precies beslist?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 21.03.2023

Van BVBA naar BV: wel of niet nodig?

Tegen eind 2023 moeten oude BVBA’s hun statuten aan het nieuwe wetboek aanpassen. Er wordt gezegd dat dat allemaal niet zo nauw steekt voor wie alleen is in zijn BVBA (want geen ‘echte’ sancties). Is dat zo?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 30.03.2023

Ziek tijdens de vakantie, dus vakantie later opnemen?

Stel, uw werknemer wordt tijdens zijn vakantieperiode ziek of op de eerste dag van zijn skivakantie maakt uw werknemer een lelijke val. Kan hij zich dan ziek melden en die vakantiedagen nadien opnemen? Wat wijzigt er hier door een recent Koninklijk Besluit?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - VARIA - 15.03.2023

Ongeval met de bedrijfswagen: wie betaalt de rekening?

Stel, een werknemer rijdt de bedrijfswagen of -camionette ‘total loss’. Kunt u hem dan vragen om de schade te vergoeden? Het arbeidshof sprak zich onlangs uit over die vraag.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app