Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSVOORHEFFING - 26.01.2023

Vrijstelling doorstorting bv voor nacht- en ploegenarbeid, onderzoek en opleiding

Normaal gezien moet een werkgever de bedrijfsvoorheffing (bv) die hij inhoudt op de lonen van zijn werknemers integraal doorstorten aan de fiscus, maar onder bepaalde voorwaarden kan hij een vrijstelling van doorstorting (van een deel) van de bv genieten. Sommige van die vrijstellingen gelden enkel voor specifieke sectoren, bv. de bouw of de horeca. Op andere vrijstellingen kunnen in principe alle werkgevers een beroep doen, en van die algemene vrijstellingen komen in dit advies die voor nacht- en ploegenarbeid, voor onderzoek en voor opleiding aan bod.
Lees meer

KLOKKENLUIDERS - 26.01.2023

Klokkenluiderswetgeving van kracht vanaf 15 februari 2023

De Europese richtlijn omtrent de bescherming van klokkenluiders is eindelijk in Belgische wetgeving omgezet. De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector is op 15 december 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Wat betekent dat nu voor de werkgevers?
Lees meer

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN - 26.01.2023

Beoordeling groottecriteria vennootschap na wijziging op niveau van verbondenheid

Om te beoordelen of een vennootschap als klein aangemerkt kan worden, wordt rekening gehouden met de vraag of de betrokken vennootschap al dan niet verbonden is aan andere vennootschappen, aangezien de groottecriteria op geconsolideerde basis beoordeeld worden. Wanneer een vennootschap haar verbondenheid met andere vennootschappen verliest, kan dat een impact hebben op haar omvang. De CBN heeft daarvoor reeds duidelijke richtlijnen verstrekt (CBN-advies 2017/10) . Onlangs werden die echter in vraag gesteld door het hof van beroep te Gent.
Lees meer

CSRD - 26.01.2023

Corporate Sustainability Reporting Directive: ook voor u nieuwe rapporteringsverplichting?

Een van de hulpmiddelen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren, is klanten, investeerders, werknemers en andere belanghebbenden beter te informeren over de duurzame prestaties van bedrijven. In dat kader hebben het Europees Parlement en de Europese Raad in november 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd en zullen de lidstaten vervolgens die richtlijn moeten implementeren binnen de 18 maanden in nationaal recht. Waarmee moet u in die context zoal rekening houden?
Lees meer

REORGANISATIE - 26.01.2023

Een belaste fusie of splitsing: soms voordelig?

Wanneer Belgische vennootschappen betrokken zijn in een reorganisatie zoals een fusie, splitsing of inbreng van bedrijfstak, is het meestal de bedoeling dat de verrichting belastingvrij uitgevoerd kan worden. Kan een belaste reorganisatie soms ook haar voordelen hebben? Wat zijn dan een aantal belangrijke aandachtspunten voor de praktijk? Wat is er veranderd sinds de invoering van het WVV?
Lees meer

REORGANISATIE - 26.01.2023

Belaste reorganisatie: hoe verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting?

Een reorganisatie die niet gebeurt wegens doorslaggevende niet-fiscale motieven is belastbaar. De fiscale gevolgen en de boekhoudkundige verwerking van zo’n belaste reorganisatie verloopt echter niet parallel. Hoe springt u daarmee om in uw aangifte vennootschapsbelasting?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 02.11.2022

Leasing en renting in het licht van de ‘vergroening’

U bent van plan om op korte termijn een nieuwe auto aan te schaffen voor uw vennootschap. Uw vennootschap zou die niet kopen, maar leasen of renten. Wat zijn de fiscale verschillen tussen beide opties, in het algemeen en in het licht van de zgn. vergroening van de autofiscaliteit in het bijzonder?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 06.01.2023

Verplichte vermeldingen in arbeidscontract en -reglement?

Werft u een werknemer aan sinds 10 november 2022, dan moet u die door een nieuwe wet extra informatie geven. Ook werknemers die al in dienst zijn, kunnen bepaalde informatie opvragen en er zijn ook extra vermeldingen die in het arbeidsreglement moeten staan. Hoe gaat u daar praktisch mee om?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app