Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - GESPREIDE TAXATIE - 17.05.2024

Waarop letten bij gespreide taxatie van verbouwd pand?

Een vennootschap verbouwt een pand en verkoopt het met een meerwaarde. Kan die meerwaarde volledig gespreid worden belast, of moet er voor de gespreide taxatie een onderscheid gemaakt worden tussen het gebouw zelf en de verbouwingswerken, zoals de fiscus beweert? Wat besliste het Hof van Cassatie?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - HUUR - 17.05.2024

Huurvoordeel of voordeel van alle aard?

Een vennootschap huurt een terrein van haar bedrijfsleider en richt dat in als parking. De fiscus belast de bedrijfsleider op een voordeel van alle aard (VAA) voor de inrichtingswerken. Waarom, en was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 17.05.2024

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024 gepubliceerd!

Het aangifteformulier vennootschapsbelasting voor aanslagjaar (aj) 2024 werd gepubliceerd op 15 april 2024. Ook werd Biztax opengesteld op 29 april 2024. Tegen wanneer dient u uw aangifte in te dienen?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - ACTUALITEIT - 17.05.2024

Voordelen starters voor uw nieuwe opgerichte managementvennootschap?

U was tot nu toe bestuurder of zaakvoerder van uw vennootschap in persoonlijke naam, maar zou voor die bestuursactiviteiten een managementvennootschap willen oprichten. Kan die vennootschap de fiscale voordelen voor starters genieten?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 17.05.2024

Hogere forfaitaire binnenlandse dagvergoeding vanaf 01.06.2024!

Forfaitaire binnenlandse dagvergoeding. Als u een binnenlandse verplaatsing doet voor uw vennootschap, mag ze u daarvoor een forfaitaire vergoeding betalen. Deze kost is volledig aftrekbaar voor uw vennootschap en u wordt er privé niet op belast. Er zijn evenmin sociale bijdragen op verschuldigd. De vergoeding wordt geacht de kosten te dekken van een maaltijd onderweg. Daarom moet uw totale verplaatsing ten minste zes uur duren om een vergoeding te kunnen opnemen (circ. 2018/C/8, 22.01.2018, randnr. 19) . Dat moet u bij een controle kunnen aantonen. ...
Lees meer

FISCAAL - HUUR - 17.05.2024

Geen fiscale aftrek bij gratis geregistreerd huurcontract

Indien een huurovereenkomst gratis geregistreerd werd, kan de huurder de huurkosten sinds aanslagjaar 2024 niet meer fiscaal in aftrek brengen. Wat zijn precies de gevolgen van die nieuwe regel? Een circulaire brengt verduidelijking.
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 28.03.2024

Een fiets op kosten van uw vennootschap: hoe zit dat fiscaal?

Het is lente en het kriebelt om weer te gaan fietsen. Uw fiets is echter aan vervanging toe. Is het fiscaal voordelig om zo’n fiets aan te schaffen via uw vennootschap? En hoe zit dat als u uw werknemer een fiets ter beschikking stelt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app