Recent toegevoegde tips & adviezen

KLEIN VERLET - 07.12.2023

Uw werknemer moet zetelen in een assisenjury: wie betaalt het loon?

Elk van uw werknemers kan als jurylid in een assisenproces opgeroepen worden. Kunt u dit als werkgever weigeren? Bent u verplicht om het loon van uw werknemer te betalen als hij effectief tijdens het volledige proces moet zetelen? Behoort deze situatie tot het zogenaamde klein verlet? Wat is het verschil tussen klein verlet en verlof om dwingende redenen?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 07.12.2023

Sociale verkiezingen: opletten bij ontslag tijdens occulte beschermingsperiode

Tussen 13 en 26 mei 2024 zullen weer heel wat ondernemingen in België sociale verkiezingen moeten organiseren voor de oprichting van een comité voor de preventie en bescherming op het werk en eventueel ook voor een ondernemingsraad. Vóór de effectieve dag van de verkiezingen moeten de ondernemingen een strikte preprocedure volgen, die 150 dagen beslaat. Tijdens die voorprocedure loopt er ook een occulte beschermingsperiode.
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 07.12.2023

Heeft de stijging van de rente gevolgen voor de groepsverzekering van uw werknemers?

De rente op de geld- en kapitaalmarkt is sinds midden 2021 aan het stijgen. Goed nieuws voor de spaarder, want geld brengt weer wat meer op. Er zit echter een onverwachte schaduwzijde aan die hogere rente. Wat is de impact op het minimumrendement dat u als werkgever moet garanderen op de bijdragen die gestort worden in de groepsverzekering van uw werknemers?
Lees meer

DIVIDENDEN - 07.12.2023

Vastgeklikte reserves én kapitaalvermindering: wanneer opletten?

Het regime van de vastgeklikte reserves werd in de praktijk vaak gecombineerd met een kapitaalvermindering. In de rechtspraak werd meermaals geoordeeld dat een dergelijke feitenconstellatie geen fiscaal misbruik uitmaakt. Het Hof van Cassatie gooit de beoordeling nu echter over een andere boeg en komt tot de vaststelling dat een combinatie van verrichtingen ertoe kan leiden dat er de facto geen sprake is van een toepassing van de overgangsregeling.
Lees meer

AFSCHRIJVINGEN - 07.12.2023

Afschrijvingen: hoeveel speelruimte heeft u?

Wanneer uw vennootschap materiële of immateriële vaste activa met een beperkte levensduur aanschaft, kan ze die niet in één keer in de kosten nemen, maar moet ze die afschrijven. Welke fiscale regels gelden er voor afschrijvingen? Hoe snel kunt u afschrijven? Wanneer kan de fiscus of kunt u zelf een afschrijvingstermijn wijzigen? Hoe zit het met aanvullende en uitzonderlijke afschrijvingen? Kunt u afschrijvingen overslaan, inhalen of terugnemen?
Lees meer

BUITENLAND - 07.12.2023

Uitkering uit buitenlandse stichting als derdenbeding onderworpen aan erfbelasting?

Kunnen uitkeringen uit een buitenlandse stichting (en bij uitbreiding uit een trust) kwalificeren als een derdenbeding? Het antwoord op die vraag is relevant om te bepalen of een uitkering uit een buitenlandse stichting of trust onderworpen kan zijn aan erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.6. VCF. In een recent vonnis oordeelt de rechtbank van eerste aanleg na een feitenanalyse van niet (rb. Gent, 21.06.2023) .
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

LOON - EINDEJAARSPREMIE - 14.09.2023

Moet u eindejaarspremie betalen bij uit dienst in PC 200? 

Stel, een werknemer gaat uit dienst. Is er dan in elk geval nog recht op een eindejaarspremie en maakt het dan uit wie het ontslag gegeven heeft: hijzelf of u als werkgever? Hoe zit dat in het paritair comité 200 en wat is er onlangs gewijzigd?
Lees meer

BTW - TARIEF - 15.09.2023

Slechts 6% btw voor zonnepanelen geplaatst begin 2024?

Nog tot 31 december 2023 geldt een verlaagd tarief van 6% voor de aankoop met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Wat zijn de voorwaarden? En wat indien de plaatsing pas begin 2024 zal plaatsvinden?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 28.09.2023

Wat betekent het VAA bedrijfswagen nu precies voor loon?

Indien de werknemer zijn bedrijfswagen ook privé gebruikt, wordt er een voordeel alle aard (VAA) gerekend. Dat VAA is voor nieuwe wagens de laatste maanden gestegen en veel werknemers hebben daar vragen bij. Hoeveel betalen ze er nu precies voor en hoe zien ze dat op de loonbrief?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app