GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT - 18.02.2020

De voorschriftperikelen van (begin) 2020

Sinds 01.02.2020 moet u een nieuw papieren voorschriftmodel gebruiken. Wanneer mag u dan eigenlijk nog op papier geneesmiddelen voorschrijven?

E-voorschrift verplicht sinds 01.01.2020. Huisartsen, specialisten en tandartsen zijn sinds begin 2020 verplicht om geneesmiddelen alleen nog via een elektronisch voorschrift voor te schrijven bij een raadpleging (ook tijdens de wachtdienst). Buiten het kabinet, bv. tijdens een huisbezoek of een bezoek in het rusthuis, geldt de e-verplichting echter niet.

Uitzondering voor 64-plussers. Het elektronisch voorschrijven geldt niet voor voorschrijvers die al 64 jaar of ouder waren op 01.01.2020. Zij mogen dus in alle omstandigheden op papier blijven voorschrijven.

Let op!  Wie pas 64 jaar wordt na 01.01.2020, blijft wél onder de verplichting vallen. Een enigszins vreemd (leeftijds)onderscheid...

Voorbehoud van overmacht. De principiële verplichting om enkel nog elektronisch voor te schrijven geldt niet als “overmacht het gebruik van het e-voorschrift onmogelijk maakt” , bv. als e-health of Recip-e uitvalt.

Nieuw voorschriftmodel. Zoals u weet, bestaat er sinds 01.11.2019 een nieuw model dat verschilt van het oude, omdat u nu een zgn. einddatum van uitvoerbaarheid kunt invullen. Deze nieuwe voorschriften zijn standaard drie maanden geldig. U kunt de geldigheidsduur ervan echter zelf wijzigen (gaande van één dag tot één jaar). De terugbetaling loopt gelijk met de geldigheidsduur van het voorschrift.

Oud papieren model niet meer geldig sinds 01.02.2020. In de gevallen waarin u nog op papier voorschrijft, moet het nu om het nieuwe model gaan. Een oud model, opgemaakt na 31.01.2020, mag de apotheker zelfs niet meer aanpakken. Op dit nieuwe model is echter geen vak meer voorzien voor een uitgestelde levering (= “datum uitvoerbaar vanaf”). Is zo’n datum toch nodig, geef dit dan als een zgn. therapeutische instructie mee (in het bovenste deel van het document).

Nieuw e-model nog niet beschikbaar. De softwareprogramma’s blijken doorgaans nog niet klaar om al een ‘einddatum van uitvoerbaarheid’ in te vullen. Als dat toch nodig is, kan dit eventueel als een overmachtssituatie beschouwd worden... waarin u toch nog op papier voorschrijft.

Artsen die niet onder de uitzonderingsleeftijd vallen, mogen in principe alleen nog op papier voorschrijven op (rust)huisbezoek. Tijdens een raadpleging daarentegen mag het alleen nog in geval van overmacht.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878