Artsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDISCH RECHT - ERELOON - 19.09.2023

€ 50 waarborg om no-shows tegen te gaan?

Een waarborg vragen bij het vastleggen van een afspraak om no-shows tegen te gaan, is dat een idee? In de medische pers werd alvast een voorbeeld uit Duitsland besproken, waar een centrum voor interne geneeskunde € 50 waarborg vraagt. Is dat ook hier mogelijk of zijn er wettelijke en deontologische bezwaren?
Lees meer

ERELOON - RECHT - 19.09.2023

Nieuwe regels om niet-betalende patiënten aan te manen

Sinds 1 september 2023 gelden er behoorlijk strenge spelregels voor ‘ondernemingen’ die achterstallige betalingen willen opeisen bij ‘consumenten’. Die regels zijn ook van toepassing op artsen of tandartsen die een patiënt willen aanspreken voor een niet-betaald ereloon. Wat moet u daarvan weten?
Lees meer

RIZIV-INSPECTIE - 19.09.2023

Plots de ene indicator na de andere…

Indicatoren om overconsumptie te beoordelen, decennialang is er niets van in huis gekomen… tot er nu plots drie op korte tijd gekomen zijn. Wat is er aan de hand?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 19.09.2023

Check uw vergoeding van stagemeester in de tandheelkunde voor stages van 2022

Voorwaarden. Als stagemeester in de tandheelkunde kunt u van het RIZIV een vergoeding verkrijgen om uw stagiair te begeleiden. U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: u superviseert een stagiair overeenkomstig zijn stageplan dat goedgekeurd is door de bevoegde erkenningscommissie, u bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid en u respecteert de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de duur van de begeleiding en het maximumaantal stagiairs. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 19.09.2023

Stagemeesters van ASO: nog geen nieuws over de stagevergoeding voor 2022

De stagemeestervergoeding voor 2022... Erkende stagemeesters in zowel een universitair als een niet-universitair ziekenhuis kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van artsen-specialisten in opleiding (ASO). Het KB over de vergoeding voor 2022 is nog niet gepubliceerd, maar het bedrag zou € 598,55 per (begonnen) kalendermaand en per begeleide ASO bedragen. ...
Lees meer

MEDISCH RECHT - PATIËNTENRECHTEN - 05.09.2023

Vertrouwenspersoon van de patiënt in de onderzoekskamer?

Half juli jl. keurde de ministerraad een voorontwerp tot modernisering van de Wet Patiëntenrechten (WPR) goed. Een grote nieuwigheid zou zijn dat de patiënt het recht op een vertrouwenspersoon zal hebben die u niet meer zomaar kunt wegsturen uit de onderzoekskamer. Is dat echter wel zo nieuw?
Lees meer
Artsen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - FISCAAL - 27.06.2023

Getuigschriften zeven of tien jaar bewaren?

De regels. Voor de dubbels van uw getuigschriften hanteerde de fiscus vroeger een bijzondere bewaringstermijn van zes jaar. Die werd echter al in 2009 afgeschaft (MB 31.03.2009, BS 10.04.2009) , waardoor de algemene bewaringstermijn van toepassing gemaakt werd, nl. de termijn van artikel 315 WIB 92. Die termijn bedroeg tot voor kort zeven jaar, maar werd eind 2022 verlengd tot tien jaar met ingang van aanslagjaar 2023 (wet 20.11.2022, BS 05.12.2022) . Deze termijnen beginnen te lopen op het moment dat het belastbaar tijdperk verstreken is. ...
Lees meer

ZIEKENFONDS - ERELOON - 22.08.2023

Supplementeninfo aan ziekenfondsen?

Op 1 september 2023 treedt een KB in voege dat u zou verplichten om eAttest en eFact te gebruiken én u zou opleggen om aangerekende supplementen aan het ziekenfonds mee te delen. Klopt dat?
Lees meer

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM - 27.06.2023

Kunt u reageren op ‘schandpaalreviews’?

Het is een fenomeen dat er niet op mindert: gratuite uitlatingen en negatieve recensies op sociale media en fora over artsen. En u kunt zich niet eens verdedigen gelet op uw beroepsgeheim. Of toch?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app