Artsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - HUISARTSEN - 21.03.2023

Contract medische software te laat opgezegd, alles verloren?

Een contract voor medische software bevat meestal een opzegtermijn (van drie maanden vóór de vervaldag). Een abonnee was echter te laat met die opzeg en vroeg zich af wat de gevolgen waren. Kan hij bv. vermijden nog een heel jaar ‘vast te zitten’ aan het contract, terwijl hij al een ander pakket gebruikt (en betaalt)?
Lees meer

ZIEKENHUISOVEREENKOMST - PROEFTIJD - 21.03.2023

Ziekenhuisarts: welke rechten binnen en buiten de proeftijd?

Zelfstandige ziekenhuisartsen moeten bij hun aanwerving meestal een proeftijd (van bv. één jaar) doorlopen. Zodra die periode voorbij is, zijn ze dan ‘vastbenoemd’, zoals men vaak zegt. Is er de facto echter wel zo’n groot verschil naargelang het ziekenhuis nog net binnen of net buiten de proeftijd zou opzeggen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 21.03.2023

Wat met getuigschriften met uw oude adres op?

Door eAttest en eFact is het gebruik van papieren getuigschriften sterk verminderd. Als uw praktijk van locatie wijzigt of als u in een andere praktijk gaat werken, kan het dan ook voorvallen dat u nog met papieren getuigschriften blijft zitten waarop het oude adres vermeld staat. De vraag is dan wat u met die getuigschriften moet aanvangen. Mag u ze weggooien? Of moet u ze terugsturen naar de Belastingdienst van uw regio? Of mag u ze gewoon verder gebruiken? Het antwoord, aldus de FAQ op https://www.medattest.be/ , is misschien verrassend, maar wel praktisch: u mag de getuigschriften blijven verder gebruiken op het nieuwe adres, mits u het oude adres doorstreept en vervangt door het nieuwe adres (handgeschreven of met behulp van een stempel). ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 21.03.2023

Van BVBA naar BV: wel of niet nodig?

Tegen eind 2023 moeten oude BVBA’s hun statuten aan het nieuwe wetboek aanpassen. Er wordt gezegd dat dat allemaal niet zo nauw steekt voor wie alleen is in zijn BVBA (want geen ‘echte’ sancties). Is dat zo?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 07.03.2023

Veilig medisch materiaal vanaf 2023 altijd een resultaatsverbintenis?

Het materiaal waarmee u werkt als arts/tandarts moet ‘veilig’ zijn. Sinds 1 januari 2023 bepaalt de wet zelfs dat dat een resultaatsverbintenis is. Wat zijn de gevolgen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTS - 07.03.2023

Accreditering tandarts 2022: indienen voor 31 maart 2023

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en geaccrediteerd, dan moet u voor 31 maart 2023 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2022 (ten belope van € 3.035,08) te kunnen ontvangen. Het moet elektronisch! Het RIZIV eist dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via MyRiziv. Als u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen, behoudens als er in 2022 wijzigingen gebeurd zijn in uw praktijkvoering. In dat geval moet u dat melden via het zgn. praktijkregister. ...
Lees meer
Artsen

Meest gelezen tips & adviezen

ORDE - ASSOCIATIE - 10.01.2023

Niet-arts toegestaan in artsen-BV(BA)!

De Orde heeft eind 2022 haar principieel bezwaar tegen samenwerkingsvormen waarin niet-artsen participeren, expliciet laten varen. Wat betekent dat concreet?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 21.03.2023

Van BVBA naar BV: wel of niet nodig?

Tegen eind 2023 moeten oude BVBA’s hun statuten aan het nieuwe wetboek aanpassen. Er wordt gezegd dat dat allemaal niet zo nauw steekt voor wie alleen is in zijn BVBA (want geen ‘echte’ sancties). Is dat zo?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - FISCAAL - 21.02.2023

De ‘beleggingstheorie’ is niet meer...

Een tweede verblijf kan aftrekbaar zijn voor uw BV(BA), als het gaat om een ‘duurzame belegging’. Het Hof van Cassatie fluit deze theorie echter terug. En nu?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app