Artsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGAANGIFTE - 18.06.2021

Hoe moet u de coronasteun van 2020 aangeven?

Heeft u in 2020 overheidssteun ontvangen, omdat uw praktijk tijdens de eerste en/of tweede (semi)lockdown (quasi)gesloten was? Dan moeten sommige van die coronasubsidies wél en andere niet opgenomen worden in uw belastingaangifte die u dit jaar (2021) moet indienen. Hoe zit dit in elkaar?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 18.06.2021

Twee deeltijdse jobs en voor één ziek: wat met ziekenfonds?

Stel, een patiënt-loontrekkende oefent twee deeltijdse jobs uit en wordt een paar maanden arbeidsongeschikt voor de ene (fysieke) job. De andere (administratieve) job zou hij wel verder kunnen uitoefenen. Is het dan mogelijk ziekenfondsuitkeringen voor de ene job te krijgen, terwijl men loon krijgt voor de andere?
Lees meer

MEDISCH RECHT - 18.06.2021

Kwaliteitswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Normaal gezien had de in 2019 gepubliceerde Kwaliteitswet inzake gezondheidszorg op 1 juli 2021 in werking moeten treden, maar dat wordt nu met één jaar uitgesteld. Welke gevolgen heeft dat voor u?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 18.06.2021

Tweede deel beschermingsvergoeding op komst

Vergoeding voor COVID-19-beschermingsmateriaal. Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van COVID-19-beschermingsmateriaal. De tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand, dus max. € 500 per maand. Tandartsen, NKO-artsen en stomatologen krijgen een hoger bedrag: € 20 per fysiek contact, dus max. € 4.000 per maand. ...
Lees meer

RIZIV - HUISARTSEN - 04.06.2021

Praktijkpremie 2021: ‘meting’ vanaf 1 juli

De te behalen criteria of drempelwaarden voor de praktijkpremie van huisartsen blijven ongewijzigd voor 2021. Hoeveel zgn. e-diensten moet u dan precies gebruiken om het hoogste bedrag (€ 6.000) te krijgen?
Lees meer
Artsen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - RIZIV - 08.04.2021

Beschermingsvergoeding belast?

In april 2021 ontvangt u voor de tweede keer een vergoeding die de kosten van COVID-beschermingsmateriaal moet compenseren. Wordt die vergoeding eigenlijk belast, en zo ja, in welk jaar?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - FISCAAL - 20.05.2021

Toch dividend spijts Debora en corona?

Op de nakende av van uw artsenvennootschap zou u zich eventueel een dividend willen laten uitkeren over boekjaar 2020. Als u fiscale coronasteunmaatregelen genoten heeft, zou dat echter niet kunnen. Klopt dat?
Lees meer

FISCAAL - HUISARTSEN - 23.04.2021

In welk jaar wordt € 20 per gmd belast?

Als tegemoetkoming voor het extra COVID-19-werk in 2020 heeft u in februari 2021 een supplement van € 20 per gmd uit 2019 en/of 2020 ontvangen. In welk jaar wordt dit supplement nu eigenlijk belast?
Lees meer