Artsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 20.10.2020

RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Wat? Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming, omdat ze kosten hebben moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Deze maatregel is gepubliceerd en geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020 (KB 30.09.2020, BS 12.10.2020) . ...
Lees meer

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.10.2020

Wat is de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen?

Eind september 2020 is er een zgn. aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd. Die zou, aldus bepaalde bronnen, gelden voor al wie arbeidsongeschikt is (geweest en geraakt) door COVID-19. Geldt dit inderdaad voor alle zelfstandigen en wat houdt het precies in?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Praktijkpremie 2019 huisartsen: tot 31/10

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2019 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2019 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Telematicapremie 2019 tandartsen: tot 31/10

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning, minimaal 300 prestaties en deelname aan de wachtdienst) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2019 moest u drie zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog twee zgn. aanvullende criteria nodig. De drie verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid, het raadplegen van de tarieven via MyCareNet en het elektronisch aanmaken van minstens 80% van uw voorschriften via Recip-e. ...
Lees meer
Artsen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SUBSIDIES - 08.09.2020

Hoe wordt uw overbruggingsrecht belast?

Stel dat u voor een of meerdere maanden een corona-overbruggingsrecht ontvangen heeft. Hoe wordt u privé daarop belast? De fiscus geeft hierover uitleg in een circulaire van 8 juli 2020...
Lees meer

PRIVÉ - KINDEREN - 08.09.2020

Een onderhoudsuitkering i.p.v. een kot: fiscaal de max?

Een kot of studio huren voor uw kind-student kost al gauw € 500 à 800 per maand. I.p.v. zelf de huur te betalen, kunt u beter een onderhoudsuitkering aan uw kind betalen, óók als u niet gescheiden bent. Die is nl. fiscaal aftrekbaar, zo hoort u zeggen. Is dat echter wel waar en zo ja, levert het ook echt profijt op?
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 08.09.2020

Studiejaren gelijkstellen vóór 30.11?

Wie studiejaren wil regulariseren voor pensioen en al langer dan 10 jaar afgestudeerd is, kan dat nog tot 30.11.2020 aan een forfait van € 1.560 per jaar. Is het dan aangewezen om dit vóór die deadline te doen?
Lees meer

Cookiebeleid