Artsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ORDE - ZIEKENHUISARTS - 29.11.2022

Moet u het ziekenhuis een uittreksel uit strafregister geven?

De Nationale Raad van de Orde stelde op 15 oktober 2022 dat een kandidaat-ziekenhuisarts de deontologische plicht heeft om een uittreksel uit het strafregister af te leveren, als het ziekenhuis daar bij de aanwerving naar zou vragen. Bent u effectief verplicht om dat te doen en wat kan er gebeuren als u dat zou weigeren?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?
Lees meer

ACCREDITERING - ARTSEN - 15.11.2022

U komt CP tekort bij het verlengen van uw accreditering...

Stel, uw accrediteringsperiode van drie jaar als ‘gevestigde’ arts zal weldra ten einde lopen en bij de verlengingsaanvraag merkt u dat u in het laatste jaar geen 20 CP behaald heeft. In welke mate is dat een probleem en wat kunt u doen?
Lees meer

PATIËNTENWENK - LOONTREKKENDEN - 15.11.2022

Flexibel werk aanvragen om zorg te kunnen verlenen

Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers (uit de privé) die wegens ‘ernstige medische redenen’ zorg willen verlenen aan een gezins- of familielid, het recht om een flexibele werkregeling te vragen aan hun werkgever. Hoe kunt u daar als behandelende arts van het zieke gezins- of familielid mee te maken krijgen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?

Van conventie voor 2022 naar deconventie voor 2023? Stel, u bent toegetreden tot de lopende conventie 2022-2023 en u zou er voor het tweede jaar (2023) alsnog willen uitstappen. Dat is mogelijk, maar dan moet u deconventioneren voor dat tweede jaar voor 15 december 2022. Dat houdt in dat u ten laatste op 14 december 2022 uw beslissing tot deconventie via de toepassing MyRiziv moet overmaken aan het RIZIV. ...
Lees meer
Artsen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

ORDE DE ARTSEN - MEDISCH RECHT - 07.09.2022

Mag u van de Orde (geen) verwanten behandelen?

Over al het dan niet mogen vragen van een ereloon aan (naaste) verwanten, zette de Orde der Artsen al meermaals een boompje op. Op 18 juni 2022 heeft de Nat. Raad ook een advies gepubliceerd over de vraag of u die verwanten überhaupt wel (altijd) mag behandelen. Wat zijn de inhoud en conclusie van dat advies?
Lees meer

VERZEKERINGEN - MEDISCHE FOUTEN - 07.09.2022

Bent u nog gedekt voor medische fouten na uw pensioen?

Stel, u gaat binnen afzienbare tijd met pensioen en gaat dus uw polis beroepsaansprakelijkheid voor medische fouten opzeggen. In welke mate bent u dan nog verzekerd voor het geval er na het einde van de polis toch nog een claim zou komen? En waarop moet u letten als u het uitlooprisico moet verzekeren?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app