Duurzaam ondernemen

Recent toegevoegde tips & adviezen

DUURZAAM ONDERNEMEN - SUBSIDIES & STEUNMAATREGELEN - 03.05.2024

Vlaamse investeringspremie na energieaudit

Toont een energiestudie of -audit aan dat een bepaalde investering in uw onderneming een belangrijke energiebesparing oplevert? Daarvoor kunt u een premie aanvragen via het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Lees meer

DUURZAAM ONDERNEMEN - MILIEU & ECOLOGIE - 03.05.2024

Aandacht voor biodiversiteit: waarop moet u letten?

Uw stakeholders verwachten dat uw onderneming meer en meer een belangrijke rolt speelt in de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. Welke inspanningen kunt u zoal leveren?
Lees meer

DUURZAAM ONDERNEMEN - MILIEU & ECOLOGIE - 03.05.2024

Crowdfunding voor duurzame projecten: een goed idee?

Uw bedrijf is op zoek naar financiering voor investeringen in duurzame innovaties. Is crowdfunding dan een goed alternatief voor het klassieke bankkrediet?
Lees meer

DUURZAAM ONDERNEMEN - WETGEVING - 03.05.2024

De CS3D beoogt meer transparantie

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive verplicht grote bedrijven om in de toekomst transparant te zijn over hun impact op mensenrechten en milieu. Wat wordt er precies van hen verwacht?
Lees meer

WERKOMGEVING EN ARBEIDSNORMEN - 02.05.2024

Strengere regels om illegale tewerkstelling te voorkomen

Een Vlaams decreet van 27.10.2023 legt strengere regels op in de strijd tegen illegale tewerkstelling door uw onderaannemer. Wat werd er precies beslist en hoe zit het in Wallonië en Brussel?
Lees meer

DUURZAAM ONDERNEMEN - BEDRIJFSCULTUUR - 17.04.2024

Hoe inclusief is de Belgische werkvloer?

Een duurzame arbeidsomgeving streeft naar een maximaal welzijn van élke werknemer. Inclusie draagt daar sterk toe bij. Hoe scoren Belgische bedrijven op dat vlak?
Lees meer
Duurzaam ondernemen

Meest gelezen tips & adviezen

LOONKOSTEN - 08.03.2024

Aanwezigheidsbeleid: hoe ziekteverzuim aanpakken?

Een recente studie van Attentia bij ongeveer 120.000 werknemers verspreid over 225 werkgevers tussen 2017 en 2023 toonde aan dat in 2023 het totale ziekteverzuim maar liefst bijna 10% van de totale werktijd van die werknemers bedroeg. Dat is een serieuze stijging, waarbij vooral het middellange en langdurige ziekteverzuim een recordhoogte bereikte. Hoe is dit te verklaren en wat kunt u als werkgever eraan doen?
Lees meer

LOONKOSTEN - 08.03.2024

Werkhervattingspremie voor langdurig zieken

Langdurige arbeidsongeschiktheid en werknemers die in arbeidsongeschiktheid blijven, betekenen niet alleen een verliespost voor de ondernemingen, maar ook voor onze maatschappij als geheel. Naast de responsabiliseringsbijdrage, die sinds het tweede kwartaal van 2023 aangerekend kan worden aan ondernemingen die te veel werknemers hebben die langer dan één jaar ziek zijn, wil de overheid niet alleen straffen, maar ook belonen. Deze beloning zit vervat in de werkhervattingspremie als de ondernemingen ervoor zorgen dat hun langdurig zieke werknemers gere-integreerd worden in de onderneming. Wat houdt deze premie in en hoe kunt u ze krijgen?
Lees meer

WERKOMGEVING EN ARBEIDSNORMEN - 02.05.2024

Strengere regels om illegale tewerkstelling te voorkomen

Een Vlaams decreet van 27.10.2023 legt strengere regels op in de strijd tegen illegale tewerkstelling door uw onderaannemer. Wat werd er precies beslist en hoe zit het in Wallonië en Brussel?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app