BELASTBARE INKOMSTEN - DIVERSE INKOMSTEN - 18.02.2020

Een digitaal dagontvangstenboek?

Dagontvangstenboek? Dat is een door de Btw verplicht boek dat u in principe moet hebben om uw verkopen zonder factuur bij te houden. Die verplichting geldt niet als u gebruikmaakt van een btw-forfait.

Inhoud? U moet in het boek elke dag uw totale dagontvangsten (incl. btw) invullen, uitgesplitst o.m. per btw-tarief.

Digitaal? Dat kan. Daarin moeten dan wel dezelfde gegevens voorkomen als in een papieren. Voor de Btw is dat zo als uw informaticasysteem aan het einde van de dag een financieel rapport met de vereiste gegevens maakt en u de rapporten bewaart in een aparte database waarbij u de onomkeerbaarheid van de inschrijvingen garandeert.

Gebruikt u software die aan het einde van elke dag een financieel rapport maakt met dagontvangsten, dan aanvaardt de Btw het geheel daarvan als digitaal dagontvangstenboek.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878