WETTELIJK PENSIOEN - 18.02.2020

Hoe zit het met het minimumpensioen als zelfstandige?

Er is bij de politieke partijen tegenwoordig veel te doen over de uitbreiding van het minimumpensioen. Ook nu bestaat er echter al een minimumpensioen voor zelfstandigen, al heeft u daar niet altijd recht op. Hoe zit dit precies in elkaar?

Uw pensioen als zelfstandige

Hoeveel zal u krijgen? Uw totale pensioen wordt berekend op basis van het pensioenbedrag voor al uw loopbaanjaren. Hierbij wordt rekening gehouden met uw volledige loopbaan als zelfstandige of een gemengde loopbaan, indien u bv. ook een deel als werknemer aan de slag was.

Goed om te weten. Tot en met 2018 stemde een volledige loopbaan overeen met 45 jaar. Sinds 2019 staat er geen beperking meer op de loopbaan: heeft u meer dan 45 jaar gewerkt, dan krijgt u ook voor die extra jaren een pensioen. Langer werken loont dus nog meer dan voorheen.

Jaren na 1984 zijn voordeliger dan die ervoor. Voor de loopbaanjaren vanaf 1984 wordt het pensioen nl. berekend op basis van uw werkelijke beroepsinkomsten. Was u al zelfstandige vóór 1984, dan krijgt u voor die periode een forfaitair bedrag, dat meestal lager is en afhangt van uw gezinssituatie.

Moeilijk om zelf te berekenen. Raadpleeg daarom de raming op https://www.mypension.be . Als u 59 jaar of ouder bent, kunt u bovendien een effectieve pensioenaanvraag doen bij het RSVZ, waarbij de Pensioendienst rekening houdt met uw totale carrière. Zo krijgt u inzicht in het werkelijke pensioen dat u te wachten staat.

Vanaf 65 jaar of ook vroeger? Sinds 2019 kunt u pas met vervroegd pensioen op 60 jaar na een loopbaan van 44 jaar, op 61 of 62 jaar na een loopbaan van 43 jaar en op 63 of 64 jaar na 42 jaar dienst. Vanaf 65 jaar zijn er geen loopbaanvoorwaarden en kunt u dus altijd met pensioen.

Wanneer recht op minimumpensioen?

Heeft iedere zelfstandige daar recht op? Neen, spijtig genoeg niet. De benaming ‘minimumpensioen’ is op zich misleidend. Niet iedereen heeft immers recht op dit minimum. Het volledige bedrag van € 1.582,46 per maand als gezinshoofd is immers enkel van toepassing bij een volledige loopbaan, lees: u moet 45 jaar gewerkt hebben om dat bedrag te krijgen.

Minimumpensioen/maand als zelfstandige
Leeftijd Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande
65 jaar 45/45 € 1.582,46 € 1.266,37

Proratering. Heeft u minder dan 45 jaar gewerkt, dan krijgt u een evenredig deel van dit minimum, dus naargelang van het aantal loopbaanjaren. Stel dat u een loopbaan van 42 jaar heeft, dan krijgt u slechts 42/45 van dit bedrag.

Loopbaan moet wel minstens 30 jaar zijn. Dat klopt! U moet gedurende ten minste 30 jaar gewerkt hebben om dit minimumpensioen te krijgen. Of u daaraan komt of niet, is vooral van belang indien u een eerder laag inkomen had.

Ook een maximumpensioen. Het maximumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige met 45 loopbaanjaren die gedurende al die tijd de maximale pensioenbijdragen betaald heeft, is € 1.405,17 bruto. Voor een gezinshoofd is dat € 1.756,42. Toch kan het zijn dat u netto minder ontvangt, omdat er bij de uitbetaling van zo’n hoger pensioen mogelijkerwijze ook nog inhoudingen (bv. bedrijfsvoorheffing) gebeuren.

Maximumpensioen/maand als zelfstandige
Leeftijd Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande
65 jaar 45/45 € 1.756,42 € 1.405,17

U heeft als zelfstandige enkel recht op het ‘minimumpensioen’ indien u minstens 30 jaar gewerkt heeft. Enkel bij een loopbaan van 45 jaar krijgt u het volledige bedrag van € 1.582,46 (gezinshoofd) of € 1.266,37 (alleenstaande). Heeft u een loopbaan die korter is dan 45 jaar wat bij een arts evident is, dan wordt dat minimumpensioenbedrag immers pro rata verminderd.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878