AANGIFTE - BTW - 20.11.2020

Geen btw-voorschot in december dit jaar!

Btw-kerstvoorschot... Kwartaalaangevers zijn in principe net als maandaangevers verplicht om uiterlijk op 24 december 2020 een kerstvoorschot te betalen (art. 19, §1 KB nr. 1) op de btw die ze normaal gezien uiterlijk op 20 januari 2021 moeten voldoen. Voor maandaangevers heeft dat voorschot betrekking op de btw van de maand december. Voor kwartaalaangevers heeft het voorschot betrekking op de btw van het vierde kwartaal (periode 01.10.2020-31.12.2020).

... moet u dit jaar uitzonderlijk niet betalen. In juli werd er een derde Coronawet goedgekeurd (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) . Een van de maatregelen die hierin genomen werden, is dat er dit jaar in de maand december uitzonderlijk geen btw voorschot betaald moet worden.

Wat met rooster 91 van de btw-aangifte? Doordat het decembervoorschot dit jaar niet verplicht is moet u ook rooster 91 niet invullen. Voor wie eraan mocht twijfelen, de Btw heeft duidelijk gesteld dat niets invullen in rooster 91 dit jaar niet geïnterpreteerd zal worden als een keuze van de btw-plichtige om een voorschot te betalen dat forfaitair berekend werd (circ. 2020/C/133, 26.10.2020) .

De regering besliste dat indien u btw-plichtige bent, u dit jaar geen btw-voorschot moet betalen in december. U hoeft dan ook rooster 91 van de btw-aangifte niet in te vullen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878