GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 18.03.2021

Afgeschreven dure auto in uw BV laten of privé overnemen?

De auto in uw BV is afgeschreven, maar u wilt er wel nog mee blijven rijden, zowel professioneel als privé. Laat u die auto dan het best in uw BV of neemt u hem, wegens de beperkte aftrek van de kosten en het hoge VAA, beter privé over om dan een kilometervergoeding of huur aan uw vennootschap aan te rekenen?

Gevolgen als u de auto in uw vennootschap laat

Voor uw vennootschap. Uw vennootschap blijft alle autokosten betalen en deze kosten zijn aftrekbaar van 40% tot 100% volgens de zgn. gramformule. Voordat u deze beperking toepast, mag u wel het VAA in mindering brengen. Aangezien de auto al volledig afgeschreven is, kan uw BV geen afschrijvingen meer in aftrek nemen.

Voor u privé. U moet verder een VAA blijven aangeven, berekend op de cataloguswaarde van de auto x 6/7 x het CO2 -percentage van 4% tot 18%. Vanaf het zevende jaar wordt er ook geen zgn. leeftijdscorrectie (een vermindering van 6% per jaar op de cataloguswaarde) meer toegepast, zodat uw VAA dus niet meer zal dalen, ook al wordt de auto almaar minder waard.

Gevolgen als u privé de auto koopt en een kilometervergoeding aanrekent

Voor uw vennootschap. Vermits de auto afgeschreven is en de boekwaarde dus nul is, behaalt uw vennootschap bij de verkoop aan u privé een meerwaarde die gelijk is aan de verkoopprijs. Die meerwaarde is belastbaar, in de mate dat de afschrijvingen aftrekbaar waren. Werd de auto ten minste vijf jaar gebruikt voor de beroepswerkzaamheid, dan kan de meerwaarde gespreid belast worden als de verkoopprijs geldig herbelegd wordt. De kilometervergoeding is voor uw vennootschap aftrekbaar volgens de gramformule.

Voor u privé. U moet een marktconforme prijs voor de auto betalen, plus btw op in principe de helft ervan. Kunt u de auto kopen voor een lagere prijs dan een onafhankelijke koper zou moeten betalen, dan kan de fiscus het verschil belasten als een VAA. Verder moet u privé voortaan alle kosten van de auto betalen, te beginnen met de belasting op inverkeerstelling. De km-vergoeding van € 0,3542/km (voor de periode 01.07.2020 - 30.06.2021) die uw vennootschap u enkel kan betalen voor de beroepsmatige verplaatsingen, is een terugbetaling van ‘kosten eigen aan uw vennootschap’ en daarom niet belastbaar voor u.

Tip.  Wanneer u de auto later privé weer verkoopt, is de eventuele winst in principe wel belastingvrij.

Gevolgen als u privé de auto koopt en die verhuurt aan uw vennootschap

Voor uw vennootschap. Eigenlijk zijn de gevolgen dezelfde als in geval van een kilometervergoeding. Het verschil is dat uw BV i.p.v. een km-vergoeding nu huur betaalt en normalerwijs ook nog de brandstofkosten.

Gevolgen voor u privé. Inzake de aankoop van de auto, de kosten en de eventueel latere meerwaarde bij verkoop, geldt hetzelfde als bij het vragen van een km-vergoeding. De huur is echter wel privé belastbaar. U moet het bedrag van de brutohuur, min ofwel 15% forfaitaire kosten ofwel de werkelijke kosten (inclusief btw), aangeven als een roerend inkomen dat belastbaar is tegen 30%. Zoals de prijs die u voor de auto betaalt, moet ook de huur die u vraagt, marktconform zijn. Zo niet, riskeert u dat het verschil als VAA beschouwd wordt. U moet op de huur geen btw rekenen, maar kunt dus ook de btw die u zelf betaalt niet recupereren.

Let op 1! U kunt in theorie de verhuur beperken tot het professionele gebruik, maar in de praktijk is dat doorgaans niet haalbaar. Betaalt uw BV echter ook huur voor de privéverplaatsingen met de auto, dan moet u zich op een VAA laten belasten zoals wanneer de auto in de vennootschap blijft.

Let op 2! In dat tweede geval zal de fiscus de verkoop van de auto door uw vennootschap gevolgd door de huur eventueel als ‘fiscaal misbruik’ bestempelen en de huur gedeeltelijk herkwalificeren als loon.

Cijfervoorbeeld

Gegevens. Uw BV kocht in 2016 een 4x4 met een CO2 -uitstoot van 190 g/km, zodat de kosten slechts voor 50% aftrekbaar zijn. Het VAA voor 2021 is € 7.000. De marktwaarde van de auto is € 40.000 (excl. btw). Om de vergelijking op jaarbasis te kunnen maken, gaan we ervan uit dat de meerwaarde gespreid belast wordt over vijf jaar en dat u de prijs ook op vijf jaar betaalt aan uw BV. U legt jaarlijks 20.000 km af, waarvan 8.000 km privé. Een huurprijs van € 1,2/km is verdedigbaar. De jaarlijkse totale brandstofkosten excl. btw zijn € 5.000, de andere autokosten met btw € 1.500 en de kosten zonder btw € 2.500. Het vennootschapstarief is 20%, u privé betaalt 55% op het VAA (incl. soc. bijdr.) en het tarief op de huur (incl. gemeentebel.) is 33,5%.

    Auto in vennootschap laten Kilometer-vergoeding Auto verhuren: enkel beroepsgebruik Auto verhuren: beroeps- en privégebruik
  VOOR UW VENNOOTSCHAP
A Brandstof incl. 50% btw -5.525,00   -3.315,00 -5.525,00
  Andere kosten incl. 50% btw -1.657,50  
  Kosten zonder btw -2.500,00 -4.250,40 -14.400,00 -24.000,00
  Uit: totaal -9.682,50 -4.250,40 -17.715,00 -29.525,00
B In: 1/5 verkoopprijs   8.000,00 8.000,00 8.000,00
  100% aftrekbaar (VAA) -7.000,00 -7.000,00
  50% aftrekbaar -2.682,50 -4.250,40 -17.715,00 -22.525,00
  Aftrekbaar -8.341,25 -2.125,20 -8.857,50 -18.262,50
Vu 40% van VAA 2.800,00 2.800,00
  Belastbare meerwaarde 4.000,00 4.000,00 4.000,00
  Belastbaar resultaat -5.541,25 1.874,80 -4.857,50 -11.462,50
C (Besparing) venn.b. (+/-) 1.108,25 -374,96 971,50 2.292,50
A+B+C TOTAAL uit (-)/in(+) -8.574,25 3.374,64 -8.743,50 -19.232,50
  VOOR U PRIVÉ
  Aankoop (incl. 50% btw)   -8.840,00 -8.840,00 -8.840,00
  Brandstof (incl. 100% btw) -6.025,00 -2.410,00  
  Andere kosten met btw -1.807,50 -1.807,50 -1.807,50
  Andere kosten zonder btw -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
D Totaal uit -19.172,50 -15.557,50 -13.147,50
E In: huur/km-vergoeding   4.250,40 14.400,00 24.000,00
  Belastbaar VAA 7.000,00 7.000,00
  Belastbare huur -1.157,50 10.852,50
  Belasting op VAA -3.850,00 - -3.850,00
  (Besparing) belasting op huur 387,76 -3.635,59
F Totale (besparing) belasting (+/-) -3.850,00 - 387,76 -7.485,59
D+E+F Totaal uit/in -3.850,00 -14.922,10 -769,74 3.366,91
C+F Totale (besparing) belasting BV + u -2.741,75 -374,96 1.359,26 -5.193,09

Normaal gezien laat u de auto het best in de vennootschap. Koopt u hem privé, dan moet u immers nog een fors bedrag betalen aan uw vennootschap en voortaan alle kosten privé dragen. Met een km-vergoeding alleen kan uw BV u die kosten doorgaans niet terugbetalen. Een verhuur voor het beroepsgebruik alleen is op papier wel interessant, maar praktisch moeilijk haalbaar en fiscaal moeilijk verdedigbaar. Door de auto voor alle gebruik te verhuren, kunt u in principe het meeste geld uit uw vennootschap halen, maar dit kost u wel het meeste aan belastingen en zal door de fiscus kritisch bekeken worden.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878