ONROEREND GOED - ONROERENDE VOORHEFFING - 10.06.2021

Uw verhuurder rekent de onroerende voorheffing door!?

U huurt de winkel waarin u uw zaak uitbaat. Moet u in dat geval naast de maandelijkse huur ook de onroerende voorheffing (ov) betalen? Kan uw verhuurder dat zomaar aan u doorrekenen?

Wie betaalt de ov?

Wat was er gebeurd? Een collega-winkelier die zijn winkelpand huurde, kreeg van zijn verhuurder de rekening van de ov doorgestuurd met de vraag om die – boven op de maandelijkse huurprijs – aan hem terug te betalen. Uw collega was verwonderd omdat daarover niets stond vermeld in het huurcontract. Hij meende dan ook die rekening niet te moeten betalen.

Wat zegt de wet? In de handelshuurwetgeving staat niet wie de ov moet betalen als het winkelpand door u gehuurd wordt. U kunt dat wel onderling regelen in het huurcontract.

Niets over ov in uw handelshuurcontract? Dan moet de ov betaald worden door de verhuurder. Dat is nu eenmaal ook de eigenaar van het pand. Uw collega had het dus bij het rechte eind als hij weigerde om de ov te voldoen.

Verhuurder rekent ov door

Andere afspraken? Dat is natuurlijk wel mogelijk. In het handelshuurcontract kan perfect een clausule staan dat u als huurder de ov met betrekking tot het winkelpand moet terugbetalen aan de verhuurder. Een dergelijke bepaling is in principe ook geldig. In de meeste handelshuurovereenkomsten staat er ook effectief een bepaling dat u moet opdraaien voor de ov. Uw contract checken is dus de boodschap.

U wilt eronderuit? Wilt u niet dat dat in uw contract het geval is, dan is het belangrijk daar bij het begin van de huur (of bij de huurhernieuwing) over te onderhandelen met de verhuurder en te zorgen dat die bepaling geschrapt wordt. Hoe liever de verhuurder aan u verhuurt, hoe groter de kans is dat die daarop ingaat.

Tip. Het hoeft overigens geen ‘alles of niets’-verhaal te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld perfect met uw verhuurder afspreken dat u elk een deel van de ov te zijnen laste neemt.

Hoe verrekenen? Het is de verhuurder die de ov zal moeten betalen aan de overheid en die dan vervolgens aan u het betaalde bedrag zal moeten terugvragen.

Tip 1. Huurde u maar voor een deel van het jaar, dan moet u in principe maar het overeenstemmende breukdeel betalen, en dus niet het volledige jaar.

Tip 2. Vraag alleszins aan de verhuurder dat hij u een kopie bezorgt van het aanslagbiljet inzake de ov. U vermijdt op die manier meer te moeten betalen dan wat uw verhuurder zelf betaalde.

Let op! Maakt het handelspand deel uit van een appartementsgebouw dat volledig eigendom is van de verhuurder, dan kan het zijn dat de ov ‘globaal’ bepaald wordt of met andere woorden zowel voor het winkelpand als de bovengelegen appartementen. Zorg er dan voor dat u enkel het deel dat betrekking heeft op uw winkel moet betalen.

U huurt een privéwoning? Huurt u een woning waarin u privé verblijft, dan geldt er een andere regeling. De verhuurder moet dan sowieso de ov betalen. Een clausule in de woninghuurovereenkomst waarin hij de ov te uwen laste legt zal nu eenmaal niet geldig zijn.

In de meeste handelshuurovereenkomsten staat een bepaling dat de huurder de ov moet betalen. Zo’n bepaling is ook geldig. Wilt u daar onderuit, dan kunt u dat bij de huurhernieuwing van uw handelshuur met uw verhuurder bespreken. Staat er geen dergelijke clausule in het contract, dan moet uw verhuurder de ov zelf betalen en kan hij die dus niet naar u doorschuiven.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878