FISCAAL - LENING - 25.10.2010

Uw hypothecaire lening op iets minder dan tien jaar?

Opdat uw woonkrediet fiscaal aftrekbaar zou zijn, moet de lening hypothecair zijn én minstens lopen op tien jaar. Hoe moet die tien jaar dan in feite berekend worden om geen problemen te hebben? Een recente circulaire licht toe...

Hypothecaire lening

Hypothecaire inschrijving is vereist. Inderdaad! Gaat u een lening aan voor het kopen of (ver)bouwen van uw (enige en eigen) woning, dan is één van de basisvoorwaarden dat het moet gaan om een hypothecaire lening (lees: uw bank heeft een hypothecaire inschrijving genomen op uw woning). Zonder hypothecaire inschrijving kunt u m.a.w. op geen enkele manier aanspraak maken op enig fiscaal voordeel (de woonbonus of het bouw- of langetermijnsparen)...

Hypothecair mandaat volstaat dus niet! Neen, dat was vroeger al zo en daar is niets aan veranderd. Bij een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte geeft u als ontlener aan de bank alleen een volmacht/mandaat om eventueel een hypothecaire inschrijving te nemen op uw woning. Uw bank zal dat dan ook effectief doen wanneer u uw aflossingsverplichtingen niet zou nakomen. Via een hypothecair mandaat bespaart u weliswaar heel wat kosten, maar het nadeel ervan is dat u de lening niet kunt aftrekken in uw aangifte.

Tip. Met een juiste combinatie van een hypothecair mandaat en een hypothecaire inschrijving kunt u ervoor zorgen dat u de woonbonus maximaal kunt ‘invullen’ en anderzijds uw aktekosten toch zo laag mogelijk houdt.

Met een looptijd van minstens tien jaar

Minimale looptijd. Het feit dat uw hypothecaire lening minstens tien jaar moet lopen, is op zich ook niets nieuws. In de praktijk is er op dat vlak ­echter niet altijd evenveel duidelijkheid...

Van wanneer tot wanneer tellen? Daarover zegt de fiscus in zijn eigen commentaar dat u moet kijken naar de looptijd tussen de datum waarop het leningscontract gesloten is en de eindvervaldag van het contract. Om te weten wanneer het leningscontract gesloten is, telt dan weer de datum van het verlijden van de notariële akte.

Mogelijk praktijkprobleem. Stel dat de notariële akte van uw lening verleden wordt op bv. 16 november 2010. In die akte wordt echter ook bepaald dat uw lening reeds loopt vanaf de eerste dag van die maand, dus vanaf 1 november 2010. Uw aflossingsplan voorziet in 120 maandelijkse afbetalingen zodat u uw laatste aflossing zal doen op 1 november 2020. Tussen de datum van de akte, nl. 16 november 2010 en uw laatste aflossing op 1 november 2020 zullen er dan geen tien volle jaren zitten... Bent u er dan aan voor de moeite?

Soepele interpretatie.Gelukkig maar... De circulaire (AOIF nr. 62/2010 van 30.09.2010) stelt immers dat de tienjarige termijn in een dergelijke situatie toch vervuld is. Zolang de contractueel bepaalde aanvangsdatum van de lening (1 november 2010) en de datum van het sluiten van het contract binnen dezelfde maand vallen (beiden in november 2010) en de eindvervaldag (1 november 2020) ten minste tien jaar na de contractueel bepaalde aanvangsdatum vallen, is alles in orde.

Tip. Dit geldt ook voor een heropneming in het kader van een bestaande hypothecaire kredietopening.

Wat bij een herfinanciering? Zolang de oorspronkelijke lening én de herfinancieringslening samen een looptijd hebben van minstens tien jaar, zit u goed. Heeft u dus oorspronkelijk een hypothecaire lening gesloten op 20 jaar die u nu herfinanciert voor de resterende looptijd van bv. zeven jaar, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over die tienjarige termijn...

Van belang is vooral dat er tien jaar zit tussen uw eerste en uw laatste afbetaling. De datum van uw leningsakte zelf is m.a.w. minder van belang. Bij een her­financieringslening is niet zozeer de resterende looptijd van belang, maar wel dat u in totaal minstens tien jaar afbetaald heeft.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878