AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN - 24.02.2017

Auto kopen van vennootschap en dan privé verkopen?

Een zaakvoerder kocht een auto over van zijn vennootschap voor € 500 en verkoopt die een jaar later privé voor € 19.000. De fiscus belast het verschil als een voordeel van alle aard (VAA). Wat zei de rechter op 21.06.2016?

Een bvba verkoopt in mei 2006 een auto aan haar zaakvoerder voor € 605 (incl. btw). Op dat moment heeft de auto nog een boekwaarde van ± € 17.000. In september 2007 verkoopt de zaakvoerder de auto weer, aan iemand die niets met de vennootschap te maken heeft, voor € 19.000 (excl. btw).

Standpunt Administratie

De fiscus is van mening dat de bvba aan haar zaakvoerder een VAA heeft toegekend. Hij begroot dit VAA op € 18.395, zijnde het verschil tussen de prijs die de zaakvoerder voor de auto heeft betaald en de prijs waarvoor hij zelf de auto heeft verkocht. Die laatste prijs stemt volgens de fiscus overeen met de werkelijke waarde van de auto op het moment van de aankoop door de zaakvoerder.

Standpunt rechter

De rechter geeft de fiscus gelijk. Vermits de zaakvoerder geen enkele verklaring kan geven voor het prijsverschil, is de enige verklaring dat de vennootschap de auto voor een veel te laag bedrag heeft verkocht aan haar zaakvoerder en hem zo een VAA heeft verstrekt. Het bedrag van het VAA werd ook correct bepaald. De auto had op het moment dat de zaakvoerder hem kocht nog een boekwaarde van € 17.000, wat de bewering van de zaakvoerder weerlegt dat de auto toen beschadigd zou zijn geweest. Anderzijds blijkt uit geen enkel gegeven dat de zaakvoerder of iemand anders de auto hersteld of verfraaid zou hebben tussen de aankoop en de verkoop door de zaakvoerder.

Commentaar

VAA. Op zich is er niets op tegen dat u als zaakvoerder een auto van uw vennootschap overkoopt. Wanneer u een prijs betaalt die lager is dan de werkelijke waarde, wordt dit fiscaal echter beschouwd als een voordeel dat u krijgt omdat u zaakvoerder bent. Een onafhankelijke koper zou immers de werkelijke waarde moeten betalen.

Wat is de werkelijke waarde? Het is de fiscus die de werkelijke waarde van de auto en dus het VAA op niet-willekeurige wijze moet bepalen. Dat is een gemakkelijke taak als u zoals in deze zaak de auto privé doorverkoopt aan een onafhankelijke derde. Tenzij u privé nog kosten heeft gemaakt aan de auto, kunt u immers niet betwisten dat de werkelijke waarde van de auto op het moment dat u hem koopt van uw vennootschap minstens gelijk is aan de latere verkoopprijs.

Tip 1. In andere gevallen baseert de fiscus zijn waardering meestal op de prijzen voor tweedehandsauto’s die door autotijdschriften en -websites worden gepubliceerd. Over die waardering valt normaal wel nog te discussiëren. Die prijzen zijn immers gemiddelden. Ze houden geen rekening met de concrete staat waarin uw auto zich bevindt, de misschien meer dan gemiddelde kilometerstand, eventuele schade, … die een lagere prijs kunnen verantwoorden (Antwerpen, 07.06.2011) .

Tip 2. Bekijk dit vóór u beslist voor welke prijs u de auto koopt, niet pas als u controle krijgt.

Tip 3. Het is niet omdat u minder betaalt dan de boekwaarde dat er noodzakelijk sprake is van een VAA. U mag dan echter bijna zeker vragen verwachten van de controleur. Zorg ervoor dat u daarop dan een redelijk antwoord heeft.

Verkoopt u de auto die u van uw vennootschap gekocht heeft nadien privé voor een hogere prijs aan een derde, zonder verklaring voor het prijsverschil, dan mag de fiscus dit prijsverschil belasten als een VAA. In andere gevallen is er ruimte voor discussie over de werkelijke waarde van de auto en het ev. VAA.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878