AUTO - FISCALE AFTREK - 30.08.2022

Een hybrideauto kopen? Hoe zit dat in 2022 en de volgende jaren op fiscaal vlak?

De aankoop van (plug-in)hybrideauto’s door zelfstandigen en bedrijven zit in de lift, zo blijkt uit recente cijfers van Febiac. Wat als u ook overweegt om een hybrideauto te kopen? Hoe zit dat dan op fiscaal vlak nu en de volgende jaren?

Hybrideauto’s verkopen goed

Een full hybride of plug-inhybride. Een hybrideauto is – zoals u weet – een auto die de klassieke aandrijving van diesel of benzine combineert met een elektrische aandrijving. Concreet start de auto op elektriciteit en schakelt vanaf een bepaalde snelheid over op benzine of diesel. Het opladen van de elektriciteit gebeurt tijdens het rijden en remmen van de auto zelf, of door te ‘tanken’ aan een zgn. laadpunt (plug-in).

Zit in de lift bij zelfstandigen en bedrijven. Dat blijkt alvast uit een analyse door Febiac van de automarkt voor de eerste helft van 2022. Van de 120.864 nieuw ingeschreven auto’s waren er daarvan procentueel gezien 27,8% hybrideauto’s (22,6% plug-in), 12,2% elektrische, 37% benzineauto’s, 22,7% diesel en 0,3% lpg.

Hoe zit dat fiscaal en vanaf wanneer?

Welke datum is relevant? Het is de datum van de bestelling van de auto of die van de ondertekening van het lease- of rentingcontract die doorslaggevend is om te bepalen welke fiscale regels er gelden. De datum van de levering of inschrijving van de auto is daarbij dus niet van belang!

Bestelling tot 01.07.2023: gramformule blijft. Zo is het! Plaatst u dus tussen vandaag en 30.06.2023 een bestelling voor de (plug-in)hybrideauto van uw dromen, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van die auto bepaald op basis van de zgn. gramformule (120% - (0,5% × coëfficiënt × CO2 -uitstoot)) met een minimale aftrek van 50% en een maximale aftrek van 100%.

Tip 1.  Die gramformule blijft van toepassing zolang u met die auto rijdt, dus ook nog in bv. 2030.

Tip 2.  Mogelijkerwijze zijn de kosten van uw hybride ‘levenslang’ voor 100% aftrekbaar. Er zijn immers hybrides op de markt met een CO2 -uitstoot van niet meer dan 42 g/km.

Let op!  Het aftrekpercentage voor een ‘valse’ plug-in is veel lager dan bij een ‘echte’ plug-in. Een ‘valse’ heeft een CO2 -uitstoot van meer dan 50 g/km of een batterij met een capaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht.

Vanaf 01.07.203: afbouw gramformule. De aftrekbaarheid van uw hybrideauto wordt bij een bestelling vanaf 01.07.2023 geleidelijk aan afgebouwd. Concreet zal het aftrekbare percentage van de autokosten zoals dat bepaald wordt met de zgn. gramformule begrensd worden tot 75% in 2025, 50% in 2026 en 25% in 2027. Vanaf 2028 zijn de kosten dan helemaal niet meer aftrekbaar.

Voor fossiele brandstofkosten telt 31.12.2022. Het is inderdaad zo dat van een hybrideauto die u bestelt vanaf 01.01.2023 de brandstofkosten niet meer de fiscale aftrekbaarheid van de auto volgen, maar sowieso nog maar voor 50% fiscaal aftrekbaar zijn.

Aandachtspunt voor voordeel alle aard (VAA)? Is het uw vennootschap die de (plug-in)hybride koopt, dan wordt u privé belast op een VAA. Aan de berekening zoals die op vandaag al van toepassing is, verandert er niets. Het VAA hangt dus kortweg af van de catalogusprijs in nieuwe staat, het brandstoftype, de CO2 -uitstoot en de leeftijd.

Let op!  Houd er rekening mee dat de cataloguswaarde vastligt bij de aankoop, terwijl het CO2 -percentage in principe elk jaar stijgt, omdat de referentie-uitstoot elk jaar daalt. Door de toenemende elektrificatie van het Belgische wagenpark valt te verwachten dat die daling zal versnellen en dus de volgende jaren het VAA elk jaar zal stijgen.

Idealiter ondertekent u de bestelbon of het lease- of rentingcontract uiterlijk op 31.12.2022, want dan zijn niet alleen de echte autokosten van uw hybride ‘levenslang’ aftrekbaar volgens de huidige gramformule, maar ook de brandstofkosten.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878