LOON - LOONKOSTEN - 31.08.2022

Jobbonus of werkbonus, wie krijgt wat en hoeveel?

De federale werkbonus zorgt ervoor dat werknemers die weinig verdienen, netto meer loon overhouden. Die werkbonus verhoogde al enkele keren in 2022. Vanaf eind 2022 is er voor bepaalde werknemers ook een ‘Vlaamse jobbonus’ voorzien. Wat is nu precies het verschil tussen die twee maatregelen?

De federale werkbonus...

Wat is het? De sociale werkbonus is kortweg een korting die een werknemer krijgt op de gewone RSZ-bijdrage van 13,07% die hij normaal gezien moet betalen op het brutoloon (voor arbeiders gaat het om het brutoloon aan 108%). Een werknemer met een laag loon krijgt hier korting op waardoor hij netto meer overhoudt.

Verhoogd sinds 01.08.2022. De werkbonus bestaat al sinds 2000, maar wordt regelmatig aangepast, de laatste keer op 01.08.2022.

Bedienden
S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro) per maand
≤ 1.935,50 237,71
> 1.935,50 en ≤ 2.963,04 237,71 - ( 0,2313 x (S - 1.935,50))
> 2.963,04 0,00

Arbeiders
S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag in euro) per maand
≤ 1.935,50 256,73
> 1.935,50 en ≤ 2.963,04 256,73 - (0,2498 x (S - 1.935,50))
> 2.963,04 0,00

Goed om te weten. Door de sociale werkbonus is het belastbaar loon van de werknemer hoger en zou hij dus meer belastingen moeten betalen, waardoor hij netto weer minder zou overhouden. Om dit effect te compenseren, wordt ook nog een belastingkorting gegeven aan de belastingplichtigen met lage lonen, de zgn. fiscale werkbonus die ook recent werd aangepast.

Automatisch. De werkbonus kost u als werkgever niets extra en wordt automatisch verwerkt in de loonsverwerking door uw sociaal secretariaat.

... vs. de Vlaamse jobbonus

Wat is het? De jobbonus is een extra premie voor werknemers met een laag loon die één keer per jaar betaald wordt door de Vlaamse Belastingdienst. De berekening gebeurt automatisch op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Vanaf wanneer? Eind 2022 zullen sommige werknemers voor het eerst een jobbonus krijgen.

Werknemer die in Vlaanderen woont. Deze maatregel geldt enkel voor werknemers die hun hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest hebben.

Brutoloon in euro Jobbonus in euro
< 1.800 € 600 per jaar
Van 1.800 tot 2.500 Van € 20 tot € 600 (volgens een formule die de Vlaamse regering nog moet bepalen)
2.500 of meer Geen jobbonus

Rekeningnummer registreren. Anders dan de federale werkbonus, gebeurt de toekenning van de Vlaamse jobbonus niet automatisch via de loonsverwerking. De Vlaamse overheid zal het bedrag storten aan de werknemers en daarvoor is het nodig dat het rekeningnummer geregistreerd is tegen het einde van het jaar. De werknemers kunnen dit nu al doen via ‘Mijn Burgerprofiel’ (zie https://www.vlaanderen.be/jobbonus/hoe-registreer-ik-mijn-rekeningnummer ).

Werknemers in de drie gewesten met een laag loon (minder dan € 2.963,04) houden netto meer over door de verhoging van de werkbonus. Voor werknemers die in Vlaanderen wonen en minder verdienen dan € 2.500 bruto per maand, komt er tegen het einde van 2022 een jobbonus. Wijs hen erop dat dit bedrag apart gestort wordt door de Vlaamse overheid en dat ze hiervoor hun rekeningnummer moeten registreren.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878