VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?

Vanaf 2020 gramformule i.p.v. schijven

Van acht schijven... De fiscale aftrek van uw autokosten (behalve interesten en brandstof) varieert tot in principe eind 2019 van 50% tot 120% afhankelijk van het type brandstof en de schijf waarin de CO2 -uitstoot van uw auto zich bevindt.

... naar één formule. Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 aanvangen) zal de fiscale aftrekbaarheid van de auto die u van uw vennootschap ter beschikking krijgt, berekend worden volgens onderstaande formule:

Gramformule voor aftrek auto vanaf 2020
Aftrekpercentage = 120% - (0,5 x coëfficiënt type brandstof x aantal gram CO2 ) %

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! Ook de brandstof zal aftrekbaar zijn tegen het percentage dat uit de formule resulteert; dat zal dus niet meer per definitie tegen 75% zijn.

Minima en maxima. De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Fiscale gevolgen vanaf 2020

Blijven 100% aftrekbaar... Een volledig elektrische auto is momenteel nog aftrekbaar voor 120%. Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 aanvangen) wordt dat 100%. Momenteel zijn auto’s waarvan de CO2 -uitstoot max. 60 g bedraagt, voor 100% aftrekbaar. Wilt u ook na 2019 die 100% aftrek behouden, dan zal de CO2 -uitstoot maximaal 40 g mogen bedragen voor een dieselwagen, 42 g voor een benzine en 44 g voor een cng.

... met uitzondering van de ‘fakehybride’. Vanaf 01.01.2020 is een plug-inhybridewagen die u na 31.12.2017 aankocht, een fakehybride indien de energiecapaciteit van de batterij < 0,5 kWh/100 kg autogewicht OF de CO2 -uitstoot > 50 g/km. Indien uw hybride een ‘fakehybride’ is, wordt hij fiscaal afgestraft! Voor de toepassing van de ‘gramformule’ zal u de (hogere) CO2 -uitstoot van het overeenstemmende niet-hybridevoertuig moeten nemen. Indien er geen niet-hybrideversie is, moet u de hybride-uitstoot x 2,5 nemen.

Voorbeeld. De Volvo XC90 (T8 Twin Engine) stoot 55 g CO2 /km uit. Dit is dus meer dan 50 g, waardoor hij een fakehybride is indien hij aangeschaft werd na 31.12.2017. Tot eind 2019 is deze hybride voor 100% aftrekbaar voor uw vennootschap. Vanaf 2020 moet u echter de CO2 -uitstoot van het overeenstemmende niet-hybridevoertuig nemen en die bedraagt 177 g/km, waardoor de fiscale aftrekbaarheid naar 50% daalt! Bovendien zal de CO2 -uitstoot van 177 g/km ook toegepast moeten worden voor het bepalen van het voordeel (VAA) auto, waardoor het VAA 2020 voor deze wagen 312% van het VAA 2019 zal bedragen!

Check de fiscale aftrek van uw auto

Benieuwd hoe fiscaal (on)vriendelijk uw auto is? Dat kunt u berekenen met onderstaande tool. Komt u tot de conclusie dat de fiscale aftrek van uw auto sterk zal dalen, dan is dat nog niet zo erg indien hij (volledig) afgeschreven is. Dan zijn het hoofdzakelijk de courante kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, jaarlijkse taks, ...) die minder aftrekbaar zullen zijn. Bespreek dit eventueel met uw boekhouder.

Download onze rekentool van http://tipsenadvies-belastingen.be/download  – code BT 26.05.02.
Door de toepassing van de ‘gramformule’ zal de fiscale aftrek van de meeste auto’s vanaf 2020 dalen. Die daling zal in principe variëren van 0,5% tot 25%. Enkel indien u met een volledig elektrische auto rijdt of een niet-fakehybride waarvan de CO2 -uitstoot maximaal 40 à 44 g/km bedraagt, zal de aftrek 100% bedragen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878