VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?

Een tandartsvennootschap koopt 99% van de volle eigendom van een appartement in Oostende en haar zaakvoerster 1%. De vennootschap schrijft het appartement af en neemt ook de andere kosten ervan in aftrek. De zaakvoerster gebruikt het appartement gratis privé en geeft daarvoor het voordeel alle aard (VAA) aan.

Standpunt Administratie

De fiscus weigert de aftrek van de kosten van het appartement omdat die niet zouden beantwoorden aan de voorwaarden voor de aftrek van beroepskosten. De vennootschap zou niet aangetoond hebben dat de terbeschikkingstelling van het appartement verband hield met de vergoeding van werkelijke prestaties van de zaakvoerster, noch dat het appartement later met een meerwaarde verkocht zou kunnen worden.

Standpunt rechter

De fiscus krijgt ongelijk van de rechter die van oordeel is dat de vennootschap wel aangetoond heeft dat de kosten van het appartement gemaakt werden om werkelijke prestaties van de zaakvoerster te vergoeden. De inkomsten die door de werkzaamheden van de zaakvoerster binnen de vennootschap gegenereerd worden, overstijgen deze kosten ruimschoots. Verder blijkt uit verslagen dat de algemene vergadering jaarlijks beslist heeft dat de vergoeding voor de zaakvoerster onder meer bestond uit de kosteloze terbeschikkingstelling van het appartement. Tot slot is het algemeen bekend dat vastgoed, zeker aan de kust, drastisch in waarde gestegen is, zodat het appartement als een belegging beschouwd kan worden, waarvan verwacht kan worden dat het op termijn belastbare winst zal opleveren voor de vennootschap.

Commentaar

Waarom kreeg de vennootschap gelijk? Dat was kortweg op basis van twee argumenten, namelijk de zgn. bezoldigingstheorie en de mogelijke meerwaarde bij een latere verkoop van het appartement. Dat waren ook de argumenten van de vennootschap in een eerdere zaak (Gent, 03.12.2019) .

Bezoldigingstheorie. Een verschil met de eerdere zaak is dat de rechter daar de aftrekbaarheid louter op basis van het meerwaardeargument aanvaard had. Volgens die rechter maakte het verder niet uit op welke manier en door wie de appartementen gebruikt werden, zelfs al was dat volledig voor een privébestemming (Gent, 03.12.2019) . In deze zaak gaat de rechter wel met beide argumenten akkoord.

Tip 1. Het is voor het meerwaardeargument niet van belang dat het appartement in onverdeeldheid gekocht werd.

Tip 2. Dit arrest is een opsteker voor vennootschappen die enkel het vruchtgebruik hebben van een pand dat door de bedrijfsleider gratis gebruikt wordt, want voor hen gaat het meerwaardeargument niet op.

Tip 3. De fiscus wierp nog op dat er volgens hem geen economische noodzaak bestond voor het betalen van een dergelijk loon in natura. De rechter repliceerde terecht dat die kwestie niet relevant is voor de aftrekbaarheid van kosten. Het is aan de belastingplichtige om de economische opportuniteit van zijn beslissingen te beoordelen, de fiscus en de rechter mogen zich daar niet mee bemoeien.

Zoals in de eerdere zaak ging het over een appartement in volle eigendom, zodat de waarschijnlijke latere meerwaarde een verantwoording was voor de aftrekbaarheid van de kosten. De rechter aanvaardde de argumenten van de zgn. bezoldigingstheorie en stelt dat de fiscus de economische opportuniteit van een VAA niet mag beoordelen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878