INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?

Een vennootschap heeft verschillende panden in eigendom, waarvan ze er een aantal verhuurt. Ze schrijft deze gebouwen degressief af.

Standpunt Administratie

De fiscus stelt dat verhuurde investeringen niet degressief afgeschreven mogen worden. Hij weigert de degressieve afschrijvingen en belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een zgn. onderschatting van het actief.

Standpunt rechter

De fiscus krijgt ongelijk. Volgens de rechters is de uitsluiting van degressieve afschrijvingen van verhuurde activa in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, m.a.w. discriminerend. Deze uitsluiting mag dus niet toegepast worden.

De uitsluiting van het degressief afschrijvingsstelsel van verhuurde investeringen is volgens deze rechter discriminerend. Eerder namen twee andere hoven van beroep al hetzelfde standpunt in. Heeft u een vennootschap, dan is dit van belang voor investeringen t.e.m. 31.12.2019, waarvoor u bij aanschaf het degressief stelsel gekozen heeft.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878