ONROEREND GOED - AAN- EN VERKOOP - 16.10.2020

Meerwaarde bij verkoop van een garage steeds belast?

Stel, u heeft een tijd terug geïnvesteerd in een garagebox of autostaanplaats en u denkt erover om die nu te verkopen. Wordt u dan altijd belast op de meerwaarde die u eventueel realiseert? Even kijken hoe dat nu weer zit...

Waarom interessante investering?

Vastgoed. Beleggen in vastgoed wordt over het algemeen als interessant bestempeld. Dat is gezien de prijzen op de vastgoedmarkt echter niet altijd voor iedereen weggelegd. Tenzij u zou overwegen om een garage of autostaanplaats te kopen. U heeft dat al voor relatief weinig geld, heeft er weinig tot geen onderhoud aan en in de meeste gevallen levert het u een mooie huuropbrengst op.

Prijzen variëren. Een garage of autostaanplaats in de binnenstad zal u meer geld kosten dan bv. eentje aan de rand. Ook de oppervlakte, of het een binnen- of buitenstaanplaats betreft en of de parkeerplaats zich al dan niet in een beveiligd gebouw bevindt, zullen invloed hebben op de aankoopprijs.

Aftrekbare interesten. Gaat u een lening aan voor de aanschaf van de garage of autostaanplaats, dan kunt u de interesten aftrekken in uw aangifte personenbelasting.

Wel belast op de huurinkomsten? Ja en neen. Verhuurt u aan een privépersoon, dan zal u enkel belast worden op het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki) x 40%. Verhuurt u de box daarentegen aan een bedrijf of ondernemer, dan zal u wel de jaarlijkse huuropbrengsten moeten aangeven. Hierop wordt nog een forfaitaire kostenaftrek van 40% toegepast, beperkt tot 2/3 van het niet-geïndexeerd ki x revalorisatiecoëfficiënt (4,60 voor aanslagjaar 2021 – inkomstenjaar 2020).

Tip. Het ki van een garage of autostaanplaats is over het algemeen vrij beperkt, waardoor ook de belasting erover meestal wel beperkt blijft. Zeker als u dus aan een privépersoon verhuurt én ook nog eens de interesten van een lening kunt aftrekken.

Let op!  De verhuur van garages is wel een btw-plichtige activiteit.

Wat bij verkoop?

Tijdstip verkoop is doorslaggevend. Enkel als u de garage of autostaanplaats zou verkopen binnen de vijf jaar na aankoop, moet u berekenen hoeveel de meerwaarde is die u gerealiseerd heeft. U wordt daar dan op belast tegen een tarief van 16,5%.

Tip. Die termijn van vijf jaar wordt berekend van dag tot dag. De data van de notariële aktes van de aan- en verkoop worden daarbij in aanmerking genomen.

Let op!  Hetzelfde geldt bij de ‘snelle’ verkoop van eender welk ander onroerend goed dat u bezit, behalve uw gezinswoning. Dat geldt bovendien ook voor de onroerende goederen die u minder dan drie jaar geleden via schenking gekregen heeft én die u vervolgens binnen de vijf jaar nadat de schenker zelf de woning gekocht heeft, verkoopt.

Hoe meerwaarde berekenen? De meerwaarde berekent u door van de nettoverkoopprijs, na aftrek van verkoopkosten zoals makelaarscommissie, advertentiekosten enz., de oorspronkelijke aankoopprijs af te trekken. Die aankoopprijs mag wel forfaitair verhoogd worden met 25% kosten. Die verhoogde aankoopprijs wordt dan nogmaals verhoogd met 5% per volledig jaar dat verlopen is tussen de aan- en verkoop van de garagebox.

Tip. Informeer uw boekhouder dus goed wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt. Ziet u de aangifte van de meerwaarde immers over het hoofd, dan riskeert u een boete wegens onvolledige aangifte (van € 50 tot € 1.250) of zelfs een belastingverhoging (van 10% tot 200%).

Het hangt ervan af sinds wanneer u bv. een garagebox reeds in uw bezit heeft om te bepalen of de eventuele meerwaarde die u realiseert bij de verkoop belastbaar is. Enkel bij een verkoop binnen de vijf jaar na aankoop zal de meerwaarde onderworpen worden aan een tarief van 16,5%. U mag de oorspronkelijke aankoopprijs nog forfaitair verhogen én van de verkoopprijs mag u nog de kosten van verkoop aftrekken.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878