BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?

Gewijzigde autofiscaliteit...

Van acht schijven... De fiscale aftrek van uw autokosten (behalve interesten en brandstof) varieerde tot in principe eind 2019 van 50% tot 120% afhankelijk van het type brandstof en de schijf waarin de CO2 -uitstoot van uw auto zich bevindt.

... naar één formule. Sinds aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 aanvangen) wordt de fiscale aftrekbaarheid van de auto die u van uw vennootschap ter beschikking krijgt, echter berekend volgens onderstaande formule:

Gramformule voor aftrek auto sinds 2020
Aftrekpercentage = 120% - (0,5 x coëfficiënt type brandstof x aantal gram CO2 ) %

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Minima en maxima. De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

... beïnvloedt belastbare meerwaarde

Berekening meerwaarde. Verkoopt uw BV(BA) een investering, dan wordt ze daarop belast in de mate dat er een positief verschil is tussen de verkoopprijs en de nettoboekwaarde. Bij de verkoop van een auto is dat echter iets genuanceerder...

Hoe zit dat dan bij een auto? De meerwaarde is maar belastbaar in de mate dat de afschrijvingen van de auto fiscaal aftrekbaar geweest zijn op basis van de CO 2 -uitstoot. Dat kan dus een verschil uitmaken naargelang u uw auto nog in 2020 verkoopt of pas nadien!

Voorbeeld. Stel, u heeft in 2016 een dieselauto met een CO2 -uitstoot van 145 g/km (de fiscale aftrek bedraagt dus t.e.m. 2019 75%) gekocht voor € 40.000 en zal die verkopen voor € 10.000. U schrijft lineair af op vijf jaar, ofwel € 8.000 per jaar. U vraagt zich nu af of het fiscaal een verschil uitmaakt indien u uw auto nog in 2020 verkoopt.

U verkoopt uw auto nog in 2020. In het jaar van verkoop schrijft u in principe uw auto niet meer af. De meerwaarde (verkoopprijs - boekwaarde) die u op uw auto realiseert zal dan € 2.000 bedragen (€ 10.000 - (€ 40.000 - € 32.000)). Die meerwaarde wordt belast volgens het gemiddelde van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen, in ons voorbeeld dus 75%. Het fiscale plaatje ziet er dan als volgt uit:

NIET-AFGESCHREVEN AUTO VERKOPEN IN 2020
Jaar Afschrijving meerwaarde Fiscaal aftrekbaar
2016 - € 8.000 75% - € 6.000
2017 - € 8.000 75% - € 6.000
2018 - € 8.000 75% - € 6.000
2019 - € 8.000 75% - € 6.000
2020 0 € 2.000 75% € 1.500
Totaal - € 32.000 € 2.000 75% - € 22.500

U verkoopt de auto pas in 2021. U moet uw auto dan in 2020 nog een laatste maal afschrijven, maar door de gramformule is dat fiscaal maar voor 50% i.p.v. 75%. De meerwaarde bedraagt nu € 10.000 én is belastbaar ten belope van 70% (het gemiddelde van de fiscaal aanvaarde afschrijvingen). Het fiscale plaatje ziet er dan als volgt uit:

NIET-AFGESCHREVEN AUTO VERKOPEN NA 2020
Jaar Afschrijving meerwaarde Fiscaal aftrekbaar
2016 - € 8.000 75% - € 6.000
2017 - € 8.000 75% - € 6.000
2018 - € 8.000 75% - € 6.000
2019 - € 8.000 75% - € 6.000
2020 - € 8.000 50% - € 4.000
2021 0 € 10.000 70% € 7.000
Totaal - € 40.000 € 10.000 70% - € 21.000

Beter nog in 2020 verkopen? Meestal zal dit fiscaal gezien het voordeligste zijn. In ons voorbeeld kunt u door nog in 2020 te verkopen fiscaal € 1.500 (€ 22.500 - € 21.000) meer inbrengen, wat tegen een tarief van 20% een besparing van € 300 aan vennootschapbelasting oplevert.

Door de strengere aftrekbeperking van autokosten zal de meerwaarde bij verkoop van een auto, die in 2019 nog niet volledig afgeschreven was, vanaf 2021 zwaarder belast worden dan wanneer u nog in 2020 verkoopt. Bespreek dit met uw boekhouder.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878