BEDRIJFSLEIDER - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

2% meer binnenlandse dagvergoeding sinds 01.12.2022!

Sinds 1 december 2022 kunt u zich als bestuurder van uw vennootschap een iets hogere binnenlandse dagvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? En kunt u die vergoeding ook toekennen aan uw personeel?

Binnenlandse dagvergoeding

Even opfrissen. Als u binnen België een dienstverplaatsing maakt, dan mag u zich daarvoor een forfaitaire vergoeding uitkeren. Zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen, is de kost volledig aftrekbaar in uw vennootschap en wordt u er privé niet op belast. U moet wel het aantal vergoedingen steeds kunnen verantwoorden door bijvoorbeeld bij te houden naar wie u geweest bent, wanneer dit was, hoelang u weg was, enz. Omdat die vergoeding geacht wordt de kosten van een maaltijd te dekken, moet u in principe wel minstens zes uur (circ. 2018/C/8, 22.01.2018, randnr. 19) weg zijn (verplaatsingstijd, middagpauze en tijd bij de klant) om ze te kunnen toekennen.

Let op!  De toegekende dagvergoedingen moet u vermelden op de fiscale fiche 281.20 (rubriek 20).

Hoeveel? Dat forfait bedraagt sinds 1 december 2022 € 19,60 in plaats van € 19,22 per dag. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen die u sinds begin dit jaar kunt toekennen:

Maximumbedrag forfaitaire binnenlandse vergoeding
Periode Dagvergoeding Maandvergoeding
Oktober 2021 - januari 2022 € 17,75 € 284,00
Februari 2022 - maart 2022 € 18,11 € 289,76
April 2022 - mei 2022 € 18,47 € 295,52
Juni 2022 - augustus 2022 € 18,84 € 301,44
September 2022 - november 2022 € 19,22 € 307,52
December 2022 - ... € 19,60 € 313,60

Dagelijks op de baan? Als u zo goed als dagelijks beroepsmatig de baan op moet, geldt net als voor de ambtenaren het maximumbedrag van € 313,60 (dus beperkt tot 16 dagen) per maand, maar in dat geval geldt de voorwaarde van de zes uur wel niet (circ. 2018/C/8, 22.01.2018, randnr. 22) !

Aandachtspunten

40 dagenregel. Bent u voor uw werk in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats, lees: bij één klant, dan is die plaats volgens de fiscus een zgn. vaste plaats van tewerkstelling en mag u dus geen dagvergoeding toepassen (parl. vr. nr. 1, Wouters, 07.03.2013) .

Combineerbaar met maaltijdcheque? Een maaltijdcheque en een dagvergoeding voor dezelfde dag uitkeren, doet u beter niet. Als u dat wel doet, moet u het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque (maximaal € 6,91) in mindering brengen van de forfaitaire dagvergoeding.

Tip.  Andere kosten (bv. parkeerkosten, taxi, enz.) mag u dus nog altijd apart terugbetalen.

Ook voor uw personeel? Inderdaad, maar de RSZ aanvaardt het forfait van de fiscus niet en werkt met een eigen forfait dat lager is. Het gaat om € 17 per dag (waarvan € 10 de afwezigheid van faciliteiten dekt en € 7 voor maaltijdkosten dient). Om geen problemen met de RSZ te krijgen, beperkt u zich voor werknemers het best tot € 17 (i.p.v. € 19,60) per dag.

Nachtvergoeding. Moet u of uw werknemer overnachten binnen België, dan kunt u ofwel de hotelfactuur ten laste nemen, ofwel een forfaitaire vergoeding toekennen van maximaal € 147,05 (geïndexeerd bedrag vanaf 1 december 2022).

Voor de dagen waarop u minstens zes uur op de baan bent, kunt u zich uit uw vennootschap sinds 1 december 2022 een belastingvrije dagvergoeding van € 19,60 uitkeren (i.p.v € 19,22). Bent u dagelijks op de baan, dan kunt u zich per maand € 313,60 uitkeren (i.p.v € 307,52). Om geen problemen te krijgen met de RSZ, beperkt u de dagvergoeding voor uw werknemers het best tot € 17.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878