PERSONEEL - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 01.12.2022!

Werknemers die regelmatig thuiswerken kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Hoeveel? En wat zijn de regels weer?

Voor wie? Aan werknemers die gemiddeld minstens het equivalent van één werkdag per week thuiswerken (op maandbasis beoordeeld), kunt u een forfaitaire thuiswerkvergoeding geven voor huur, verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal (balpen, papier, inkt, ...), onderhoud, verzekering, enz. Deze vergoeding is niet belastbaar in hoofde van de werknemer en 100% aftrekbaar in hoofde van de werkgever.

Ook voor u? Neen, de circulaire (circ. 2021/C/20, 26.02.2021) sluit bedrijfsleiders uitdrukkelijk uit. Dat betekent echter niet dat u geen kosten van een bureau thuis zou kunnen laten terugbetalen. U moet zelf een bedrag bepalen op basis van zgn. ernstige en met elkaar overeenstemmende normen. Als u zeker wilt zijn dat uw controleur het zal aanvaarden, kunt u een ruling aanvragen (circ. punt II, B) .

Hoeveel vergoeding? Door het overschrijden van de spilindex bedraagt dit forfait sinds 01.12.2022 maximaal € 145,81 per maand. U kunt het maximumbedrag uitbetalen als uw werknemer minstens het equivalent van één dag per week thuiswerkt. U hoeft dus niet te prorateren.

Maximumbedrag maandelijkse forfaitaire thuiswerkvergoeding werknemers
Oktober 2021 - januari 2022 € 132,07
Februari 2022 - maart 2022 € 134,71
April 2022 - mei 2022 € 137,40
Juni 2022 - augustus 2022 € 140,15
September 2022 - november 2022 € 142,95
December 2022 - ... € 145,81

Kunt u nog iets extra’s toekennen? Boven op het bureauforfait aanvaardt de fiscus maximaal € 20 per maand voor beroepsmatig gebruik van privé-internet en maximaal € 20 per maand voor beroepsmatig gebruik van een privécomputer. Daarnaast kunt u ook een forfait van € 5 per maand gedurende maximaal drie jaar toekennen aan de werknemer wanneer hij een eigen tweede scherm en/of eigen printer of scanner gebruikt voor beroepsdoeleinden. Het forfait voor randapparatuur is wel begrensd tot maximaal € 10 per maand.

Sinds 01.12.2022 kunt u een belastingvrije thuiswerkvergoeding van € 145,81 per maand toekennen aan uw werknemer(s) die minstens het equivalent van één werkdag per week thuiswerken. Daarbovenop kunt u een forfaitair bedrag toekennen van € 20 voor het gebruik van de eigen pc en € 20 voor de internetverbinding. Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden deze forfaits.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878