Alle domeinen

2022 - November

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGEN - 30.11.2022

Sociale bijdragen: privé betalen of laten betalen door uw vennootschap?

Als bedrijfsleider van een vennootschap moet u als zelfstandige bestuurder sociale bijdragen zelfstandigen betalen op het loon dat u opneemt uit uw vennootschap. Wat is daarbij de beste keuze: die sociale bijdragen zelf betalen als natuurlijk persoon of ze laten betalen door uw vennootschap?

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - AUTO VERHUREN AAN DE VENNOOTSCHAP - 30.11.2022

Uw tweedehandse privéauto verhuren aan uw opgerichte vennootschap

U heeft onlangs een BV opgericht. Privé heeft u een eigen tweedehandsauto die u in de praktijk ook voor professionele verplaatsingen gebruikt, en u vraagt zich af of het dan fiscaal niet interessant kan zijn om die te verhuren aan uw BV. Is dat een goed idee?

PERSONEEL - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 01.12.2022!

Werknemers die regelmatig thuiswerken kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Hoeveel? En wat zijn de regels weer?

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 30.11.2022

Woning in vennootschap: einde meerwaardetheorie?

Een vennootschap schrijft het appartement dat ze in volle eigendom kocht af. De rechter aanvaardt de afschrijvingskosten, omdat er te verwachten viel dat het appartement met een belastbare meerwaarde verkocht zou worden. Cassatie heeft nu die beslissing ongedaan gemaakt. Is de ‘meerwaardetheorie’ nu afgewezen?

BEROEPSKOSTEN - VOORZIENING - 30.11.2022

Belastingvrije voorzieningen aanleggen voor 2022?

Zowel vennootschappen als eenmanszaken kunnen voorzieningen aanleggen. Onder welke voorwaarden zijn die fiscaal vrijgesteld en wat kunt u voor het jaareinde nog doen om ervoor te zorgen dat aan die voorwaarden is voldaan?

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 30.11.2022

Is een voorwaardelijke schuldkwijtschelding aftrekbaar?

Een vennootschap komt met een verbonden vennootschap overeen om een schuld voorwaardelijk kwijt te schelden, namelijk onder voorbehoud van een terugkeer naar een betere toestand. Volgens de fiscus is die kwijtschelding geen aftrekbare kost. Wat vond het Hof van Cassatie daarvan op 21 oktober 2022?

BEDRIJFSLEIDER - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

2% meer binnenlandse dagvergoeding sinds 01.12.2022!

Sinds 1 december 2022 kunt u zich als bestuurder van uw vennootschap een iets hogere binnenlandse dagvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? En kunt u die vergoeding ook toekennen aan uw personeel?

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 30.11.2022

Hoeveel km-vergoeding toekennen in 2022?

In principe geldt er ieder jaar vanaf 1 juli een nieuw tarief voor de km-vergoeding, maar dit jaar is er zowel een eenmalige retroactieve verhoging, als een aanpassing van de wetgeving zodanig dat vanaf oktober 2022 de km-vergoeding elk kwartaal aangepast wordt.

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?

FISCAAL - BELASTINGAFTREK - 29.11.2022

Betalen vóór levering voor fiscale aftrek?

De normale gang van zaken is dat u een factuur pas betaalt nadat het betrokken ‘goed’ geleverd is. Op het einde van een jaar kan het uit fiscaal oogpunt echter nuttig zijn toch niet op de levering te wachten. Hoezo?

ORDE - ZIEKENHUISARTS - 29.11.2022

Moet u het ziekenhuis een uittreksel uit strafregister geven?

De Nationale Raad van de Orde stelde op 15 oktober 2022 dat een kandidaat-ziekenhuisarts de deontologische plicht heeft om een uittreksel uit het strafregister af te leveren, als het ziekenhuis daar bij de aanwerving naar zou vragen. Bent u effectief verplicht om dat te doen en wat kan er gebeuren als u dat zou weigeren?

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN - 29.11.2022

Autokosten volledig ingebracht... en dan volledig verworpen

Een huisarts (zonder vennootschap) nam vanaf 26 december (2016) een nieuwe auto in gebruik via renting en trok de factuur ervan voor de volle 100% af. Zijn controleur was ‘van het andere uiterste’ en beweerde dat er in die kerstweek helemaal geen beroepsgebruik kon zijn. Aftrek 0% dus. Wat zei de rechter daarover?

BEVEILIGING - VARIA - 29.11.2022

Itsme of myID.be gebruiken?

Itsme heeft er een concurrent bij: myID.be. Wat zijn de verschillen en welke loginapp gebruikt u het best?

BEVEILIGING - ANTI-MALWARE - 29.11.2022

Wat kunt u het beste doen met een verdachte hyperlink?

U heeft het al zo vaak gehoord: klik niet op een verdachte hyperlink in een e-mail of chatbericht. Maar hoe herkent u zo’n verdachte hyperlink?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 29.11.2022

Zo maakt u Instagram weer overzichtelijk

Gebruikt u Instagram privé of voor uw zaak, maar wordt u overspoeld met posts die u helemaal niet interesseren? U bent zeker niet de enige. Hoe maakt u uw Instagramfeed weer relevant?

E-MAIL - SPAM - 29.11.2022

Vermijd de spamfilter

Spamfilters zijn heel nuttig, maar u wilt natuurlijk niet dat uw verzonden berichten in de spambox van uw contacten terechtkomen. Waar moet u op letten?

SOFTWARE - OFFICE - 29.11.2022

Referenties verzamelen met Zotero

Zoekt u ter voorbereiding van een project of voor de samenstelling van een dossier allerlei informatie op internet? Hoe helpt Zotero u om alle bronnen te bundelen, te organiseren en achteraf makkelijk op te roepen?

INTERNETCONNECTIE - CONNECTIE - 29.11.2022

Welke bandbreedte heeft u echt nodig?

Het aantal Mbits of Mbps van uw internetverbinding geeft weer hoe snel deze is. Moet u bij de keuze van uw internetabonnement sowieso voor de hoogst mogelijke snelheid gaan? Welke snelheid heeft u eigenlijk echt nodig?

BELASTINGEN - 29.11.2022

Een fiscale levensverzekering?

Er was in de media weer heel wat te doen over de afschaffing van de woonbonus voor tweede verblijven. Die woonbonus bestaat niet, er bestaat alleen een federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Die belastingvermindering kunt u ook genieten door te investeren in een fiscale levensverzekering. Hoe werkt dat precies? Wat zijn dan de aandachtspunten?

RECHT - 29.11.2022

Uw huurder of uw schuldenaar gaat in collectieve schuldenregeling?

Uw huurder of iemand aan wie u geld leende, vraagt een collectieve schuldenregeling aan. Riskeert u dan de huurachterstallen of het uitgeleende bedrag te verliezen? Loopt de huurovereenkomst verder? Zal u de toekomstige huur nog kunnen innen? Moet u een aangifte van schuldvordering indienen? Hoe gaat u daarbij te werk? Wat gebeurt er met eventuele waarborgen die uw huurder of schuldenaar heeft gegeven?

BELEGGEN - 29.11.2022

Opnieuw beleggen in China?

In bijna elke portefeuille zitten rechtstreeks of onrechtstreeks Chinese aandelen. Die aandelen noteren tegen een lage koers-winstverhouding, maar er zijn ook politieke risico’s...

ZORGVOLMACHT - 29.11.2022

Zorgvolmacht: hoe conflicten tussen uw lasthebbers vermijden?

Door een zorgvolmacht op te stellen zorgt u ervoor dat door u gekozen lasthebbers in uw naam en voor uw rekening bepaalde handelingen mogen stellen wanneer u zelf onbekwaam wordt. U vermijdt zo dat uw naasten aan de rechtbank moeten vragen om een bewindvoerder aan te stellen. Waarom is het zinvol om meer dan een lasthebber aan te stellen? Hoe vermijdt u dan conflicten tussen uw lasthebbers?

VERHUUR - 29.11.2022

Plaatsbeschrijving: zelf opmaken of uitbesteden?

Waarom is het belangrijk om bij de aanvang van de huur een plaatsbeschrijving op te stellen? Moet u daarvoor altijd een expert inschakelen of kunt u dat ook gewoon zelf doen? Kunt u de kosten (deels) ten laste leggen van uw huurder? Hoe kunt u zonder plaatsbeschrijving soms toch nog bewijzen wat de toestand van het verhuurde pand was bij het begin van de huur?

NALATENSCHAP - 29.11.2022

Verdeling nalatenschap via rechtbank: voor hoelang bent u vertrokken?

Als u de goederen uit een nalatenschap niet bij onderling akkoord verdeeld krijgt, moet u langs de rechtbank passeren die een notaris aanstelt. Hoelang duurt zo’n procedure dan? Welke stappen worden dan doorlopen? Wat kunt u ondernemen als u het niet eens bent met het standpunt van die notaris? Welke extra tijdsverloop speelt er als de zaak vervolgens opnieuw voor de rechtbank komt? Kunt u in de loop van deze procedure nog altijd (deel)akkoorden sluiten?

BELEGGEN - 29.11.2022

Een obligatiecrash in uw portefeuille: wat nu?

De meeste beleggingsportefeuilles kregen in 2022 klappen. Zelfs portefeuilles die voor een belangrijk deel in obligaties belegd zijn kijken tegen een stevig verlies aan. Hoe komt dat? Wat onderneemt u nu het best voor het obligatiegedeelte van uw portefeuille? Is de aanpak anders wanneer u vooral in individuele obligaties belegt, eerder dan in obligatiefondsen?

BELEGGEN - FONDSEN - 28.11.2022

Beleggen via Birdee, Matti of Lucy?

Voor wie weinig van de beurs kent en goedkoop in aandelen wil beleggen, zijn er nu tal van ‘robo-advisors’ met op maat gemaakte portefeuilles van trackers (goedkope indexfondsen). Hoe werkt dit juist? En hoe zit dat fiscaal gezien?

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 28.11.2022

Waarom sociale bijdragen het best vóór 31.12.2022 betalen?

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u namelijk een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Maar er zijn ook nog andere redenen. Hoe zit dat precies?

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.11.2022

Weer meer binnenlandse dagvergoeding vanaf 01.12.2022!

Het maximale bedrag dat u zich als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren verhoogd weer vanaf 01.12.2022. Wanneer kunt u een dagvergoeding toekennen en wat zijn de aandachtspunten?

PERSONEEL - FISCAAL - 28.11.2022

Vanaf 01.12.2022 weer hogere thuiswerkvergoeding!

Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. Hoeveel? Wat zijn de regels weer? En komt u ook in aanmerking voor zo’n vergoeding?

BELEGGEN - PREMIETAKS - 28.11.2022

Altijd 2% verzekeringstaks op een Tak 21 of 23?


BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 28.11.2022

Ook hogere nachtvergoeding vanaf 01.12.2022!


VZW - VRIJWILLIGERS - 24.11.2022

Wat als een vrijwilliger van uw VZW arbeidsongeschikt wordt?

Stel, een vrijwilliger van uw VZW wordt ziek of heeft een ongeval, waardoor hij (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Mag hij dan gewoon aan de slag blijven in uw VZW als zijn gezondheidstoestand dat toelaat? En kan iemand tijdens zo’n periode van arbeidsongeschiktheid ook starten als vrijwilliger bij uw VZW? Hoe zit dat juist?

VZW - KINDEROPVANG - 24.11.2022

VZW en kinderopvang: praktische richtlijnen fiscale attesten

Voorziet uw VZW in kinderopvang, dan kunnen de ouders een deel van die kosten recupereren via een belastingvermindering. Voor de opvang van 2022 moet uw VZW daarvoor een nieuw modelattest gebruiken. Een circulaire van 18 oktober 2022 verduidelijkt nu enkele praktische zaken. Wat moet u daarover weten?

VZW - VRIJWILLIGERS - 24.11.2022

Een eindejaarsgeschenk voor de vrijwilligers van uw VZW?

De feestdagen komen eraan en dat gaat meestal gepaard met het geven van cadeaus. Ook uw VZW zou graag een kleine attentie of geschenk geven aan haar vrijwilligers om hen te bedanken voor hun engagement. Kan dat eigenlijk zomaar, want vrijwilligerswerk is toch onbezoldigd?

VZW - VERENIGINGSWERK - 24.11.2022

Verenigingswerk: juridische aandachtspunten voor uw VZW

Het fiscaal en sociaal interessante systeem van verenigingwerk maakte een doorstart in 2022. Waar het systeem in 2018 ontstond als een administratief eenvoudig systeem, is het nu een statuut dat (grotendeels) onder de reguliere tewerkstelling valt. Waar moet uw VZW dan zoal rekening mee houden?

ONROEREND GOED - INBRENG - 23.11.2022

Hoe brengt u een gebouw in uw vennootschap in?

U bent eigenaar van een gebouw dat u in uw vennootschap zou willen inbrengen en dus aan haar wilt overdragen in ruil voor aandelen. Welke procedure moet u daarvoor volgen en hoeveel registratierechten moet uw vennootschap betalen?

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 23.11.2022

Ook een energie-overbruggingsrecht voor uw vennootschap?

De sterk gestegen energieprijzen en de impact daarvan op de rendabiliteit van uw zaak, maken dat u overweegt om uw activiteiten (tijdelijk) stop te zetten. Heeft u dan privé ook recht op een energie-overbruggingsrecht? Wanneer is dat het geval en hoe vraagt u dat aan? Wordt u dan privé op dat bedrag belast?

AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN - 23.11.2022

Aftrekbare interesten voor u en uw vennootschap

Zowel privé betaalde interesten als interesten die uw vennootschap betaalt, kunnen fiscaal gezien aftrekbaar zijn. Onder welke voorwaarden is dat het geval en welke verschillen zijn er tussen de aftrek door u en door uw vennootschap?

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING - 23.11.2022

Groepsverzekering/IPT-excedent: check de voorafbetalingen!

Mogelijkerwijs heeft ook uw BV te veel pensioenpremies betaald in 2021-2022. Op zich is dat geen probleem want het premie-overschot mag u overdragen naar 2023 als voorschot voor de premies van dat jaar. U checkt dan echter wel het best hoe het dan zit met haar voorafbetalingen voor boekjaar 2022. Hoe zit dat juist?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTEURSRECHTEN - 23.11.2022

Wijziging fiscale regeling voor auteursrechten op komst

U neemt al een tijdje voordelig belaste auteursrechtenvergoedingen op uit uw vennootschap. De federale regering heeft nu evenwel beslist om de bijzondere regeling voor zulke vergoedingen in te perken. Wat is daarover nu al bekend?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - CONTROLE - 23.11.2022

Wat doen met een bericht van wijziging op het einde van het jaar?

U ontvangt eind november of begin december 2022 een bericht van wijziging inzake aanslagjaar 2020. Wanneer moet u daar uiterlijk op antwoorden en wat als u eerder reageert?

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE - 23.11.2022

Hoeveel vennootschapsbijdrage in een verkort of verlengd boekjaar?

Het boekjaar van oprichting of ontbinding van een vennootschap is soms korter of langer dan twaalf maanden. Wordt de vennootschapsbijdrage voor zo’n boekjaar dan proportioneel verminderd of verhoogd?

ONKOSTENVERGOEDING - 23.11.2022

Hogere km-vergoeding sinds 01.10.2022


FISCALE CONTROLE - 23.11.2022

Aanstellingsbewijs spontaan te tonen?


ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - 23.11.2022

Hoe telt u de zaterdag bij een ontslag om dringende reden?

Een wijziging in het Burgerlijk Wetboek maakt dat vanaf 01.01.2023 een ‘zaterdag’ niet langer als een ‘werkdag’ beschouwd wordt. Mogelijk komt er echter toch nog een wet die dit weer terugdraait. Waarom is deze discussie van belang voor een ontslag om dringende reden dat u zou doorvoeren vanaf 01.01.2023?

ARBEIDSDUUR - UURROOSTER - 23.11.2022

Geen werkmails buiten de uren door de arbeidsdeal?

De wet die de arbeidsdeal uitvoert, bevat onder meer het ‘recht op deconnectie’. Hierdoor zullen werknemers het recht krijgen om niet bereikbaar te zijn buiten hun werkuren. Wat houdt het precies in en wie is verplicht om het toe te passen?

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 23.11.2022

Wat wijzigt er voor tijdskrediet en thematisch verlof in 2023?

De federale regering heeft bij de begrotingsopmaak 2023-2024 gesnoeid in de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. Ook al is die regeling nog niet definitief, u krijgt er wellicht heel wat vragen over van werknemers. Wat is er momenteel al geweten volgens de begrotingsnotificaties en wat is er van belang?

BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?

AANWERVEN - INDEX - 23.11.2022

Arbeidscontract start pas na indexering?

Stel, u werft nu een werknemer aan die pas op 15.01.2023 effectief start, terwijl de indexering voorzien is op 01.01.2023. De sociale inspectie stelt zich dan (soms) streng op over de indexering. Hoe zit dat?

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 23.11.2022

De arbeidsdeal: welke maatregelen en wanneer?


STATUUT - ZELFSTANDIGE SAMENWERKING - 23.11.2022

Discriminatie van uw zelfstandige medewerker

Als u een van uw werknemers ontslaat vanwege zijn gezondheidstoestand of handicap, dan riskeert u een sanctie op basis van de Antidiscriminatiewet. Recent moest een rechtbank oordelen of u met deze spelregels ook rekening moet houden als u samenwerkt met een zelfstandige medewerker. Hoe zit dat?

ONTSLAG - OPZEGTERMIJN - 23.11.2022

Kunt u een gegeven ontslag terug intrekken?

Een werkgever moest een van zijn bedienden ontslaan wegens ‘te weinig werk’. Nog tijdens de opzeg komt er echter een nieuwe grote opdracht van een klant uit de lucht gevallen waardoor de bediende gelukkig toch aan boord kon blijven en hij het ontslag kon intrekken. Wat ging er mis?

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 23.11.2022

Correcte bekendmaking benoeming of ontslag


SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 23.11.2022

Betalingsuitstel sociale bijdragen vierde kwartaal 2022 en VAPZ-premie in 2022: geen goede combinatie!

Vanwege de energiecrisis kunt u tot 15.12.2023 een betalingsuitstel vragen voor uw sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Hoe zit dat precies en wat als u in 2022 ook een VAPZ-premie gestort heeft?

OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA - 23.11.2022

Hoe u ‘vooraf’ indekken tegen mogelijke opduikende extra bouwkosten?

Een klant vraagt u om de werken ‘zo goedkoop mogelijk’ uit te voeren. Nadien blijkt dat er alsnog bijkomende werkzaamheden nodig zijn. Bent u dan verplicht om die op uw kosten uit te voeren?

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 23.11.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben op heden geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit dat?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 23.11.2022

Als eenmanszaak uw investeringen degressief afschrijven

Investeringen kunt u niet in één keer in kosten nemen, maar moet u afschrijven. Hoe korter die afschrijvingstermijn, hoe beter, maar hoe groter ook de kans dat de fiscus moeilijk doet. Uw eenmanszaak kan daarop wel anticiperen door degressief af te schrijven, iets wat een vennootschap niet kan. Hoe zit dat precies?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 23.11.2022

Wat bewijzen voor het recupereren van fiscaal overgedragen verliezen?

Als uw vennootschap fiscale verliezen uit het verleden recupereert, dan mag de fiscus tijdens een controle die verliezen controleren. Wat betekent dat concreet en wat moet u ter zake bijhouden en kunnen bewijzen?

SLECHTE BETALERS - INHOUDINGEN - 23.11.2022

Werf stilleggen zo u vreest dat klant u niet zal betalen?

U bent aan de slag op een werf en hoort dat de klant in zeer slechte papieren zou zitten. Mag u dan de werf stopzetten en zich beroepen op ‘exceptie van niet-uitvoering’, ook al is er geen betalingsachterstand? Wat heeft het nieuwe verbintenissenrecht op exceptie van niet-uitvoering u vanaf 1 januari 2023 te bieden?

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND - 23.11.2022

Een BA-verzekering afsluiten als aannemer?

Als aannemer moet u zich onder bepaalde voorwaarden verplicht verzekeren voor uw tienjarige aansprakelijkheid. Heeft het daarnaast ook zin om ook nog een zogenaamde BA-verzekering af te sluiten en hoe gaat u daarbij dan het best te werk?

OFFERTES EN CONTRACTEN - MIN- EN MEERWERKEN - 23.11.2022

Stockagekosten aanrekenen bij vertraging op de werf?

U heeft al de nodige materialen aangekocht om op een werf te gebruiken. Doordat er vertraging is, kunt u niet op het afgesproken tijdstip beginnen. Kunt u in dat geval vragen dat de klant u stockagekosten betaalt? Moet daarvoor op voorhand iets zijn overeengekomen?

FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN - 21.11.2022

Een intern gemeenschappelijk vermogen toevoegen aan uw scheiding van goederen?

Heel wat zelfstandigen zijn gehuwd met scheiding van goederen, maar voegen er een zgn. TIGV of toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen met keuzebeding aan toe om fiscale redenen. Waarover gaat dit en wat is het fiscale voordeel?

VENNOOTSCHAP - NOTIONELE-INTERESTAFTREK - 21.11.2022

Over en uit met de notionele-interestaftrek?


VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - 21.11.2022

Betalingsuitstel sociale bijdragen 4de kwartaal 2022 en VAPZ-premie in 2022: geen goede combinatie!

Vanwege de energiecrisis kunt u tot 15.12.2022 een betalingsuitstel vragen voor uw sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Hoe zit dat precies en wat als u in 2022 ook een VAPZ-premie gestort heeft?

RECHT - HANDELSPRAKTIJKEN - 21.11.2022

Een nietige clausule in uw contract, en dan?

Een clausule die in de overeenkomst met een opdrachtgever of klant staat, blijkt nietig te zijn. Blijft in dat geval het contract zelf toch nog voortbestaan of niet? Kan de nietige clausule vervangen worden door een bepaling die wel geldig is?

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 21.11.2022

Hogere kilometervergoeding sinds 01.10.2022


RECHT - ADVOCAAT - 21.11.2022

Naar de rechtbank stappen kan weer duurder worden…

Bij een discussie met een leverancier of klant gebeurt het al eens dat uw zaak voor de rechtbank komt. Als u dan die zaak verliest, riskeert u dat sinds 1 november 2022 weer meer te kosten. De zgn. rechtsplegingsvergoeding is nl. weer gestegen! Wat moet u daarover weten?

MEEWERKENDE ECHTGENOOT - PENSIOEN - 21.11.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben op vandaag geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit dat?

INDEXERING - KM-VERGOEDING - 21.11.2022

Km-vergoeding: regeling indexering per kwartaal gepubliceerd in het Staatsblad!

Werkgevers kunnen hun personeel voor beroepsverplaatsingen met hun privé-auto een km-vergoeding toekennen die belastingvrij en vrij van RSZ is. Dit kan ook voor de bedrijfsleider die zijn privéauto gebruikt voor verplaatsingen namens zijn vennootschap. Wat wijzigt er?

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING - 18.11.2022

Wat als u te weinig roerende voorheffing heeft ingehouden?

Als een vennootschap een dividend uitkeert, dan moet ze daarop roerende voorheffing (rv) inhouden. Ze heeft daarbij de keuze uit vier verschillende tarieven. Wat als ze het verkeerde tarief toegepast heeft?

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 18.11.2022

Wetgever zet rem op combinatie fiscale stimuli voor O&O!

Het Belgisch fiscaal recht kent diverse regimes die België aantrekkelijk moeten maken als land om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) te ontplooien en ondernemingen moet stimuleren om hier te investeren. Ondernemingen die vandaag het belastingkrediet (BK) voor O&O en de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor O&O-werknemers combineren, moeten echter reeds voor alle boekjaren die vanaf 01.04.2022 afsluiten rekening houden met een recente wetswijziging.

INTERNATIONAAL - 18.11.2022

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn, de CFC-regels, ... heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. shell entities voor belastingdoeleinden. Het Europees Parlement heeft dit ontwerp intussen geamendeerd. Alle vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van Europa, vallen in het toepassingsgebied van de richtlijn. Het geamendeerd ontwerp moet wel nog door de Europese Commissie en de Europese Raad aanvaard worden.

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID - 18.11.2022

Aftrekbeperkingen relatiegeschenken, restaurant- en receptiekosten: toleranties uitgebreid en wettelijk verankerd

Begin dit jaar werd de bestaande administratieve tolerantie op de aftrekbeperking voor restaurantkosten, receptiekosten en kosten van relatiegeschenken versoepeld, verruimd en tegelijk in de wet van 21 januari 2022 verankerd. Een recente circulaire geeft duiding bij deze wijziging met inwerkingtreding vanaf aanslagjaar (aj.) 2022 (circ. 2022/C/86, 16.09.2022) .

BEROEPSKOSTEN - 18.11.2022

Vergoedingen aan voetballers en hun makelaars: circulaire

Nog niet zo lang geleden schrikten een aantal fiscale schandalen de Belgische voetbalwereld op. Naast het oneigenlijke gebruik van vennootschappen, bleek onder meer de vergoedingsmethodiek voor makelaars een doorn in het oog. De fiscus heeft op 28 september 2022 een nieuwe circulaire (circ. 2022/C/98) gepubliceerd over de fiscale behandeling van makelaarsvergoedingen, inzonderheid deze waarvan de betaling ten laste komt van de voetbalclub waarvoor de speler speelt.

BTW - BTW AANREKENEN - 18.11.2022

De margeregeling inzake btw: wanneer toepasbaar?

In bepaalde specifieke gevallen, nl. bij de doorverkoop van tweedehands goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten mag de verkoper van deze goederen de btw berekenen over de marge (dit is het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) en niet over de volle prijs van de goederen. Deze specifieke regeling is voorzien in artikel 58, §4 W.Btw, KB nr. 53 en werd door de Administratie toegelicht in haar administratieve circulaires nrs. 1 en 2 van 1995. Ze is optioneel toepasselijk en niet verplicht.

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 18.11.2022

‘Dienstbode’ op kosten van vennootschap: hoeveel VAA?

Wanneer een vennootschap de kosten op zich neemt van een ‘dienstbode’ die ook privé voor haar bedrijfsleider werkt, moet de vennootschap daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Wie is allemaal ‘dienstbode’ en hoeveel bedraagt het VAA?

MEDE-EIGENDOM - AANNEMER - 18.11.2022

Wanneer riskeert u als syndicus aansprakelijkheid?

Stel, u krijgt als syndicus in persoonlijke naam een vordering van een aannemer, omdat u die te laat betaald zou hebben. Kan die u daar inderdaad persoonlijk een schadevergoeding voor vragen? Hoe zit het eigenlijk met uw aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en wat zei de rechter daar onlangs over?

WONINGHUUR - BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN - 18.11.2022

Uw huurder veroorzaakt brand in uw huurwoning, verzekerd?

Door de energiecrisis riskeert u meer dan voorheen dat uw huurder ‘gekke dingen’ doet, bv. met een houtkachel in de huurwoning. Bent u in zo’n geval als eigenaar wel verzekerd of hangt dat af van de verzekering die uw huurder heeft?

ONROEREND GOED - PREMIES - 18.11.2022

Wie heeft er recht op basispakket voor gas en elektriciteit?

De federale regering bereikte een akkoord over een basispakket energie voor de maanden november en december 2022 voor gas en elektriciteit. Wie heeft daar precies wel/niet recht op? Geldt dat ook voor bewoners van appartementsgebouwen en moeten ze daarvoor dan iets speciaals ondernemen?

VLAAMS GEWEST - PACHT - 18.11.2022

Een Vlaams pachtdecreet op komst


FISCAAL - KADASTRAAL INKOMEN - 18.11.2022

Energiebesparende werken, dus een hogere ov?

Na een renovatie kan soms het kadastraal inkomen (ki) van uw vastgoed stijgen, en daarmee ook de onroerende voorheffing (ov). Geldt dat ook als u energiebesparende investeringen en renovaties uitvoert? En hoe kan de fiscus zomaar het ki verhogen?

GEMEEN HUURRECHT - HUURCONTRACT - 18.11.2022

De ‘imprevisieleer’ en uw huurcontracten vanaf 1 januari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht maakt voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2023 de zgn. imprevisieleer van toepassing. Wat houdt die nieuwe regeling juist in en hoe kunt u ervan afwijken in nieuwe contracten die u zou sluiten?

WAALS GEWEST - FISCAAL - 18.11.2022

In Wallonië nog wél fiscaal voordeel dakisolatie


BTW - 6%-TARIEF - 18.11.2022

Renovatie (6% btw) of nieuwbouw (21%)

Om het btw-tarief van 6% te kunnen toepassen, moet het gaan om renovatiewerken, en dus moet er een deel van de woning behouden blijven. Is het voldoende als bv. de buitenmuren blijven? Cassatie sprak zich uit...

REGISTRATIERECHTEN - VERDELINGSRECHT - 18.11.2022

Duurdere uitonverdeeldheidtreding bij NV geen discriminatie

U heeft destijds samen met uw vennootschap (NV of BVBA) een pand in zgn. onverdeeldheid gekocht, en nu wilt u het pand naar u privé halen. Dan geldt er een ander kostenplaatje bij de BV dan bij de NV. Volgens een recent arrest van het Grondwettelijk Hof is dat onderscheid niet problematisch. Hoe zit dat precies en wat te onthouden?

VASTGOED - HUUR - 17.11.2022

Kan uw BV nog huur vooruitbetalen of niet?

U verhuurt een bureau in uw woning aan uw BV. Omdat u privé cash nodig heeft, denkt u eraan om de huur voor een paar jaar vooruit te betalen. Kan dat?

AANGIFTE - BEDRIJFSVOORHEFFING - 17.11.2022

Betalingsuitstel bv vierde kwartaal 2022!

De fiscus kent een ‘automatisch’ en ‘gratis’ uitstel van betaling toe voor de bedrijfsvoorheffing (bv) van het vierde kwartaal 2022 wegens de energiecrisis. Is dat ook voor u van toepassing? En hoeveel uitstel krijgt u?

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR - 17.11.2022

Is uw bezwaarschrift wel voldoende gemotiveerd?

Een vennootschap dient geen aangifte in en de fiscus past dus een ambtshalve aanslag toe. De vennootschap dient een bezwaarschrift in, maar volgens de fiscus is dat niet gemotiveerd. Was de rechter het daarmee eens?

BEROEPSKOSTEN - FICHES - 17.11.2022

Fiche 281.50 voor vergoedingen aan een vennootschap?

Een zelfstandige betaalt erelonen aan een advocatenvennootschap. De fiscus weigert de aftrek ervan omdat de erelonen niet vermeld zijn op een fiche 281.50. Volgens de zelfstandige moest dat ook niet. Wat vond de rechter daarvan?

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES - 17.11.2022

Belastingaangifte niet of te laat ingediend?

Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen is de uiterste datum om de belastingaangifte voor boekjaar 2021 in te dienen normaal gezien voorbij. Welke gevolgen heeft een niet-aangifte of een te late aangifte eigenlijk? Welke recente wijzigingen zijn er ter zake te melden?

BEDRIJFSLEIDER - AANSPRAKELIJKHEID - 17.11.2022

Uw gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren?

Als zelfstandige kunt u de gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren. Maar hoe werkt dat en wat als u een stuk van de woning beroepshalve gebruikt? Of wat als dat in een vruchtgebruik-/blote-eigendomconstructie zit?

AANGIFTE - BEDRIJFSVOORHEFFING - 17.11.2022

Laat nu uw bedrijfsvoorheffing van 2022 checken!

Wie loon opneemt uit een BV, moet daar bedrijfsvoorheffing (bv) op betalen. De fiscus liet op 21.12.2021 al weten dat hij in 2022 strenger gaat controleren of er (voldoende) bv ingehouden wordt op bedrijfsleiderslonen. Kunt u nu nog zaken rechtzetten en waarvoor moet u opletten?

PERSONENBELASTING - BELASTINGVERMINDERING - 17.11.2022

Hogere belastingvermindering voor investeringen in privélaadpalen!

Particulieren die investeren in laadpalen tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 hebben recht op een belastingvermindering tot € 675. In een wetsontwerp dat op 25.10.2022 werd goedgekeurd wordt dit belastingvoordeel verder verhoogd. Wat moet u hierover weten?

ACCREDITERING - ARTSEN - 15.11.2022

U komt CP tekort bij het verlengen van uw accreditering...

Stel, uw accrediteringsperiode van drie jaar als ‘gevestigde’ arts zal weldra ten einde lopen en bij de verlengingsaanvraag merkt u dat u in het laatste jaar geen 20 CP behaald heeft. In welke mate is dat een probleem en wat kunt u doen?

PATIËNTENWENK - LOONTREKKENDEN - 15.11.2022

Flexibel werk aanvragen om zorg te kunnen verlenen

Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers (uit de privé) die wegens ‘ernstige medische redenen’ zorg willen verlenen aan een gezins- of familielid, het recht om een flexibele werkregeling te vragen aan hun werkgever. Hoe kunt u daar als behandelende arts van het zieke gezins- of familielid mee te maken krijgen?

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?


GOED OM TE WETEN - FISCAAL - 15.11.2022

Btw-vrijstelling € 25.000 voor 2023: actie nodig?


INFORMATIEVERPLICHTINGEN - 15.11.2022

Economische inspectie bij tandartsen?

De voorbije weken blijken nogal wat tandartsen controle gekregen te hebben van de FOD Economie m.b.t. het nakomen van de informatieverplichtingen. Is dat normaal, wat heeft u met die FOD te maken?

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 15.11.2022

Tijd voor de jaarlijkse check van uw inkomsten en uitgaven!

Nu het jaareinde nadert, is het weer tijd om te checken of u in 2022 voldoende inkomsten behaald heeft om uw uitgaven fiscaal te verantwoorden. Waarop moeten u en uw boekhouder letten en wat als u een vennootschap heeft?

ZAKELIJK - E-COMMERCE - 15.11.2022

Verkopen via de Belgische Amazon?

Sinds kort is de officiële Belgische Amazonwinkel een feit. Hoe kunt u daar uw producten verkopen?

E-MAIL - WEBMAIL - 15.11.2022

Een nieuw design voor Gmail

De afgelopen maanden heeft Gmail geleidelijk een nieuw design uitgerold naar zijn webapplicatie. Wat is er veranderd?

VERVOER - KAARTEN & ROUTES - 15.11.2022

Hoe vindt u de optimale route?

Wanneer u of uw medewerker op één dag meerdere adressen (bijv. van klanten of prospecten) bezoekt, dan komt het erop aan om de meest optimale route te bepalen. Welke online tools helpen u daarbij?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 15.11.2022

Verstuur uw marketing-e-mails op het juiste moment

Of mensen uw marketing-e-mails wel zullen lezen en er ook op zullen reageren, hangt sterk af van het moment waarop u deze verstuurt. Wanneer en hoe kunt u deze het beste versturen?

EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 15.11.2022

Vermijd deze frustraties bij uw websitebezoekers

Veel websites tonen niet meteen de informatie waarnaar de bezoeker op zoek is. Dat leidt tot frustraties en gemiste commerciële kansen. U doet dit toch beter?

ZOEKEN - INTERNET - 15.11.2022

Nog sneller zoeken in Google Chrome

U weet dat u de mogelijkheden van Chrome kunt uitbreiden met extensies. We bekijken enkele browserextensies om efficiënter te zoeken met Google.

FISCAAL - AUTO - 15.11.2022

Binnen een paar jaar een tweedehands hybrideauto kopen?

U rijdt momenteel nog met een benzine- of dieselauto, maar binnen een paar jaar, bv. in 2024, wilt u die inruilen voor een jonge tweedehands hybrideauto. Welke fiscale regels gelden er daar dan voor?

PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT - 15.11.2022

De verwarming in uw winkel enkele graden lager zetten?

Met de dure energieprijzen overweegt u om de verwarming in uw winkel enkele graden lager te zetten. Kan uw personeel daar dan moeilijk over doen? Zijn er grenzen waarmee u rekening moet houden?

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15.11.2022

De herstelling niet meegeven bij niet-betaling?

Een klant die een herstelling wil afhalen heeft geen geld bij. Kunt u in dat geval weigeren om de herstelde goederen al mee te geven? Kunt u dat ook doen als er nog een eerdere rekening aan de klant openstaat?

ONROEREND GOED - VERHUUR - 15.11.2022

Handelshuurhernieuwing vergeten te vragen, wat nu?

Als u uw winkel- of restaurantruimte huurt, moet u op de wettelijk voorziene momenten een huurhernieuwing vragen. Wat riskeert u als u dat niet doet, omdat u het bijvoorbeeld vergat? Kunt u dan toch verder in het huurpand blijven?

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 15.11.2022

Betalen voor ongeval op parking van uw winkel/restaurant?

Als u een parking heeft aan uw zaak, kan het weleens gebeuren dat daar een aanrijding plaatsheeft. Wie is er in dat geval aansprakelijk voor de schade? Riskeert u ook zelf voor de kosten te moeten opdraaien?

RECHT - OFFERTES EN CONTRACTEN - 15.11.2022

Interesten en schadevergoeding omdat u een factuur ‘vergat’?

Door een vergissing vergat u een factuur van een leverancier te betalen. Kan die dan vragen dat u ook een schadevergoeding (veelal 10%) betaalt en ook interesten? Hoe gaat u te werk als uw leverancier dat echt eist?

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15.11.2022

Hoe bewijzen dat de klant het gebrek veroorzaakte?

Als een klant zich beroept op de wettelijke garantie van twee jaar en u meent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het gebrek, dan moet u dat bewijzen. Hoe kunt u daarbij te werk gaan? Wat gebeurt er bij een discussie?

PERSONEEL - BEDRIJFSWAGEN - 14.11.2022

Hoeveel CO2 -taks op bedrijfswagens in 2023?

Wanneer uw werkgever aan uw collega een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze auto ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet de vennootschap daarop een solidariteitsbijdrage (CO2 -taks) aan de RSZ betalen. Hoeveel bedraagt deze CO2 -taks vanaf 2023? En wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing?

RECHT - 14.11.2022

Imprevisieleer: contracten vanaf 1 januari 2023 aanpasbaar wanneer de omstandigheden wijzigen?

Het bedrijf wordt na het sluiten van een contract geconfronteerd met onverwachte omstandigheden waardoor het (verder) nakomen van het contract op financieel vlak bijzonder zwaar wordt. Kunt u zich in zo’n geval beroepen op de imprevisieleer om het contract aan te passen? Wat zegt het nieuwe Wetboek Verbintenissen daarover? Hoe kunt u dan volgens die nieuwe wet te werk gaan? Welke stappen kunt u ondernemen als de andere partij niet bereid blijkt om over een aanpassing te onderhandelen?

BTW - 14.11.2022

Grensoverschrijdende diensten: hoe zit het dan met de btw?

Als u uw Belgische klanten factureert voor intellectuele prestaties, dan moet u in principe 21% btw aanrekenen. Maar wat als uw klant in een andere EU-lidstaat of in een derde land gevestigd is? Wat zijn dan de toepasselijke btw-regels, wanneer de klant een ondernemer of een particulier is? En wat als u zelf een factuur voor dergelijke prestaties ontvangt van een dienstverrichter uit het buitenland?

RECHT - 14.11.2022

Een nietige clausule in de overeenkomst: wat nu?

Uw contractspartij beweert dat een bepaling uit het contract dat ze met het bedrijf sloot nietig is. Blijft de rest van het contract dan verder uitwerking hebben of komt de ganse overeenkomst te vervallen? Moet de nietige clausule gewoon terzijde geschoven worden of kan ze worden vervangen door een contractuele bepaling die wel geldig is? Welke clausule komt er in zo’n geval precies in de plaats van het nietige beding? Is het ook mogelijk vooraf in de overeenkomst over dit alles afspraken te maken?

PERSONEEL - LOONKOSTEN - 14.11.2022

Werknemer onder gewaarborgd inkomen en hervalt in ziekte!

Een bediende met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 dagen wanneer die werknemer arbeidsongeschikt wordt. Wanneer de werknemer hervalt, moet de werkgever niet opnieuw gewaarborgd loon betalen, tenzij het recht op gewaarborgd inkomen voor die eerste 30 dagen nog niet uitgeput is. De vraag stelt zich wanneer er sprake is van herval. Deze bijdrage gaat daarop in aan de hand van een specifieke casus.

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 14.11.2022

Ook in 2022 betalingsuitstel voor uw vennootschapsbijdrage!

Het grensbedrag om te bepalen of uw vennootschap € 347,50 dan wel de verhoogde zgn. vennootschapsbijdrage van € 868 moet betalen, is onlangs vastgelegd. Tegen wanneer en hoeveel moet u betalen? En heeft u recht op een vrijstelling?

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 14.11.2022

Energiecrisis: federale ondersteuningsmaatregelen!

Om belastingplichtigen te ondersteunen tijdens deze energiecrisis, heeft de federale overheid een aantal tijdelijke ondersteuningsmaatregelen aangenomen (Wet van 30.10.2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 03.11.2022) . Welke?

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Maatschap en vastgoed(vennootschap): nieuwe mogelijkheden

Een maatschap wordt in de praktijk niet vaak gebruikt om een successieplanning voor vastgoed uit te werken, omdat daaraan nogal wat nadelen verbonden zijn. Als het vastgoed in een vennootschap zit, dan zijn er echter wel ruimere mogelijkheden. Laat de nieuwe inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen nu ook toe om de aandelen van uw vastgoedvennootschap via uw maatschap zonder schenkbelasting over te dragen aan uw kinderen?

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST - 14.11.2022

Exit-clausules in aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten bevatten zeer vaak exit-clausules van uiteenlopende aard. Wat verstaat men precies onder exit-clausules? Welke soorten exit-clausules zijn er? Wat is het verschil tussen good leaver en bad leaver en tussen een put- en een call-optie? En is een concurrentieverbod op zijn plaats in een aandeelhoudersovereenkomst?

VERZEKERINGEN - 14.11.2022

Verzekeringspakket aanbieden om talentrijke medewerkers aan te trekken

Volgens de VDAB stonden er op 29 september 2022 in Vlaanderen alleen al 94.722 vaste jobaanbiedingen open. Het is dus vandaag vaak moeilijk om nieuwe krachten aan te trekken. Mede daarom is ook de retentie van talentvolle werknemers meer dan ooit belangrijk. Hoe kunnen verzekeringen u daarbij helpen? Met welke praktische aandachtspunten houdt u dan het best rekening?

INBRENG - 14.11.2022

Inbreng van een vordering tegen nominale of tegen economische waarde?

Wanneer een (moeilijk inbare) vordering ingebracht wordt in het vermogen van de (verbonden) vennootschap die schuldenaar is van die vordering, dan kan die inbreng tegen nominale waarde of tegen marktwaarde gebeuren. De marktwaarde ligt dan meestal lager dan de nominale waarde. Hoe waardeert u dan de in ruil voor die inbreng in natura ontvangen aandelen?

VRUCHTGEBRUIK - 14.11.2022

Bijkomend belast op voordeel alle aard aan het begin of het einde van een vruchtgebruik?

Wanneer u met uw vennootschap een pand gesplitst aankoopt, is een belangrijke vraag of de fiscus de aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik door de vennootschap aanvaardt. Doet hij dat, dan is uw vruchtgebruik wel nog niet 100% fiscaal veilig. Mogelijk kunt u immers als blote eigenaar-bedrijfsleider belast worden op een voordeel van alle aard (VAA) bij de vestiging van het vruchtgebruik of aan het einde ervan. Wanneer is dat het geval? Wat kunt u doen om dat te vermijden? Wat zegt de rechtspraak?

SUCCESSIEPLANNING - 14.11.2022

Afstand doen van uw vruchtgebruik?

Na een erfenis of schenking of na een gesplitste aankoop kan het vruchtgebruik op een roerend of onroerend goed zich bij verschillende personen bevinden. Hoe kan de vruchtgebruiker afstand doen van zijn vruchtgebruik ten voordele van de blote eigenaars? Is de afstand van vruchtgebruik belastbaar?

ACTUALITEIT - VASTGOED - 14.11.2022

Asbestattest ook bij schenking?


SCHENKING - AANDELEN - 14.11.2022

Handgift van aandelen mogelijk?


BELEGGEN - DIVIDEND - 14.11.2022

Keuzedividend: korting of dividend pakken?

Wie aandelen heeft krijgt soms het voorstel om te kiezen tussen een dividend en een korting op een aandeel. Wanneer kiest u het best (niet) voor nieuwe aandelen? En is er een fiscaal verschil?

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 14.11.2022

20.12.2022: laatste vervaldag voorafbetalen!

Als uw vennootschap een boekhouding voert per kalenderjaar, is de uiterste dag waarop zij nog kan voorafbetalen 20.12.2022. Tijd dus om na te gaan of u het best nog wat bijstort. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - REKENING-COURANT - 14.11.2022

Goedkoop lenen bij uw vennootschap, hoe doet u dat?

Heeft u een rekening-courantschuld (rc-schuld) bij uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een duur voordeel gratis lening. Volgens uw collega bent u beter af met een lening met vaste looptijd. Is dat zo? En kunt u uw rc-schuld zomaar omzetten in een goedkopere lening met vaste looptijd?

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 14.11.2022

VAPZ-premie 2022 slechts aftrekbaar als alle sociale bijdragen vóór 31.12.2022 betaald zijn!

Wegens de coronacrisis kon u uitstel van betaling vragen voor uw sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van uw VAPZ-premie van 2020 en 2021 in gevaar kwam. Omwille van de energiecrisis kunt u nu uitsteI van betaling vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2022. Wat zijn de voorwaarden? En hoe zit dat met de fiscale aftrek van uw VAPZ-premie 2022 als u op 31 december 2022 nog niet alle sociale bijdragen betaald heeft?

LOON - ONKOSTENVERGOEDING - 14.11.2022

Een elektriciteits- en verwarmingsvergoeding?


ONTSLAG - COLLECTIEF ONTSLAG - 14.11.2022

Twee werknemers ontslaan is toch geen ‘collectief ontslag’?

Een werkgever was door de energiecrisis genoodzaakt om twee werknemers te ontslaan. Omdat het er maar twee waren, ging hij ervan uit dat hij geen specifieke procedures moest volgen, want twee dat is toch geen collectief ontslag?

AANWERVING - FORMALITEITEN - 14.11.2022

Buitenlandse werknemers aanwerven, wat is van belang?

Stel, als werkgever zoekt u een werknemer met een bepaald profiel dat moeilijk of zo goed als onmogelijk te vinden is op de Belgische arbeidsmarkt. Daarom richt u uw blik dan maar op kandidaat-werknemers in het buitenland. Welke formaliteiten zijn er dan bij de aanwerving van belang?

LOON - WOON-WERKVERGOEDING - 14.11.2022

Carpooling en de vergoeding woon-werkverkeer

Carpooling wordt steeds populairder. Eén van uw werknemers wil dit doen – als chauffeur of passagier – maar vraagt zich af of dat gevolgen heeft voor zijn woon-werkverkeer en de fiscale behandeling daarvan? Hoe zit dat precies in elkaar?

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTEBRIEFJE - 14.11.2022

Afschaffing van het ziektebriefje: wanneer geldt dat?

Binnenkort (wellicht vanaf eind november - begin december 2022) zijn werknemers voor drie dagen arbeidsongeschiktheid per jaar niet meer verplicht om een ziektebriefje in te dienen. Als u minder dan 50 werknemers tewerkstelt, kunt u echter afwijken. Hoe moet dat dan gebeuren?

BEËINDIGING CONTRACT - MEDISCHE OVERMACHT - 14.11.2022

Medische overmacht: een nieuwe procedure!

Een van uw werknemers zal zijn job definitief niet meer kunnen uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. U kunt dan soms het arbeidscontract beëindigen wegens zgn. medische overmacht. Door een recente wet wijzigt binnenkort (wellicht eind november - begin december 2022) de procedure. Hoe zit dat precies?

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 14.11.2022

Een voordelig eindejaarsgeschenk: spelregels


LOONKOST - RSZ - 14.11.2022

Financiële ademruimte op komst?

De dure energie en hoge indexering maken de loonkosten voor sommige werkgevers te zwaar. Welke maatregelen zijn er op komst om die kosten te verlichten?

ONTSLAG OM DRINGENDE REDENEN - 14.11.2022

Ontslag om dringende redenen: vooraf de werknemer horen?

Stel, u overweegt om een werknemer te ontslaan om een dringende reden. Moet u hem dan eerst zijn visie op de feiten laten geven of is dat niet verplicht? Wat zei het Grondwettelijk Hof hier recent over?

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - AUTO KOPEN VIA DE VENNOOTSCHAP - 14.11.2022

Uw tweedehandse privéwagen verkopen aan uw opgerichte vennootschap

U heeft onlangs een BV opgericht. Privé heeft u een eigen tweedehandswagen die u in de praktijk ook voor professionele verplaatsingen zal gaan gebruiken. Is het dan fiscaal niet interessant om uw wagen te verkopen aan uw BV?

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - ONKOSTENVERGOEDINGEN/DIENSTREIZEN - 14.11.2022

Wat is een onkostenvergoeding en hoe gebruikt u die als bedrijfsleider?

Als u met privégeld bepaalde kosten betaalt, die eigenlijk ten laste vallen van uw vennootschap, kunt u die door uw vennootschap laten terugbetalen. Voor de vennootschap is die terugbetaling aftrekbaar en voor u als bedrijfsleider zijn ze onbelast. U heeft de keuze tussen een reële of een forfaitaire onkostenvergoeding.

LEVERING - PLAATS VAN LEVERING - 09.11.2022

Buitenlands btw-nummer en toch geen btw aanrekenen?

U heeft een btw-nummer van een andere EU-lidstaat waar u lokale leveringen verricht. Klopt het dan dat u in een b2b-context toch geen lokale btw mag aanrekenen maar moet factureren met btw verlegd? Even kijken...

AFTREKBARE BTW - AUTOKOSTEN - 09.11.2022

Lichte vracht is geen auto, dus 100% btw-aftrek?

De beperking van de aftrek van de btw op autokosten, geldt niet voor een zgn. lichte vracht. Een collega had derhalve de btw op zijn lichte vracht voor 100% in aftrek gebracht, maar kreeg toch ongelijk van de rechter...

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 09.11.2022

Btw-verstrenging voor autonome gemeentebedrijven!

Recentelijk heeft de Btw een nieuwe circulaire gepubliceerd over de btw-regels voor een zgn. autonoom gemeentebedrijf. Waarom worden die precies opgericht en wat heeft de Btw daarover onlangs dan beslist?

BTW-TARIEF - 6% BTW - 09.11.2022

Keukentoestellen, ook tegen 6% btw?

De verkoop van een woning kan onder bepaalde voorwaarden het 6%-btw-tarief genieten. Geldt dat dan ook voor de keukentoestellen, de tuinaanleg, enz.?

BTW-TARIEF - VARIA - 09.11.2022

Recht op toegang tegen 6% btw na Europese rechtspraak?

De toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak kan onder bepaalde voorwaarden het verlaagde btw-tarief van 6% genieten. Maar wat wordt er precies verstaan onder “recht op toegang”?

BTW-TARIEF - 6% BTW - 09.11.2022

Kan een thuisbatterij ook het 6%-btw-tarief genieten?

Tot eind 2023 kan de levering en plaatsing van onder meer zonnepanelen sowieso tegen het verlaagde btw-tarief van 6%, ook al is de woning nog geen tien jaar oud. Geldt dat ook voor een thuisbatterij?

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 09.11.2022

Drempelvrees: wat telt mee voor de € 25.000-grens?

Is uw omzet op jaarbasis niet hoger dan € 25.000, dan kunt u de zgn. kleineondernemersregeling genieten. In de praktijk blijkt net die drempel meer dan eens voor verrassingen te zorgen. Even kijken hoe u precies moet tellen...

BTW-TARIEF - VARIA - 09.11.2022

Bepaalde badpakken tegen 6% btw?

De levering van uitwendige borstprothesen was al onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Klopt het dat nu ook bepaalde beha’s en badpakken 6% btw kunnen genieten? Wat zei de Btw daarover?

BTW-PLICHT - BTW-VRIJSTELLINGEN - 09.11.2022

Prijskampen: welke btw-regels?

U overweegt een prijskamp te organiseren waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Welke btw-regels zijn hierop van toepassing?

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?


VENNOOTSCHAP - SOCIALE BIJDRAGE - 08.11.2022

Vennootschapsbijdrage voor 2022: hoeveel en tegen wanneer betalen?

De federale regering heeft een beslissing genomen over het bedrag en de uiterste betalingsdatum voor de vennootschapsbijdrage van 2022. Hoe zit dat en wanneer is uw vennootschap eigenlijk vrijgesteld?

ONROEREND GOED - AANKOOP - 08.11.2022

Een gemengd gebruikt pand privé kopen, via uw vennootschap of elk een deel?

Er staat een pand te koop waarvan een gedeelte als bedrijfsruimte voor uw vennootschap kan dienen en waarvan u de rest als woning zou gebruiken. Wie koopt dan – met het oog op de belastingen – het best zo’n gemengd gebruikt pand in volle eigendom: uw vennootschap of uzelf, of toch beter elk een gedeelte?

AFTREKBARE KOSTEN - GIFTEN - 08.11.2022

Een gift aan een goed doel privé of via uw BV betalen?

Tijdens de eindejaarsperiode zijn er traditioneel heel wat acties voor goede doelen. Een ideale gelegenheid dus om uw goed hart te tonen en een eindejaarsgift te storten. Doet u die gift aan een erkende instelling, dan sponsort de fiscus mee. Hoe zit dat juist en betaalt u die gift dan het best privé of via uw vennootschap?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - CONTROLE - 08.11.2022

Langere fiscale termijnen, welke zijn voor u van belang?

Er staat een wet op stapel die meerdere fiscale termijnen verlengt, en dat al voor de belastingen vanaf aanslagjaar (aj) 2023, dat is boekjaar (bj) 2022 of 2022-2023, en voor de Btw vanaf 01.01.2023. Even kijken wat voor u belangrijk is...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VOORZIENINGEN - 08.11.2022

Is een voorziening voor een ontslagen werknemer of bestuurder vrijgesteld?

Een vennootschap legt in 2014 een voorziening aan voor een vergoeding die een aan de deur gezette vennoot vordert. De rechter aanvaardt dat ze fiscaal vrijgesteld is. Zou hij hetzelfde beslissen als zo’n voorziening in 2022 geboekt wordt, en wat met een voorziening voor de ontslagvergoeding van werknemers of bestuurders?

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.11.2022

Dubbel zoveel tijd om belasting te betalen!


BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 08.11.2022

Effectentaks vernietigd?


GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA - 08.11.2022

Hoe uw energiekosten optimaal doorrekenen aan uw BV?

Verhuurt u een deel van uw privéwoning als kantoor aan uw vennootschap, dan kunt u boven op de huurprijs ook nog een vergoeding vragen voor de kosten van gas, stookolie, elektriciteit, enzovoort die betrekking hebben op die ruimte. Hoe hoog mag die vergoeding dan zijn?

VZW - VRIJWILLIGERS - 08.11.2022

Wie is aansprakelijk, uw vrijwilliger of uw VZW?

Vrijwilligers verrichten in tal van organisaties zeer uiteenlopende activiteiten en het risico bestaat natuurlijk dat er daarbij wel eens iets misloopt. Een onoplettendheid, een verkeerde inschatting of een fout zijn immers snel gebeurd. Wie is er dan eigenlijk aansprakelijk, de vrijwilliger of uw VZW?

VZW - VRIJWILLIGERS - 08.11.2022

Hoe de informatie voor de vrijwilligers van uw VZW actueel houden?

Werkt uw VZW met vrijwilligers, dan moet u hen voor aanvang van hun activiteiten informeren over een aantal zaken. Het gaat dan bv. om de verzekeringen die u voor hen afgesloten heeft of de kostenvergoedingen waar ze recht op hebben. Hoe informeert u uw vrijwilligers correct als er daaromtrent wijzigingen zijn?

VZW - BTW - 08.11.2022

Uw VZW nodigt een gastspreker uit tegen betaling, is dat dan met btw?

Stel, uw VZW organiseert een lezing waarop een deskundige komt spreken tegen een bepaalde vergoeding. Moet die spreker dan btw aanrekenen op die vergoeding? Wat is er ter zake dan van belang?

VZW - MARKETING - 08.11.2022

Hoe als VZW juridisch correct contactgegevens verzamelen?

Uw VZW organiseert regelmatig een fuif of een event en daarbij hoopt u natuurlijk veel leden en sympathisanten te mogen verwelkomen. U wilt daarom een uitgebreide contactenlijst aanleggen voor mailings over de activiteiten van uw VZW. Hoe komt u dan aan de nodige contactgegevens en mag u die zomaar gebruiken?

HUUR - INDEXERINGSSTOP - 08.11.2022

Waalse woninghuur: nieuwe index-regeling sinds 01.11.2022!

Na Vlaanderen en Brussel voert nu ook Wallonië een tijdelijke indexatiestop in voor energieverslindende huurwoningen. Wat moet u hierover weten?

STEUN - ENERGIECRISIS - 08.11.2022

Energiecrisis: federale ondersteuningsmaatregelen!

Om eenmanszaken, vennootschappen en vzw’s te ondersteunen tijdens deze energiecrisis heeft de federale overheid een aantal tijdelijke ondersteuningsmaatregelen aangenomen in een wet van 30.10.2022. Wat moet u hierover weten?

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 07.11.2022

Wat bewijzen voor het recupereren van fiscaal overgedragen verliezen?

Als uw vennootschap fiscale verliezen uit het verleden recupereert, dan mag de fiscus tijdens een controle die verliezen controleren. Wat betekent dat concreet en wat moet u ter zake bijhouden en kunnen bewijzen?

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 07.11.2022

Extra voorzorgen nemen als u onderhandelt over een belangrijk contract?

U gaat mogelijkerwijs binnenkort in zee met een nieuwe grote klant. Wat zijn dan vanaf 1 januari 2023 extra aandachtspunten bij uw contractonderhandelingen zelfs voordat u effectief samen zakendoet? Wat riskeert u als u er zich niet aan houdt?

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 07.11.2022

Weldra meer tijd om een bezwaar in te dienen


FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 07.11.2022

Uw zaak dagelijks wat vroeger sluiten, wat dan met uw zgn. gederfde winst?

Om te besparen op uw energiekosten overweegt u om uw zaak dagelijks een uur vroeger dan gebruikelijk te sluiten. Maar wat dan met het verlies aan inkomsten daardoor? Is die zgn. gederfde winst fiscaal aftrekbaar?

GESTART ALS ZELFSTANDIGE - AFTREKBARE KOSTEN - 07.11.2022

Als eenmanszaak uw investeringen zgn. degressief afschrijven

Investeringen kunt u niet in één keer in kosten nemen, maar moet u afschrijven. Hoe korter die afschrijvingstermijn, hoe beter, maar hoe groter ook de kans dat de fiscus moeilijk doet. Uw eenmanszaak kan daarop wel anticiperen door zgn. degressief af te schrijven, iets wat een vennootschap niet kan. Hoe zit dat precies?

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 07.11.2022

Gemengd pand, welk deel van de kosten is aftrekbaar?

De verhouding privé/beroep voor een pand wordt veelal in functie van het gebruik van de ruimtes bepaald. Geldt die verdeelsleutel van bv. 40% beroep/ 60% privé dan voor alles of kunt u voor sommige kosten een hoger beroepsgebruik hanteren?

VERKOOP - ERFENIS - 07.11.2022

Kopen feitelijk samenwonenden met een beding van aanwas?

Een feitelijk samenwonend koppel wil samen een woning of een bouwgrond kopen. Wat is precies het voordeel om in dat geval een zgn. beding van aanwas te sluiten en is dat wel fiscaal voordelig? Hoe zit dat in ieder gewest?

VLAAMS GEWEST - OVAM - 07.11.2022

Hoe verkrijgt u het asbestattest in Vlaanderen?


WAALS GEWEST - RUIMTELIJKE ORDENING - 07.11.2022

Wijziging op komst van Waalse CoDT


FISCAAL - NUTSVOORZIENINGEN - 07.11.2022

De fiscale aftrek van de energiekosten in een gemengd pand

Gebruikt u als ondernemer of vrije beroeper uw privéwoning ook beroepsmatig, dan kunt u een deel van de kosten inbrengen als beroepskosten. Nu de energiekosten sterk stijgen, overweegt u het best om het beroepsgedeelte daarvan via de zgn. intensiteitsmethode te berekenen. Hoe zit dat juist?

FISCAAL - HUURINKOMSTEN - 07.11.2022

Appartement en garage apart verhuren, dus met btw?

Stel, u verhuurt als privépersoon een appartement met garage. Een nieuwe huurder is echter enkel geïnteresseerd in het appartement, de garage zal u dan verhuren aan iemand anders. Heeft het feit dat u het apart verhuurt een invloed op de belasting die u betaalt en hoe zit dat met de btw?

REGISTRATIERECHTEN - BRUSSELS ABATTEMENT - 07.11.2022

Wat wijzigt in Brusselse registratierechten vanaf 1 april 2023?

Er is al lang sprake van het feit dat in Brussel de registratierechten zullen wijzigen. Sinds kort ligt er daarover een concrete ontwerptekst voor in het Brussels parlement. Even kijken wat er daar precies instaat en welke verkopen u met het oog op de nieuwe regeling misschien het best nog even uitstelt...

WAALS GEWEST - HUUR - 07.11.2022

Mag u de index toepassen voor uw huurwoning in Wallonië?

Door de energiecrisis mag u, indien u een woning (of appartement, studio, ...) verhuurt in Vlaanderen en Brussel, die enkel (of deels) indexeren als ze energiezuinig is. Sinds 1 november 2022 bestaat er ook in Wallonië een soortgelijke regeling. Hoe zit dat en wat zijn precies de verschillen tussen de gewesten?

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 07.11.2022

Laadpalen in mede-eigendom, ieder voor zich of collectief?

Stel, een mede-eigenaar vraagt of hij een laadpaal/laadpunt mag plaatsen in de gemeenschappelijke garage of parkeerplaats. Hoe kan de VME er dan voor zorgen dat ze collectief en op lange termijn de beste optie kiest?

HUURCONTRACT - 07.11.2022

Energiecrisis vormt geen overmacht...

Stel, uw commerciële huurder wil door de energiecrisis de huur stopzetten of de voorwaarden wijzigen, bv. niet meer indexeren. Moet u daarin meegaan?

SOCIALE BIJDRAGEN - VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE - 07.11.2022

Vennootschapsbijdrage betalen vóór 31.12.2022!

In principe moet de vennootschapsbijdrage ieder jaar tegen uiterlijk 30.06 betaald worden, maar net zoals de twee voorbije jaren besliste de federale regering om extra uitstel toe te kennen tot en met 30.12. Moet ook uw vennootschap die bijdrage betalen en wat als u dit niet tijdig doet?

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 04.11.2022

Was uw belastingaangifte iets te laat?

Bent u geen forfaitaire belastingplichtige, dan is uw aangifte in de personenbelasting voor inkomstenjaar 2021 normaal gezien onlangs ingediend. Wat als dat enkele dagen na de deadline van 28 oktober 2022 was?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE - 04.11.2022

Dwangsom omdat u niet meewerkt met de controleur?

X is een ondernemer en krijgt controle van de Belastingen en de Btw. Omdat hij weigert mee te werken, vraagt de fiscus aan de rechtbank om een dwangsom op te leggen. Wat besliste de rechter en wat kunt u daarvan onthouden?

ONROEREND GOED - HYPOTHECAIRE LENING - 04.11.2022

Tweede woning kopen tot eind 2023 nog fiscaal interessant

Lenen voor uw eigen woning levert in Vlaanderen en Brussel geen fiscaal voordeel meer op. Wie echter een tweede woning koopt en daarvoor een lening afsluit, kan daar wel nog een federale belastingvermindering voor genieten. Ah ja?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - INDICIAIRE TAXATIE - 04.11.2022

Wanneer kunt u ‘bij vergelijking’ belast worden?

U krijgt een bericht van wijziging waarin de fiscus aankondigt u niet op de aangegeven inkomsten te zullen belasten, maar ‘bij vergelijking‘. Wat is dat precies, wanneer is dat mogelijk en hoe verdedigt u zich?

SOCIAAL STATUUT - UITKERINGEN - 04.11.2022

Hoeveel vaderschapsverlof voor zelfstandige papa’s?

Zelfstandigen in hoofdberoep die papa worden, hebben reeds sinds 1 mei 2019 recht op vaderschapsverlof. Op hoeveel dagen heeft u dan recht? Wat zijn de voorwaarden? En welke uitkering krijgt u dan?

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 04.11.2022

Waarom uw investering niet uitstellen tot begin 2023?

Het jaareinde nadert met rasse schreden en u hoort langs alle kanten dat u beter nu nog snel kunt investeren om uw belastingen van dit jaar te optimaliseren. Waarom is dat zo? Op welke voordelen kunt u zoal rekenen?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN - 04.11.2022

Is een pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ) iets voor u?

Als zelfstandige-natuurlijke persoon kunt u via een VAPZ, pensioen- en langetermijnsparen op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenspaarpot opbouwen. Sinds 2018 kan dat ook via een POZ. Wat is dat juist en is dat interessant?

TELEFONIE - GSM - 03.11.2022

Gelooft u deze smartphonemythes nog?

We zijn allemaal goed vertrouwd met onze smartphone, maar toch circuleert er nog een aantal mythes over smartphonegebruik die u misschien nog gelooft.

CONSUMENT - CONSUMENTENINFO - 03.11.2022

Hoe wapent u zich tegen nepreviews?

Voor elke aankoop - privé of professioneel - is het internet de gedroomde plek om u vooraf te informeren over het beoogde product of de gewenste dienst. Helaas blijken nogal wat online reviews vals te zijn. Hoe herkent u deze?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 03.11.2022

Zes Facebook insights om in het oog te houden

Heeft u een bedrijfspagina op Facebook, dan geeft deze u toegang tot een heleboel interessante data. Welke statistieken moet u zeker bekijken?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 03.11.2022

Is het afgelopen met inbox zero?

Het ‘inbox zero’-principe was lang de gouden standaard voor efficiënt e-mailbeheer. Sommige mensen pleiten ervoor dit compleet overboord te gooien. Waarom?

BEVEILIGING - WACHTWOORDEN - 03.11.2022

Gratis wachtwoordbeheerders: Bitwarden of KeePass?

Een wachtwoordbeheerder is een onmisbare bijkomende beveiliging van uw digitale toestellen. We vergelijken de twee populairste gratis tools.

ZAKELIJK - FINANCIEEL - 03.11.2022

Online financiering via crowdfunding

Crowdfunding is een populair financieringsmodel waarbij ondernemers via een onlineplatform geld inzamelen bij het grote publiek. Hoe begint u eraan?