VAKANTIEGELD - 30.04.2018

Bevestiging provisies vakantiegeld 2018

Voor het vakantiegeld dat u in 2018 moet betalen voor de prestaties van 2017, mocht/mag uw boekhouder een provisie aanleggen. Voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2017, circuleerden al langer de percentages die hierna vermeld worden en die onlangs ook eindelijk officieel bevestigd werden door de fiscus in een recent gepubliceerde circulaire (circ. 2018/C/44) :

  • 18,20% van de vaste en variabele lonen (excl. de eindejaarspremie) van de bedienden die op het einde van het boekjaar nog in dienst waren en voor wie er geen zgn. decemberafrekening betaald werd;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen van vorig jaar, toegekend aan de arbeiders die nu recht hebben op vakantiegeld én voor wie u dit jaar bijdragen betaalt aan de vakantiekas.
Het staat nu ‘officieel’ vast dat de fiscale voorziening voor het vakantiegeld van de bedienden gedaald is van 18,60% naar 18,20% in 2018. Die van de arbeiders bedraagt nog steeds 10,27%.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878