Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 30.03.2023

Vanaf 2024: niet-opgenomen vakantiedagen overdragen?

Stel, u heeft enkele werknemers die aan het einde van het jaar afwezig zijn, bv. door ziekte, en daardoor hun verlof niet (volledig) kunnen opnemen. Mogen ze die dagen dan nog in de loop van het volgende jaar opnemen? Vanaf vakantiejaar 2024 voorziet de wetgever – onder invloed van Europa – hier een wijziging.
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 30.03.2023

Ziek tijdens de vakantie, dus vakantie later opnemen?

Stel, uw werknemer wordt tijdens zijn vakantieperiode ziek of op de eerste dag van zijn skivakantie maakt uw werknemer een lelijke val. Kan hij zich dan ziek melden en die vakantiedagen nadien opnemen? Wat wijzigt er hier door een recent Koninklijk Besluit?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - KLEIN VERLET - 30.03.2023

Klein verlet voor communie van zoon van nieuwe vriendin?

Stel, een werknemer is gescheiden en is pas gaan samenwonen met zijn nieuwe vriendin. De zoon van die vriendin doet binnenkort zijn plechtige communie. Kan de werknemer dan aanspraak maken op klein verlet? Welke spelregels gelden in zo’n geval?
Lees meer

EDUCATIEF VERLOF - 15.03.2023

Loongrens educatief verlof/VOV verhoogd

Welk loon moet u betalen? Werknemers die een opleiding volgen die recht geeft op educatief verlof, mogen een bepaald aantal uren afwezig blijven van het werk. Voor die uren moet u loon betalen, maar u mag dat als u wilt beperken tot een bepaald plafond. Dat plafond is in de drie gewesten hetzelfde. ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - GEBOORTEVERLOF - 02.03.2023

Wat wijzigt in het geboorteverlof voor vaders/meeouders?

Wordt uw werknemer vader of meeouder, dan kan die na de geboorte onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn. Wat wijzigt er hier precies vanaf 2023? Hoe zit dat voor wie een kind adopteert of via langdurige pleegzorg opvangt?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 16.02.2023

Kunnen uw deeltijdsen nog tijdskrediet met motief nemen?

De nieuwe regeling rond tijdskrediet werd intussen goedgekeurd en geldt sinds 1 februari 2023. Waar er eerst sprake van was dat deeltijdsen geen tijdskrediet met motief én een uitkering van de RVA zouden kunnen krijgen, werd de definitieve regeling iets minder streng. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

AFWEZIGHEIDSDAGEN - ZORGVERLOF - 19.01.2023

Welke spelregels gelden er voor het nieuwe zorgverlof?

Stel, het kind of een ouder van een werknemer wordt plots ziek en hij wil daarvoor onverwacht thuisblijven van het werk. Kan dat? Daarvoor bestond de regeling ‘familiaal verlof’ (verlof om dwingende redenen) en sinds 10 november 2022 zijn er per jaar ook vijf dagen zorgverlof mogelijk. Wat is precies het verschil?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - CONTROLE - 06.01.2023

Wet over ziektebriefje en medische overmacht

Effectief in werking sinds 28 november 2022. Sinds 28 november 2022 is de wet (wet 30.10.2022, BS 18.11.2022) in werking getreden die een aantal bepalingen wijzigt inzake arbeidsongeschiktheid. Daardoor geldt sinds 28 november 2022 de nieuwe procedure voor medische overmacht. ...
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - GEBOORTEVERLOF - 02.03.2023

Wat wijzigt in het geboorteverlof voor vaders/meeouders?

Wordt uw werknemer vader of meeouder, dan kan die na de geboorte onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn. Wat wijzigt er hier precies vanaf 2023? Hoe zit dat voor wie een kind adopteert of via langdurige pleegzorg opvangt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app