Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

OPLEIDING - EDUCATIEF VERLOF - 06.12.2023

Vlaams opleidingsverlof voor meerdere cursussen?

Uw collega had een werknemer die zich voor een hele reeks korte cursussen had ingeschreven en de attesten aan hem had bezorgd. Deze collega had het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) dus maar toegestaan. Nadien bleek echter dat die werknemer er toch geen recht op had. Wat ging er mis?
Lees meer

WERKLOOSHEID - ECONOMISCHE WERKLOOSHEID - 06.12.2023

Tijdelijke werkloosheid duurder vanaf 2024

Bijkomende toeslag van € 5 per dag. Als u werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben ze vanaf 2024 recht op een bijkomende vergoeding van € 5 per dag van u als werkgever. Dit ter compensatie van het feit dat de uitkering daalt van 65% naar 60% van het loon (begrensd tot € 3.299,11 per maand). Eventueel kan die bijkomende vergoeding betaald worden door een sectoraal fonds. De toeslag is niet verschuldigd indien er een extra bedrag betaald wordt dat minstens gelijkwaardig is en er hierover een algemeen verbindend verklaarde cao gesloten wordt. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 06.12.2023

Niet thuis voor controlearts, gewaarborgd loon inhouden?

Een werkgever stuurde een controlearts naar een arbeidsongeschikte werknemer. Die bleek echter niet thuis te zijn en daagde ook niet op voor de afspraak waarvoor de controlearts een uitnodiging in de brievenbus achterliet. De werkgever besloot daarom gewaarborgd loon in te houden. Wat ging er mis?
Lees meer

OPLEIDING - EDUCATIEF VERLOF - 22.11.2023

Betaald educatief verlof weigeren aan leidinggevende?

Een werkgever kreeg de vraag van een leidinggevende of hij in zijn vrije tijd een beroepsopleiding mocht volgen om nadien professioneel een andere richting uit te slaan. Hij vroeg daarvoor Vlaams opleidingsverlof (vroeger betaald educatief verlof). De werkgever zag dat niet goed zitten en wilde graag weigeren. Kan dat?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 09.11.2023

Op ziekteattest staat ‘andere ziekte’, wanneer van belang?

Een werknemer was enkele maanden afwezig, omdat hij zijn pols gebroken had. Aansluitend krijgt hij de griep en brengt hij een medisch attest binnen dat vermeldt dat het gaat om een ‘andere arbeidsongeschiktheid’. Moet u daar rekening mee houden en aan hem bv. opnieuw gewaarborgd loon toekennen?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 09.11.2023

Vanaf 1 januari 2024: andere verrekeningswijze vakantiegeld

Als een nieuwe bediende bij u start, bent u het wellicht gewoon om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen in de maand dat hij zijn hoofdvakantie neemt (in de prakrijk: mei/juni), dus in één keer. Dat wijzigt vanaf 1 januari 2024.
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 14.09.2023

Vakantiedagen overdragen naar 2024?

Uw werknemers hebben nog veel van hun vakantiedagen voor 2023 niet opgenomen. Hoe gaat u daar mee om tegen het einde van het jaar? Kunnen ze die overdragen naar 2024, bv. als ze ziek zijn in december?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 09.11.2023

Vanaf 1 januari 2024: andere verrekeningswijze vakantiegeld

Als een nieuwe bediende bij u start, bent u het wellicht gewoon om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen in de maand dat hij zijn hoofdvakantie neemt (in de prakrijk: mei/juni), dus in één keer. Dat wijzigt vanaf 1 januari 2024.
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 25.10.2023

Ziek tijdens een week vakantie, dus vakantie later opnemen?

Stel, uw werknemer wordt tijdens een week vakantie ziek of tijdens zijn skivakantie maakt hij een lelijke val. Kan hij zich dan ‘arbeidsongeschikt’ melden en die vakantiedagen nadien opnemen? Wat wijzigt er vanaf 2024?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app