Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 23.11.2022

Wat wijzigt er voor tijdskrediet en thematisch verlof in 2023?

De federale regering heeft bij de begrotingsopmaak 2023-2024 gesnoeid in de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. Ook al is die regeling nog niet definitief, u krijgt er wellicht heel wat vragen over van werknemers. Wat is er momenteel al geweten volgens de begrotingsnotificaties en wat is er van belang?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTEBRIEFJE - 14.11.2022

Afschaffing van het ziektebriefje: wanneer geldt dat?

Binnenkort (wellicht vanaf eind november - begin december 2022) zijn werknemers voor drie dagen arbeidsongeschiktheid per jaar niet meer verplicht om een ziektebriefje in te dienen. Als u minder dan 50 werknemers tewerkstelt, kunt u echter afwijken. Hoe moet dat dan gebeuren?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 26.10.2022

De puntjes op de i bij betaling van het gewaarborgd loon?

Stel, uw werknemer is meerdere korte periodes afwezig waardoor u telkens gewaarborgd loon moet betalen. Een werkgever zette de puntjes op de i en telkens wanneer de werknemer de afspraken die in het arbeidsreglement stonden niet volgde, weigerde hij om gewaarborgd loon te betalen. Kan dat?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - FEESTDAGEN - 26.10.2022

Welke feestdagen moet u vervangen in 2023?

Vervangingsdagen bepalen. In 2023 zullen er twee feestdagen in het weekend vallen: Nieuwjaar (1 januari) en Wapenstilstand (11 november). Als er in uw bedrijf van maandag tot vrijdag gewerkt wordt, moet u dus voor deze twee feestdagen een andere ‘betaalde dag’ toekennen. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ABSENTEÏSME - 12.10.2022

Arbeidsongeschiktheid: sanctie als werkgever?

Wetsontwerp ligt nu voor in de Kamer. Ook voor werkgevers is er een regeling op komst waarbij ook zij een sanctie riskeren als er te veel werknemers langdurig ziek zijn. De basis van het systeem stond al in de programmawet van 21 december 2021. Een wet én twee besluiten zijn op komst om die regeling verder uit te werken. Wordt vervolgd dus... ...
Lees meer

ARBEIDSDEAL - 29.09.2022

Arbeidsdeal: binnenkort vierdagenweek?

Het akkoord dat de federale regering in juni bereikte over de arbeidsdeal kreeg heel wat aandacht in de media. Waar staan we nu met de concrete implementatie van die plannen? Moet het bedrijf binnenkort effectief een vierdagenwerkweek invoeren? Welke andere vormen van flexibiliteit voorziet de arbeidsdeal voor u en uw collega’s?
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTEBRIEFJE - 14.11.2022

Afschaffing van het ziektebriefje: wanneer geldt dat?

Binnenkort (wellicht vanaf eind november - begin december 2022) zijn werknemers voor drie dagen arbeidsongeschiktheid per jaar niet meer verplicht om een ziektebriefje in te dienen. Als u minder dan 50 werknemers tewerkstelt, kunt u echter afwijken. Hoe moet dat dan gebeuren?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEDAGEN - 28.09.2022

Langer dan één jaar ziek: vakantiedagen bij terugkomst?

Een werknemer die meer dan een jaar afwezig is wegens ziekte, bouwt geen jaarlijkse vakantie meer op en daardoor heeft hij soms geen volledig recht op vakantiedagen als hij terugkeert. De Belgische wetgeving is op dat punt echter blijkbaar niet in lijn met de Europese regels. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer

KLEIN VERLET - VACCINATIE - 28.09.2022

Momenteel geen klein verlet voor vaccinatie

Klein verlet voor vaccinatie. Naar aanleiding van de eerste vaccinatieronde in het voorjaar van 2021, werd er tijdelijk een nieuwe vorm van klein verlet ingevoerd voor werknemers die tijdens de werkuren in een vaccinatiecentrum verwacht werden voor hun coronaprik. Oorspronkelijk was deze wetgeving van toepassing tot 31 december 2021 en werd eenmalig verlengd tot 30 juni 2022. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app