Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 25.01.2021

Landingsbaan onder 60 jaar sinds 01.01.2021?

Principe = vanaf 60 jaar. Voor werknemers in de privésector is het mogelijk om in het kader van tijdskrediet een landingsbaan te krijgen met uitkeringen van de RVA vanaf 60 jaar tot het pensioen. Tot eind 2020 kon het in sommige gevallen ook vroeger. Sommige werknemers kwamen toch nog in aanmerking vanaf 55 jaar op basis van een afwijkende voorwaarde (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, uitoefening van een zwaar beroep, ...), als in die mogelijkheid voorzien was in een sectorale cao of een ondernemings-cao, gesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 137. Deze cao, die dit regelde, eindigde op 31 december 2020. ...
Lees meer

ARBEIDSONGEVAL - 08.01.2021

Kan COVID-19 een arbeidsongeval zijn?

Ook een ziekte als COVID-19 kan soms erkend worden als ‘arbeidsongeval’. Wanneer is dat het geval en hoe gaat u daar als werkgever dan mee om?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - VADERSCHAPSVERLOF - 08.01.2021

Vaders en meeouders langer geboorteverlof vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 hebben uw werknemers recht op langer vaderschaps- of meeouderschapsverlof. Wat verandert er precies en wie betaalt er voor die extra dagen?
Lees meer

VADERSCHAPSVERLOF - 21.12.2020

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021

Op de ministerraad van 20.11.2020 werd het voorontwerp van programmawet in tweede lezing goedgekeurd. Eén van de punten in het voorontwerp is de uitbreiding van het geboorteverlof voor 2021 van 10 naar 15 dagen en zelfs naar 20 dagen vanaf 2023. De programmawet moet door de Kamer nog goedgekeurd worden, maar we staan alvast even stil bij de nieuwe regels.
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 10.12.2020

Provisie vakantiegeld 2020 nog niet bekend

Provisie vakantiegeld 2020 zou normaal gezien bekend moeten zijn... Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020 een provisie aanleggen. Die wordt bepaald op basis van de toegekende lonen in 2020. De vorige drie jaar ging het telkens om dezelfde percentages, nl. 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen (excl. vakantiegeld en eindejaarspremie) van de bedienden, verminderd met het in 2019 toegekende aanvullende vakantiegeld, en 10,27% van 108/100 van in 2019 toegekende lonen aan de arbeiders die recht hebben op vakantiegeld én voor wie u bijdragen betaalt aan de vakantiekas. ...
Lees meer

CORONACRISIS - 27.11.2020

Quarantaineverlof voor ouders die geen opvangmogelijkheden hebben

We zitten ondertussen alweer in semilockdown en hoewel de scholen terug opgestart zijn na twee weken herfstvakantie, hangt de opvangmogelijkheid voor ouders met kinderen aan een zijden draadje. Wat als een collega geen opvang voor zijn kinderen heeft omdat het kind in quarantaine moet of niet naar school mag omdat een klasgenootje of leerkracht besmet is? Ondertussen is bij wet geregeld dat een werknemer retroactief sinds 1 oktober tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag aanvragen in geval van sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap (Wet van 23.10.2020, BS 30.10.2020) .
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 10.12.2020

Provisie vakantiegeld 2020 nog niet bekend

Provisie vakantiegeld 2020 zou normaal gezien bekend moeten zijn... Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020 een provisie aanleggen. Die wordt bepaald op basis van de toegekende lonen in 2020. De vorige drie jaar ging het telkens om dezelfde percentages, nl. 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen (excl. vakantiegeld en eindejaarspremie) van de bedienden, verminderd met het in 2019 toegekende aanvullende vakantiegeld, en 10,27% van 108/100 van in 2019 toegekende lonen aan de arbeiders die recht hebben op vakantiegeld én voor wie u bijdragen betaalt aan de vakantiekas. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTE - 12.11.2020

Graag uw ziekte melden via telefoon en niet via Whatsapp

Uw collega heeft graag dat wanneer zijn werknemers ziek zijn, ze hem zelf ‘s morgens opbellen ‘op de ouderwetse manier’. Dat creëert toch een extra drempel om zich niet zonder goede reden ziek te melden, vindt hij. Het liefst geen whatsappjes of e-mails dus. Kan hij dat vragen en wat als een werknemer dat niet volgt?
Lees meer

ARBEIDSONGEVAL - 08.01.2021

Kan COVID-19 een arbeidsongeval zijn?

Ook een ziekte als COVID-19 kan soms erkend worden als ‘arbeidsongeval’. Wanneer is dat het geval en hoe gaat u daar als werkgever dan mee om?
Lees meer