Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - VAKANTIE - 14.06.2021

Extra vakantie voor wie ziek was tijdens het bouwverlof?

Een van uw werkmannen was een aantal dagen ziek tijdens het bouwverlof. Hij vraagt nu dat u hem voor die dagen ‘ziekteverlof’ geeft waarbij hij de vakantiedagen in kwestie later nog kan opnemen. Moet u daarop ingaan?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - VARIA - 13.06.2021

Reizende werknemers en quarantaine

De regels voor reizen versoepelen en veel werknemers plannen wellicht dan ook om in de zomer op reis te gaan. Riskeren ze dan een quarantaine bij terugkeer en hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTE - 13.06.2021

Een doktersattest voor een ziek kind van de werknemer?

De werknemer van uw collega is afwezig en hij levert voor die afwezigheidsdagen een ziekteattest af waarin de arts vermeldt dat de werknemer ‘ongeschikt is om te werken wegens de ziekte van zijn kind’. Nu vroeg uw collega zich af of hij die periode dan inderdaad als ziekte moet beschouwen...
Lees meer

LOONKOSTEN - 01.06.2021

Vakantiegeld voor bedienden: berekening

Veel bedrijven betalen in juni het vakantiegeld voor de bedienden. Waarop moet u vakantiegeld berekenen en waarop niet? Wat gebeurt er met het vakantiegeld bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst, bij langdurige ziekte en bij tijdskrediet of bij thematisch verlof?
Lees meer

ONDERBREKING LOOPBAAN - TIJDSKREDIET - 14.05.2021

Tijdskrediet of ouderschapsverlof vroeger stopzetten?

Een werknemer is nog niet zo lang geleden in ouderschapsverlof of tijdskrediet gegaan en spreekt u nu aan met de vraag om weer voltijds te kunnen komen werken. De periode waarvoor hij dat ouderschapsverlof of tijdskrediet aanvroeg, is echter nog niet afgelopen. Kan dat dan wel?
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - EUROPESE VAKANTIE - 03.05.2021

Vorig jaar onvoldoende gewerkt, wat dan met het verlof?

U heeft een werknemer aangeworven in 2020 of 2021 die dit jaar geen recht heeft op een volledige vakantie, omdat hij bv. voordien als zelfstandige werkte. Kunt u hem dan zgn. Europese vakantie voorstellen en is dat wel een goede optie?
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - 19.04.2021

Nieuwe bediende: wijziging in de berekening vakantiegeld

Binnenkort betaalt u het vakantiegeld van uw bedienden uit. Nu vraagt een bediende die pas in dienst kwam of hij zich die maand dan aan een nulsaldo moet verwachten. Hoe zat dat tot voor kort en hoe zit het sinds maart 2021?
Lees meer

AFWEZIGHEIDSDAGEN - KLEIN VERLET - 22.03.2021

Vaccinatieverlof en de gegevensbescherming

Werknemers die zich laten vaccineren wellicht recht op ‘klein verlet’. Er ligt momenteel immers, zoals u wellicht weet, een ontwerpwettekst voor die het werknemers mogelijk maakt om omstandigheidsverlof (‘klein verlet’) op te nemen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Werknemers zouden door die wet dan, met behoud van loon, afwezig kunnen zijn van het werk voor het ontvangen van het vaccin. De duur van de afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren (reistijd naar het vaccinatiecentrum, vaccinatie, en terugkeer). ...
Lees meer

JAARLIJKSE VAKANTIE - EUROPESE VAKANTIE - 03.05.2021

Vorig jaar onvoldoende gewerkt, wat dan met het verlof?

U heeft een werknemer aangeworven in 2020 of 2021 die dit jaar geen recht heeft op een volledige vakantie, omdat hij bv. voordien als zelfstandige werkte. Kunt u hem dan zgn. Europese vakantie voorstellen en is dat wel een goede optie?
Lees meer