Personeel - Afwezigheden

Recent toegevoegde tips & adviezen

JAARLIJKSE VAKANTIE - 18.06.2020

Coronawerkloosheid gelijkgesteld voor vakantie

Het was al lang aangekondigd dat het de bedoeling was om de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens coronaovermacht gelijk te stellen voor het recht op vakantie en vakantiegeld. Na lang wachten is het betrokken besluit ook gepubliceerd (KB 04.06.2020, BS 05.06.2020) . Werknemers die de voorbije weken en maanden op coronawerkloosheid gestaan hebben, zullen daardoor in 2021 dus niet over minder vakantiedagen beschikken, noch op minder (dubbel) vakantiegeld recht hebben. ...
Lees meer

STEUNMAATREGELEN - 18.06.2020

Verlenging van coronamaatregelen na 30 juni

Verlenging tot 31 augustus.. . Op 6 juni 2020 heeft de regering-Wilmès bekendgemaakt dat twee populaire steunmaatregelen inzake personeel verlengd zullen worden tot 31 augustus 2020. ... voor coronawerkloosheid. Kunt u coronaredenen inroepen, dan wordt uw aanvraag om tijdelijke werkloosheid nog steeds automatisch als overmacht aanvaard en blijft de zgn. soepele procedure gelden. ...
Lees meer

PERSONEEL - ZIEKTE - 18.06.2020

Als de Marc weer eens ziek thuiszit

Een van uw werkmannen blijft de laatste maanden wel erg vaak ziek thuis. Kunt u dan een controlearts inschakelen? Wat houdt dat precies in en wat kunt u doen als die vaststelt dat uw werknemer toch kan komen werken?
Lees meer

VAKANTIE OPNEMEN - 04.06.2020

Een eenmalig strikter vakantiebeleid in 2020, kan dat?

Stel, door de coronacrisis hebben werknemers u zelf gevraagd om vakantiedagen die met Pasen of in mei gepland waren, naar later op het jaar te verschuiven. Zo dreigt het najaar ‘overladen’ te worden. Is het mogelijk om ‘eenmalige’ (beperkende) richtlijnen uit te vaardigen (enkel voor dit jaar), en zo ja, hoe doet u dat?
Lees meer

GROEPSVERZEKERINGEN - 04.06.2020

Coronawerkloosheid en uw collectieve verzekeringen

Op 18 mei 2020 is een wet verschenen die de invloed van coronawerkloosheid op collectieve verzekeringen (inzake bv. pensioen en hospitalisatie) regelt. Normaal gezien heeft uw verzekeraar daarover een schrijven gestuurd, waarin staat dat u uitstel van betaling of zelfs opschorting kunt vragen. Wat doet u daarmee?
Lees meer

CORONACRISIS - 02.06.2020

Nu ook corona-ouderschapsverlof mogelijk

Met het corona-ouderschapsverlof (KB 13.05.2020, BS 14.05.2020) heeft de regering voor de maanden mei en juni 2020 soelaas willen bieden aan werkende ouders, met mogelijk nog een uitbreiding voor de zomermaanden. Op deze manier kunnen werknemers met kinderen hun werk beter trachten te verzoenen met het opvangen van hun kinderen.
Lees meer
Personeel - Afwezigheden

Meest gelezen tips & adviezen

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 24.04.2020

Hoe berekent u de aanvulling op een corona-uitkering?

Wanneer een werknemer een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kunt u als werkgever een aanvulling op die uitkering betalen die RSZ-vrij is. In het kader van de coronacrisis heeft de RSZ tijdelijke instructies bekendgemaakt die aangeven hoe u die aanvulling kunt berekenen. Wat houden die in?
Lees meer

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID - 24.04.2020

Invloed van ‘coronawerkloosheid’ op andere rechten?

Wanneer u ingevolge de coronacrisis werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet heeft, krijgt u ongetwijfeld ook vragen van die werknemers of dat invloed kan hebben op o.a. hun vakantiegeld en eindejaarspremie enerzijds en hun pensioen of ziekteverzekering anderzijds. Even kijken...
Lees meer

GEWAARBORGD LOON - ZIEKTE - 07.05.2020

Waarom een nieuw doktersattest voor quarantaine?

Half april werd ‘in volle coronatijd’ bericht over een nieuw doktersattest dat moe(s)t (gaan) dienen voor werknemers die in quarantaine gezet worden. Dit attest zou geen recht op loon meer geven. Moest u voordien dan wél (gewaarborgd) loon betalen voor wie in quarantaine zat, maar niet ziek was? Even duidelijk stellen...
Lees meer

Cookiebeleid