Artsen - Attesten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ATTESTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 14.11.2023

Welk afwezigheidsattest bij een telefonisch consult?

Een huisarts had een afwezigheidsattest uitgereikt tijdens een telefonisch consult. De werkgever van de patiënt vond dat dit niet meer kon, nu er geen quarantaine- of isolatieverplichtingen meer van kracht zijn. Los van het feit dat die werkgever zich niet moest moeien in ‘het medische’, had hij een punt op juridisch vlak?
Lees meer

PATIËNTENWENK - CONTROLEARTS - 27.06.2023

Attest weerlegd door controlearts, toch een nieuw attest?

Stel, de controlearts van diens werkgever oordeelt dat uw patiënt vroeger dan door u geattesteerd het werk kan hervatten. U bent het echter niet eens met de controlearts. Meer nog, u oordeelt zelfs dat het nodig is om een nog langere afwezigheid te attesteren. Kan dat en wat zijn dan de gevolgen van dat nieuwe attest?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - FISCAAL - 27.06.2023

Getuigschriften zeven of tien jaar bewaren?

De regels. Voor de dubbels van uw getuigschriften hanteerde de fiscus vroeger een bijzondere bewaringstermijn van zes jaar. Die werd echter al in 2009 afgeschaft (MB 31.03.2009, BS 10.04.2009) , waardoor de algemene bewaringstermijn van toepassing gemaakt werd, nl. de termijn van artikel 315 WIB 92. Die termijn bedroeg tot voor kort zeven jaar, maar werd eind 2022 verlengd tot tien jaar met ingang van aanslagjaar 2023 (wet 20.11.2022, BS 05.12.2022) . Deze termijnen beginnen te lopen op het moment dat het belastbaar tijdperk verstreken is. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - GETUIGSCHRIFTEN - 02.05.2023

Getuigschriftenboekje(s) zoek: wie moet u verwittigen?

De politie. In geval van verlies of diefstal van getuigschriften moet u daar aangifte van doen bij de politie. In het pv moeten de nummers van de betrokken boekjes vermeld worden. De fiscus. Als u geen maatregelen neemt t.a.v. de fiscus, riskeert u dat die u toch gaat belasten op de verloren of gestolen boekjes. Meestal zal men daarbij uitgaan van een gemiddelde op basis van de andere boekjes. Dat alles kunt u echter voorkomen door een kopie van de aangifte aan de politie te bewaren in uw fiscaal dossier. ...
Lees meer

ORDE - ATTESTEN - 02.05.2023

Op welke manieren kunt u een ziekteattest ondertekenen?

Aan de Orde der Artsen werd gevraagd of een werkgever een ziekteattest moet aanvaarden dat niet of slechts met een ‘gewone’ elektronische handtekening ondertekend is. Welk advies heeft de Nationale Raad daarover gegeven op 25.02.2023? In het kader van bv. teleconsultaties moet u immers weten wat mag en niet mag...
Lees meer

PATIËNTENWENK - ZIEKTEATTEST - 18.04.2023

Ziek worden nadat vakantie begonnen is: attest of niet?

Ingevolge een aanpassing van de wetgeving van maart 2023 zou een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, voortaan een ziekteattest voor zijn werkgever nodig hebben. De voorbije weken kon u haast niet naast dergelijke (media)berichten lezen/horen. Nochtans klopt dit niet! Hoe zit het dan wel?
Lees meer
Artsen - Attesten

Meest gelezen tips & adviezen

ATTESTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 14.11.2023

Welk afwezigheidsattest bij een telefonisch consult?

Een huisarts had een afwezigheidsattest uitgereikt tijdens een telefonisch consult. De werkgever van de patiënt vond dat dit niet meer kon, nu er geen quarantaine- of isolatieverplichtingen meer van kracht zijn. Los van het feit dat die werkgever zich niet moest moeien in ‘het medische’, had hij een punt op juridisch vlak?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app