Artsen - Attesten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

PATIËNTENWENK - LOONTREKKENDEN - 15.11.2022

Flexibel werk aanvragen om zorg te kunnen verlenen

Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers (uit de privé) die wegens ‘ernstige medische redenen’ zorg willen verlenen aan een gezins- of familielid, het recht om een flexibele werkregeling te vragen aan hun werkgever. Hoe kunt u daar als behandelende arts van het zieke gezins- of familielid mee te maken krijgen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ATTESTEN - 19.10.2022

Attest niet zelf vervalst maar overhandigd, toch strafbaar?

Stel, een arts antidateert een attest voor terugbetaling inzake thuisverpleging, maar het is een collega van die arts die het attest aan de thuisverpleegkundige bezorgt. Kan dan ook die collega strafrechtelijk veroordeeld worden louter voor het ‘overhandigen’ van dat vervalste attest? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ATTEST - 23.08.2022

Dementie vs. rijbewijs: rol van de arts

Stel, een oudere patiënt die nog thuis woont, is beginnen te dementeren en zijn omgeving vraagt of autorijden nog wel aangewezen/toegestaan is. Hoe en door wie kan dat beoordeeld worden en welke rol heeft u hierin als (huis)arts?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 17.05.2022

Arbeidsongeschikt na geplande ingreep: wel of geen attest?

Stel, een patiënt ondergaat een kleine, geplande ingreep (al dan niet onder lokale verdoving) waardoor hij de eerste uren/dag(en) het best niet te actief is. Denk bv. aan oogingrepen of tandextracties. Dan is een attest voor arbeidsongeschiktheid toch op zijn plaats… of juist niet omdat de ingreep vooraf gepland werd?
Lees meer
Artsen - Attesten

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

PATIËNTENWENK - LOONTREKKENDEN - 15.11.2022

Flexibel werk aanvragen om zorg te kunnen verlenen

Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers (uit de privé) die wegens ‘ernstige medische redenen’ zorg willen verlenen aan een gezins- of familielid, het recht om een flexibele werkregeling te vragen aan hun werkgever. Hoe kunt u daar als behandelende arts van het zieke gezins- of familielid mee te maken krijgen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app