Bedrijfswagen - Personeel

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - VARIA - 26.10.2022

Hoe berekent u het bedrag van het mobiliteitsbudget?

Om het brutobedrag van het mobiliteitsbudget te berekenen, moet u vertrekken van de ‘total cost of ownership’ (TCO) van de ‘in te ruilen’ firmawagen. Wat telt daar allemaal voor mee? Bestaat hieromtrent ondertussen al meer duidelijkheid?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 21.10.2022

De weg naar een groene autofiscaliteit is nog lang

De recente hervorming van de autofiscaliteit voorziet in een lange overgangsregeling waarbij een onderscheid gemaakt moet worden naargelang van het type wagen, het moment waarop deze aangeschaft wordt en het aanslagjaar waarin de beoordeling inzake de aftrekbaarheid gemaakt wordt. Welke data moet u in uw fiscale agenda noteren, zodanig dat u de fiscale aftrek van uw toekomstige auto nog kunt optimaliseren?
Lees meer

LOONKOSTEN - 29.09.2022

Mobiliteitsbudget anno 2022: flexibeler?

Het mobiliteitsbudget werd reeds ingevoerd in 2018, maar kende sindsdien vrij weinig succes. Daarom heeft de regering eind 2021 een aantal aanpassingen aan de regeling voorgesteld. Ondertussen zijn de wijzigingen (wet 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 03.12.2021) in voege en is de toepassing van het mobiliteitsbudget flexibeler en gemakkelijker.
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 28.09.2022

Bedrijfswagen kan niet op tijd geleverd worden...

Bestelt u een nieuwe bedrijfswagen bv. voor een nieuw aangeworven werknemer, dan moet u momenteel soms rekening houden met lange leveringstermijnen. Wat als die wagen daardoor later bij de werknemer komt dan u bij de aanwerving beloofd had? Een werkgever kwam hierdoor onlangs in de problemen...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 15.09.2022

Welke besteldatum van belang voor bestelling firmawagen?

Een werkgever heeft een bediende in dienst genomen die na één jaar anciënniteit (vanaf 1 september 2023) recht heeft op een hybridebedrijfswagen (plug-in). Hij is van plan om die wagen te bestellen vóór 30 juni 2023 om de voordelige fiscale regels m.b.t. de aftrekbaarheid te behouden. Is dat echter wel een goed plan?
Lees meer
Bedrijfswagen - Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 15.09.2022

Welke besteldatum van belang voor bestelling firmawagen?

Een werkgever heeft een bediende in dienst genomen die na één jaar anciënniteit (vanaf 1 september 2023) recht heeft op een hybridebedrijfswagen (plug-in). Hij is van plan om die wagen te bestellen vóór 30 juni 2023 om de voordelige fiscale regels m.b.t. de aftrekbaarheid te behouden. Is dat echter wel een goed plan?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 28.09.2022

Bedrijfswagen kan niet op tijd geleverd worden...

Bestelt u een nieuwe bedrijfswagen bv. voor een nieuw aangeworven werknemer, dan moet u momenteel soms rekening houden met lange leveringstermijnen. Wat als die wagen daardoor later bij de werknemer komt dan u bij de aanwerving beloofd had? Een werkgever kwam hierdoor onlangs in de problemen...
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - VARIA - 26.10.2022

Hoe berekent u het bedrag van het mobiliteitsbudget?

Om het brutobedrag van het mobiliteitsbudget te berekenen, moet u vertrekken van de ‘total cost of ownership’ (TCO) van de ‘in te ruilen’ firmawagen. Wat telt daar allemaal voor mee? Bestaat hieromtrent ondertussen al meer duidelijkheid?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app