Belastingen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEPLANNING - 27.02.2024

Patrimoniumtaks verhoogd: gevolgen voor vermogensplanning met stichting

Private stichtingen zijn voor vermogende particulieren en ondernemers een populair vehikel van vermogensplanning, waarmee vermogen op een gestructureerde wijze beheerd kan worden binnen de familie en overgedragen worden naar volgende generaties. Sinds 2024 is de jaarlijkse taks op het vermogen van de private stichting fors verhoogd.
Lees meer

PERSONEEL - VARIA - 21.02.2024

Vakantiegeld 2024, hoeveel provisie boeken?

Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 moet u/uw accountant een provisie voor het vakantiegeld van 2024 aanleggen. Hoeveel is dat? En welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.02.2024

Wat in 2024 doen zodat de in 2023 betaalde huur aftrekbaar blijft?

Huur voor een beroepsmatig gebruikte ruimte is in principe aftrekbaar als beroepskost. Vanaf de aangifte voor het aanslagjaar (aj) 2024 (inkomstenjaar (ij) 2023) is de aftrek echter afhankelijk van twee extra voorwaarden. Hoe zit dat?
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 16.02.2024

Tijdig voorafbetalen is de boodschap voor 2024!

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering voor 2024? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? En wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

BELASTINGEN - VOORAFBETALEN - 16.02.2024

Te weinig cash voor voorafbetaling, dus lenen bij de bank?

Uw vennootschap of eenmanszaak heeft geen geld om op 10 april 2024 een voorafbetaling uit te voeren. Is lenen dan voordelig om zo de boete van 9% te vermijden? Of wacht u met betalen tot u de eindafrekening krijgt?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.02.2024

Fiscale fiche auteursvergoeding 2023 uiterlijk in te dienen op 29.02.2024

Fiche 281.45. Als uw vennootschap (u) in 2023 auteursrechtenvergoeding(en) heeft toegekend, dan moet zij daar verplicht (sinds inkomstenjaar 2021) een fiscale fiche voor opmaken. Sancties bij niet- of laattijdige indiening. Als u geen fiche 281.45 indient, kan als sanctie de aanslag geheime commissielonen toegepast worden (art. 219 WIB 92) . Bovendien bestaat het risico dat de auteursvergoeding bij de auteur niet belast wordt tegen 15%, maar mogelijk progressief als beroepsinkomen. ...
Lees meer
Belastingen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - VOORAFBETALEN - 15.01.2024

Niet voorafbetalen in 2024: 9% boete!

Voor inkomstenjaar 2024 is de boete wegens onvoldoende voorafbetalingen fors verhoogd naar 9%. Geldt dat zowel voor vennootschappen als eenmanszaken en hoe gaat u daar het best mee om?
Lees meer

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 25.01.2024

Tijdig voorafbetalen wordt sterk aangeraden in 2024!

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, krijgt in principe een zgn. belastingvermeerdering. Hoeveel bedraagt die vermeerdering voor 2024? Is zo’n vermeerdering ook voor u van toepassing? En wanneer moet u hoeveel voorafbetalen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app