Belastingen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 28.11.2022

Weer meer binnenlandse dagvergoeding vanaf 01.12.2022!

Het maximale bedrag dat u zich als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren verhoogd weer vanaf 01.12.2022. Wanneer kunt u een dagvergoeding toekennen en wat zijn de aandachtspunten?
Lees meer

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 28.11.2022

Waarom sociale bijdragen het best vóór 31.12.2022 betalen?

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u namelijk een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Maar er zijn ook nog andere redenen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 18.11.2022

Wetgever zet rem op combinatie fiscale stimuli voor O&O!

Het Belgisch fiscaal recht kent diverse regimes die België aantrekkelijk moeten maken als land om onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) te ontplooien en ondernemingen moet stimuleren om hier te investeren. Ondernemingen die vandaag het belastingkrediet (BK) voor O&O en de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor O&O-werknemers combineren, moeten echter reeds voor alle boekjaren die vanaf 01.04.2022 afsluiten rekening houden met een recente wetswijziging.
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - CONTROLE - 08.11.2022

Langere fiscale termijnen, welke zijn voor u van belang?

Er staat een wet op stapel die meerdere fiscale termijnen verlengt, en dat al voor de belastingen vanaf aanslagjaar (aj) 2023, dat is boekjaar (bj) 2022 of 2022-2023, en voor de Btw vanaf 01.01.2023. Even kijken wat voor u belangrijk is...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 08.11.2022

Dubbel zoveel tijd om belasting te betalen!

Vier in plaats van twee maanden. Als u of uw vennootschap een aanslagbiljet ontvangt en u moet bijbetalen, moet u dat normaal gezien doen binnen twee maanden vanaf de verzendingsdatum (art. 413 WIB 92) . Wegens de energiecrisis heeft de federale regering evenwel beslist om extra uitstel toe te staan voor aanslagen met betrekking tot het aanslagjaar (aj) 2022, en dit voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31.10.2023. Dit uitstel wordt automatisch verleend! ...
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 02.11.2022

Sociale bijdragen vergeten af te trekken!

U komt tot de vaststelling dat u uw sociale bijdragen en/of het VAPZ in uw aangifte personenbelasting niet als kost aangegeven heeft. Kunt u dat nog corrigeren?
Lees meer
Belastingen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BEGROTINGSAKKOORD - 25.10.2022

Welke fiscale gevolgen heeft de begroting 2023-2024 voor u en uw BV?

Half oktober is de federale begroting voor 2023-2024 bekendgemaakt. Welke aangekondigde positieve en negatieve wijzigingen zijn daarbij voor u privé en voor uw vennootschap van belang?
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 02.11.2022

Sociale bijdragen vergeten af te trekken!

U komt tot de vaststelling dat u uw sociale bijdragen en/of het VAPZ in uw aangifte personenbelasting niet als kost aangegeven heeft. Kunt u dat nog corrigeren?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 14.10.2022

Ondernemings/btw-nr. dat met ‘1’ start, kan dat?

Momenteel (BE)0xxx.xxx.xxx. Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen (KB 23.06.2003, BS 30.06.2003) . Voor btw-plichtigen is hun btw-nummer het ondernemingsnummer, met ‘BTW BE’ voor de cijfercombinatie. De gekende structuur van elk btw- en ondernemingsnummer op dit moment is (BE)0xxx.xxx.xxx . ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app