Belastingen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 26.10.2020

Overbruggingsrecht: wordt u anders belast dan uw collega?

Volgens uw boekhouder wordt het corona-overbruggingsrecht dat u privé gekregen heeft, samen met uw ander beroepsinkomen belast tegen de progressieve tarieven. Volgens uw collega zou dat maar tegen 16,5% zijn. Wie heeft er nu gelijk?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - INVESTERINGSRESERVE - 26.10.2020

Oude vrijgestelde reserves belast tegen 15% of 10%?

Een van de maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de mogelijkheid om sommige oude van belasting vrijgestelde reserves te laten belasten tegen 15% of eventueel zelfs maar 10%. Over welke reserves gaat het en wat moet u doen om dit gunsttarief te kunnen toepassen?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SCHENKINGSRECHTEN - 26.10.2020

Kaasroute tot 1 december of later?

Afschaffing kaasroute. Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 1 december 2020 buitenlandse notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner, verplicht geregistreerd zullen moeten worden. Concreet betekent dit dat wie een schenking van roerende goederen doet in Nederland, die moet registreren in België en dus toch schenkbelasting daarop zal moeten betalen vanaf 1 december. Inmiddels werd de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners bevestigd in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Let wel, tot en met 30 november is een schenking in Nederland nog mogelijk zonder schenkbelasting te betalen. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Bijzondere liquidatiereserve in het vizier van de fiscus

Vennootschappen die gebruikmaakten van de mogelijkheid om voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen, ontvingen eind juli een aangetekende brief van de fiscus. Wat is er precies aan de hand?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 16.10.2020

Wat heeft het regeerakkoord in petto voor de fiscaliteit?

De regering-De Croo I is een feit. Wat staat er op de fiscale agenda? Een overzicht van de maatregelen zoals omschreven in het regeerakkoord.
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 16.10.2020

‘Bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar zijn ook de zgn. bijkomende kosten aftrekbaar. Een kmo kan die op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst?
Lees meer
Belastingen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

Cookiebeleid