Belastingen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 15.09.2023

Fiscus controleert bedrijfsvoorheffing!

Sinds 26 juni 2023 controleert de fiscus of er op de bezoldigingen en voordelen alle aard van bedrijfsleiders voldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden werd. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BOEKHOUDING - RESULTAATBEPALING - 14.09.2023

Nog (extra) voorafbetalen tegen 10 oktober 2023?

Nu u al wat meer zicht heeft op uw winst voor 2023, is het tijd om de geraamde belasting te herberekenen, want de deadline voor de derde voorafbetaling (VA3) is in principe 10 oktober 2023. Moet u nu nog (extra) voorafbetalen om een boete van 6,75% te vermijden?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.09.2023

Fiscus controleert of u voldoende bedrijfsvoorheffing betaalt!

De fiscus is op 26 juni 2023 een nieuwe controle-actie gestart. De fiscale Administratie zal nl. nagaan of er op de bezoldigingen en voordelen alle aard van bedrijfsleiders met betrekking tot inkomstenjaar 2020 en 2021 voldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.09.2023

Hoeveel mag u als gepensioneerde bijverdienen in 2023?

Wilt u nog bijverdienen wanneer u met pensioen gaat, dan moet u soms rekening houden met ‘grensbedragen’. Wanneer is dat zo? En wat zijn dan de gevolgen als de grensbedragen overschreden worden?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 18.08.2023

Raad van State vernietigt DAC 6-KB inzake progressieve geldboetes

De Europese richtlijn 2018/822 van 05.06.2018 inzake ‘een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’ (beter bekend als DAC 6) werd door een wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) in de Belgische wetgeving omgezet. Indien de intermediair of belastingplichtige niet voldoet aan zijn rapporteringsplicht, heeft de Belgische wetgever administratieve geldboetes voorzien gaande van € 1.250 tot € 100.000 (KB 20.05.2020) . Op 10.05.2023 heeft de Raad van State het KB van 20.05.2020 vernietigd. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 10.08.2023

Nieuwe kilometervergoedingen sinds 1 juli 2023!

Als een van uw collega’s beroepsmatige verplaatsingen doet met de eigen auto, mag u daarvoor een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Hoeveel bedraagt dat forfait? Welke spelregels moet u volgen? En moet u die vergoeding jaarlijks of per kwartaal indexeren?
Lees meer
Belastingen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.09.2023

Fiscus controleert of u voldoende bedrijfsvoorheffing betaalt!

De fiscus is op 26 juni 2023 een nieuwe controle-actie gestart. De fiscale Administratie zal nl. nagaan of er op de bezoldigingen en voordelen alle aard van bedrijfsleiders met betrekking tot inkomstenjaar 2020 en 2021 voldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 10.08.2023

Nieuwe kilometervergoedingen sinds 1 juli 2023!

Als een van uw collega’s beroepsmatige verplaatsingen doet met de eigen auto, mag u daarvoor een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Hoeveel bedraagt dat forfait? Welke spelregels moet u volgen? En moet u die vergoeding jaarlijks of per kwartaal indexeren?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.09.2023

Hoeveel mag u als gepensioneerde bijverdienen in 2023?

Wilt u nog bijverdienen wanneer u met pensioen gaat, dan moet u soms rekening houden met ‘grensbedragen’. Wanneer is dat zo? En wat zijn dan de gevolgen als de grensbedragen overschreden worden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app