Belastingen - Afschrijvingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEERWAARDEN - 29.09.2022

Vastgoed en de gespreide taxatie van meerwaarden: aandachtspunten

Wanneer een onderneming een meerwaarde realiseert op een materieel of immaterieel vast actief, kan die meerwaarde gespreid belast worden, op voorwaarde dat de voor het actief ontvangen verkoopprijs of schadevergoeding tijdig herbelegd wordt. Komen meerwaarden op terreinen en verbouwingswerken ook in aanmerking voor gespreide taxatie? Kunt u herbeleggen in een woning of in een vruchtgebruik, opstal, erfpacht of leasing? Is een herbelegging via inbreng, fusie of splitsing mogelijk? Welke formaliteiten moet u naleven?
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 21.09.2022

Investeringsaftrek en overdracht van gebruiksrecht

Investeringen waarvan het gebruiksrecht is overgedragen, zijn in principe uitgesloten van de investeringsaftrek (IA). Op dit principe bestaan echter uitzonderingen. Welke?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 21.09.2022

Hoe snel nieuwe verdieping op oud gebouw afschrijven?

Een vennootschap richt op een bestaand gebouw een nieuwe verdieping op, en schrijft die af over 10 jaar. Volgens de fiscus moet dezelfde afschrijvingstermijn van het gebouw zelf gebruikt worden. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 21.09.2022

Gespreide belaste meerwaarde 2020 vóór 2023 herbeleggen!

Heeft uw vennootschap in 2020 een investering verkocht waarvan ze de winst gespreid laat belasten, dan moet ze in principe tegen uiterlijk 31.12.2022 de verkoopprijs ‘herbeleggen’. Kunt u die termijn nog ‘opschuiven’ en wat als u te laat bent? Kunt u dat combineren met andere gunstregimes voor investeringen?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 02.09.2022

Is investeren in 2022 fiscaal voordeliger dan in 2023?

Wegens de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) voor investeringen tot en met 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dat maar 8%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

AUTO - AFSCHRIJVINGEN - 03.06.2022

Voorwaarden verhoogde aftrek laadpalen gewijzigd

Voor de installatie van een laadpaal kan uw eenmanszaak onder voorwaarden gebruikmaken van een verhoogde kostenaftrek. Aan die voorwaarden is toch het een en ander veranderd. Ah ja, wat dan?
Lees meer
Belastingen - Afschrijvingen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 02.09.2022

Is investeren in 2022 fiscaal voordeliger dan in 2023?

Wegens de coronacrisis is het tarief van de gewone investeringsaftrek (IA) voor investeringen tot en met 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dat maar 8%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 21.09.2022

Hoe snel nieuwe verdieping op oud gebouw afschrijven?

Een vennootschap richt op een bestaand gebouw een nieuwe verdieping op, en schrijft die af over 10 jaar. Volgens de fiscus moet dezelfde afschrijvingstermijn van het gebouw zelf gebruikt worden. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

INVESTERINGEN - GESPREIDE TAXATIE - 21.09.2022

Gespreide belaste meerwaarde 2020 vóór 2023 herbeleggen!

Heeft uw vennootschap in 2020 een investering verkocht waarvan ze de winst gespreid laat belasten, dan moet ze in principe tegen uiterlijk 31.12.2022 de verkoopprijs ‘herbeleggen’. Kunt u die termijn nog ‘opschuiven’ en wat als u te laat bent? Kunt u dat combineren met andere gunstregimes voor investeringen?
Lees meer