Belastingen - Afschrijvingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 08.06.2020

Uitzonderlijke afschrijving in aftrek?!

Behalve gewone afschrijvingen kunt u soms ook een ‘uitzonderlijke afschrijving’ in aftrek nemen voor de belastingen. Wanneer is dat?
Lees meer

INNOVATIEAFTREK - 05.05.2020

Innovatieaftrek voor softwarebedrijven: de Rulingcommissie verduidelijkt

Softwarebedrijven kunnen maar liefst 85% van hun kwalificerende netto innovatie-inkomen uit software vrijstellen via de innovatieaftrek. Het jaarverslag van de Rulingcommissie geeft hierbij duiding. Hoe berekent u de innovatie-inkomsten? Aan welke voorwaarden moet het bedrijf voldoen?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

JAARAFSLUITING - 03.02.2020

Uw afschrijvingen nu bijsturen?

Nu de jaarafsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welke mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Hoeveel speelruimte heeft u dan? Wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer
Belastingen - Afschrijvingen

Meest gelezen tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 08.06.2020

Uitzonderlijke afschrijving in aftrek?!

Behalve gewone afschrijvingen kunt u soms ook een ‘uitzonderlijke afschrijving’ in aftrek nemen voor de belastingen. Wanneer is dat?
Lees meer

INNOVATIEAFTREK - 05.05.2020

Innovatieaftrek voor softwarebedrijven: de Rulingcommissie verduidelijkt

Softwarebedrijven kunnen maar liefst 85% van hun kwalificerende netto innovatie-inkomen uit software vrijstellen via de innovatieaftrek. Het jaarverslag van de Rulingcommissie geeft hierbij duiding. Hoe berekent u de innovatie-inkomsten? Aan welke voorwaarden moet het bedrijf voldoen?
Lees meer

Cookiebeleid