Belastingen - Afschrijvingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.02.2020

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 06.02.2020

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan?
Lees meer

JAARAFSLUITING - 03.02.2020

Uw afschrijvingen nu bijsturen?

Nu de jaarafsluiting er stilaan aankomt, krijgt ook u van de bedrijfsleider misschien de vraag in welke mate het mogelijk is om via de afschrijvingen de balans en de resultatenrekening bij te sturen. Hoeveel speelruimte heeft u dan? Wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - AFSCHRIJVINGEN - 23.12.2019

Nu nog inkomen van 2019 drukken?

2019 is achter de rug, maar uw belastbare inkomsten van dat jaar staan nu nog niet definitief vast. Waarmee kunt u in 2020 nog uw inkomsten van 2019 wat verminderen en zo minder belasting betalen?
Lees meer

AUTO - AFSCHRIJVINGEN - 23.12.2019

Zaak gestart, wat met uw auto?

Auto afschrijven? Daar gaat het inderdaad om. Heeft u een auto gekocht wanneer u uw zaak reeds had, dan kunt u die afschrijven over een normale afschrijvingsduur van vijf jaar, uiteraard beperkt tot het beroepsgebruik. U kunt de wagen dan m.a.w. jaarlijks afschrijven a rato van 20%. ...
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 02.12.2019

Uw afschrijvingspercentages wijzigen?

U zou sommige bestaande of nieuwe investeringen sneller of trager willen afschrijven dan tot nu toe om bv. uw balans op te smukken of uw belastbaar resultaat te beïnvloeden. Mag u dat zomaar of kan de fiscus daar moeilijk over doen?
Lees meer
Belastingen - Afschrijvingen

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN - 02.12.2019

Uw afschrijvingspercentages wijzigen?

U zou sommige bestaande of nieuwe investeringen sneller of trager willen afschrijven dan tot nu toe om bv. uw balans op te smukken of uw belastbaar resultaat te beïnvloeden. Mag u dat zomaar of kan de fiscus daar moeilijk over doen?
Lees meer

AUTO - AFSCHRIJVINGEN - 23.12.2019

Zaak gestart, wat met uw auto?

Auto afschrijven? Daar gaat het inderdaad om. Heeft u een auto gekocht wanneer u uw zaak reeds had, dan kunt u die afschrijven over een normale afschrijvingsduur van vijf jaar, uiteraard beperkt tot het beroepsgebruik. U kunt de wagen dan m.a.w. jaarlijks afschrijven a rato van 20%. ...
Lees meer

Cookiebeleid