Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 19.04.2024

CFC: van transactionele naar entiteitsbenadering

Op 1 januari 2019 werd een Controlled Foreign Corporation-regeling in de Belgische fiscale wetgeving ingevoerd met een nieuw artikel 185/2 WIB 92 als resultaat. Krachtens de wet van 22 december 2023 is deze regelgeving fundamenteel aangepast vanaf aanslagjaar 2024. Wat is nieuw?
Lees meer

PERSONENBELASTING - 15.03.2024

Vrijstelling met progressievoorbehoud: taxatievoorwaarde?

De vrijstelling met progressievoorbehoud beoogt dubbele belasting in de personenbelasting te minimaliseren wanneer een natuurlijk persoon met fiscale residentie in België in ons land en in een ander land belast wordt. Daarbij geldt wel een taxatievoorwaarde, afhankelijk van de bewoordingen van het toepasbare dubbelbelastingverdrag (DBV) en van het buitenlandse belastingregime. Wat zei het hof van beroep (Antwerpen, 21.11.2023) daarover onlangs?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 15.02.2024

Wanneer fiscale step-up bij immigratie naar België?

Wordt het vermogen van een vennootschap of natuurlijke persoon die zijn fiscaal inwonerschap verhuist van het buitenland naar België voor Belgische belastingdoeleinden bepaald op de marktwaarde op het moment van immigratie, om later gerealiseerde meer- of minderwaarden op dat vermogen voor Belgische fiscale doeleinden te berekenen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 19.01.2024

Nieuwe (grensoverschrijdende) reorganisatievormen: de fiscale wetgever past zich aan

Vennootschappen kunnen, met naleving van enkele voorwaarden, bepaalde reorganisatievormen op belastingneutrale wijze laten plaatsvinden. Aangezien de mogelijke reorganisatievormen in eerste instantie vennootschapsrechtelijk worden vastgelegd, moet de fiscale wetgever waar nodig wel gelijke tred houden met eventuele wijzigingen.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.01.2024

Belastinghervorming Hongkong: na 2023 nog steeds DBI‑aftrek?

Onder impuls van de EU heeft Hongkong zijn vennootschapsbelasting aangepast met ingang van 1 januari 2023. In 2024 staan mogelijk nog verdere wetswijzigingen op stapel. Wat is er gewijzigd en wat is de mogelijke impact voor Belgische vennootschappen die Hongkongaandelen bezitten?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 20.12.2023

Dubbelbelastingverdrag België-Nederland: exemption (ne) vaut (pas) impôt?

Buitenlandse inkomsten worden in België in principe vrijgesteld wanneer ze in het buitenland belast zijn. Onder het vorige dubbelbelastingverdrag met Nederland leidde die taxatievoorwaarde vaak tot discussie met de fiscus. Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland nu een nieuw dubbelbelastingverdrag, inclusief twee protocols, getekend. Het is de verwachting dat dit nieuwe dubbelbelastingverdrag in werking zal treden vanaf 1 januari 2025. Brengt het nieuwe verdrag meer duidelijkheid?
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONENBELASTING - 15.03.2024

Vrijstelling met progressievoorbehoud: taxatievoorwaarde?

De vrijstelling met progressievoorbehoud beoogt dubbele belasting in de personenbelasting te minimaliseren wanneer een natuurlijk persoon met fiscale residentie in België in ons land en in een ander land belast wordt. Daarbij geldt wel een taxatievoorwaarde, afhankelijk van de bewoordingen van het toepasbare dubbelbelastingverdrag (DBV) en van het buitenlandse belastingregime. Wat zei het hof van beroep (Antwerpen, 21.11.2023) daarover onlangs?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.04.2024

CFC: van transactionele naar entiteitsbenadering

Op 1 januari 2019 werd een Controlled Foreign Corporation-regeling in de Belgische fiscale wetgeving ingevoerd met een nieuw artikel 185/2 WIB 92 als resultaat. Krachtens de wet van 22 december 2023 is deze regelgeving fundamenteel aangepast vanaf aanslagjaar 2024. Wat is nieuw?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app