Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 16.12.2022

Gentse hof van beroep doorprikt postbusconstructie Hongkong

Volgens De Tijd hebben honderden Belgen een postbusvennootschap op Malta. Wanneer is er sprake van zo’n postbusvennootschap? Wat zijn dan de aanvalsroutes van de fiscus en hoe gaat de Belgische rechtspraak hiermee om?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 18.11.2022

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn, de CFC-regels, ... heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. shell entities voor belastingdoeleinden. Het Europees Parlement heeft dit ontwerp intussen geamendeerd. Alle vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van Europa, vallen in het toepassingsgebied van de richtlijn. Het geamendeerd ontwerp moet wel nog door de Europese Commissie en de Europese Raad aanvaard worden.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 21.10.2022

E-sporters: ook ‘sporters’ voor de fiscus?

Van 19 tot 22 mei 2022 was het uitverkochte Sportpaleis in Antwerpen de place to be voor de supporters van het bekende computergame ‘Counter-Strike’. Dagelijks juichten 50.000 fans de 24 topteams toe die deelnamen aan de Antwerp Major en streden om de prijzenpot van maar liefst $ 1.000.000. Vanuit fiscaal oogpunt zijn er verschillende vraagstukken die zich stellen.
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: toepassingsgebied en overgangsmaatregelen

België kent al sinds vele jaren een specifieke fiscale regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers of bestuurders (expats) die tewerkgesteld worden in België. Het oude ‘fiscaal statuut buitenlandse kaderleden’ was gebaseerd op een circulaire uit 1983 en had dus geen eigen wettelijk kader. Met ingang van 1 januari 2022 werd een geheel nieuw wettelijk kader ingevoerd...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: fiscale voordelen en regeling terugbetaling kosten

In deel 1 hebben we de voorwaarden besproken aan welke buitenlandse kaderleden en onderzoekers moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het nieuwe expat-statuut dat van toepassing is sinds 1 januari 2022. In deze bijdrage bespreken we de fiscale voordelen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever...
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.08.2022

Verdragsbescherming dividenden, interesten en royalties: enkel voor uiteindelijk gerechtigde

De Franse Conseil d’État heeft bevestigd (Société Planet, n° 444451, 20.05.2022) dat enkel de uiteindelijk gerechtigde recht heeft op verdragsbescherming. Dit sluit aan bij twee arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJ, 26.02.2019) . Volgens de Conseil d’État kan het dubbelbelastingverdrag met de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde echter wel toegepast worden.
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 18.11.2022

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn, de CFC-regels, ... heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. shell entities voor belastingdoeleinden. Het Europees Parlement heeft dit ontwerp intussen geamendeerd. Alle vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van Europa, vallen in het toepassingsgebied van de richtlijn. Het geamendeerd ontwerp moet wel nog door de Europese Commissie en de Europese Raad aanvaard worden.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 16.12.2022

Gentse hof van beroep doorprikt postbusconstructie Hongkong

Volgens De Tijd hebben honderden Belgen een postbusvennootschap op Malta. Wanneer is er sprake van zo’n postbusvennootschap? Wat zijn dan de aanvalsroutes van de fiscus en hoe gaat de Belgische rechtspraak hiermee om?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app