Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERNATIONAAL - 17.11.2023

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland

Welke bepalingen bevat het nieuwe verdrag, dat in principe op 01.01.2025 in werking treedt, over bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s, bestuurdersbezoldigingen en pensioenen?
Lees meer

BELASTINGEN - 30.10.2023

Fiscale regularisatie: na 31 december 2023 niet meer mogelijk

Hoewel de meeste landen meer dan ooit inzetten op transparantie, blijken er in de praktijk toch nog belastingplichtigen te zijn die beschikken over buitenlands spaarvermogen dat geen rechtzetting heeft ondergaan. Deze Belgen hebben tijd tot 31 december 2023 om eventuele rechtzettingen door te voeren.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 20.10.2023

Zetelverplaatsing naar Frankrijk leidt niet tot belastbaar dividend

De rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant oordeelde eerder dit jaar dat wanneer een vennootschap haar zetel verplaatst naar Frankrijk, dit geen aanleiding geeft tot een belastbaar dividend in hoofde van haar aandeelhouders natuurlijke personen (Rb. Waals-Brabant, 06.02.2023) .
Lees meer

BELASTINGEN - 14.09.2023

Vaste inrichting wegens thuiswerk? Minister en RSZ verduidelijken

Wanneer een bedrijf in het buitenland zijn corebusiness op dezelfde manier uitoefent als in het thuisland, is de kans zeer groot dat het bedrijf een vaste inrichting (VI) heeft en daar dus ook belastbaar zal zijn. Verhoogt thuiswerk dan het risico op VI voor een buitenlandse werkgever? Onlangs werden zowel op sociaalrechtelijk als op fiscaal vlak nuttige administratieve richtlijnen wereldkundig gemaakt.
Lees meer

RIJKSINWONERSCHAP - 18.08.2023

Asielzoekers in het wachtregister: fiscaal inwoner of niet?

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft opnieuw een grote instroom aan vluchtelingen op gang gebracht. Daarbij stelt zich de vraag wat hun fiscale statuut is na hun aankomst in België. Wie is fiscaal rijksinwoner van België? Wat is het fiscale statuut van asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister? Onder welke voorwaarden kunnen zij dan de persoonsgebonden aftrekposten genieten?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 17.05.2023

Belasting winsten digitale economie: viseert ‘amount B’ vanaf 2024 ook kleine ondernemingen?

Pillar 1 van het Inclusive Framework van de OESO herziet de verdeling van heffingsrechten over ondernemingswinsten. Het is de bedoeling een residuele winst toe te kennen aan landen waar goederen of diensten verkocht worden (en dus waar de eindconsument zich bevindt), ook al heeft de verkopende multinational daar geen ‘fysieke aanwezigheid’ (nexus). Komen kleine ondernemingen in de toekomst ook in het vizier van de nieuwe regels?
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 14.09.2023

Vaste inrichting wegens thuiswerk? Minister en RSZ verduidelijken

Wanneer een bedrijf in het buitenland zijn corebusiness op dezelfde manier uitoefent als in het thuisland, is de kans zeer groot dat het bedrijf een vaste inrichting (VI) heeft en daar dus ook belastbaar zal zijn. Verhoogt thuiswerk dan het risico op VI voor een buitenlandse werkgever? Onlangs werden zowel op sociaalrechtelijk als op fiscaal vlak nuttige administratieve richtlijnen wereldkundig gemaakt.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 17.11.2023

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland

Welke bepalingen bevat het nieuwe verdrag, dat in principe op 01.01.2025 in werking treedt, over bronheffing op dividenden, interesten en royalty’s, bestuurdersbezoldigingen en pensioenen?
Lees meer

BELASTINGEN - 30.10.2023

Fiscale regularisatie: na 31 december 2023 niet meer mogelijk

Hoewel de meeste landen meer dan ooit inzetten op transparantie, blijken er in de praktijk toch nog belastingplichtigen te zijn die beschikken over buitenlands spaarvermogen dat geen rechtzetting heeft ondergaan. Deze Belgen hebben tijd tot 31 december 2023 om eventuele rechtzettingen door te voeren.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app