Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: toepassingsgebied en overgangsmaatregelen

België kent al sinds vele jaren een specifieke fiscale regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers of bestuurders (expats) die tewerkgesteld worden in België. Het oude ‘fiscaal statuut buitenlandse kaderleden’ was gebaseerd op een circulaire uit 1983 en had dus geen eigen wettelijk kader. Met ingang van 1 januari 2022 werd een geheel nieuw wettelijk kader ingevoerd...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: fiscale voordelen en regeling terugbetaling kosten

In deel 1 hebben we de voorwaarden besproken aan welke buitenlandse kaderleden en onderzoekers moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het nieuwe expat-statuut dat van toepassing is sinds 1 januari 2022. In deze bijdrage bespreken we de fiscale voordelen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever...
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.08.2022

Verdragsbescherming dividenden, interesten en royalties: enkel voor uiteindelijk gerechtigde

De Franse Conseil d’État heeft bevestigd (Société Planet, n° 444451, 20.05.2022) dat enkel de uiteindelijk gerechtigde recht heeft op verdragsbescherming. Dit sluit aan bij twee arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJ, 26.02.2019) . Volgens de Conseil d’État kan het dubbelbelastingverdrag met de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde echter wel toegepast worden.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 18.03.2022

Maakt nieuw dubbelbelastingverdrag binnenkort effectief een einde aan ‘la saga des SCI’?

Heel wat Belgen met een tweede verblijf in Frankrijk verwerven hun vastgoed via een SCI. Voor Franse belastingdoeleinden geniet u als aandeelhouder van een SCI een onroerend inkomen. Het Belgische Hof van Cassatie besliste echter in 2016 en 2017 dat een SCI een aandelenbelegging uitmaakt. In welke mate brengt het nieuwe dubbelbelastingverdrag nu meer duidelijkheid?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 18.03.2022

Wereldwijd minimaal 15% vennootschapsbelasting vanaf 2023?

Binnen het kader van de OESO hebben 130 landen in juli 2021 een akkoord bereikt over een grondige hertekening van de internationale fiscaliteit. Dat akkoord moet resulteren in een nieuw multilateraal belastingverdrag en een wereldwijde vennootschapsbelasting van minimaal 15%.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 18.02.2022

La nouvelle convention belgo-française est arrivée... 

Op 9 november 2021 heeft de Belgische minister van Financiën een nieuw dubbelbelastingverdrag (DBV) getekend met zijn Franse collega. Een dubbelbelastingverdrag verleent heffingsbevoegdheid aan een van beide landen om een inkomen te belasten en beoogt dubbele belasting maximaal te beperken. Welke gevolgen zal het nieuwe DBV hebben voor bezitters van Franse aandelen en eigenaars van Frans vastgoed?
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: toepassingsgebied en overgangsmaatregelen

België kent al sinds vele jaren een specifieke fiscale regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers of bestuurders (expats) die tewerkgesteld worden in België. Het oude ‘fiscaal statuut buitenlandse kaderleden’ was gebaseerd op een circulaire uit 1983 en had dus geen eigen wettelijk kader. Met ingang van 1 januari 2022 werd een geheel nieuw wettelijk kader ingevoerd...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: fiscale voordelen en regeling terugbetaling kosten

In deel 1 hebben we de voorwaarden besproken aan welke buitenlandse kaderleden en onderzoekers moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het nieuwe expat-statuut dat van toepassing is sinds 1 januari 2022. In deze bijdrage bespreken we de fiscale voordelen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever...
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.08.2022

Verdragsbescherming dividenden, interesten en royalties: enkel voor uiteindelijk gerechtigde

De Franse Conseil d’État heeft bevestigd (Société Planet, n° 444451, 20.05.2022) dat enkel de uiteindelijk gerechtigde recht heeft op verdragsbescherming. Dit sluit aan bij twee arresten van het Europees Hof van Justitie (HvJ, 26.02.2019) . Volgens de Conseil d’État kan het dubbelbelastingverdrag met de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde echter wel toegepast worden.
Lees meer