Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 28.01.2021

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie, heeft de minister van Financiën enkele weken geleden een wetsontwerp ingediend tot hervorming van de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed. Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 22.01.2021

Belgische holding en Nederlandse dividenden: misbruik?

De Nederlandse rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een Belgische BVBA geen recht heeft op de vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting wanneer zij een dividend van haar Nederlandse dochtervennootschap krijgt, omdat de Belgische holdingvennootschap niet had aangetoond dat er een economische en commerciële rechtvaardiging ten grondslag lag aan het houden van de aandelen van de Nederlandse dochtervennootschap (rb. Noord-Holland, 26.06.2020, nr. AWB -19, 879) . Kunnen Nederlandse dividenden dan niet langer de Moeder-dochterrichtlijn genieten?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 24.11.2020

Amerikaans vastgoed en liquidatie-uitkering door een LLC

De Amerikaanse LLC heeft in het verleden een aantal keer voor fiscale onzekerheid gezorgd bij Belgische belastingplichtigen. Met het laatste Amerikaanse dubbelbelastingverdrag leken een aantal problemen opgelost. Recent liet ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog een keer zijn licht schijnen over de materie, in een geval waarin Belgen een exit voorbereidden van een vastgoedinvestering in de Verenigde Staten middels een LLC.
Lees meer

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN - 24.11.2020

Brexit: overgangsregeling eindigt eind 2020

Het Verenigd Koninkrijk is reeds op 31 januari 2020 uitgetreden uit de EU nadat de Britten zich daarvoor hadden uitgesproken in een referendum op 26 juni 2016. Evenwel loopt tot 31 december 2020 een overgangsregeling waarbij de huidige intracommunautaire regels inzake btw en douane blijven gelden. Intussen zou het Verenigd Koninkrijk met de EU onderhandelingen voeren om tot een vrijhandelsakkoord (Free Trade Deal) te komen om een harde brexit te voorkomen. Wat verandert er in principe vanaf 1 januari 2021?
Lees meer

CENTRAAL AANSPREEKPUNT - 03.09.2020

Toepassingsgebied CAP fors uitgebreid

Initieel moesten enkel bankrekeningen en de daaraan verbonden contracten bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) gemeld worden. De toegang tot de databank was ook beperkt. Intussen is het CAP een superdatabank, die toegankelijk geworden is voor heel wat verschillende personen. Sinds 1 januari 2020 moeten ook de verzekeraars informatie aanleveren. Kunt u uw gegevens zelf ook inzien en controleren?
Lees meer

INTERNATIONALE CONSTRUCTIES - 21.08.2020

DAC 6: Administratie publiceert FAQ

Op 1 juli 2020 is de verplichting om bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies te rapporteren aan de Belgische fiscus in werking getreden. Deze verplichting blijkt in de praktijk, onder meer bij nogal wat beoefenaars van cijferberoepen, voor de nodige commotie te zorgen. Er bestaat immers grote onzekerheid over de vraag op welke ‘constructies’ de meldingsplicht slaat. De fiscale Administratie heeft onlangs een FAQ gepubliceerd met haar interpretatie over DAC 6...
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 28.01.2021

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie, heeft de minister van Financiën enkele weken geleden een wetsontwerp ingediend tot hervorming van de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed. Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 22.01.2021

Belgische holding en Nederlandse dividenden: misbruik?

De Nederlandse rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een Belgische BVBA geen recht heeft op de vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting wanneer zij een dividend van haar Nederlandse dochtervennootschap krijgt, omdat de Belgische holdingvennootschap niet had aangetoond dat er een economische en commerciële rechtvaardiging ten grondslag lag aan het houden van de aandelen van de Nederlandse dochtervennootschap (rb. Noord-Holland, 26.06.2020, nr. AWB -19, 879) . Kunnen Nederlandse dividenden dan niet langer de Moeder-dochterrichtlijn genieten?
Lees meer