Belastingen - Internationaal

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 30.06.2020

Hoe uw buitenlands vastgoed aangeven?

Hoe geeft u binnenkort in uw aangifte personenbelasting uw buitenlands vakantieverblijf correct aan? Wanneer wordt u op die buitenlandse inkomsten in België belast en wanneer niet? Moet u een ander bedrag aangeven wanneer u het pand verhuurt en wanneer u het enkel zelf gebruikt? Welke gevolgen hebben de verschillende arresten daarover van het Europees Hof van Justitie?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.06.2020

Hongkong wijzigt belastingregels: impact voor Belgische aandeelhouders?

Recent werd een wijziging doorgevoerd aan het belastingregime voor vennootschappen in Hongkong. Dit kan een impact hebben voor aandeelhouders van Hongkong vennootschappen. Enerzijds is er de impact voor de kaaimantaks (private aandeelhouders), anderzijds op de vennootschapsbelasting.
Lees meer

BUITENLAND - 29.04.2020

Franse SCI: ‘la saga continue...’

In Frankrijk is het gebruikelijk om vastgoed te kopen via een ‘société civile immobilière’ (SCI). Waarom kan dat interessant zijn? De inkomsten van die SCI worden in Frankrijk belast. Volgens het Hof van Cassatie is België echter bevoegd om de inkomsten uit zo’n SCI te belasten. Recentelijk heeft de Franse Conseil d’État nu ook bevestigd dat Frankrijk de meerwaarde bij een verkoop mag belasten...
Lees meer

INTERNATIONAAL - INTERNATIONALE CONSTRUCTIES - 20.04.2020

DAC 6: melding grensoverschrijdende planningsconstructies

Op 05.06.2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (beter bekend als DAC 6) gepubliceerd die voorziet in een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. ‘mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’. De richtlijn werd door een wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) in de Belgische wetgeving omgezet. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BUITENLAND - 20.04.2020

Verliezen buitenlandse vaste inrichting: nu striktere voorwaarden aftrekbaarheid

In het verleden konden verliezen – hetzij gekoppeld aan een buitenlandse vaste inrichting, hetzij gekoppeld aan een buitenlands onroerend goed – binnen een welbepaald fiscaal kader, afgezet worden ten aanzien van het resultaat dat de vennootschap in België realiseerde. Vanaf aanslagjaar 2021 zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de buitenlandse verliezen in aftrek te brengen echter substantieel verstrengd.
Lees meer

VERMOGEN - 20.04.2020

Repatriëring zonder regularisatie van het kapitaal?

Door de Common Reporting Standard (CRS) komt de financiële informatie over uw buitenlandse beleggingen automatisch op het bureau van de fiscus. En dus is de jacht op uw buitenlandse beleggingen geopend. Het begint met een vraag om inlichtingen, maar waar eindigt het? Mogelijk is repatriëring naar België een oplossing. Bent u dan welkom bij uw Belgische bankier?
Lees meer
Belastingen - Internationaal

Meest gelezen tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 30.06.2020

Hoe uw buitenlands vastgoed aangeven?

Hoe geeft u binnenkort in uw aangifte personenbelasting uw buitenlands vakantieverblijf correct aan? Wanneer wordt u op die buitenlandse inkomsten in België belast en wanneer niet? Moet u een ander bedrag aangeven wanneer u het pand verhuurt en wanneer u het enkel zelf gebruikt? Welke gevolgen hebben de verschillende arresten daarover van het Europees Hof van Justitie?
Lees meer

INTERNATIONAAL - 19.06.2020

Hongkong wijzigt belastingregels: impact voor Belgische aandeelhouders?

Recent werd een wijziging doorgevoerd aan het belastingregime voor vennootschappen in Hongkong. Dit kan een impact hebben voor aandeelhouders van Hongkong vennootschappen. Enerzijds is er de impact voor de kaaimantaks (private aandeelhouders), anderzijds op de vennootschapsbelasting.
Lees meer

Cookiebeleid