Belastingen - Meerwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN - 23.04.2024

Gespreide taxatie van gedwongen meerwaarden

Uw vennootschap realiseert een zgn. gedwongen meerwaarde als een investering uit uw BV verdwijnt als gevolg van een schadegeval of onteigening. Ook zo’n meerwaarde kan eventueel gespreid belast worden. Welke verschillen zijn er met vrijwillige meerwaarden?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN - 05.03.2024

Wat doet u met zgn. latente meerwaarden?

De werkelijke waarde van bepaalde activa van uw vennootschap kan hoger zijn dan hun boekwaarde. Wanneer mag of moet u die waardeverschillen, de zgn. latente meerwaarden, boeken om zo uw balans wat op te fleuren? Hoe zit dat fiscaal gezien?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

BELASTBARE INKOMSTEN - MEERWAARDEN - 01.03.2024

Afgeschreven materiaal weggeven

U heeft in de loop der jaren allerlei kantoormaterieel en -meubilair gekocht, dat intussen volledig afgeschreven is. Die spullen zijn echter nog bruikbaar en u overweegt om ze gratis weg te geven, bv. aan uw kinderen of een kringloopcentrum, of om ze te verkopen. Wat zijn dan de fiscale gevolgen voor uw eenmanszaak?
Lees meer

BEROEPSINKOMSTEN - 15.02.2024

Carried interest en earn-out: beroepsinkomen?

In een recent geschil heeft de Administratie nogmaals getracht om een ‘carried interest’-regeling en ‘earn-out’-regeling te laten kwalificeren en belasten als beroepsinkomen, zij het zonder resultaat. Conform de positie die de Rulingcommissie al jaren aanhoudt, besliste de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (rb. Brussel, 27.02.2023) dat een belasting als beroepsinkomen van carried interest en earn-outs niet aan de orde was in het specifieke geval.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - MEERWAARDEN OP AANDELEN - 08.02.2024

Wie moet de ‘werkelijke waarde’ bewijzen?

Een vennootschap verkoopt aandelen aan een verbonden vennootschap en realiseert op die transactie een grote meerwaarde. Volgens de fiscus zijn de aandelen overgewaardeerd, en is de meerwaarde niet vrijgesteld, maar belastbaar als gewone winst. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer
Belastingen - Meerwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - MEERWAARDEN OP AANDELEN - 08.02.2024

Wie moet de ‘werkelijke waarde’ bewijzen?

Een vennootschap verkoopt aandelen aan een verbonden vennootschap en realiseert op die transactie een grote meerwaarde. Volgens de fiscus zijn de aandelen overgewaardeerd, en is de meerwaarde niet vrijgesteld, maar belastbaar als gewone winst. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN - 05.03.2024

Wat doet u met zgn. latente meerwaarden?

De werkelijke waarde van bepaalde activa van uw vennootschap kan hoger zijn dan hun boekwaarde. Wanneer mag of moet u die waardeverschillen, de zgn. latente meerwaarden, boeken om zo uw balans wat op te fleuren? Hoe zit dat fiscaal gezien?
Lees meer

SOCIAAL STATUUT - SOCIALE BIJDRAGEN - 01.03.2024

Sociale bijdragen op stopzettingsmeerwaarden?

Stopzettingsmeerwaarden fiscaal. U wilt uw eenmanszaak stopzetten of in een vennootschap onderbrengen. Het verschil tussen de waarde van of de prijs voor de activa van uw eenmanszaak en de waarde waartegen ze nog in uw boekhouding staan, zijn zgn. stopzettingsmeerwaarden die meestal belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% of 33% of uitzonderlijk zelfs 10%. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app