Belastingen - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN - 26.03.2020

Kosten verworpen wegens te laag belastbaar voordeel?

Krijgt u ‘gratis’ een woning van uw BV(BA) ter beschikking in ruil voor uw bestuurderprestaties, dan wordt u daarop privé belast en zijn die kosten in principe aftrekbaar voor uw BV(BA). Kan de fiscus de aftrek verwerpen als hij vindt dat het belastbaar voordeel te laag is? Op 19.03.2019 heeft de rechter zich daarover uitgesproken. Wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 24.03.2020

Kan de BV(BA)-vruchtgebruiker nog verbouwingen aftrekken?

Stel, uw vennootschap is vruchtgebruiker van het gebouw waarin u woont én werkt. Als u verbouwingswerken laat doen die (ook) betrekking hebben op het privédeel, zijn dit dan beroepskosten voor uw vennootschap? Een arrest licht toe...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 24.03.2020

Hoeveel VAA voor uw schuld rekening-courant 2019?

Het tarief van het voordeel gratis lening van 2019 is bekend. Hoe moet u dat voordeel berekenen? Kunt u een ander tarief gebruiken? En moet u dan ook uw fiscale fiche 281.20 (laten) aanpassen?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 23.03.2020

Net geen fakehybride in 2020 maar net wel vanaf 2021, kan dat?

U heeft geluk. De fiscus heeft zijn lijst van valse hybrides gepubliceerd en de plug-inhybride die uw vennootschap u ter beschikking stelt staat er niet op. Kunt u nu op uw twee oren slapen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

Wat zit er (niet) in het voordeel alle aard gratis woning?

Wanneer uw vennootschap u gratis een woning ter beschikking stelt, moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Welke door uw vennootschap betaalde kosten worden er eigenlijk allemaal gedekt door dat VAA en welke niet?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 12.03.2020

In welke groepsverzekeringen dreigen er tekorten?

Begin 2020 heeft de FSMA (de autoriteit inzake o.a. verzekeringen) een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat 2/3 van de bedrijfspensioenplannen niet in staat zou zijn om alle werknemers uit te betalen wanneer ze met pensioen (zullen) gaan. Valt uw plan daar ook onder of kunt u uw personeel geruststellen?
Lees meer
Belastingen - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Hoeveel voordeel gratis woonst in 2020?

Woont u gratis in een pand van uw vennootschap en/of betaalt zij uw privéverwarming of -elektriciteit, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) aangeven. Hoeveel is dat voor inkomstenjaar 2020?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 27.01.2020

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé?
Lees meer

Cookiebeleid