Belastingen - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

GEHEIME COMMISSIELONEN - 16.10.2020

Kan een geheim commissieloon tweemaal belast worden?

De aanslag geheime commissielonen is een vlak tarief in de vennootschapsbelasting dat van toepassing is op niet-aangegeven beroepsinkomsten. De interpretatie en toepassing van de wetgeving is geen sinecure. We bespreken een aantal aandachtspunten die nuttig zijn voor de praktijk.
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 16.10.2020

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn in de vennootschapsbelasting in principe niet volledig aftrekbaar. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 16.10.2020

De keuze tussen vakantie, loon of extralegale kinderbijslag?

Een aanvulling op de wettelijke kinderbijslag is voordelig, want die is in principe vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Sinds 01.10.2020 is de toekenning in sommige gevallen niet meer toegelaten door de RSZ. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PRIVÉFISCALITEIT - 13.10.2020

Belasting op heropstartoverbruggingsrecht

Overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht is een uitkering die al enige tijd bestaat voor zelfstandigen die failliet verklaard worden of noodgedwongen moeten sluiten. In 2020 werden er twee bijzondere varianten van dit recht uitgewerkt in het kader van de coronacrisis, nl. het crisis- en het heropstartoverbruggingsrecht. ...
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 13.10.2020

Enkel maandloon telt voor 80%-grens!

De 80%-regel. Uw groepsverzekeringspremie (of IPT-premie) is voor uw vennootschap maar aftrekbaar als uw totale pensioen, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is dan 80% van uw laatste normale brutojaarloon. Daarmee wordt uw loon bedoeld in het jaar vóór u met pensioen gaat, maar omdat u dat nog niet kent in het jaar van premiebetaling, mag u het loon van dat jaar gebruiken. ...
Lees meer
Belastingen - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid