Belastingen - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 19.04.2021

Kunt u werknemer met burn-out extra in de watten leggen?

Een abonnee had een gemotiveerde werknemer die getroffen werd door een burn-out en langdurig ‘buiten strijd’ was. Hij zou deze werknemer graag iets extra’s willen toekennen en overweegt om hem bv. een bijpassing bij zijn ziekte-uitkering te geven of zijn medische kosten terug te betalen. Is dat een goede optie?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 19.04.2021

Een hybride firmawagen en VAA

Kiest de werknemer een hybride firmawagen, dan zal zijn VAA in principe laag zijn en de fiscale aftrek groot. Dat geldt echter niet voor alle types...
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 16.04.2021

Betaal backservicepremies niet te laat!

Heeft uw vennootschap een groepsverzekering/IPT voor u afgesloten, dan kan ze soms een zgn. backservicepremie betalen. Die premie is in principe aftrekbaar, maar u moet wel opletten met de timing! Hoezo?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

Vruchtgebruik te goedkoop verkocht, hoe zit dat fiscaal?

Een BVBA verkoopt het vruchtgebruik van een pand, waarvan de bedrijfsleider de naakte eigendom heeft. Volgens de fiscus is de verkoopprijs van het vruchtgebruik ondergewaardeerd en hij belast de vennootschap op een zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel (AGV). Is de rechter het daarmee eens?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.04.2021

Eigen bijdrage in min van VU autokosten!

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 8 januari 2021 met dat standpunt eens?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 06.04.2021

Klein verlet voor vaccinatie tijdens de werkuren

Op 25 maart 2021 werd de wet goedgekeurd waardoor uw werknemers recht hebben op klein verlet als ze zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen COVID-19. De wet treedt in werking vanaf de dag van de publicatie (die wordt nu ieder moment verwacht) tot 31 december 2021. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Lees meer
Belastingen - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER - 05.03.2021

Een bureaustoel kopen voor telewerk?

Sommige werknemers hebben thuis geen goede infrastructuur om te telewerken. Ze vragen of u als werkgever daarom voor hen bv. een bureaustoel of een bureautafel wilt betalen. Kan dat dan belastingvrij?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 18.03.2021

Afgeschreven dure auto in uw BV laten of privé overnemen?

De auto in uw BV is afgeschreven, maar u wilt er wel nog mee blijven rijden, zowel professioneel als privé. Laat u die auto dan het best in uw BV of neemt u hem, wegens de beperkte aftrek van de kosten en het hoge VAA, beter privé over om dan een kilometervergoeding of huur aan uw vennootschap aan te rekenen?
Lees meer