Belastingen - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 22.06.2020

Thuisbureau op kosten van uw BV(BA)?

Door het coronavirus heeft u de afgelopen weken van thuis uit gewerkt. U bent van plan om dat in de toekomst nog te doen. Uw thuisbureau heeft echter een opknapbeurt nodig. Mag uw BV(BA) die kosten dragen?
Lees meer

WOON-WERKVERGOEDING - PC 200 - 18.06.2020

Nieuw in PC 200: fietsvergoeding van € 0,10 per km

Vanaf 1 juli 2020 treedt in PC 200 een fietsvergoeding van € 0,10 per km in voege. Welke gevolgen heeft dat voor bedienden die met de fiets naar het werk komen? Stel dat u vroeger meer, lees: het fiscale maximum, of integendeel minder, lees: hetzelfde bedrag als voor de auto, betaalde...
Lees meer

LOONBONUS - 18.06.2020

Door corona geen geld meer om loonbonus te betalen...

Stel, in precoronatijden heeft u een loonbonusplan voor 2020 afgesproken met uw personeel. Nu is er door de coronacrisis echter geen geld meer om die bonus uit te betalen, ... terwijl de doelstellingen die erin staan en niets met omzet/winst te maken hebben, wellicht gehaald zullen worden. Kunt u daar nog onderuit?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - MEERWAARDE - 16.06.2020

Wachten met verkoop tot auto volledig afgeschreven is?

In uw vennootschap zit een auto die ze in 2016 gekocht heeft en die dus pas in 2021 volledig afgeschreven zal zijn. Wacht u dan fiscaal gezien het best met de verkoop tot volgend jaar, of is een verkoop in 2020 toch beter?
Lees meer

PC 200 - ECOCHEQUES - 04.06.2020

Ecocheques PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Ecocheques toe te kennen in juni. In PC 200 bent u nog steeds verplicht om ecocheques toe te kennen. Het gaat om cheques ten bedrage van in totaal € 250; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. De referentieperiode om na te kijken of een bediende in 2020 op het volledige bedrag recht heeft, loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Deeltijdse bedienden hebben recht op een forfaitaire pro rata: € 100 indien minder dan halftijds, € 150 vanaf halftijds, € 200 vanaf 3/5 en € 250 vanaf 4/5. ...
Lees meer

FISCAAL - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 03.06.2020

Goed fiscaal nieuws voor auto’s: nog geen WLTP in 2021?

Zoals u weet, is een hoge CO2 -uitstoot nadelig voor de fiscale aftrek van een auto en de omvang van het zgn. VAA bij vennootschappen. Door een nieuwe meetmethode (de zgn. WLTP) zou dat nog erger worden vanaf 2021. Uit een bericht van de fiscus van maart 2020 blijkt nu echter dat dit nog kan meevallen. In welke zin?
Lees meer
Belastingen - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - 24.04.2020

Goed (fiscaal) nieuws over firmawagen

Het zag ernaar uit dat de CO2 -uitstoot van de firmawagens fors zou stijgen vanaf 2021 (door de zgn. WLTP-methode). Uit een recent bericht van de fiscus blijkt nu echter dat dit toch nog meevalt. Wanneer is dat zo?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.05.2020

Uw auto verhuren aan uw vennootschap?

Een collega vertelde u dat het fiscaal gezien interessanter is om uw eigen auto te verhuren aan uw vennootschap, dan om privé te rijden met een auto van uw vennootschap. Klopt dat? Wat vinden de fiscus en de rechtspraak daarvan?
Lees meer

Cookiebeleid