Belastingen - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - CARPOLICY - 28.09.2022

Bedrijfswagen kan niet op tijd geleverd worden...

Bestelt u een nieuwe bedrijfswagen bv. voor een nieuw aangeworven werknemer, dan moet u momenteel soms rekening houden met lange leveringstermijnen. Wat als die wagen daardoor later bij de werknemer komt dan u bij de aanwerving beloofd had? Een werkgever kwam hierdoor onlangs in de problemen...
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 28.09.2022

Brutoloon inleveren in ruil voor een bedrijfsfiets

In de media kwam dat steeds meer werkgevers aan hun werknemers een bedrijfsfiets aanbieden. Dit gebeurt dikwijls in het kader van een zgn. brutoloonruil waardoor dit u als werkgever niets extra kost. Hoe gaat dat precies in zijn werk en wanneer kan dat toegepast worden?
Lees meer

PENSIOENOPBOUW - GROEPSVERZEKERING/IPT - 27.09.2022

Groepsverzekering/IPT: tolerantie overschrijding 80%-grens!

Sinds 2021 bouwt u als bedrijfsleider hogere wettelijke pensioenrechten op. Goed nieuws, al betekent dat wel dat uw BV ook minder pensioenpremies kan aftrekken. Heeft uw BV daardoor te veel premies gestort in 2021-2022, dan mag u die van de fiscus onder bepaalde voorwaarden toch aftrekken. Hoe zit dat juist?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ENERGIEFACTUREN - 27.09.2022

Privé-energiefacturen door uw vennootschap laten betalen?

Ook u krijgt de laatste tijd torenhoge (voorschot)facturen voor de verwarming en elektriciteit van uw woning. U overweegt nu om die privékosten tijdelijk door uw vennootschap te laten betalen, maar welke fiscale gevolgen heeft dat? En wat als u in uw privéwoning een kantoor heeft? Kunt u de hogere energiekosten daarvoor door uw vennootschap laten betalen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 27.09.2022

Meubels of pc van uw BV in het ‘kot’ van uw kind?

In uw vennootschap zit wat afgeschreven bureaumeubilair, een pc, een printer, enz. die ze zelf niet meer gebruikt. Voor uw kind ‘op kot’ zouden die spullen echter wel nog van pas komen. Wat zijn de fiscale gevolgen als u die gratis door uw kind laat gebruiken of ze eerst gratis naar u privé haalt?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 27.09.2022

Zonnepanelen op uw privéwoning betaald door uw BV?

U wilt zonnepanelen en eventueel een thuisbatterij laten plaatsen op de woning waarvan u privé-eigenaar bent, maar de factuur zou u willen laten betalen door uw BV. Draagt zij ook de eigendom van de installatie aan u over, dan zijn de fiscale gevolgen anders dan wanneer uw BV eigenaar blijft. Hoe zit dat?
Lees meer
Belastingen - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

TACTIEK EN STRATEGIE - LAADPALEN - 16.08.2022

Laadpaal privé of met uw BV kopen na de wetswijziging?

Investeert u of uw vennootschap tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 in een laadpaal voor een elektrische/hybrideauto, dan wordt u daar fiscaal voor beloond. Door een wet van 05.07.2022 zijn ter zake de spelregels wel nog wat aangepast. Wat is er dan gewijzigd en investeert u nu het best privé of met uw BV in zo’n laadpaal?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 30.08.2022

Een hybrideauto kopen? Hoe zit dat in 2022 en de volgende jaren op fiscaal vlak?

De aankoop van (plug-in)hybrideauto’s door zelfstandigen en bedrijven zit in de lift, zo blijkt uit recente cijfers van Febiac. Wat als u ook overweegt om een hybrideauto te kopen? Hoe zit dat dan op fiscaal vlak nu en de volgende jaren?
Lees meer

LOON - ALTERNATIEF BELONEN - 17.08.2022

Premie om werknemer aan te brengen = fiscaal vriendelijk?

De zoektocht naar nieuwe collega’s is tegenwoordig een hele calvarietocht en brengt heel wat kosten met zich mee. Dus waarom niet uw werknemers stimuleren om kandidaten aan te brengen? Hoe gaan de fiscus en de RSZ om met dit idee? De fiscale Rulingcommissie liet hier onlangs haar licht op schijnen.
Lees meer