Boekhouding - Facturatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

RECHT - FACTUUR - 21.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is, maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 18.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

FACTUUR - TIJDSTIP FACTURATIE - 08.01.2021

Factuur sturen als uw klant niet thuis is?

Een klant vraagt om langs te komen om bepaalde werken aan zijn woning uit te voeren. Op het moment dat u langsgaat blijkt hij niet thuis te zijn. Kunt u dan een factuur sturen voor de ‘verloren’ uren?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 11.12.2020

Uw facturen innen via een gerechtsdeurwaarder: wanneer zinvol?

Als een professionele klant een niet-geprotesteerde factuur niet betaalt, dan kunt u die factuur zonder tussenkomst van een rechtbank innen via een gerechtsdeurwaarder. Wat zijn de voorwaarden om op zo’n inning onbetwiste schuldvorderingen (‘IOS’-procedure) een beroep te kunnen doen? Kunt u dan dezelfde vergoedingen vragen van de klant als bij een gewone procedure voor de rechtbank? Hoe verloopt zo’n IOS-procedure en wat kost ze? Wat gebeurt er als de klant de vordering alsnog betwist? Wat zijn de voor- en nadelen van deze werkwijze?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - EINDVERBRUIKER - 10.12.2020

Hoe zit dat weer met 6% btw en renoveren?

Door de coronacrisis lijkt het erop dat steeds meer mensen hun woning laten renoveren. Onder welke voorwaarden is daarbij het verlaagd 6%-btw-tarief weer van toepassing? We bekijken enkele bijzondere gevallen.
Lees meer

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer
Boekhouding - Facturatie

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - TARIEF - 17.11.2020

Wanneer kan uw tuinhuis met 6% btw gefactureerd worden?

Zoals u weet, betaalt u in principe slechts 6% btw op de verbouwing van uw woning van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé gebruikt wordt. Is dat ook zo als u een garage of een tuinhuis bouwt of uw oprit of terras laat aanleggen?
Lees meer

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer

6%-BTW-TARIEF - EINDVERBRUIKER - 30.10.2020

Vernieuwbouw, dus renovatie tegen 6% btw?

Een particuliere klant vraagt u om zijn woning een grondige renovatie te geven. In principe kunt u dat dan factureren tegen 6% btw, maar hoe zit dat dan als er een ‘nieuw’ gebouw tot stand komt dat kan verkocht worden tegen 21% btw? Moet u dan 21% btw factureren voor uw renovatie?
Lees meer