Boekhouding - Facturatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - FACTUURVERMELDINGEN - 20.05.2020

Juiste gegevens op factuur naar buitenland!?

Om de goederenverkoop naar een ander EU-land zonder btw te factureren, moet uw BV(BA) o.m. het btw-nummer van haar klant vermelden. Op 02.04.2020 heeft een circulaire een en ander verduidelijkt.
Lees meer

RECHT - 19.05.2020

Hoe zorgt u ervoor dat u zich ook effectief op uw algemene voorwaarden kunt beroepen?

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat u zich bij een discussie op uw algemene voorwaarden kunt beroepen tegenover uw contractspartij. Moet u bij elke transactie aan uw klant vragen om zijn akkoord met uw algemene voorwaarden te bevestigen? Volstaat het om uw algemene voorwaarden alleen maar op uw website te plaatsen? Is het voldoende dat uw klant uw factuur niet protesteert om te kunnen zeggen dat hij ook akkoord ging met uw algemene voorwaarden? Wat als een anderstalige klant beweert dat hij uw algemene voorwaarden niet begrijpt?
Lees meer

NIET-CONFORME FACTUUR - 19.05.2020

Een onregelmatige factuur ontvangen, wat nu?

Het overkomt u wellicht ook af en toe: een leverancier of een aannemer stuurt u een factuur die niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Moet u die factuur dan protesteren of kunt u ze zonder meer betalen? Loopt u een risico als u een dergelijke factuur in uw boekhouding opneemt? Kunt u de problemen achteraf nog rechtzetten? Welke risico’s loopt u als u zelf per vergissing naar uw klanten facturen stuurt waarop niet alle wettelijk verplichte vermeldingen staan?
Lees meer

BUITENLAND - 05.05.2020

Incoterms® 2020: welk nieuws onder de zon?

De Incoterms® werden in 2020 opnieuw gewijzigd. Wat regelen de Incoterms® nu alweer en wat regelen ze niet? Welke wijzigingen bracht de versie van 2020 aan? Wat betekent de ‘nieuwe’ Incoterm® DPU? En waarop moet u zeker letten wanneer u gebruikmaakt van de Incoterms® in uw contracten?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 05.05.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis is de kans reëel dat u meer geconfronteerd zal worden met onbetaalde facturen of met facturen die mogelijk pas lange tijd na vervaldatum betaald worden. Welke mogelijkheden heeft u dan om de btw terug te vragen? Wat moet u hierover weten?
Lees meer

FACTUUR - BETALINGSTERMIJN - 20.04.2020

Betaling van een factuur uitstellen of afbetalingsplan vragen

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis, dan kunt u een factuur van een leverancier mogelijk niet tijdig betalen. Kunt u uitstel van betaling of een afbetalingsplan bekomen en indien ja, hoe pakt u dat het best aan?
Lees meer
Boekhouding - Facturatie

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - AANMANING - 12.03.2020

Vermijden dat kleine facturen onbetaald blijven!

U gaat ergens een kleine herstelling of opdracht doen en stuurt nadien uw factuur. Het gebeurt dan maar al te vaak dat die onbetaald blijft en het de moeite niet is om daarvoor te procederen. Hoe kunt u dat vermijden?
Lees meer

BUITENLAND - 05.05.2020

Incoterms® 2020: welk nieuws onder de zon?

De Incoterms® werden in 2020 opnieuw gewijzigd. Wat regelen de Incoterms® nu alweer en wat regelen ze niet? Welke wijzigingen bracht de versie van 2020 aan? Wat betekent de ‘nieuwe’ Incoterm® DPU? En waarop moet u zeker letten wanneer u gebruikmaakt van de Incoterms® in uw contracten?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 05.05.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis is de kans reëel dat u meer geconfronteerd zal worden met onbetaalde facturen of met facturen die mogelijk pas lange tijd na vervaldatum betaald worden. Welke mogelijkheden heeft u dan om de btw terug te vragen? Wat moet u hierover weten?
Lees meer

Cookiebeleid