Boekhouding - Facturatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACTEN - 30.03.2021

Hoe zorgt u ervoor dat u zich ook effectief op uw algemene voorwaarden kunt beroepen?

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat u zich bij een discussie tegenover uw contractspartij op uw algemene voorwaarden kunt beroepen. Moet u bij elke transactie aan uw klant vragen om zijn akkoord met uw algemene voorwaarden te bevestigen? Volstaat het om uw algemene voorwaarden alleen maar op uw website te plaatsen? Is het voldoende dat uw klant uw factuur niet protesteert om te kunnen zeggen dat hij ook akkoord ging met uw algemene voorwaarden? Wat gebeurt er als een anderstalige klant beweert dat hij uw algemene voorwaarden niet begrijpt?
Lees meer

RECHT - 18.03.2021

Uw klant wordt overgenomen: gevolgen voor uw facturen en contracten?

Eén van uw klanten verkoopt zijn handelszaak. Kunt u uw openstaande facturen nog laten betalen door de klant zelf of moet u integendeel vragen dat de overnemer ze betaalt? Wat gebeurt er dan met lopende contracten? Wat zijn de regels als niet de handelszaak verkocht wordt maar een vennootschap? Kunt u als u zelf een handelszaak overneemt de openstaande facturen van die overgenomen zaak innen en hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 02.03.2021

Een termijn voorzien voor het protest van uw facturen?

U denkt eraan om in uw algemene voorwaarden een concrete termijn te voorzien waarbinnen uw klanten uw facturen moeten protesteren. Is een dergelijke bepaling geldig? Maakt het een verschil of u met een professionele klant dan wel met een particuliere klant handelt?
Lees meer

RECHT - FACTUUR - 21.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is, maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

FACTUUR - PROTESTEREN - 18.01.2021

Onregelmatige factuur: zomaar betalen of beter protesteren?

U ontvangt een factuur die qua bedrag wel correct is maar die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Mag u die dan betalen of protesteert u ze maar beter? Loopt u een risico als u zonder meer betaalt?
Lees meer

FACTUUR - TIJDSTIP FACTURATIE - 08.01.2021

Factuur sturen als uw klant niet thuis is?

Een klant vraagt om langs te komen om bepaalde werken aan zijn woning uit te voeren. Op het moment dat u langsgaat blijkt hij niet thuis te zijn. Kunt u dan een factuur sturen voor de ‘verloren’ uren?
Lees meer
Boekhouding - Facturatie

Meest gelezen tips & adviezen

FACTUUR - PROTESTEREN - 02.03.2021

Een termijn voorzien voor het protest van uw facturen?

U denkt eraan om in uw algemene voorwaarden een concrete termijn te voorzien waarbinnen uw klanten uw facturen moeten protesteren. Is een dergelijke bepaling geldig? Maakt het een verschil of u met een professionele klant dan wel met een particuliere klant handelt?
Lees meer

CONTRACTEN - 30.03.2021

Hoe zorgt u ervoor dat u zich ook effectief op uw algemene voorwaarden kunt beroepen?

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat u zich bij een discussie tegenover uw contractspartij op uw algemene voorwaarden kunt beroepen. Moet u bij elke transactie aan uw klant vragen om zijn akkoord met uw algemene voorwaarden te bevestigen? Volstaat het om uw algemene voorwaarden alleen maar op uw website te plaatsen? Is het voldoende dat uw klant uw factuur niet protesteert om te kunnen zeggen dat hij ook akkoord ging met uw algemene voorwaarden? Wat gebeurt er als een anderstalige klant beweert dat hij uw algemene voorwaarden niet begrijpt?
Lees meer

RECHT - 18.03.2021

Uw klant wordt overgenomen: gevolgen voor uw facturen en contracten?

Eén van uw klanten verkoopt zijn handelszaak. Kunt u uw openstaande facturen nog laten betalen door de klant zelf of moet u integendeel vragen dat de overnemer ze betaalt? Wat gebeurt er dan met lopende contracten? Wat zijn de regels als niet de handelszaak verkocht wordt maar een vennootschap? Kunt u als u zelf een handelszaak overneemt de openstaande facturen van die overgenomen zaak innen en hoe gaat u daarbij te werk?
Lees meer