Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

ROERENDE VOORHEFFING - 27.03.2020

Wat als er onvoldoende roerende voorheffing (rv) aan de bron is ingehouden?

Als schuldenaar van roerende inkomsten bent u verplicht om de rv aan de bron in te houden en ze tijdig door te storten aan de fiscus, tenzij wanneer er een vrijstelling voorhanden is. De praktijk toont echter aan dat dit niet altijd correct verloopt. Wat zijn dan de gevolgen? Daarnaast kan het ook zijn dat u met de schuldeiser een netto gegarandeerde interest heeft afgesproken. Hoe bruteert u die interest dan correct? Een recente circulaire (circ. 2020/C/21, 29.01.2020) verduidelijkt.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 24.03.2020

Hoeveel dividend of tantième voor boekjaar 2019?

Binnenkort moet u beslissen over de jaarrekening voor boekjaar 2019 en meer bepaald over de bestemming die u aan het resultaat zal geven. Wanneer kunt u kiezen voor een uitkering als dividend of tantième en hoe groot mag dat dividend of dat tantième dan zijn?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 06.03.2020

Hoe ver kan de fiscus terug met antimisbruikbepaling?

De vennoot van een erkende CVBA treedt uit en krijgt in 2012 een zgn. scheidingsaandeel dat volgens de wet vrijgesteld is van roerende voorheffing (rv). Volgens de fiscus is er sprake van fiscaal misbruik en hij belast het scheidingsaandeel als een beroepsinkomen. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Liquidatiereserves aanleggen tijdens de vereffening?

Binnen een paar jaar wilt u stoppen met werken en uw vennootschap vereffenen. Wanneer verkoopt u dan het best bepaalde activa? Kunt u de gerealiseerde meerwaarde optimaliseren via de aanleg van een liquidatiereserve?
Lees meer

DIVIDEND - 27.02.2020

Regels DBI-aftrek: schending EU-recht?

De Belgische regels inzake de DBI-aftrek zijn geënt op de Europese Moeder-dochterrichtlijn die dividenden tussen ‘groepsvennootschappen’ beschermt tegen een economische dubbele belasting. De lidstaten hebben evenwel enige vrijheid bij de invulling van dit principe. De (voormalige) Belgische methodiek blijkt echter volgens het Hof van Justitie een schending van het EU-recht te omvatten. Welke praktische gevolgen heeft dat arrest nu?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 10.02.2020

Is uw BVBA sinds 01.01.2020 sowieso een BV?

Door het nieuwe vennootschapsrecht? Ja, inderdaad... Dat nieuwe vennootschapsrecht voert uiteraard een hele hoop andere en belangrijkere wijzigingen in, maar de wijziging van een aantal vennootschapsbenamingen en afkortingen is er een van. Uw statuten zijn toch nog niet aangepast? Dat kan perfect, want daarvoor heeft u in principe tijd tot 31.12.2023, maar voor het feit dat uw vennootschap voortaan officieel als een BV door het leven gaat, maakt dat niets uit. Die aanpassing is immers een zgn. dwingende bepaling die sinds 01.01.2020 sowieso van toepassing is. Uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) is dus voortaan een besloten vennootschap (BV) en u privé bent geen zaakvoerder meer, maar bestuurder en de vennoten heten nu aandeelhouders. ...
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.02.2020

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 28.01.2020

Kunt u het kapitaal van uw BV(BA) nu uitkeren?

Sinds 1 januari 2020 is het zgn. verplichte kapitaal in een BV(BA) afgeschaft. Betekent dit nu dat u het zgn. volgestorte deel ervan (zo’n € 12.400) ‘zonder meer’ belastingvrij uit de BV(BA) kunt halen en aan uzelf kunt uitkeren? Hoe zit dat?
Lees meer

Cookiebeleid