Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 16.01.2023

Kostprijs in 2023 voor publicatie jaarrekening?

Uw jaarrekening van 2022 neerleggen. Zo in het begin van het jaar bent u daar misschien nog niet mee bezig, maar zodra uw boekhouder de jaarrekening van 2022 opgesteld heeft, zal die ook neergelegd moeten worden bij de zgn. Balanscentrale (onderdeel van de Nationale Bank). Kostprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Om uw jaarrekening te laten publiceren, moet u een vergoeding betalen aan de Nationale Bank, die voor de publicatie instaat. Hoeveel u moet betalen, hangt af van het model van de jaarrekening (volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC)), en de wijze van indiening (xbrl of pdf) en het bedrag van de vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. ...
Lees meer

INTERNATIONAAL - 05.01.2023

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming van misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de moeder-dochterrichtlijn, de CFC-regels, ... heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. shell entities voor belastingdoeleinden. Het Europees Parlement heeft dat ontwerp intussen geamendeerd. Alle vennootschappen die fiscaal inwoner zijn van Europa, vallen onder het toepassingsgebied van de richtlijn. De stemming over het ontwerp staat momenteel geagendeerd voor 17 januari 2023.
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 05.01.2023

Liquidatiereserves aanleggen of uitkeren over boekjaar 2022?

Liquidatiereserves bieden een fiscaal voordeel voor aandeelhouders-natuurlijke personen: in ruil voor een kost van 10% vennootschapsbelasting genieten ze immers een fiscaal voordeel voor dividenden die uit die reserves geput worden. Er is evenwel steeds waakzaamheid geboden bij het aanleggen en uitkeren van dergelijke reserves. Een overzicht.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 23.11.2022

Correcte bekendmaking benoeming of ontslag

Benoeming of ontslag bestuurder? Voor de bekendmaking daarvan moet u de formulieren I en II indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank die ze dan in het Belgisch Staatsblad laat publiceren. Strengere regels. Sinds kort hanteren sommige ondernemingsrechtbanken strengere regels om de identiteit en hoedanigheid te controleren van de bij de beslissing en/of indiening betrokken personen. U moet bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de betrokken bestuurders voorleggen en als uw boekhouder de formulieren indient, moet hij een ITAA-erkenningsnummer hebben. ...
Lees meer

INTERNATIONAAL - 27.10.2022

Belgische holding: einde dividenden zonder grenzen?

De afgelopen jaren werden diverse (Europese) maatregelen genomen om misbruik aan te pakken via de werking van holdingvennootschappen. Concrete situaties maken steeds vaker het voorwerp uit van Europese en nationale rechtspraak inzake inkomstenbelasting en btw. Onlangs oordeelde het Nederlandse gerechtshof van Amsterdam (zeer) streng ten aanzien van de vrijstelling van inhouding van dividendbelasting op een dividenduitkering door een Nederlandse dochtervennootschap aan haar Belgische moedervennootschap (Gerechtshof Amsterdam, 02.06.2022, zaaknr. 439) .
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 06.10.2022

Het oude kapitaal van uw BV belastingvrij uitkeren?

U gaat binnenkort naar de notaris om de statuten van uw BV aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. Vermits een BV geen kapitaal meer moet hebben, overweegt u om dat uit te keren. Kan dat zomaar en is die uitkering dan belastingvrij of moet er nog roerende voorheffing (rv) ingehouden worden?
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

LIQUIDATIERESERVES - 05.01.2023

Liquidatiereserves aanleggen of uitkeren over boekjaar 2022?

Liquidatiereserves bieden een fiscaal voordeel voor aandeelhouders-natuurlijke personen: in ruil voor een kost van 10% vennootschapsbelasting genieten ze immers een fiscaal voordeel voor dividenden die uit die reserves geput worden. Er is evenwel steeds waakzaamheid geboden bij het aanleggen en uitkeren van dergelijke reserves. Een overzicht.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 23.11.2022

Correcte bekendmaking benoeming of ontslag

Benoeming of ontslag bestuurder? Voor de bekendmaking daarvan moet u de formulieren I en II indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank die ze dan in het Belgisch Staatsblad laat publiceren. Strengere regels. Sinds kort hanteren sommige ondernemingsrechtbanken strengere regels om de identiteit en hoedanigheid te controleren van de bij de beslissing en/of indiening betrokken personen. U moet bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de betrokken bestuurders voorleggen en als uw boekhouder de formulieren indient, moet hij een ITAA-erkenningsnummer hebben. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 16.01.2023

Kostprijs in 2023 voor publicatie jaarrekening?

Uw jaarrekening van 2022 neerleggen. Zo in het begin van het jaar bent u daar misschien nog niet mee bezig, maar zodra uw boekhouder de jaarrekening van 2022 opgesteld heeft, zal die ook neergelegd moeten worden bij de zgn. Balanscentrale (onderdeel van de Nationale Bank). Kostprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Om uw jaarrekening te laten publiceren, moet u een vergoeding betalen aan de Nationale Bank, die voor de publicatie instaat. Hoeveel u moet betalen, hangt af van het model van de jaarrekening (volledig (VOL), verkort (VKT) of micro (MIC)), en de wijze van indiening (xbrl of pdf) en het bedrag van de vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app