Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 31.05.2023

Een nieuwe bestuurder benoemen zonder aandelen?

U bent van plan om een bijkomende bestuurder te benoemen in uw vennootschap. Wat is er daarbij dan van belang voor u en hoe pakt u dat het best aan? Moet de nieuwe bestuurder dan ook aandeelhouder worden?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 26.05.2023

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2022 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 23.05.2023

Uw jaarrekening neerleggen als uw microvennootschap?

Uw boekhouder laat u weten dat voor het afgelopen boekjaar 2022 uw vennootschap een zgn. microvennootschap was. Wat wil dat precies zeggen en heeft dat ook gevolgen voor uw neer te leggen jaarrekening dan?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 12.05.2023

Dividenden: de algemene vergadering als ijkpunt?

Vruchtgebruik-blote eigendom. In het kader van een successieplanning of naar aanleiding van een erfenis zijn de aandelen van een vennootschap vaak opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom. De nieuwe ‘Vennootschapswet’ bepaalt dat de vruchtgebruiker het stemrecht heeft, tenzij de statuten anders bepalen. Het nieuw ‘goederenrecht’ stelt dat de vruchtgebruiker het recht heeft op de ‘vruchten’ die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden worden of opeisbaar zijn. En vruchten zijn wat het goed periodiek voortbrengt zonder in te teren op de kapitaalwaarde. Bij aandelen komen de dividenden dus toe aan de vruchtgebruiker. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 28.04.2023

Asymmetrische toebedeling liquidatiereserves?

Heel wat vennootschappen leggen om fiscale redenen liquidatiereserves aan. Maar wat als er aandeelhouders zijn die (management)vennootschappen of maatschappen zijn?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 24.04.2023

Een meervoudig stemrecht invoeren bij statutenwijziging?

Is uw BV opgericht voor 1 mei 2019, dan moet u voor 1 januari 2024 haar statuten laten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Mogelijk kan het dan interessant zijn om af te wijken van de gewone regeling ‘één aandeel is één stem’. Hoe zit dat precies en waarom kan dat nuttig zijn?
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 12.04.2023

Statutenwijziging: wat doen met het onbeschikbaar eigen vermogen van uw BV(BA)?

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht zijn het kapitaal en de wettelijke reserve van uw BV(BA) omgevormd tot het zgn. onbeschikbaar eigen vermogen. Wist u dat u bij de aanpassing van uw statuten aan dat hervormde vennootschapsrecht die onbeschikbaarheid kunt opheffen? Waarom is dat nuttig?
Lees meer

LIQUIDATIERESERVES - 30.03.2023

Liquidatiereserves: geen fiscaal voordeel bij misbruik

Kleine vennootschappen (in de zin van art. 1:24, §1-6 WVV) beschikken over de mogelijkheid om hun winst van het boekjaar te reserveren binnen de vennootschap onder de vorm van liquidatiereserves, en dat tegen een kost vennootschapsbelasting van 10%. Het aanleggen van liquidatiereserves creëert de mogelijkheid om de betrokken reserves tegen een fiscaal gunstig tarief uit het vennootschapsvermogen te extraheren. De toepassing van die gunstmaatregel wordt echter begrensd door de antimisbruikbepaling, zoals ook onlangs bevestigd werd door de Rulingcommissie.
Lees meer

VENNOOTSCHAP - DIVIDEND - 28.04.2023

Asymmetrische toebedeling liquidatiereserves?

Heel wat vennootschappen leggen om fiscale redenen liquidatiereserves aan. Maar wat als er aandeelhouders zijn die (management)vennootschappen of maatschappen zijn?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app