Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

DBI-AFTREK - 27.11.2020

Cassatie en een circulaire over DBI-aftrekbeperkingen

Wanneer een vennootschap dividenden ontvangt van een dochtervennootschap, kan ze die in principe weer uit haar belastbare basis halen via de DBI-aftrek. Die aftrek is echter aan een aantal beperkingen onderworpen. Over één ervan heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken op 25.09.2020, over een ander heeft de fiscus op 02.07.2020 een circulaire uitgebracht. Wat staat er in dat arrest en in die circulaire, en wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
Lees meer

WINSTUITKERING - 27.11.2020

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 12.11.2020

Online-aangifte roerende voorheffing voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online-aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen in plaats van via Rv-on-web. Hoe zit dat dan precies? Kunt u ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 06.11.2020

Gunsttarief blijft bij verkoop aandelen?

Familiale vennootschap. Als u een zgn. familiale vennootschap heeft en u overlijdt, dan erven uw erfgenamen de aandelen tegen een gunsttarief van slechts 3% in Vlaanderen en Brussel en 0% in Wallonië tussen ouders en kinderen of tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Om dit gunsttarief te krijgen, moet uw vennootschap wel voldoen aan een aantal voorwaarden die verschillen per gewest. En na het overlijden blijft dit gunsttarief slechts verworven als de activiteit van de vennootschap nog drie jaar verdergezet wordt (vijf jaar in Wallonië). In Vlaanderen en Wallonië moet dat niet dezelfde activiteit zijn, in Brussel wel. ...
Lees meer

INTERESTEN - 30.10.2020

30% ebitda thin-cap-regel: boekhoudkundige verwerking financieringskostensurplus

Met ingang van aanslagjaar 2020 werd een aftrekbeperking van het financieringskostensurplus in functie van de ebitda van de vennootschap ingevoerd, weliswaar met een ‘de minimis’ van € 3 miljoen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) verduidelijkt nu hoe deze nieuwe fiscale regels boekhoudkundig verwerkt moeten worden.
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 15.09.2020

Hoezo, wordt mijn vennootschap dan zo zwaar belast... ?

Uit de jaarrekening die een collega op de voorbije jaarvergadering goedkeurde, bleek dat zijn BV(BA) ongeveer evenveel belasting betaalde als ze winst maakte! Betekent dit dan dat zijn vennootschap 50% belasting betaalt? Dat kan toch niet...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 15.09.2020

Kapitaalvermindering in een holding: fiscaal misbruik?

Een vennootschap waarin aandelen van een andere vennootschap ingebracht werden, vermindert haar kapitaal. De fiscus onderwerpt de uitkering aan roerende voorheffing op basis van de antimisbruikbepaling. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer