Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING - 14.06.2021

De toelichting bij de jaarrekening: niet zomaar bladvulling!

De toelichting maakt deel uit van de neer te leggen jaarrekening, maar nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat externe partijen alleen maar naar de jaarrekening zelf kijken. Klopt dat wel? Wat kunt u afleiden uit die toelichting en is er voor 2020 een speciaal aandachtspunt?
Lees meer

FISCAAL - TANTIÈME - 10.06.2021

Hoeveel tantième mag u eigenlijk uitkeren?

Een abonnee wilde dat weten. Een abonnee wiens vennootschap over boekjaar 2020 een mooi resultaat behaalde, wilde zichzelf een extraatje uitkeren. Hij zou dat graag doen door zich eerstdaags op de jaarvergadering een tantième te laten toekennen. Beperkingen inzake het bedrag? Ja en neen... U bent in principe vrij om de grootte van het tantième zelf te bepalen. Er is wat dat betreft geen enkele voorwaarde inzake de verhouding tussen het tantième en uw gewone loon van 2020. Of u nu in 2020 veel of weinig loon opgenomen heeft, maakt dus niet uit voor de grootte van het tantième. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 07.06.2021

Aandelen overnemen met uw vennootschap?

Een abonnee overweegt om met zijn BV, de helft van de aandelen van een NV over te nemen. Hij vraagt zich af wat dan de fiscale gevolgen zijn, in het bijzonder inzake het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, de aanleg en uitkering van liquidatiereserves en de belasting op dividenden. Even kijken…
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 02.06.2021

Hoe dividenden van 2020 optimaliseren?

Even opfrissen. Voor dividenden die u in 2020 ontvangen heeft, kunt u tot € 800 aan brutodividend in uw belastingaangifte aangeven. U moet de terugbetaling van de roerende voorheffing (rv) op die dividenden wel zelf aanvragen en de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Het te recupereren bedrag vult u in in vak VII onder de code 1437-18 en 2437-85 van uw aangifte. Het maximale bedrag dat u per belastingplichtige kunt recupereren is 30% van € 800, dus dat is € 240. Let wel, deze vrijstelling geldt enkel voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen. ...
Lees meer

CORONACRISIS - 01.06.2021

Coronagunstmaatregelen: wanneer uitsluiting wegens vrijwillige aantasting eigen vermogen

Tal van vennootschappen kunnen geen gebruik maken van de fiscale gunstmaatregelen die de fiscale wetgever uitgewerkt heeft in het kader van de COVID-19-pandemie. Een specifieke uitsluiting geldt voor vennootschappen die dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders en daarmee aantonen dat ze niet kampen met solvabiliteitsproblemen. De minister van Financiën werd ondervraagd over de concrete invulling van deze uitsluiting. Een duiding.
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 27.05.2021

Heeft u in 2020 dividenden ontvangen?

Vraagje van uw boekhouder... U kreeg onlangs de vraag van uw boekhouder of u – naast een dividend uit uw vennootschap, waar hij zicht op heeft – ook nog eventuele privébeleggingen aanhoudt waaruit u een dividend ontvangen heeft. Heeft u bv. als belegger in aandelen een dividend uitgekeerd, dan wordt daar in principe 30% roerende voorheffing (rv) op ingehouden en u privé ontvangt het nettobedrag. ...
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 22.03.2021

Hoeveel dividend kunt u vrijstellen?

Op een dividenduitkering wordt er normaal gezien roerende voorheffing ingehouden. Sinds 01.01.2018 kunt u echter tot € 640 dividenden (per persoon) vrijstellen van belasting! Hoe zit dat precies en geldt dat ook voor een dividend uit uw eigen vennootschap?
Lees meer