Boekhouding - Winstverdeling

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 09.04.2024

Het wat, wie en waarom van de zgn. kwijting op de jaarvergadering

Op de komende jaarvergadering die de jaarrekening van 2023 van uw vennootschap goedkeurt, staat ook weer de zgn. kwijting op de agenda. Wat houdt die kwijting precies in, wie kan er kwijting krijgen en wat ‘koopt’ u daarmee?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - TANTIÈME - 08.04.2024

Aandachtspunten voor uw tantième over boekjaar 2023

Uw vennootschap behaalde in 2023 een goed resultaat en u wilt zichzelf op de jaarvergadering een tantième laten toekennen. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 08.04.2024

Liquidatiereserves tegen 5% rv uitkeren na vijf jaar: zijn dat boekjaren of kalenderjaren?

Liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing. Op de uitkering van liquidatiereserves betaalt uw vennootschap maar 5% rv als die uitkering pas na vijf jaar gebeurt. Die termijn van vijf jaar begint te lopen op de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve aangelegd is. Die vijf jaar, zijn dat boekjaren of kalenderjaren? Stel dat uw vennootschap een liquidatiereserve aangelegd heeft voor een boekjaar dat afsloot op 31 maart 2019 en dat u dan het boekjaar dat begon op 1 april 2020 verlengd heeft tot 31 december 2021. Wanneer is dan de termijn van vijf jaar voorbij: vijf kalenderjaren na 31 maart 2019, dus op 31 maart 2024, of vijf boekjaren na 31 maart 2019 en dus pas op 31 december 2024? ...
Lees meer

BELASTINGEN - AANDELEN - 28.03.2024

Hoe optimaliseert u de vrijstelling voor uw dividenden van 2023 in uw aangifte personenbelasting?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse overzichten van de dividenden die u in 2023 privé ontvangen heeft. Daarvan kunt u maximaal € 800 vrijstellen van belastingen via uw aangifte in de personenbelasting. Hoe kunt u die vrijstelling optimaliseren?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGCONTROLE - 25.03.2024

Een akkoord over de bewijskracht van uw boekhouding kan wel degelijk!

De boekhouding van een belastingplichtige werd verworpen wegens niet bewijskrachtig, hoewel er bij de controle ter plaatse daarover niets gezegd werd! Dat is dan toch een stilzwijgend akkoord of niet? Wat zei het Hof van Cassatie daarover op 29 september 2023?
Lees meer
Boekhouding - Winstverdeling

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - LIQUIDATIEBONUS - 21.02.2024

In 2024 een liquidatiereserve aanleggen of niet?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2023. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve, in plaats van een gewone reserve? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AANDELEN - 28.03.2024

Hoe optimaliseert u de vrijstelling voor uw dividenden van 2023 in uw aangifte personenbelasting?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse overzichten van de dividenden die u in 2023 privé ontvangen heeft. Daarvan kunt u maximaal € 800 vrijstellen van belastingen via uw aangifte in de personenbelasting. Hoe kunt u die vrijstelling optimaliseren?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 06.03.2024

Welke liquidatiereserves zijn in 2024 uitkeerbaar tegen 5%?

Als uw vennootschap in het verleden een liquidatiereserve aangelegd heeft, dan kan ze die in principe na vijf jaar tegen 5% uitkeren. Afhankelijk van de vennootschapsvorm moet deze uitkering wel een balans- en/of liquiditeitstest doorstaan. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app