Btw - Btw-controle

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 20.01.2020

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 09.01.2020

Verlies ten laste nemen door tegoed kwijt te schelden?

Een bedrijfsleider vermeldt in zijn privéaangifte een beroepskost van ± € 50.000. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus weigert de aftrek. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BTW-HERZIENING - 05.11.2019

Onroerende verhuur met btw: wanneer herziening?

We hebben in eerdere artikels de nieuwe optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur uitgebreid toegelicht. Kiest u voor de toepassing van het btw-stelsel, dan duurt de herzieningsperiode voor de oprichtingswerken aan het gebouw 25 (i.p.v. de gebruikelijke 15) jaar. Recent (KB 12.05.2019) werden er aan de herzieningsregels nog een aantal andere wijzigingen aangebracht. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - CONTROLE - 14.10.2019

Omzet als kleine ondernemer te hoog?

Kleine ondernemer? U kunt daarvoor opteren als uw jaarlijkse omzet niet hoger is dan € 25.000 excl. btw. U moet dan geen btw-aangiften meer indienen. De keerzijde van de medaille is wel dat u geen btw kunt recupereren op uw aankopen. U bent nu gewone btw-plichtige? Is uw omzet van 2019 niet hoger dan € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 1 juli 2020 overstappen naar de kleineondernemersregeling. ...
Lees meer

GESCHILLEN EN BETWISTINGEN - BTW-CONTROLE - 09.10.2019

Let op met voorschotfacturen en antimisbruik inzake btw!

Niet alleen in de directe belastingen, maar ook inzake btw bestaat er een fameuze antimisbruikbepaling en zoals blijkt uit recente rechtspraak kan ook ‘vooruitfactureren’ in bepaalde gevallen als misbruik aanzien worden...
Lees meer
Btw - Btw-controle

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - BTW - 09.01.2020

Verlies ten laste nemen door tegoed kwijt te schelden?

Een bedrijfsleider vermeldt in zijn privéaangifte een beroepskost van ± € 50.000. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus weigert de aftrek. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 20.01.2020

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat?
Lees meer

BTW - BTW-AANGIFTE - 14.02.2020

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

Cookiebeleid