Btw - Btw-controle

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESCHILLEN EN BETWISTINGEN - BOETES EN INTERESTEN - 11.06.2021

Een nihil jaarlijkse klantenlisting was toch niet meer nodig?

Een abonnee kreeg een fikse boete omdat hij zijn zgn. jaarlijkse klantenlisting niet ingediend had. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat dit niet meer vereist was als het een nihillisting was. Klopt dat?
Lees meer

BTW-HERZIENING - 30.03.2021

Wanneer moet u tegen 20 april 2021 btw herzien?

Indien u in 2020 btw gerecupereerd heeft op een voorlopig vastgestelde basis, moet u de btw herzien in de aangifte die u uiterlijk 20 april 2021 moet indienen. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde btw-plichtigen moeten het recht op btw-aftrek jaarlijks herzien. Verder moet ook de recuperatie van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer

BTW - BTW-HERZIENING - 22.03.2021

Welke btw-aftrek moet u herzien tegen 20 april 2021?

Ingeval het recht op aftrek van btw uitgeoefend werd op een voorlopig vastgestelde basis, moet een herziening gebeuren van deze aftrek in de aangifte die uiterlijk 20 april 2021 ingediend moet worden. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde belastingplichtigen moeten het recht op aftrek jaarlijks herzien. Voorts moet ook de aftrek van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 26.02.2021

Wat met btw-aftrek autokosten in coronatijden?

Om de aftrekbare btw van uw autokosten te berekenen, heeft u de keuze tussen drie methodes. Aan de minister werd gevraagd of deze methodes aangepast worden omwille van het vele thuiswerk.
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 20.11.2020

Geen btw-voorschot in december dit jaar!

Btw-kerstvoorschot... Kwartaalaangevers zijn in principe net als maandaangevers verplicht om uiterlijk op 24 december 2020 een kerstvoorschot te betalen (art. 19, §1 KB nr. 1) op de btw die ze normaal gezien uiterlijk op 20 januari 2021 moeten voldoen. Voor maandaangevers heeft dat voorschot betrekking op de btw van de maand december. Voor kwartaalaangevers heeft het voorschot betrekking op de btw van het vierde kwartaal (periode 01.10.2020-31.12.2020). ...
Lees meer

BTW - HERZIENING - 17.11.2020

Geen btw op schenking niet-voedingsmiddelen

Btw en schenking. Voor de btw wordt dat normaliter als een zgn. onttrekking beschouwd. Onttrekt u m.a.w. goederen uit uw zaak voor privégebruik, dan moet u daarop btw betalen. Schenking voor liefdadigheidsdoeleinden? Dat is een uitzondering op de onttrekking. Niet enkel voedingsmiddelen komen daarvoor in aanmerking, maar ook niet-voedingsmiddelen voor zover die dan levensnoodzakelijk zijn. ...
Lees meer
Btw - Btw-controle

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW-HERZIENING - 22.03.2021

Welke btw-aftrek moet u herzien tegen 20 april 2021?

Ingeval het recht op aftrek van btw uitgeoefend werd op een voorlopig vastgestelde basis, moet een herziening gebeuren van deze aftrek in de aangifte die uiterlijk 20 april 2021 ingediend moet worden. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde belastingplichtigen moeten het recht op aftrek jaarlijks herzien. Voorts moet ook de aftrek van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer

BTW-HERZIENING - 30.03.2021

Wanneer moet u tegen 20 april 2021 btw herzien?

Indien u in 2020 btw gerecupereerd heeft op een voorlopig vastgestelde basis, moet u de btw herzien in de aangifte die u uiterlijk 20 april 2021 moet indienen. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde btw-plichtigen moeten het recht op btw-aftrek jaarlijks herzien. Verder moet ook de recuperatie van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer

GESCHILLEN EN BETWISTINGEN - BOETES EN INTERESTEN - 11.06.2021

Een nihil jaarlijkse klantenlisting was toch niet meer nodig?

Een abonnee kreeg een fikse boete omdat hij zijn zgn. jaarlijkse klantenlisting niet ingediend had. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat dit niet meer vereist was als het een nihillisting was. Klopt dat?
Lees meer