Btw - Geschillen & betwistingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - CONTROLE - 30.08.2023

Verlengde verjaringstermijn bij toepassing van de btw-zomerregeling?

Sinds 1 januari 2023 kan het te laat indienen van een btw-aangifte niet alleen een boete opleveren, maar ook de verjaringstermijn verlengen. Als u nu gebruik heeft gemaakt van de btw-zomerregeling (‘btw-faciliteiten’) met betrekking tot de indieningstermijn van uw btw-aangifte voor het tweede kwartaal van 2023, valt u dan automatisch onder de toepassing van de verlengde verjaringstermijn? Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN - 07.08.2023

Btw-bonnetjes: soms toch nog vereist?

Sinds de invoering van de witte kassa in de horeca komen btw-bonnetjes steeds minder voor in de praktijk. Toch zijn er nog gevallen waarbij die verplicht uitgereikt moeten worden. Even kijken wanneer precies...
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEVOEGDHEDEN - 07.08.2023

Nieuwe btw-verjarings- en bewaartermijnen!

Sinds 1 januari 2023 zijn de verjaringstermijnen en bewaartermijnen inzake btw verlengd. Wat moet u hierover weten en wat heeft de Btw hier recentelijk in haar circulaire over gezegd?
Lees meer

BTW-AFREKENING - INTERESTEN - 06.06.2023

Btw-tegoed? Dan geen interesten!

Mag er met een btw-tegoed rekening gehouden worden bij de berekening van nalatigheidsinteresten? Wat zei het Hof van Cassatie daarover?
Lees meer

BTW - BTW-AFTREK - 17.05.2023

Nieuwbouwproject raakt niet verkocht: wat met de btw?

Een persoon heeft een nieuwbouwproject gerealiseerd waarbij de btw op de oprichtingswerken gerecupereerd werd. Het nieuwe pand kan evenwel door omstandigheden niet verkocht worden binnen een redelijke termijn. Moet de btw die initieel gerecupereerd werd, teruggestort worden, en zo ja binnen welke termijn? Wanneer deze nieuwbouw verhuurd wordt, zijn er dan directe btw-consequenties? Is een latere verkoop ook onderworpen aan de btw? Tal van vragen waarop u hierna een duidelijk antwoord kunt terugvinden.
Lees meer

BTW - BTW-CONTROLE - 03.05.2023

Kan de Btw u nalatigheidsinteresten aanrekenen als u nog een btw-tegoed heeft?

Als u een schuld heeft aan de Btw en die niet op tijd betaalt, kan de Btw u in principe nalatigheidsinteresten aanrekenen. Hoe zit het echter als u nog een tegoed heeft op uw rekening‑courant bij de Btw? Wat besliste Cassatie daarover op 22 december 2022?
Lees meer
Btw - Geschillen & betwistingen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN - 07.08.2023

Btw-bonnetjes: soms toch nog vereist?

Sinds de invoering van de witte kassa in de horeca komen btw-bonnetjes steeds minder voor in de praktijk. Toch zijn er nog gevallen waarbij die verplicht uitgereikt moeten worden. Even kijken wanneer precies...
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEVOEGDHEDEN - 07.08.2023

Nieuwe btw-verjarings- en bewaartermijnen!

Sinds 1 januari 2023 zijn de verjaringstermijnen en bewaartermijnen inzake btw verlengd. Wat moet u hierover weten en wat heeft de Btw hier recentelijk in haar circulaire over gezegd?
Lees meer

BTW - CONTROLE - 30.08.2023

Verlengde verjaringstermijn bij toepassing van de btw-zomerregeling?

Sinds 1 januari 2023 kan het te laat indienen van een btw-aangifte niet alleen een boete opleveren, maar ook de verjaringstermijn verlengen. Als u nu gebruik heeft gemaakt van de btw-zomerregeling (‘btw-faciliteiten’) met betrekking tot de indieningstermijn van uw btw-aangifte voor het tweede kwartaal van 2023, valt u dan automatisch onder de toepassing van de verlengde verjaringstermijn? Eens kijken hoe dat zit...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app