Btw - Geschillen & betwistingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-HERZIENING - 22.03.2021

Welke btw-aftrek moet u herzien tegen 20 april 2021?

Ingeval het recht op aftrek van btw uitgeoefend werd op een voorlopig vastgestelde basis, moet een herziening gebeuren van deze aftrek in de aangifte die uiterlijk 20 april 2021 ingediend moet worden. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde belastingplichtigen moeten het recht op aftrek jaarlijks herzien. Voorts moet ook de aftrek van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.02.2021

Btw-aftrek gemengd gebruikte wagens: versoepeling door corona in 2020?

Wanneer bedrijfsmiddelen (o.m. wagens) gemengd gebruikt worden (deels beroepsmatig en deels privé), kan de btw ook maar beperkt gerecupereerd worden. Daarvoor heeft de Administratie in haar administratieve commentaar voorzien in drie methodes (zie circulaire nr. 36/2015 van 23.11.2015) . In zijn antwoord op een mondelinge parlementaire vraag heeft de minister van Financiën aangekondigd enige vereenvoudiging in deze toepassing te willen toestaan gezien de coronapandemie (pv van 13.01.2021, Donné) . Hoe zit dat juist?
Lees meer

BTW - HERZIENING - 17.11.2020

Geen btw op schenking niet-voedingsmiddelen

Btw en schenking. Voor de btw wordt dat normaliter als een zgn. onttrekking beschouwd. Onttrekt u m.a.w. goederen uit uw zaak voor privégebruik, dan moet u daarop btw betalen. Schenking voor liefdadigheidsdoeleinden? Dat is een uitzondering op de onttrekking. Niet enkel voedingsmiddelen komen daarvoor in aanmerking, maar ook niet-voedingsmiddelen voor zover die dan levensnoodzakelijk zijn. ...
Lees meer

BTW - BUITENLAND - 21.08.2020

30.09.2020: deadline om buitenlandse btw terug te vragen

De in het buitenland betaalde btw is net zoals de Belgische btw aftrekbaar in zoverre deze beroepsmatig is. Even kijken hoe dit eigenlijk concreet in zijn werk gaat en waarop u zoal moet letten indien u in 2019 beroepsmatig buitenlandse btw betaalde.
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN - 09.06.2020

Voorraad verloren, btw-aftrek ook?

Wegens de verplichte coronasluiting en/of teruggevallen omzet, zit u met voorraad die niet meer te gebruiken of te verkopen is. Wat met uw btw-aftrek?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen?
Lees meer
Btw - Geschillen & betwistingen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.02.2021

Btw-aftrek gemengd gebruikte wagens: versoepeling door corona in 2020?

Wanneer bedrijfsmiddelen (o.m. wagens) gemengd gebruikt worden (deels beroepsmatig en deels privé), kan de btw ook maar beperkt gerecupereerd worden. Daarvoor heeft de Administratie in haar administratieve commentaar voorzien in drie methodes (zie circulaire nr. 36/2015 van 23.11.2015) . In zijn antwoord op een mondelinge parlementaire vraag heeft de minister van Financiën aangekondigd enige vereenvoudiging in deze toepassing te willen toestaan gezien de coronapandemie (pv van 13.01.2021, Donné) . Hoe zit dat juist?
Lees meer

BTW - BTW-HERZIENING - 22.03.2021

Welke btw-aftrek moet u herzien tegen 20 april 2021?

Ingeval het recht op aftrek van btw uitgeoefend werd op een voorlopig vastgestelde basis, moet een herziening gebeuren van deze aftrek in de aangifte die uiterlijk 20 april 2021 ingediend moet worden. Dat kan het geval zijn bij gedeeltelijk privégebruik in een andere verhouding dan initieel toegepast. Ook gemengde belastingplichtigen moeten het recht op aftrek jaarlijks herzien. Voorts moet ook de aftrek van de btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen herzien worden.
Lees meer