Btw - Geschillen & betwistingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GESCHILLEN EN BETWISTINGEN - BTW-CONTROLE - 09.10.2019

Let op met voorschotfacturen en antimisbruik inzake btw!

Niet alleen in de directe belastingen, maar ook inzake btw bestaat er een fameuze antimisbruikbepaling en zoals blijkt uit recente rechtspraak kan ook ‘vooruitfactureren’ in bepaalde gevallen als misbruik aanzien worden...
Lees meer

BTW-CONTROLE - VARIA - 09.10.2019

Witte kassa voor ‘portie gemengd’?

Een abonnee is uitbater van een café en kreeg bij een btw-controle de vraag of hij een witte kassa had dan wel werkte met btw-bonnetjes. Euh, pardon?
Lees meer

BTW-CONTROLE - VARIA - 10.09.2019

Een witte kassa in de sportclub?

Een sportclub organiseert diverse eetfestijnen om de bouw van een nieuwe kantine te financieren. Bij een recente btw-controle bleek dat ze eigenlijk een witte kassa hadden moeten gebruiken. Oeps, is dat effectief zo?
Lees meer

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE - 09.09.2019

Moet u bestanden en papieren meegeven of opsturen?

U krijgt een fiscale controle en de controleur vraagt om een kopie van boekhoudbestanden of wil papieren meenemen. Hoe reageert u daarop en is het antwoord hetzelfde als hij u vraagt om bestanden of documenten op te sturen?
Lees meer

BTW - BTW-HERZIENING - 19.08.2019

Verkoop van gebouw, verhuurd met optie voor btw, leidt niet tot herziening!

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2019 werd het KB van 12 mei 2019 gepubliceerd waarin een aantal aanpassingen doorgevoerd werden aan het KB nr. 3 inzake de aftrekregeling en de herziening van btw. Dit is vooral het gevolg van de nieuwe regeling inzake de optionele onroerende verhuur die sinds 1 januari 2019 in de wetgeving voorzien is (nieuw artikel 44, §3, 2° d W.Btw) . Opmerkelijk is tevens dat er geen herziening van btw geëist wordt wanneer een met toepassing van de optionele btw verhuurd gebouw doorverkocht wordt terwijl deze verkoop onderworpen is aan registratierechten. Dit KB is inmiddels sinds 27 mei 2019 in werking.
Lees meer

BTW-CONTROLE - VARIA - 13.08.2019

Heeft u ook voor een pop-up een witte kassa nodig?

U baat sinds het begin van deze zomer een pop-uprestaurant uit. Moet u dan ook zo snel mogelijk een witte kassa installeren of zijn er daarvoor specifieke uitzonderingen mogelijk? Even kijken hoe dat zit...
Lees meer

Cookiebeleid