Btw - Geschillen & betwistingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - HERZIENING - 17.11.2020

Geen btw op schenking niet-voedingsmiddelen

Btw en schenking. Voor de btw wordt dat normaliter als een zgn. onttrekking beschouwd. Onttrekt u m.a.w. goederen uit uw zaak voor privégebruik, dan moet u daarop btw betalen. Schenking voor liefdadigheidsdoeleinden? Dat is een uitzondering op de onttrekking. Niet enkel voedingsmiddelen komen daarvoor in aanmerking, maar ook niet-voedingsmiddelen voor zover die dan levensnoodzakelijk zijn. ...
Lees meer

BTW - BUITENLAND - 21.08.2020

30.09.2020: deadline om buitenlandse btw terug te vragen

De in het buitenland betaalde btw is net zoals de Belgische btw aftrekbaar in zoverre deze beroepsmatig is. Even kijken hoe dit eigenlijk concreet in zijn werk gaat en waarop u zoal moet letten indien u in 2019 beroepsmatig buitenlandse btw betaalde.
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN - 09.06.2020

Voorraad verloren, btw-aftrek ook?

Wegens de verplichte coronasluiting en/of teruggevallen omzet, zit u met voorraad die niet meer te gebruiken of te verkopen is. Wat met uw btw-aftrek?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 05.05.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis is de kans reëel dat u meer geconfronteerd zal worden met onbetaalde facturen of met facturen die mogelijk pas lange tijd na vervaldatum betaald worden. Welke mogelijkheden heeft u dan om de btw terug te vragen? Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW-CONTROLE - BEWIJSMIDDELEN - 08.04.2020

Geen nadeel voor de staat en toch een boete?

Moet de btw voldaan worden door de ‘medecontractant’, dan is dat meestal een nuloperatie. Toch worden er boetes opgelegd als het vergeten wordt. Kan die boete kwijtgescholden worden op basis van het nieuwe boetebeleid?
Lees meer
Btw - Geschillen & betwistingen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - HERZIENING - 17.11.2020

Geen btw op schenking niet-voedingsmiddelen

Btw en schenking. Voor de btw wordt dat normaliter als een zgn. onttrekking beschouwd. Onttrekt u m.a.w. goederen uit uw zaak voor privégebruik, dan moet u daarop btw betalen. Schenking voor liefdadigheidsdoeleinden? Dat is een uitzondering op de onttrekking. Niet enkel voedingsmiddelen komen daarvoor in aanmerking, maar ook niet-voedingsmiddelen voor zover die dan levensnoodzakelijk zijn. ...
Lees meer