Gestart als zelfstandige - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - BTW-AANGIFTE - 25.06.2020

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Als u btw-plichtig bent, dan verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire opgaven? Heeft u ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 25.06.2020

Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020!

Welke steunmaatregelen? Op 06.03.2020 kondigde de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aan voor vennootschappen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus. Concreet kon men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, btw en vennootschapsbelasting . Aanvankelijk was voorzien dat deze steunmaatregelen van toepassing zouden zijn tot en met 30.06.2020. Deze termijn wordt nu verlengd tot en met 31.12.2020. ...
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 25.06.2020

Biztax ten laatste beschikbaar op 07.07.2020!

Biztax. Biztax is de toepassing die FOD Financiën ter beschikking stelt en via dewelke u of uw boekhouder de aangifte vennootschapsbelasting kan indienen. Normaal gezien wordt Biztax ieder jaar begin juni opengesteld. Voor dit jaar was de opening voorzien op 9 juni. Coronamaatregelen. Via een bericht op zijn website ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax ) liet de fiscus weten dat Biztax ten laatste op 07.07.2020 beschikbaar zal zijn voor aanslagjaar 2020. Door de grote omvang van de maatregelen rond corona zijn er nl. veel technische aanpassingen nodig in Biztax. Dat gaat dan o.a. over de carry-back van verliezen van 2020 die u nog van winsten van boekjaar 2019 kunt aftrekken ( T&A Belastingen, jg. 26, nr. 16, p. 5, 02.06.2020 ). Over een verlenging van de indieningstermijnen is er voorlopig nog geen sprake. ...
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 22.06.2020

Thuisbureau op kosten van uw BV(BA)?

Door het coronavirus heeft u de afgelopen weken van thuis uit gewerkt. U bent van plan om dat in de toekomst nog te doen. Uw thuisbureau heeft echter een opknapbeurt nodig. Mag uw BV(BA) die kosten dragen?
Lees meer

BTW - 6% - 19.06.2020

Restaurant- en cateringdiensten: 6% tot eind 2020!

De regering heeft beslist om de door de coronacrisis getroffen horecasector te ondersteunen door het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten tijdelijk (van 08.06.2020 tot en met 31.12.2020) te verlagen naar 6% (KB nr. 20 van 08.06.2020, BS 12.06.2020) .
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 19.06.2020

Dividenduitkering bij de NV: quid balans- en liquiditeitstest?

Ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers bij de BV en CV, voorziet het nieuwe WVV voor de kapitaalloze vennootschappen in een balans- en liquiditeitstest alvorens tot uitkering over te gaan. Hoe zit dat dan bij de NV, waar het kapitaalbegrip wel behouden bleef?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 11.06.2020

Deadline aangifte vennootschapsbelasting 2020

Tegen wanneer indienen? Aangezien Biztax sinds 09.06.2020 opengesteld werd, kunt u desgevallend vandaag al uw vennootschapsaangifte indienen. Sluit uw boekjaar af vóór 01.02.2020, dan is 24.09.2020 sowieso de uiterste indieningsdatum, ongeacht in welke maand de algemene vergadering plaatsgevonden heeft. ...
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 02.06.2020

Jaarrekening later indienen in coronatijden?

Even opfrissen. In onze adviesbrief (T&A Belastingen, jg. 26, nr. 14, p. 8, 05.05.2020) lieten we u weten dat voor jaarvergaderingen die vóór 19.04.2020 samengeroepen werden, een uitstel van maximaal tien weken verleend wordt (KB 09.04.2020, BS 09.04.2020) . U krijgt eveneens tien weken uitstel voor de verplichting om de jaarrekening van uw vennootschap binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar bij de Nationale Bank neer te leggen. Maar hoe zit dat in het geval van een gebroken boekjaar? ...
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 22.06.2020

Thuisbureau op kosten van uw BV(BA)?

Door het coronavirus heeft u de afgelopen weken van thuis uit gewerkt. U bent van plan om dat in de toekomst nog te doen. Uw thuisbureau heeft echter een opknapbeurt nodig. Mag uw BV(BA) die kosten dragen?
Lees meer

Cookiebeleid