Gestart als zelfstandige - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 26.01.2021

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2021 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Lees meer

BELASTINGCONTROLE - 18.01.2021

Controleverslag inkijken? Dat kan!

Voor belastingcontroles afgesloten sinds 08.01.2021 wordt er een controleverslag gemaakt dat u zelf kunt opvragen! Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 18.01.2021

Hoeveel voordeel alle aard auto voor uw collega’s in 2021?

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens daalde het afgelopen jaar met ± 8%. Dat is goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg stijgt hierdoor in principe het voordeel alle aard (VAA) auto voor u en uw collega’s. Hoe komt dat? Volgens bepaalde media is die stijging van het VAA fors. Is dat altijd zo of zijn er die de dans ontspringen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BTW - 11.12.2020

Geen btw-voorschot in december dit jaar!

Geen btw-kerstvoorschot dit jaar. Btw-plichtigen zijn in principe verplicht om uiterlijk op 24 december 2020 een kerstvoorschot te betalen (art. 19, §1 KB nr. 1) op de btw die ze normaal gezien uiterlijk op 20 januari 2021 moeten voldoen. In juli werd er een derde Coronawet goedgekeurd (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) . Een van de maatregelen die hierin genomen werden, is dat er dit jaar in de maand december uitzonderlijk geen btw-voorschot betaald moet worden. ...
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 11.12.2020

Uitbreiding Vlaamse handelshuurlening, indieningstermijn verlengd tot 01.03.2021!

Ondernemers die naar aanleiding van de coronamaatregelen hun zaak (gelegen in het Vlaams gewest) verplicht moe(s)ten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening aanvragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (VLAIO). Die mogelijkheid bestond reeds na de eerste lockdown, maar wordt nu uitgebreid. Hoe zit die regeling nu precies in elkaar? Wat houdt de nieuwe uitbreiding exact in? Hoe zit dat indien u reeds een handelshuurlening heeft lopen?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE - 25.11.2020

Extra uitstel voor de vennootschapsbijdrage

Vennootschapsbijdrage. Dat is de jaarlijkse bijdrage van € 347,50 of eventueel € 868 die uw vennootschap moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds, in principe tegen uiterlijk 30.06. Wegens de coronacrisis was er daarvoor al een uitstel toegestaan tot 31.10.2020. ...
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING - 06.11.2020

Online aangifte rv voortaan via MyMinfin!

Sinds 19.10.2020 moet uw vennootschap de online aangifte in de roerende voorheffing (rv) via MyMinfin indienen. Hoe zit dat dan juist? En kan ze ook nog een papieren aangifte indienen?
Lees meer

PENSIOEN - VAPZ - 02.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer