Gestart als zelfstandige - Pensioensparen / VAPZ / individuele levensverzekering

Recent toegevoegde tips & adviezen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 05.01.2021

Maximaal aftrekbare VAPZ voor 2020?

Begrenzing aftrekbare VAPZ-bijdragen. De bijdragen voor een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) zijn aftrekbare beroepskosten in de mate dat ze twee grenzen niet overschrijden. De eerste grens is 8,17 % van het inkomen waarop uw voorlopige sociale bijdragen berekend worden (9,4% voor een sociaal VAPZ). De tweede grens is een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. ...
Lees meer

PENSIOENOPBOUW - 05.01.2021

Meer pensioenopbouw sinds dit jaar!

Sinds begin dit jaar gebeurt uw pensioenopbouw als zelfstandige anders dan voorheen, maar dat heeft wel positieve gevolgen! Hoe zit dat precies en klopt het dat ook de minimumpensioenen stijgen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 10.11.2020

Uitstel voor sociale bijdragen en uw VAPZ...

Uitstel sociale bijdragen. Een van de coronamaatregelen is de mogelijkheid voor zelfstandigen om de betaling van de in 2020 verschuldigde sociale bijdragen uit te stellen. Daarvoor moet u uiterlijk op 15.12.2020 een verzoek indienen bij uw sociale kas. Verband met VAPZ. Heeft u een VAPZ-verzekering, dan zijn de premies ervan voor u privé binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als beroepskosten. Een van de voorwaarden is dat u uw sociale bijdragen tijdig, dat is voor het jaareinde, betaald moet hebben. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN - 06.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 27.10.2020

Uitstel sociale bijdragen en uw VAPZ...

Zo u een betalingsuitstel tot 2021 gevraagd heeft voor uw sociale bijdragen van 2020, dan kunt u uw VAPZ-premie voor 2020 niet aftrekken! Een circulaire van 19.10.2020 brengt gelukkig goed nieuws...
Lees meer

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN - 13.10.2020

Nog tot 30.11.2020 uw studiejaren ‘goedkoop’ afkopen?

Zo u nog bepaalde oude studiejaren tegen een forfaitaire prijs wilt afkopen om zo later een hoger pensioen te trekken, dan moet u dat doen tegen 30.11.2020. Hoe zit dat ook alweer en is dat afkopen voor u als zelfstandige wel interessant?
Lees meer
Gestart als zelfstandige - Pensioensparen / VAPZ / individuele levensverzekering

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - VAPZ - 02.11.2020

VAPZ nu toch aftrekbaar bij uitstel betaling sociale bijdragen!

Door de coronacrisis heeft u mogelijk een uitstel van betaling van uw sociale bijdragen gevraagd. De Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat dit geen invloed heeft op de aftrek van uw in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen.
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 05.01.2021

Maximaal aftrekbare VAPZ voor 2020?

Begrenzing aftrekbare VAPZ-bijdragen. De bijdragen voor een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) zijn aftrekbare beroepskosten in de mate dat ze twee grenzen niet overschrijden. De eerste grens is 8,17 % van het inkomen waarop uw voorlopige sociale bijdragen berekend worden (9,4% voor een sociaal VAPZ). De tweede grens is een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 10.11.2020

Uitstel voor sociale bijdragen en uw VAPZ...

Uitstel sociale bijdragen. Een van de coronamaatregelen is de mogelijkheid voor zelfstandigen om de betaling van de in 2020 verschuldigde sociale bijdragen uit te stellen. Daarvoor moet u uiterlijk op 15.12.2020 een verzoek indienen bij uw sociale kas. Verband met VAPZ. Heeft u een VAPZ-verzekering, dan zijn de premies ervan voor u privé binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als beroepskosten. Een van de voorwaarden is dat u uw sociale bijdragen tijdig, dat is voor het jaareinde, betaald moet hebben. ...
Lees meer