Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Wat vragen over onkostenvergoedingen

Heeft u kosten gemaakt voor uw vennootschap, dan mag u zich die forfaitair laten terugbetalen. Maar wat als u met meerdere bedrijfsleiders bent, of als u bedrijfsleider bent in meer dan één vennootschap?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Een onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Alleen aandeelhouder, geen bedrijfsleider. Een abonnee die bedrijfsleider was in een vennootschap, vroeg of een van de aandeelhouders, die verder geen actieve taak had in de vennootschap en er dus geen bestuurder van was, ook een onkostenvergoeding kon krijgen. Terugbetaling onkosten mogelijk? De kosten die de aandeelhouder maakt voor rekening van de vennootschap, kunnen aan hem terugbetaald worden als het gaat om de effectieve terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten, lees: op voorlegging van bewijsstukken. Een forfaitaire onkostenvergoeding kent u hem beter niet toe. Een loutere aandeelhouder heeft nl. zo goed als nooit voldoende regelmatig weerkerende kosten om een forfaitaire onkostenvergoeding te rechtvaardigen. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 18.03.2021

Thuiswerkvergoeding, ook voor u?

Circulaire uit 2020. Daarin werd gesteld dat werknemers die minstens vijf werkdagen per maand thuiswerken, een voor uw vennootschap aftrekbare en voor u privé belastingvrije forfaitaire thuiswerkvergoeding van € 129,48/mnd. kunnen krijgen en dat zonder ruling (circ. 2020/C/100, 14.07.2020) . ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 18.02.2021

Wanneer is een onkostenvergoeding (niet) aftrekbaar?

Een vennootschap betaalt aan haar bestuurders en werknemers een forfaitaire onkostenvergoeding. De fiscus weigert de aftrek en de rechter is het daarmee eens (Luik, 25.09.2020) . Wat kunt u van deze zaak onthouden?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Meest gelezen tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Wat vragen over onkostenvergoedingen

Heeft u kosten gemaakt voor uw vennootschap, dan mag u zich die forfaitair laten terugbetalen. Maar wat als u met meerdere bedrijfsleiders bent, of als u bedrijfsleider bent in meer dan één vennootschap?
Lees meer

FISCAAL - ONKOSTENVERGOEDING - 14.05.2021

Een onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Alleen aandeelhouder, geen bedrijfsleider. Een abonnee die bedrijfsleider was in een vennootschap, vroeg of een van de aandeelhouders, die verder geen actieve taak had in de vennootschap en er dus geen bestuurder van was, ook een onkostenvergoeding kon krijgen. Terugbetaling onkosten mogelijk? De kosten die de aandeelhouder maakt voor rekening van de vennootschap, kunnen aan hem terugbetaald worden als het gaat om de effectieve terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten, lees: op voorlegging van bewijsstukken. Een forfaitaire onkostenvergoeding kent u hem beter niet toe. Een loutere aandeelhouder heeft nl. zo goed als nooit voldoende regelmatig weerkerende kosten om een forfaitaire onkostenvergoeding te rechtvaardigen. ...
Lees meer