Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 19.05.2020

Vergoeding binnenlandse verplaatsingen licht gestegen sinds 1 april 2020!

Sinds 1 april 2020 kunt u aan uw collega’s een iets hogere binnenlandse dag- en nachtvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? Hoeveel mag u dan maximaal uitkeren?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 22.04.2020

Dagforfait licht gestegen sinds 01.04.2020

Voor uw beroepsmatige verplaatsingen in België kunt u een forfait opnemen uit uw vennootschap. Wat zijn de spelregels ook alweer en is een combinatie met een algemene onkostenvergoeding ook mogelijk?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2020

Vergoeding voor coronathuiswerk, ook voor u?

Werknemers die wegens de coronacrisis thuiswerken, kunnen van hun werkgever een belastingvrije onkostenvergoeding krijgen. Hoe zit dat juist en is dit ook iets voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 04.12.2019

Een belastingvrije wandelvergoeding?

Woon-werkvergoeding voor werknemers. Als werkgevers aan hun werknemers een vergoeding betalen voor het woon-werkverkeer, is die vergoeding voor werknemers die hun beroepskosten forfaitair bepalen volledig of beperkt vrijgesteld (art. 38, §1, lid 1, 9° WIB 92) . Bij gebruik van een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, is de vrijstelling maximaal € 410. ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

Cookiebeleid