Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ONKOSTENVERGOEDING - 26.03.2024

Een week ziek, dus een week minder onkostenvergoeding?

Forfaitaire onkostenvergoeding. U neemt al geruime tijd een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding op uit uw vennootschap waarvan de fiscus de aftrek aanvaard heeft. Aangezien die vergoeding een zgn. kost eigen aan uw vennootschap is, is ze voor haar in principe aftrekbaar, tenminste als het bedrag vermeld wordt op uw loonfiche (281.20), en privé wordt u er niet op belast. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ONKOSTENVERGOEDING - 12.03.2024

Hoeveel buitenlandse dagvergoeding kan uw vennootschap u uitkeren en wat moet u hiervoor kunnen bewijzen?

Gaat u beroepsmatig naar het buitenland, dan mag u onder bepaalde voorwaarden een zgn. forfaitaire dagvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Hoeveel bedraagt die vergoeding? En hoe zorgt u ervoor dat de fiscus u privé niet belast op die vergoeding of de aftrek ervan bij uw vennootschap niet in vraag stelt?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 30.01.2024

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken enkele praktische vragen over zo’n algemene onkostenvergoeding. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 30.01.2024

Km-vergoeding voor een plug-inhybride?

Kostenaftrek voor plug-inhybrides. Zoals u weet, wordt de aftrekbaarheid van de kosten van niet volledig elektrische auto’s aangeschaft sinds 1 juli 2023 geleidelijk afgeschaft. Voor plug-inhybrides aangeschaft sinds 1 januari 2023 (dus niet 1 juli 2023!) geldt een bijzondere regel: de brandstofkosten daarvan zijn voor maximaal 50% aftrekbaar, en dat al sinds 1 januari 2023. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2024

Geen binnenlandse dagvergoeding meer sinds 1 januari 2024?

Binnenlandse dagvergoeding. Per dag dat u voor uw vennootschap een verplaatsing in België maakt van ten minste zes uur, kunt u voor de kosten onderweg een forfaitaire zgn. binnenlandse dagvergoeding opnemen. Die vergoeding is voor u niet belastbaar als ze niet hoger is dan het bedrag van de gelijkaardige vergoeding die ambtenaren krijgen. Het bedrag wordt geregeld geïndexeerd. ...
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 16.01.2024

Hoeveel km-vergoeding voor eerste kwartaal van 2024?

Kilometervergoeding. Als u met uw eigen auto of motor beroepsmatige verplaatsingen aflegt voor uw vennootschap, kunt u daarvoor een kilometervergoeding opnemen. Tot een bepaald bedrag wordt die vergoeding beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan uw vennootschap. Voor uw vennootschap is de aftrek van de vergoeding voor verplaatsingen met de auto wel beperkt volgens de zgn. gramformule. ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Onkostenvergoedingen / dienstreizen

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - ONKOSTENVERGOEDING - 12.03.2024

Hoeveel buitenlandse dagvergoeding kan uw vennootschap u uitkeren en wat moet u hiervoor kunnen bewijzen?

Gaat u beroepsmatig naar het buitenland, dan mag u onder bepaalde voorwaarden een zgn. forfaitaire dagvergoeding opnemen uit uw vennootschap. Hoeveel bedraagt die vergoeding? En hoe zorgt u ervoor dat de fiscus u privé niet belast op die vergoeding of de aftrek ervan bij uw vennootschap niet in vraag stelt?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 26.03.2024

Een week ziek, dus een week minder onkostenvergoeding?

Forfaitaire onkostenvergoeding. U neemt al geruime tijd een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding op uit uw vennootschap waarvan de fiscus de aftrek aanvaard heeft. Aangezien die vergoeding een zgn. kost eigen aan uw vennootschap is, is ze voor haar in principe aftrekbaar, tenminste als het bedrag vermeld wordt op uw loonfiche (281.20), en privé wordt u er niet op belast. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app