Gestart met een vennootschap - Voordelen van alle aard

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Schuld in vennootschap, tegoed in andere, geen VAA?

Een bedrijfsleider heeft in twee vennootschappen een schuld in rekening-courant (rc) waarop hij geen interest betaalt. Wanneer de fiscus hem wil belasten op een voordeel van alle aard (VAA) gratis lening, werpt de man tegen dat hij in zijn twee andere vennootschappen een rc-tegoed heeft. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 22.03.2021

Eigen bijdrage mag in mindering van verworpen uitgaven autokosten!

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 8 januari 2021 met dat standpunt eens?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 15.03.2021

Gratis woning van vennootschap, apart VAA voor tuin?

Een vennootschap bouwt een villa en laat eromheen een tuin aanleggen die op haar kosten onderhouden wordt. Haar bestuurders wonen in de villa en betalen daarvoor huur. De fiscus belast hen echter toch op een voordeel alle aard (VAA), voor de kosten van het tuinonderhoud. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 15.03.2021

Wat kostte gratis lenen in 2020?

Leent u gratis van uw vennootschap, dan wordt u belast op een voordeel gratis lening. Het interestpercentage waartegen u dit voordeel voor 2020 moet berekenen, werd onlangs bij KB bekendgemaakt.
Lees meer

WONING VIA VENNOOTSCHAP - 18.02.2021

Hoeveel VAA gratis woning in 2021?

Woning is van uw vennootschap. Stelt uw vennootschap u gratis een woning ter beschikking, dan moet u daarvoor een voordeel alle aard (VAA) woning aangeven. Dat VAA wordt berekend met een formule: 2 × geïndexeerd ki × 5/3. Tip.  Voor de berekening van het VAA moet enkel het ki in rekening gebracht worden van het deel van de woning dat u effectief privé gebruikt. ...
Lees meer
Gestart met een vennootschap - Voordelen van alle aard

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 26.01.2021

Hoeveel VAA gratis woonst in 2021?

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap die ook uw nutsvoorzieningen betaalt, dan kost u dat privé voor 2021 weer een beetje meer. Hoeveel?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer

PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN - 04.02.2021

VAA verwarming en elektriciteit in 2021?

Forfaitaire VAA. Wanneer de facturen voor uw privékosten van verwarming en elektriciteit op naam van uw vennootschap staan en zij betaalt die zonder dat u die terugbetaalt, moet u privé voordelen alle aard (VAA) aangeven. Die VAA worden forfaitair geraamd en jaarlijks geïndexeerd. ...
Lees meer