Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - 27.03.2020

Een ongeval bij thuiswerken door corona?

Verzekeraar kon erg lastig doen... In geval van een ongeval tijdens thuiswerk had de arbeidsongevallenverzekeraar al snel de neiging om te denken: De werknemer zal wel gevallen zijn terwijl hij de was ophing; hij was dus niet aan het werk. Voor de werknemer kon het dan moeilijk zijn om te bewijzen dat hij op dat moment wél aan het werk was. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RE-INTEGRATIE - 27.02.2020

Niet opdagen voor re-integratietraject, wat kunt u doen?

Voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, kunt u een zgn. re-integratietraject opstarten. Hij wordt dan opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Wat echter als hij daar zijn kat naartoe stuurt?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHULDSALDO - 26.02.2020

Moet uw verzekeraar uw ziekte vergeten?

Niet alleen voor een woonlening, maar ook voor een beroepsmatig krediet willen de banken vaak dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. In de praktijk was dat voor sommigen echter niet evident, maar daar is sinds 1 februari verbetering in gekomen via het ‘recht om vergeten’ te worden. Eens kijken hoe dat precies zit...
Lees meer

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - ZIEKTE - 20.12.2019

Meer dan één maand ziek, dus firmawagen inleveren?

Als een werknemer langer dan één maand ziek is, heeft u dan altijd het recht om te eisen dat hij zijn firmawagen en eventuele andere voordelen in natura (gsm, laptop, enz.) tijdelijk inlevert, of kunt u dat alleen doen als een policy dit oplegt?
Lees meer

DISCRIMINATIE - ZWANGERSCHAP - 07.11.2019

Degradatie na zwangerschapsrust mag niet...

Iemand degraderen na haar terugkeer uit zwangerschapsrust, is discriminatie, zo titelden de media in oktober 2019 n.a.v. een recent vonnis. Op zich klinkt dat logisch en toch kan de draagwijdte ervan verder reiken dan u dacht. In welke zin?
Lees meer
Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

VERZEKERINGEN - SCHULDSALDO - 26.02.2020

Moet uw verzekeraar uw ziekte vergeten?

Niet alleen voor een woonlening, maar ook voor een beroepsmatig krediet willen de banken vaak dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. In de praktijk was dat voor sommigen echter niet evident, maar daar is sinds 1 februari verbetering in gekomen via het ‘recht om vergeten’ te worden. Eens kijken hoe dat precies zit...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RE-INTEGRATIE - 27.02.2020

Niet opdagen voor re-integratietraject, wat kunt u doen?

Voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, kunt u een zgn. re-integratietraject opstarten. Hij wordt dan opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Wat echter als hij daar zijn kat naartoe stuurt?
Lees meer

Cookiebeleid