Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZWANGERSCHAP - 21.08.2020

De verlenging van de zwangerschapsrust: nieuwe regeling

Een werkneemster die in de periode vóór haar bevalling verplicht moest thuisblijven, bv. door ziekte of tijdelijke werkloosheid, verloor hierdoor soms na haar bevalling tot vijf weken zwangerschapsrust. Wat wijzigt er hier?
Lees meer

PERSONEEL - ZIEKTE - 18.06.2020

Als de Marc weer eens ziek thuiszit

Een van uw werkmannen blijft de laatste maanden wel erg vaak ziek thuis. Kunt u dan een controlearts inschakelen? Wat houdt dat precies in en wat kunt u doen als die vaststelt dat uw werknemer toch kan komen werken?
Lees meer

GEWAARBORGD LOON - 20.05.2020

Wat als COVID-19 een beroepsziekte is/wordt?

Eind april hoorde u de vakbonden ervoor pleiten dat COVID-19 als beroepsziekte erkend zou worden. In de media werd eraan toegevoegd dat in dat geval de werkgever i.p.v. de sociale zekerheid voor de kosten zou moeten opdraaien. Gelukkig klopt er van dit laatste niet bijster veel. Hoe zit de vork aan de steel?
Lees meer

GEWAARBORGD LOON - ZIEKTE - 07.05.2020

Waarom een nieuw doktersattest voor quarantaine?

Half april werd ‘in volle coronatijd’ bericht over een nieuw doktersattest dat moe(s)t (gaan) dienen voor werknemers die in quarantaine gezet worden. Dit attest zou geen recht op loon meer geven. Moest u voordien dan wél (gewaarborgd) loon betalen voor wie in quarantaine zat, maar niet ziek was? Even duidelijk stellen...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - PRIVACY - 24.04.2020

Mag u vragen of een werknemer COVID-19 heeft?

Een paar weken terug meldde een werknemer van een abonnee zich ziek en deze laatste dacht meteen aan COVID-19. Hij wou omwille van de veiligheid van de collega’s vragen of het effectief zo was. Of kan zoiets niet wegens het recht op privacy, en als het toch kan, wat kunt u dan (niet) meedelen?
Lees meer

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - 27.03.2020

Een ongeval bij thuiswerken door corona?

Verzekeraar kon erg lastig doen... In geval van een ongeval tijdens thuiswerk had de arbeidsongevallenverzekeraar al snel de neiging om te denken: De werknemer zal wel gevallen zijn terwijl hij de was ophing; hij was dus niet aan het werk. Voor de werknemer kon het dan moeilijk zijn om te bewijzen dat hij op dat moment wél aan het werk was. ...
Lees meer
Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZWANGERSCHAP - 21.08.2020

De verlenging van de zwangerschapsrust: nieuwe regeling

Een werkneemster die in de periode vóór haar bevalling verplicht moest thuisblijven, bv. door ziekte of tijdelijke werkloosheid, verloor hierdoor soms na haar bevalling tot vijf weken zwangerschapsrust. Wat wijzigt er hier?
Lees meer

Cookiebeleid