Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGEVAL - 08.01.2021

Kan COVID-19 een arbeidsongeval zijn?

Ook een ziekte als COVID-19 kan soms erkend worden als ‘arbeidsongeval’. Wanneer is dat het geval en hoe gaat u daar als werkgever dan mee om?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEROEPSZIEKTE - 12.11.2020

Bedrijfsarts kan nu toch testen op corona

Eerst kon het niet, maar nu wel... Een interne arbeidsarts, of een arts van een externe preventiedienst binnen de onderneming, mag voortaan beslissen om een COVID-19-test uit te voeren (bron: https://www.corona-tracking.info/artsen-collectiviteiten/arbeidsartsen-mogelijke-situaties/ ) . De arts kan zelf een staal afnemen, bv. indien iemand symptomen vertoont. Hij kan ook een staal laten afnemen (door een code te bezorgen) in een staalafnamepost. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTE - 12.11.2020

Graag uw ziekte melden via telefoon en niet via Whatsapp

Uw collega heeft graag dat wanneer zijn werknemers ziek zijn, ze hem zelf ‘s morgens opbellen ‘op de ouderwetse manier’. Dat creëert toch een extra drempel om zich niet zonder goede reden ziek te melden, vindt hij. Het liefst geen whatsappjes of e-mails dus. Kan hij dat vragen en wat als een werknemer dat niet volgt?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZWANGERSCHAP - 21.08.2020

De verlenging van de zwangerschapsrust: nieuwe regeling

Een werkneemster die in de periode vóór haar bevalling verplicht moest thuisblijven, bv. door ziekte of tijdelijke werkloosheid, verloor hierdoor soms na haar bevalling tot vijf weken zwangerschapsrust. Wat wijzigt er hier?
Lees meer

PERSONEEL - ZIEKTE - 18.06.2020

Als de Marc weer eens ziek thuiszit

Een van uw werkmannen blijft de laatste maanden wel erg vaak ziek thuis. Kunt u dan een controlearts inschakelen? Wat houdt dat precies in en wat kunt u doen als die vaststelt dat uw werknemer toch kan komen werken?
Lees meer

GEWAARBORGD LOON - 20.05.2020

Wat als COVID-19 een beroepsziekte is/wordt?

Eind april hoorde u de vakbonden ervoor pleiten dat COVID-19 als beroepsziekte erkend zou worden. In de media werd eraan toegevoegd dat in dat geval de werkgever i.p.v. de sociale zekerheid voor de kosten zou moeten opdraaien. Gelukkig klopt er van dit laatste niet bijster veel. Hoe zit de vork aan de steel?
Lees meer
Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKTE - 12.11.2020

Graag uw ziekte melden via telefoon en niet via Whatsapp

Uw collega heeft graag dat wanneer zijn werknemers ziek zijn, ze hem zelf ‘s morgens opbellen ‘op de ouderwetse manier’. Dat creëert toch een extra drempel om zich niet zonder goede reden ziek te melden, vindt hij. Het liefst geen whatsappjes of e-mails dus. Kan hij dat vragen en wat als een werknemer dat niet volgt?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEROEPSZIEKTE - 12.11.2020

Bedrijfsarts kan nu toch testen op corona

Eerst kon het niet, maar nu wel... Een interne arbeidsarts, of een arts van een externe preventiedienst binnen de onderneming, mag voortaan beslissen om een COVID-19-test uit te voeren (bron: https://www.corona-tracking.info/artsen-collectiviteiten/arbeidsartsen-mogelijke-situaties/ ) . De arts kan zelf een staal afnemen, bv. indien iemand symptomen vertoont. Hij kan ook een staal laten afnemen (door een code te bezorgen) in een staalafnamepost. ...
Lees meer

ARBEIDSONGEVAL - 08.01.2021

Kan COVID-19 een arbeidsongeval zijn?

Ook een ziekte als COVID-19 kan soms erkend worden als ‘arbeidsongeval’. Wanneer is dat het geval en hoe gaat u daar als werkgever dan mee om?
Lees meer