Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - ZIEKTE - 20.12.2019

Meer dan één maand ziek, dus firmawagen inleveren?

Als een werknemer langer dan één maand ziek is, heeft u dan altijd het recht om te eisen dat hij zijn firmawagen en eventuele andere voordelen in natura (gsm, laptop, enz.) tijdelijk inlevert, of kunt u dat alleen doen als een policy dit oplegt?
Lees meer

DISCRIMINATIE - ZWANGERSCHAP - 07.11.2019

Degradatie na zwangerschapsrust mag niet...

Iemand degraderen na haar terugkeer uit zwangerschapsrust, is discriminatie, zo titelden de media in oktober 2019 n.a.v. een recent vonnis. Op zich klinkt dat logisch en toch kan de draagwijdte ervan verder reiken dan u dacht. In welke zin?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ONTSLAG - 24.10.2019

Convoceert de controlearts beter voor ‘s anderendaags?

Geeft een werknemer die niet thuis was geen gevolg aan een convocatie om naar de praktijk van de controlearts te komen, dan kunt u hem sanctioneren. Het moet echter wel duidelijk zijn dat hij zich heeft willen onttrekken aan de controle. Wanneer is dat bv. niet het geval? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

GEWAARBORGD LOON - ZIEKTE - 24.10.2019

Ook gewaarborgd loon voor liftings en liposucties?

Tegenwoordig zijn kleine esthetische ingrepen, zoals liftings en liposucties, schering en inslag. Soms kan men daardoor een paar weken niet komen werken, soms maar een paar dagen, maar er is geen echte ‘medische noodzaak’ voor zo’n ingreep. Dus moet u er toch geen gewaarborgd loon voor betalen... of wél?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEWAARBORGD LOON - 09.10.2019

Nu ook al een doktersattest omdat de hond ziek is?

In september 2019 was er veel te doen in de media over een werknemer die een attest van arbeidsongeschiktheid opgestuurd had... omdat zijn hond ziek was. Natuurlijk kan dat de bedoeling niet zijn, maar kunt u zo’n attest ook zomaar verticaal klasseren of er zelfs voor ontslaan, zoals de kranten toen lieten uitschijnen?
Lees meer
Personeel - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSWAGEN - ZIEKTE - 20.12.2019

Meer dan één maand ziek, dus firmawagen inleveren?

Als een werknemer langer dan één maand ziek is, heeft u dan altijd het recht om te eisen dat hij zijn firmawagen en eventuele andere voordelen in natura (gsm, laptop, enz.) tijdelijk inlevert, of kunt u dat alleen doen als een policy dit oplegt?
Lees meer

PRIVACY - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 20.01.2020

Wat mag u (niet) meedelen bij een langdurige ziekte?

Stel, iemand zal lang afwezig zijn door een ernstige ziekte, bv. kanker. Dat werd u zo meegedeeld en in het kader van uw ‘open beleid’ wilt u het ook op die manier meedelen aan de rest van het personeel. Waarom is dat geen goed idee?
Lees meer

Cookiebeleid