Personeel - Cao's

Recent toegevoegde tips & adviezen

WOON-WERKVERGOEDING - PC 200 - 18.06.2020

Nieuw in PC 200: fietsvergoeding van € 0,10 per km

Vanaf 1 juli 2020 treedt in PC 200 een fietsvergoeding van € 0,10 per km in voege. Welke gevolgen heeft dat voor bedienden die met de fiets naar het werk komen? Stel dat u vroeger meer, lees: het fiscale maximum, of integendeel minder, lees: hetzelfde bedrag als voor de auto, betaalde...
Lees meer

PC 200 - JAARPREMIE - 04.06.2020

Jaarpremie PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Jaarpremie te betalen in juni. In PC 200 moet u in juni van elk jaar een zgn. jaarpremie betalen (cao van 09.07.2015) . Het niet-geïndexeerde basisbedrag bedraagt € 250 bruto voor een voltijdse bediende die gedurende de volledige referentieperiode van 12 maanden in dienst is. Voor de premie van 2020 loopt deze periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. ...
Lees meer

PC 200 - ECOCHEQUES - 04.06.2020

Ecocheques PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Ecocheques toe te kennen in juni. In PC 200 bent u nog steeds verplicht om ecocheques toe te kennen. Het gaat om cheques ten bedrage van in totaal € 250; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. De referentieperiode om na te kijken of een bediende in 2020 op het volledige bedrag recht heeft, loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Deeltijdse bedienden hebben recht op een forfaitaire pro rata: € 100 indien minder dan halftijds, € 150 vanaf halftijds, € 200 vanaf 3/5 en € 250 vanaf 4/5. ...
Lees meer

OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?
Lees meer