Personeel - Cao's

Recent toegevoegde tips & adviezen

WOON-WERKVERGOEDING - PC 200 - 18.06.2020

Nieuw in PC 200: fietsvergoeding van € 0,10 per km

Vanaf 1 juli 2020 treedt in PC 200 een fietsvergoeding van € 0,10 per km in voege. Welke gevolgen heeft dat voor bedienden die met de fiets naar het werk komen? Stel dat u vroeger meer, lees: het fiscale maximum, of integendeel minder, lees: hetzelfde bedrag als voor de auto, betaalde...
Lees meer

PC 200 - JAARPREMIE - 04.06.2020

Jaarpremie PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Jaarpremie te betalen in juni. In PC 200 moet u in juni van elk jaar een zgn. jaarpremie betalen (cao van 09.07.2015) . Het niet-geïndexeerde basisbedrag bedraagt € 250 bruto voor een voltijdse bediende die gedurende de volledige referentieperiode van 12 maanden in dienst is. Voor de premie van 2020 loopt deze periode van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. ...
Lees meer

PC 200 - ECOCHEQUES - 04.06.2020

Ecocheques PC 200 en tijdelijke werkloosheid

Ecocheques toe te kennen in juni. In PC 200 bent u nog steeds verplicht om ecocheques toe te kennen. Het gaat om cheques ten bedrage van in totaal € 250; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. De referentieperiode om na te kijken of een bediende in 2020 op het volledige bedrag recht heeft, loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2020. Deeltijdse bedienden hebben recht op een forfaitaire pro rata: € 100 indien minder dan halftijds, € 150 vanaf halftijds, € 200 vanaf 3/5 en € 250 vanaf 4/5. ...
Lees meer

OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?
Lees meer

ONTSLAG - OUTPLACEMENT - 07.11.2019

Wat doen opdat PC 200 verplicht outplacement betaalt?

Een werkgever van PC 200 ontslaat een bediende die recht heeft op outplacement. Hij wil de factuur van het outplacementkantoor naar het Sociaal Fonds sturen opdat het die kosten zou terugbetalen. Dat zou echter niet baten, hoewel het om een ontslag gaat dat voor (sector)subsidie vatbaar is. Hoe komt dat?
Lees meer

Cookiebeleid